Xu Hướng 3/2023 # 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở. # Top 10 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở. # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở. được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

– Căn cứ Hường dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đòng đoàn phí công đoàn.

– Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

– Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn …………ngày ……………

1. Thu kinh phí : Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn,và Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ” Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn”.

2. Thu đoàn phí : Căn cứ Hướng dẫn 258/TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.

3. Thu khác : Nguồn thu khác theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn, bao gồm:

– Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,.. của đoàn viên công đoàn và người lao động và con đoàn viên công đoàn và người lao động.

– Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

– Thu từ hoạt động văn hoá, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt.

II. NỘI DUNG CHI:

CĐCS được sử dụng 65% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau:

Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng x tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu kinh phí công đoàn.

Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng : tối đa 30% trên tổng số thu kinh phí, đoàn phí được để lại cho CĐCS sử dụng, mức tính mức phụ cấp theo quyết định 1439/QĐ- TLĐ ngày 14/12/2011, bao gồm :

– Phụ cấp kiêm nhiệm : Chủ tịch và Phó chủ tịch CĐCS kiêm nhiệm.

– Phụ cấp trách nhiệm : UV BCH, UV UBKT, chủ tịch CĐ bộ phận, Tổ trưởng công đoàn, Kế toán, Thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS.

CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm ) phụ cấp công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7: phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3 và không vượt quá 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần CĐCS được sử dụng ) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở, trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Trường hợp công đoàn cơ sở được chuyên môn hỗ trợ kinh phí phụ cấp cho cán bộ công đoàn, việc sử dụng cho do công đoàn cơ sở quyết định nhưng đảm bảo không vượt mức hệ số quy định cho các phụ cấp nêu trên.

– Chi họp (hay Hội nghị) Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm: nước uống, in tài liệu chi theo thực tế phát sinh; hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tham dự mức chi tối đa : 70.000 đồng/người/ ngày.

– Chi Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm : Trang trí, in tài liệu, âm thanh, hội trường…. chi theo thực tế phát sinh; nước uống tối đa 30.000đ/người/ngày; bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị, tối đa 200.000đ/người.

– Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn, tối đa 200.000đ/lần.

+Trường hợp đi công tác nhiều ngày tại các tỉnh ngoài TP HCM, mức phụ cấp lưu trú là : tối đa 150.000 đồng/người/ngày.

– Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn (căn cứ thanh toán là phiếu thu hoặc hóa đơn tài chính của cơ quan tổ chức khóa học).

– Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu ( bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con) và việc hỉ (cưới) của đoàn viên công đoàn. Cụ thể :

– Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà:200.000 đồng/người

*Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của CBCCVCLĐ chưa phải là ĐVCĐ bệnh:

– Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền, trị giá 500.000đ/người ( căn cứ thanh toán là danh sách ký nhận hoặc hóa đơn tài chính theo đúng chế độ kế toán quy định).

– Chi khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập ( đối với cấp III : Loại Giỏi, tối đa 400.000đ, Tiên tiến : tối đa 300.000đ; đối với cấp II : Loại Giỏi, tối đa 300.000đ, Tiên tiến : tối đa 200.000đ; đối với cấp I : Loại Giỏi, tối đa 200.000đ, Tiên tiến : tối đa 100.000đ).

– Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoặc ngoài định mức theo quy chế này thì họp Ban Chấp hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở An Tây B Năm Học 2022

LĐLĐ  THỊ.XÃ BẾN CÁT                    CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐCS AN TÂY B                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        An Tây, ngày  02  tháng 01  năm 2020

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AN TÂY B

NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012.

– Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CĐGD ngày 16/12/2013 của Công đoàn GD thị xã Bến Cát

– Căn cứ vào tình hình thu chi nguồn quỹ công đoàn. CĐCS An Tây B  ban hành quy chế như sau :

I.NGUỒN THU :

1.Thu kinh phí : Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP  ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiêu về tài chính Công đoàn và Căn cứ quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “V/v Ban hành Quy chế về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn “.

         Thu  70% KPCĐ = 7.221.077 đồng /quý

2. Thu đoàn phí : Căn cứ hướng dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí Công đoàn

         Thu 60% đoàn phí:  3.094.747 đồng/ quý

        Tổng thu 1 năm  : 10.315.824 x 4 quý = 41.263.296 đồng

3. Thu khác : Nguồn thu theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ, bao gồm :

+ Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công đoàn cơ sở, kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như : Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi…của đoàn viên công đoàn và người lao động và con đoàn viên công đoàn và người lao động.

+ Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

+ Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán, thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi, cổ tức, thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt.

II.NỘI DUNG CHI :

CĐCS được sử dụng 70% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau :

– Phụ cấp cán bộ công đoàn  không chuyên trách : 30 %

– Chi quản lý hành chính 10%

– Chi hoạt động phong trào, hỗ trợ du lịch, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi 60 %

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách 30%

:  12.378.988

đồng

Chủ tịch công đoàn : 0.2 x mức lương cơ bản x 1 người      

UV BCH : 0.12 x mức lương căn bản x 2 người                  

Kế toán : 0.1 x mức lương cơ bản x 1 người x 12 tháng

Thủ quỹ: 120.000 tháng x 12 tháng

Thư ký : 90.000  tháng  X 12 tháng

   chúng tôi quản lý hành chính 10% :  4.126.330đồng

– Chi họp (hội nghị) Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm: Nước uống, in tài liệu.

– Chi đại hội CĐCS, công đoàn bộ phận bao gồm: Trang trí, in tài liệu, âm thanh …Nước uống 30.000đồng/người/ngày,

Quà chia tay BCH nhiệm kỳ cũ 200.000đ/ người.

.

– Chi mua văn phòng phẩm, tài sản công đoàn…(Trên tinh thần tiết kiệm, trách lãng phí).

3. Chi hoạt động phong trào 60 %:     24.757.977 đồng

– Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao : 1.000.000 đồng/ lần

– Chi tặng quà trung thu cho con em giáo viên : 2.800.000 đồng

– Chi tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 : 600.000 đồng

– Chi tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 : 2.800.000 đồng

– Chi tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 : 2.800.000 đồng

– Tặng quà tết CĐV (28 người x 100.000 đồng/ người ) = 2.800.000 đồng

– Tặng quà tết Gv khó khăn; 3 người x 200.000= 600.000đồng

– Tặng quà chia tay giáo viên chuyển trường: 2 người x 300.000= 600.000đ

– Tặng quà chia tay giáo viên về hưu: 2 người x 500.000= 1000.000đ

  * Tổng cộng: 15.000.000đ

– Thăm hỏi : 7.000.000 đồng, gồm :

         + Thăm hỏi ốm đau : 

           Bản thân CĐV : 200.000 đồng/lần (mỗi CĐV 1 năm thăm không quá 2 lần), dự kiến trong năm thăm hỏi CĐV 5 lần x 200.000 đồng : 1.000.000 đồng.

           Bản thân CĐV mắc bệnh hiểm nghèo 500.000đ/lần ( thăm 1 lần/năm)

           + Thăm hỏi hiếu, hỉ :

         Quà sinh nhật CĐV 50.000/ người 28 người: 1.400.000 đồng

         Viếng đám tang (GV) : 1000.000 đồng/lần. Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ

         Viếng đám tang Cha mẹ, con, chồng,vợ ( GV): 300.000đ./lần.  Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ

          Mừng cưới (GV) : 500.000 đồng/ lần, dự kiến trong năm 1 lần x 500.000 đồng : 500.000 đồng

            Thăm hỏi CĐV hộ sản : 200.000 đ/lần, dự kiến trong năm thăm hỏi 1 lần x 200.000 đồng : 200.000 đồng

          + Thăm hỏi khác:  ( CĐV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh kéo dài, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro, thiên tai…) tối đa 200.000 đồng/trường hợp, dự kiến trong năm thăm hỏi 3 lần x 200.000 đồng : 600.000 đồng

* Chi động viên, khen thưởng : 2.757.977 đồng

     

– CĐV xuất sắc:     50.000

– LĐLĐ TX khen : 100.000

– LĐLĐ Tỉnh khen:  150.000

– Thưởng GV đạt hai  giỏi GVN-ĐVN 5 năm: 100.000đ/ người

     + Chi khen thưởng tập thể tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác : 150.000 đồng/tổ, dự kiến khen thưởng 2 tổ : 300.000 đồng

III/ MUÏC TIEÂU CUÛA QUY CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ :

 

Thöïc haønh tieát kieäm, ñaûm baûo nguyeân taéc coâng khai daân chuû vaø quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa

công đoàn viên.

Chi tiêu hợp lý, đúng quy định

Coâng khai giaùm saùt, baùo caùo kòp thôøi vôùi BCH

công đoàn

caùc khoaûn chi tieâu haøng thaùng, quyù ñeå coù höôùng ñieàu tieát cho hôïp lyù.

Laøm vieäc coù keá hoaïch cuï theå, keát hôïp vaø vaän duïng thôøi gian phuø hôïp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc.

Thaønh phaàn theo doõi ngu

ồn kinh phí công đoàn

goàm :  Ch

ủ tịch c

oâng ñoaøn, Keá toaùn, Thanh tra, caùc boä phaän khaùc coù lieân quan.

Quy cheá chi tieâu noäi boä

công đoàn

ñöôïc thoâng qua toaøn toaøn theå

công đoàn viên

ñöôïc bieát.

TM. BAN CHẤP HÀNH                                                      

          CHỦ TỊCH                                                                                          Người lập

                            

         Nguyễn Ngọc Anh                                                         Nguyễn Thị Danh

LĐLĐ THỊ XÃ BẾN CÁT      

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

CĐCS AN TÂY B

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   An Tây, ngày 02 tháng 01  năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở An Tây B

Năm: 2020

BAN CHẤP HÀNH CĐCS AN TÂY B

        

Căn cứ hướng dẫn số 1356/HD-TL Đ ngày 17/08/2006 của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan công đoàn

        – Thực hiện theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thị xã Bến Cát

        - Theo đề nghị của Ban Tài chính CĐCS An Tây B

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1:

Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế chi tiêu nội bộ”của CĐCS An Tây B

      Điều 2:

Ban tài chính, Ủy ban kiểm tra và CBCCVCLĐ của CĐCS An Tây B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

      Điều 3 :

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Như điều 3

                                                                                    CHỦ TỊCH

– C Đ cấp trên                                                                                                                          

– Lưu ( TC, UBKT)

                                                                

                                                                    Nguyễn Ngọc Anh

 

Mẫu Đơn Đề Nghị Thành Lập Công Đoàn Cơ Sở

Mẫu đơn đề nghị thành lập CĐCS và chỉ định ban chấp hành CĐCS lâm thời

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở như sau:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ V/v: Thành lập CĐCS và chỉ định Ban chấp hành CĐCS Lâm thời

Kính gửi: – Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận …………

Công ty, Doanh Nghiệp, cơ sở ………………… được thành lập theo giấy phép số: …………….. ngày …… tháng ………. năm ………. do …………………………………………………… cấp (có bản sao giấy phép đính kèm).

Địa chỉ văn phòng: …………………………………… điện thoại:…………………………………

Địa chỉ xưởng sản xuất: …………………………………… điện thoại: …………………………

Với tổng số lao động: …… Trong đó lao động thường xuyên: ……… (nữ: ……); Công nhân trực tiếp sản xuất:…………(nữ: …………)

Ngành nghề sản xuất: ………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 153 chương XIII của Bộ luật lao động quy định đối với doanh nghiệp mới thành lập sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Công đoàn địa phương có trách nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn sớm được thành lập.

Do nhu cầu về tình hình phát triển của Doanh nghiệp và để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tập thể lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động, luật Công đoàn.

Sau khi có sự trao đổi và thống nhất với Liên Đoàn Lao Động Quận …… về việc thành lập Công đoàn cơ sở tại công ty (doanh nghiệp)…………………………………………………………………………………………………………………………, đồng thời anh, chị em công nhân lao động đã nghiên cứu học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoàn toàn tán thành, tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam theo đúng quy định của Điều Lệ Công đoàn Việt Nam. Do vậy, chúng tôi đề nghị Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận ……. ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời (có danh sách đề cử đính kèm) để Công đoàn cơ sở hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt nam.

Trân trọng kính chào!

Quy Định Giải Thể Và Tài Chính Công Đoàn Cơ Sở

Câu hỏi:

“Thưa luật sư, khi doanh nghiệp không đáp ứng được số lượng thành viên của công đoàn thì có được giải thể công đoàn cơ sở không? Sau khi giải thể có phải đóng kinh phí công đoàn nữa không? ”

Trả lời:

1. Về vấn đề giải thể công đoàn cơ sở

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều lệ công đoàn 2013 thì c ông đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động, Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định giải thể.

⇒Như vậy, nếu xét thấy Công đoàn cơ sở không còn đủ điều kiện tồn tại và hoạt động thì có thể yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về số lượng thành viên của công đoàn ít nhất là 5 thành viên thì bạn có thể yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét tiến hành thủ tục giải thể công đoàn cơ sở của hộ kinh doanh của bạn.

2. Về việc đóng kinh phí công đoàn

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 191/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn:

” Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. …

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. ”

⇒Như vậy, theo quy định trên việc đóng kinh phí công đoàn sẽ không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có hay không có tổ chức công đoàn cơ sở, vậy nên hộ kinh doanh của bạn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

Cập nhật thông tin chi tiết về 5/ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở. trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!