Xu Hướng 12/2022 # 6 Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2022 / 2023 # Top 14 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # 6 Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2022 / 2023 # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết 6 Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2022 / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

6 thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020

Bên cạnh các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam sau đây:

Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp. Kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan. Đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Luật Doanh nghiệp 2020 còn bổ sung thêm 01 đối tượng khác không được thành lập và quản lý doanh nghiệp:

Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh. Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 một trong số 6 thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020 . Sẽ có 07 nhóm đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp

Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Từ năm 2021, ngoài quy định về chữ viết nêu trên. Thì tại khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm yêu cầu. Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm:

Tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” (hiện nay chỉ áp dụng với chi nhánh, văn phòng đại diện).

Không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng

Hiện nay, trước khi sử dụng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doan. Để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

(theo khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Còn Luật Doanh nghiệp mới không quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, Luật này quy định dấu bao gồm dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu. Hoặc dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số.

Doanh nghiệp được quyết định loại dấu. QQuyết định số lượng, hình thức. Và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước

Bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 100% vốn điều lệ như hiện nay.

Cụ thể, Điều 88 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Khái niệm doanh nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp. Có sở hữu Nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau:

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Còn doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoặc trong nhóm công ty mẹ – công ty con.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông. Trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tại khoản 2 Điều 114 Luật hiện hành.

Để bảo đảm việc thực hiện các quyền của cổ đông. Không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (thay vì 10%). Tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

– Xem xét và trích lục sổ biên bản. Và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam.

– Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp;

– Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Tạm ngừng kinh doanh chỉ cần báo trước 3 ngày

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh

Hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. (khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời điểm. Và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014).

Theo đó có thể thấy. Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Dự Thảo Luật Doanh Nghiệp / 2023

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cho thấy có 05 thay đổi lớn như sau.

Thứ nhất, đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường

Gia nhập thị trường được hiểu là toàn bộ quá trình lúc nhà đầu tư bắt đầu thực hiện thủ tục đến lúc có thể tiến hành kinh doanh. Nếu đo lường bằng số thủ tục và thời gian, thì theo quy định hiện hành ở nước ta bao gồm 8 bước thủ tục và khoảng 20 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ và thời gian chờ.

So sánh quốc tế và khu vực, thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh ở nước ta vẫn còn phức tạp, tốn kém về thời gian và chi phí. Theo so sánh của Ngân hàng thế giới năm 2019, nước ta được xếp hạng thứ 104 trên 190 quốc gia và nền kinh tế (xem hình dưới).

Tuy nhiên, trong khung khổ của Luật Doanh nghiệp, sửa đổi cơ bản bao gồm:

Bãi bỏ các thủ tục không còn cần thiết, gồm: Thủ tục thông báo mẫu dấu, thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp…

Bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo đó người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ điện tử (không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay).

Thứ hai, nâng cao khung khổ pháp luật bảo vệ nhà đầu tư

Bảo vệ cổ đông là một nội dung quan trọng nhất của khung pháp luật về quản trị công ty. Quy định về bảo vệ cổ đông tốt sẽ đóng góp quan trọng làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh an toàn và thông qua đó sẽ thúc đẩy và huy vốn động đầu tư.

Nguyên tắc quan trọng của cơ chế bảo vệ cổ đông là đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp không bị chiếm đoạt bởi cổ đông lớn hoặc người quản lý công ty; xung đột lợi ích trong công ty phải được kiểm soát; tạo điều kiện dễ dàng cho cổ đông kiện người quản lý công ty khi vi phạm trách nhiệm trong điều hành công ty.

So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã tạo ra cải cách đột phá về nội dung này. Theo đó, quy định về bảo vệ cổ đông, nhà đầu tư có cải thiện mạnh mẽ, hiện xếp hạng 89/190 quốc gia (so với thứ hạng 117 năm 2014, thứ hạng 169 năm 2013). Mặc dù vậy, nếu so sánh thực trạng hiện nay với các quốc gia xung quanh, thì mức độ bảo vệ nhà đầu tư theo pháp luật nước ta còn thấp.

Đối chiếu tiêu chí đánh giá nêu trên đối với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp cho thấy một số bất cập và hạn chế cơ bản về bảo vệ cổ đông như sau:

Một số quy định về quyền cổ đông chưa phù hợp, đã cản trở cổ đông, nhóm cổ đông nhỏ tiếp cận thông tin về hoạt động của công ty và tham gia vào các quyết định quan trọng của công ty. Ví dụ, các khoản 2 Điều 114, khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp yêu cầu cổ đông phải có thời gian sở hữu tối thiểu từ 10% cổ phần và trong 06 tháng liên tục mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (HĐQT). Yêu cầu, điều kiện này là cao hơn so với thực tế đã dẫn đến khó khăn cho cổ đông, đặc biệt cổ đông mới của công ty, thực hiện quyền của mình.

Ngoài ra, một số quy định khác của Luật Doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp cũng chưa rõ ràng và chưa phù hợp với thực tiễn. Ví dụ, khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp yêu cầu kiểm soát viên công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên là yêu cầu cao hơn so với thực tế; do số lượng kiểm toán viên, kế toán viên đã có chứng chỉ, đáp ứng đủ yêu cầu Luật Doanh nghiệp là không nhiều.

Để khắc phục khiếm khuyết nêu trên và nâng cao khung khổ quản trị công ty theo chuẩn mực thông lệ quản trị tốt khu vực và thế giới, Luật Doanh nghiệp có một số sửa đổi, bổ sung cơ bản sau đây :

Sửa đổi thời hạn góp vốn điều lệ bằng máy móc, thiết bị, tài sản khi thành lập doanh nghiệp theo hướng quy định thời hạn 90 ngày phải góp đủ vốn Điều lệ không bao gồm thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính đối với máy móc, thiết bị và tài sản góp vốn để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và khởi kiện trong trường hợp người quản lý lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông. Ví dụ, sửa đổi các khoản 2 Điều 114, khoản 2 Điều 135, khoản 4 Điều 149, khoản 1 Điều 161 để mở rộng quyền tiếp cận thông tin của cổ đông về tình hình hoạt động của công ty; tạo thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện quyền của mình, như: bãi bỏ nội dung hạn chế về thời hạn tối thiểu sở hữu cổ phần đối với cổ đông để có thể thực hiện một số quyền nhất định; bổ sung quyền cho Đại hội đồng cổ đông quyết định thù lao HĐQT, quyết định lựa chọn kiểm toán độc lập; bổ sung khoản 4 Điều 115 để quy định rõ trách nhiệm của cổ đông trong việc bảo mật các thông tin mà cổ đông có quyền được xem xét, tra cứu, trích lục từ công ty nhằm tránh và ngăn ngừa cổ đông lạm dụng quyền tiếp cận thông tin của mình….

Giao quyền cho chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (không phải là doanh nghiệp nhà nước) quyết định và lựa chọn cơ chế kiểm soát công ty phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, thay vì bắt buộc doanh nghiệp phải thành lập Ban kiểm soát như quy định hiện hành.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp nhà nước

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ ở nước ta. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Đánh giá chung thì về cơ bản, quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 đã phản ánh và thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nhưng, chưa đầy đủ, cụ thể là:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, thì khái niệm doanh nghiệp nhà nước mới chỉ bao gồm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chưa có quy định xác định loại doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối.

Thêm vào đó, các quy định về tổ chức quản trị đối với doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối cũng cần được rà soát lại để bổ sung, sửa đổi để thực hiện các mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, trong đó gồm cả doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu chi phối vốn điều lệ và doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (như Nghị quyết Trung ương 5 đã nêu trên).

Do đó, Dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau:

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được cụ thể hóa bằng tiêu chí Nhà nước “sở hữu trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” của doanh nghiệp đó. Theo đó, khái niệm DNNN được sửa đổi để bao gồm cả 2 loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thứ tư, hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh

Theo quy định hiện hành, khoản 2 Điều 212 Luật Doanh nghiệp đã giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh. Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong có nội dung về đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, đánh giá các quy định này đã cho thấy một số khiếm khuyết như: Hộ kinh doanh không rõ ràng về địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự; quyền kinh doanh bị giới hạn trong phạm cấp quận, huyện; chỉ được sử dụng dưới 10 lao động; không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện… Chính hạn chế pháp lý này dẫn đến cản trở hộ kinh doanh tận dụng và phát huy tối đa cơ hội kinh doanh; không phát huy hết được lợi ích của nguồn lực đầu tư dưới hình thức hộ kinh doanh.

Dự thảo Luật đã bổ sung Chương VIIa về hộ kinh doanh, bao gồm các Điều 187b, 187c và 187d, 187đ và 187e (thay thế khoản 2 Điều 212 Luật Doanh nghiệp). Nội dung và nguyên tắc cơ bản của quy định về hộ kinh doanh như sau:

Tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của “hộ kinh doanh” là một hình thức kinh doanh, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; đảm bảo sự đa dạng hình thức kinh doanh, trao thêm quyền cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp; không ép buộc hành chính hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh.

Quy định rõ ràng địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự (hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên gia đình đăng ký); bãi bỏ hạn chế của quy định hiện hành đối với hộ kinh doanh (như: chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện).

Thứ năm, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại doanh nghiệp

Thực tiễn thực hiện Luật Doanh nghiệp cho thấy quy định về nội dung này có một số bất cập, hạn chế cần phải được sửa đổi, bổ sung tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là:

Quy định về chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp (các Điều 192 và 193) không bao quát được hết các phương thức, các trường hợp chia, tách doanh nghiệp trên thực tế; do đó, dẫn đến hạn chế quyền, lựa chọn của doanh nghiệp trong tổ chức lại doanh nghiệp; gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký lại doanh nghiệp sau khi chia, tách doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp, thì doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành công ty TNHH; không thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần. Do đó, doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần thì phải thực hiện một thủ tục hành chính ‘trung gian’ – tức là chuyển đổi thành công ty TNHH và sau đó chuyển đổi từ công ty TNHH mới đó thành công ty cổ phần. Thủ tục hành chính trung gian (chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH) trong trường hợp này hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng tốn kém thời gian, chi phí và thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu tổng quát việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp là xây dựng khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra là thuộc nhóm các nước ASEAN 4.

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung luật sẽ dựa trên nguyên tắc là tiếp tục kế thừa, tiếp tục phát huy kết quả và tác động tốt của các cải cách trong các Luật Doanh nghiệp 2000, 2005 và 2014 trong hiện thực hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm hoặc không hạn chế.

Bảo đảm thi hành đầy đủ và nhất quán những cải cách của Luật Doanh nghiệp gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Luật Doanh Nghiệp 2022: 5 Thay Đổi Quan Trọng Giúp Tạo Thuận Lợi Cho Doanh Nghiệp / 2023

Luật Doanh nghiệp 2020 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. (Nguồn: VnEconomy)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và dự kiến có hiệu lực từ ngày. 1/1/2021.

Một là, cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Luật bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu “truyền thống” ;

Thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay.

Hai là, nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt và phổ biến. Luật mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông nhỏ.

Đồng thời, bổ sung các quy định về quản trị công ty cổ phần theo thông lệ quốc tế tốt về quản trị doanh nghiệp.

Ba là, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sửa hữu Nhà nước. Cụ thể là sửa đổi khái niệm doanh nghiệp Nhà nước để xác định rõ loại doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100%) vốn điều lệ để có cách thức và phương thức quản lý, giám sát phù hợp ;

Bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chống xung đột lợi ích và bảo đảm tính minh bạch hóa, công khai hóa thông tin của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.

Bốn là, thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuấ, đầu tư kinh doanh. Bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu (NVDR) đa dạng hóa thêm sản phẩm giao dịch cho thị trường chứng khoán; đồng thời, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, có cơ hội lớn hơn trong thu hút vốn từ nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài.

Năm là, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp, bảo đảm tương thích với Luật Cạnh tranh 2018 đối với các quy định về sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ; Bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần (thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành).

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).

Nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế; nâng mức xếp hạng chỉ số bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất 20 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).

Nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với doanh nghiệp mà nhà nước có phần vốn góp chi phối; Tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Luật Đầu tư cũng giải quyết vấn đề chuyển giá trốn thuế khi bổ sung quy định giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết. Luật bổ sung quy định không gia hạn đầu tư với công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên…

Về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, với sự kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đã được bổ sung các nội dung mới, quan trọng, bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho các dự án PPP trong thời gian tới.

Về dự án BT, Luật PPP thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới. Theo đó, quy định chuyển tiếp cho các dự án đang triển khai được quy định cụ thể tại Luật. Đặc biệt, kể từ ngày 15/8/2020, các dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư phải dừng thực hiện.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật vừa được Quốc hội thông qua

TGVN. Sáng 10/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 …

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng

TGVN. Theo các chuyên gia bất động sản (BĐS), việc bổ sung những quy định mới vào Dự thảo Luật Đầu tư hôm 21/4 phù …

Hơn 1.000 DN Nhà nước “lỗi hẹn” với Luật Doanh nghiệp

Còn 2 ngày nữa sẽ hết thời hạn chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, dự kiến vẫn còn khoảng trên 1.000 DNNN …

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Bhxh 2022 ” Kế Toán Lê Ánh / 2023

Việc triển khai Luật LUẬT BHXH SỐ 58/2014/QH13 sửa đổi có thể sẽ hoãn lại một thời gian do chờ văn bản hướng dẫn thực hiện học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

Chiều 28-12, tại buổi họp báo triển khai Luật BHXH sửa đổi, ông Trần Đình Liệu, Trưởng Ban thu – BHXH Việt Nam, cho biết từ ngày 1-1-2016, mức đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) sẽ dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động thay vì đóng theo mức lương như quy định hiện hành. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

Không tính phụ cấp biến động thường xuyên

Theo Luật BHXH sửa đổi, tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc năm 2016 không thay đổi. Cụ thể, NLĐ đóng mức 8%, người sử dụng lao động đóng mức 18% tiền lương tháng đóng BHXH.

Ngoài ra, luật cũng quy định về việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đó là cán bộ xã không chuyên trách (thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất); người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; NLĐ làm việc theo hợp đồng có thời hạn 1-3 tháng (từ năm 201; lao động là người nước ngoài. học logistics ở đâu

“Với cách tính mới này, mục tiêu là bảo đảm lợi ích cho NLĐ, giúp họ hưởng mức lương hưu cao hơn. Ngoài ra, các chế độ trợ cấp rủi ro khác như tai nạn, ốm đau, thất nghiệp và chế độ thai sản sẽ tăng đáng kể” – ông Liệu nhấn mạnh.

Giải thích về các khoản phụ cấp là căn cứ đóng BHXH, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), cho biết các khoản: tiền thưởng, xăng xe, hỗ trợ nuôi con nhỏ, tiền nhà ở, sinh nhật… sẽ không đưa vào phụ cấp này. Theo bà Nga, phụ cấp dùng tính đóng BHXH tập trung vào các khoản cố định, lâu dài; không tính những loại phụ cấp biến động thường xuyên để tránh gây xáo trộn cho doanh nghiệp và NLĐ.

Với mức đóng theo Luật BHXH mới, quyền lợi của người lao động sẽ tốt hơn sau khi nghỉ hưu Ảnh: HỒNG ĐÀO lớp học thực hành kế toán tổng hợp

Khi thực hiện Luật BHXH sửa đổi từ năm tới, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nên Quốc hội quyết định năm 2016 sẽ đóng BHXH theo mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động. Đến năm 2018 mới thực hiện đóng BHXH với cả các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, thông tin thêm: Mục tiêu số 1 và quan trọng hàng đầu của Luật BHXH là tìm mọi cách, mọi biện pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH để đời sống của người dân, đặc biệt là người về hưu, được bảo đảm. Đây cũng là quá trình điều chỉnh để bảo đảm tính bền vững của quỹ bảo hiểm, chính sách bảo hiểm; có chế tài để doanh nghiệp đóng BHXH.

Trước những lo ngại về tình trạng vỡ quỹ BHXH, bà Nga khẳng định: “Không bao giờ có chuyện vỡ quỹ. Nếu quỹ BHXH gặp khó khăn, nhà nước sẽ thay đổi chính sách để bảo đảm cho quỹ vận hành”.

Trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT: Sẽ khởi tố!

Trả lời câu hỏi về việc tăng mức đóng có thể kéo theo tình trạng nợ BHXH nhiều hơn, ông Trần Đình Liệu cho rằng năm 2016, các cơ quan chức năng sẽ có nhiều công cụ để xử lý những doanh nghiệp chây ì đóng BHXH. nên học kế toán thực hành ở đâu

“Từ năm 2016, cơ quan BHXH được phép thanh tra chuyên ngành đối với những đơn vị đã đóng và chưa đóng BHXH. Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan thuế để rà soát, đối chiếu số liệu đóng BHXH và quyết toán thuế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, từ ngày 1-7-2016, Bộ Luật Hình sự có hiệu lực, trong đó quy định nếu giả mạo hồ sơ, trốn đóng, chậm đóng, trục lợi BHXH, BHYT đều bị khởi tố hình sự” – ông Liệu nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Huân cho biết việc đóng BHXH như thế nào sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể. Dù cố gắng nhưng hệ thống văn bản hướng dẫn có thể không kịp ban hành trước ngày 1-1-2016. “Trước mắt, tháng 1-2016 có thể vẫn thu BHXH theo bảng lương cũ, đến hết quý I/2016 sẽ thu theo bảng lương được xây dựng mới” – ông Huân nói.

Trước các ý kiến cho rằng nhiều doanh nghiệp “phản ứng” với mức đóng cao của Luật BHXH mới, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng hiện nay, nhiều doanh nghiệp có tới 50-60 khoản phụ cấp nên mới có chuyện phụ cấp cao hơn lương. Với mức đóng BHXH mới bao gồm lương và các loại phụ cấp nên doanh nghiệp phản ứng là bình thường.

Gia hạn thẻ BHYT cho hơn 16 triệu người

Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết hơn 16 triệu người thuộc 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ – gồm: người nghèo; cận nghèo; người dân tộc thiểu số; người sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; người dân ở xã đảo, huyện đảo – sẽ tiếp tục được cơ quan bảo hiểm cấp thẻ BHYT có thời hạn đến hết tháng 6-2016. Khi có văn bản hướng dẫn mới, việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng này sẽ được thực hiện từ ngày 1-7-2016.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Công ty May Sài Gòn:

Hiện doanh nghiệp vừa hoàn tất thang, bảng lương theo lương tối thiểu vùng là 3,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian thực hiện gần kề nhưng chúng tôi chưa nhận được văn bản hướng dẫn hay chương trình tập huấn nào cho chính sách bảo hiểm mới.

Công ty đang áp dụng nhiều phụ cấp: chuyên cần, đi lại, nuôi con nhỏ, tay nghề… và có đến 4.500 lao động với bậc thợ, thời gian làm việc khác nhau nên khi thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn. Song, khi chính sách bảo hiểm mới đã là luật, doanh nghiệp và người lao động phải thực hiện.

Đại diện Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107:

Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107 đóng luôn phần của người lao động cho tất cả các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, bảo hiểm tai nạn…

Hiện công ty gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh khốc liệt cùng hàng nhái, hàng giả, giảm lợi nhuận nhưng sẽ không thay đổi quan điểm về mức đóng BHXH. Ngoài ra, công ty còn có chính sách ưu đãi cho lao động nữ, như: nghỉ thai sản 9 tháng, mang song thai được nghỉ thai sản 1 năm, hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ thai sản.

Nguồn: Sưu tầm

Cập nhật thông tin chi tiết về 6 Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2022 / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!