Xu Hướng 8/2022 # 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Của Thủ Đô Hà Nội # Top View

Xem 990

Bạn đang xem bài viết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Của Thủ Đô Hà Nội được cập nhật mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 990 lượt xem.

Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 13 Khóa 12 Dành Cho Đảng Viên 2022

Ý Nghĩa Nghị Quyết Trung Ương Lần Thứ 15

Tiểu Luận: Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương Lần Thứ 15 (Mở Rộng) “về Tăng Cường Đoàn Kết, Kiên Quyết Đấu Tranh Giữ Vững Hoà Bình, Thực Hiện Thống Nhất Nước Nhà” Soi Sáng Con Đường Cách Mạng Việt Nam

Hồ Chí Minh Và Trung Ương Đảng Với Nghị Quyết Trung Ương Lần Thứ 15 (Mở Rộng) Về Cách Mạng Miền Nam

Câu 7 Điểm Giống Nhau Cơ Bản Trong Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lần Thứ 15 Năm 1959 Và Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lần Thứ 21 Ngày 7 1

Thực hiện Hướng dẫn 03-HD/TW, ngày 06-12-2012 của Ban Bí thư và sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đầu tháng 5 vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thành ủy đã đánh giá một cách thực chất kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, rút ra một số bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, giải pháp thực hiện trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) tới cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội.

(Nguồn: tuyengiao.vn)

Thủ đô Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước về tất cả các lĩnh vực, phương diện. Vì thế, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) không chỉ có ý nghĩa đối với Thủ đô mà còn tác động nhiều mặt đối với cả nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, 10 năm qua, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Nội và Hà Tây (trước khi hợp nhất) nỗ lực thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn đan xen và đã đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là: (1) tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ); nhận thức rõ về đối tượng, đối tác cùng âm mưu, thủ đoạn chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn. (2) Công tác xây dựng Đảng gắn với tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. (3) Việc kết hợp phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH,HĐH với tăng cường quốc phòng – an ninh (QP-AN) được thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả tương đối toàn diện 1. (4) Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp BVTQ được phát huy. (5) Tiềm lực quốc phòng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương được nâng lên một bước mới. (6) An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều chuyển biến tích cực; luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị của đất nước. (7) Công tác đối ngoại được đẩy mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô phục vụ sự nghiệp BVTQ.

Đạt được kết quả nêu trên là do Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tây (khi chưa hợp nhất) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương, các lực lượng và toàn dân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết bằng nhiều chương trình, kế hoạch với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm thực tiễn từng địa phương. Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, Tỉnh ủy Hà Tây đã có Chương trình hành động 49-CTr/TU (ngày 29-9-2003); Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án 27-ĐA/TU (ngày 10-11-2003) cùng nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX). Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã có nhiều giải pháp toàn diện cả về tư tưởng, văn hóa, KT-XH, QP-AN và đối ngoại; về xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Định kỳ hằng năm và giai đoạn đều có sơ kết, tổng kết đánh giá để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới, như: sơ kết 4 năm (2003 – 2007) về thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới”; tổng kết 5 năm (2001 – 2005) về công tác quân sự ở cơ sở; tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn)… Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp tổng kết 10 năm (2001 – 2010) về thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; tổ chức kiểm điểm 5 năm (2003 – 2008) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), rút ra nhiều bài học bổ ích, thiết thực. Đây là nhân tố quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về đối tượng, đối tác cũng như yêu cầu mới của nhiệm vụ BVTQ chưa đầy đủ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN ở một số cấp ủy, chính quyền có lúc chưa chặt chẽ, thiếu chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở một số ban, ngành, địa phương tuy đã được tăng cường, nhưng vẫn còn bất cập. Việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với sự nghiệp quốc phòng có mặt còn hạn chế.

Thời gian tới, Thành phố tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và BVTQ trong điều kiện thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng có những khó khăn và thách thức mới nảy sinh. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”; mặt trái của kinh tế thị trường trên địa bàn để đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà Thủ đô Hà Nội được xác định là mục tiêu trọng điểm. Chúng có thể chống phá bằng nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn tinh vi, như: lợi dụng những yếu kém trong công tác quản lý; sơ hở trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm để kích động tụ tập đông người biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị trên địa bàn. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Thủ đô cần phải nhận thức rõ tình hình, thường xuyên cảnh giác, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX). Đặc biệt, phải trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra như sau:

Một là, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Đây vừa là biện pháp, vừa là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đối với nhiệm vụ BVTQ, bảo vệ Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ BVTQ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) cùng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Thành phố về QP-AN. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục QP-AN, giáo dục pháp luật nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên cơ sở đó, giúp họ có đủ trình độ để lý giải những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, nhằm giữ vững “trận địa tư tưởng” và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy lùi các tệ nạn xã hội; có biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ viễn thông, in-tơ-nét,… nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tác động tiêu cực tới đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chức năng, nhất là trong nắm tình hình, sớm phát hiện và có biện pháp giải quyết triệt để các nhân tố gây mất ổn định, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước; có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là ở các khu vực nhạy cảm về hoạt động tôn giáo, các công trình trọng điểm; đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ BVTQ. Đây là một trong những bài học kinh nghiệm lớn được rút ra qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) của Thành ủy Hà Nội. Để đáp ứng yêu cầu cao của hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới, Thành ủy xác định cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng khắc phục triệt để những khuyết điểm đã được chỉ ra, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp, nơi dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, coi trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực. Đối với nhiệm vụ QP-AN: phải căn cứ vào đặc điểm địa bàn, điều kiện cụ thể của địa phương để chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp, toàn diện; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; quy chế phối hợp giữa các sở, ngành Thành phố với Ủy ban nhân dân các quận (huyện, thị xã) và cơ quan Quân sự, Công an trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thông suốt. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về QP-AN của chính quyền các cấp; chủ động ban hành các văn bản kiểm tra bảo đảm hiệu lực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết và bảo đảm ngân sách, kinh phí cho công tác quốc phòng, nhất là đối với nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất trên các địa bàn trọng điểm.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH theo hướng nhanh, bền vững gắn với tăng cường QP-AN và đối ngoại. Thấu suốt quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) là: “nắm chắc… nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại”, những năm qua, Thành phố đã phát huy tiềm năng, thế mạnh và truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo của Thủ đô anh hùng để giải quyết tốt mối quan hệ trên. Tuy nhiên, trước yêu cầu cao của việc thực hiện Chiến lược BVTQ trong tình hình mới, Thành phố chủ trương đẩy mạnh kết hợp kinh tế với QP-AN và đối ngoại về chiều sâu, phù hợp với đặc điểm từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị cơ sở của mọi thành phần kinh tế và phải được thể hiện ngay từ trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của Thủ đô. Trong đó, việc lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính – viễn thông, y tế, du lịch,… phải đáp ứng yêu cầu của khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN khi cần thiết. Đối với quy hoạch phát triển công nghiệp, nhất là các khu, cụm công nghiệp và các dự án kinh tế lớn, phải gắn với phát triển công nghiệp quốc phòng, thế trận phòng thủ của Thành phố và thế bố trí lực lượng bảo vệ, tự bảo vệ trong các tình huống. Trong quy hoạch phát triển nông nghiệp, cần tính toán vừa duy trì diện tích cần thiết để ổn định sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, vừa có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, môi trường, tạo thế bố trí lực lượng, thế trận QP-AN trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính – viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống giao thông; coi trọng phát triển KT-XH ở các địa bàn thuộc KVPT then chốt, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương theo phương án đã xác định; đồng thời, tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế Thủ đô và tranh thủ những thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến phục vụ nhiệm vụ QP-AN.

Bốn là, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BVTQ. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, trước hết, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương về vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới, nhất là vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội. Theo đó, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động; khắc phục tình trạng hành chính hóa, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết nhân dân xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả; tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Thành phố cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm đi vào chiều sâu và có tác động tốt trong đời sống xã hội; coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết có hiệu quả việc khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đô thị và nông thôn.

Năm là, tăng cường tiềm lực QP-AN, trọng tâm là xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện Chiến lược BVTQ. Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”, cùng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ BVTQ, Thành phố cần tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, trọng tâm là xây dựng LLVT Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, BVTQ trong mọi tình huống. Trong đó, không ngừng xây dựng lực lượng bộ đội thường trực và Công an nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, ưu tiên cho các lực lượng làm nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2 và trên các địa bàn trọng điểm; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, được trang bị, bồi dưỡng, huấn luyện tốt, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn. Tăng cường đầu tư trang bị, phương tiện, xây dựng thao trường, bãi tập cho LLVT Thủ đô; coi trọng nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn; gắn xây dựng đơn vị, địa bàn “An toàn vững mạnh” với đẩy mạnh phong trào “Bộ đội và Dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các địa phương cần tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch xây dựng KVPT gắn với các phương án: tác chiến phòng thủ, tác chiến trị an và diễn tập KVPT, phòng, chống lụt bão, cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn. Bên cạnh đó, cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác động viên, tuyển quân; chăm lo các chế độ, chính sách về quốc phòng và hậu phương quân đội, bảo đảm sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, BVTQ trong tình hình mới.

NGUYỄN THẾ THẢO

Uỷ viên BCHTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,

1 – Trước khi mở rộng địa giới hành chính, GDP bình quân của Hà Nội đạt gần 12%/năm; Hà Tây đạt từ 10,5% đến 12,5%/năm. Sau khi hợp nhất, mặc dù gặp nhiều khó khăn, GDP bình quân của Hà Nội vẫn đạt 10%/năm, gấp 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Đến nay, Hà Nội đã hoàn chỉnh Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2050 kết hợp chặt chẽ với các nội dung về quân sự, quốc phòng; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch thế trận quân sự KVPT giai đoạn 2010 – 2022 và được phê duyệt sớm nhất toàn quốc.

Quán Triệt, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix)

Kết Luận Của Bộ Chính Trị Vv Tiếp Tục Nq Tw Ii (Viii) Thong Bao Ket Luan Cua Bct Ve Tiep Tuc Nqtu 2 Viii Doc

Lai Châu 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 20

Ban Hành Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Phát Triển Khcn

Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ

Cập nhật thông tin chi tiết về 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Của Thủ Đô Hà Nội trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!