Xu Hướng 8/2022 # Bài Giảng Nghị Quyết Trung Ương 4 # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Bài Giảng Nghị Quyết Trung Ương 4 # Top View

Xem 495

Bạn đang xem bài viết Bài Giảng Nghị Quyết Trung Ương 4 được cập nhật mới nhất ngày 08/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Trình Quốc Hội Nghị Quyết Về Lấy, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Lấy Phiếu Tín Nhiệm
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm
 • Tín Nhiệm Thấp Quá 2/3 Sẽ Bãi Miễn Ngay
 • Nghị Quyết 85/2014/qh13 Về Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn Của Quốc Hội Ban Hành
 • BÀI GIẢNG

  NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI) VÀ NGHỊ QUYẾT 04

  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ (KHOÁ XVII)

  Người thực hiện: Lê Như Tuấn

  Giám đốc TT BD-CT huyện Quảng Xương

  * ĐẶT VẤN ĐỀ CHUNG

  – Trong Quý I năm 2012, đồng thời cả 3 cấp TW – Tỉnh – Huyện đã triển khai

  3 nghị quyết của Đảng hết sức quan trọng. Đó là:

  + NQ TW 4 (khoá XI): gồm 2 NQ của Hội nghị TW 4 (khoá XI)

  ▪ Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  ▪ Nghị quyết “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước

  ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại hoá năm 2022″

  + NQ 04 NQ/TU, ngày 12/3/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thanh

  Hoá (khoá XVII) “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công

  tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2022″

  + NQ 04 NQ/HU của BCH Huyện uỷ Quảng Xương (khoá 24), ngày

  30/12/2011 “Về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao ý thức và trách nhiệm công

  dân trong thưòi kỳ CNH-HĐH, xây dựng nông thôn mới” (Nghị quyết này đã

  được triển khai đồng bộ trong toàn huyện).

  – Thực hiện theo tinh thần các kế hoạch của Trung ương, Tỉnh và Huyện, nội

  dung các Nghị quyết trên phải được đồng bộ triển khai trong hệ thống Đảng các

  cấp trong thời gian quy định.

  ▪ NQ TW 4 (khoá XI) ” MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

  HIỆN NAY”.

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

  – Từ ngày 26/12 – 31/12/2011, tại Hà Nội, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị TW

  4 đã hoàn thành các nội dung công việc. Hội nghị đã biểu quyết và ban hành 2 Nghị

  quyết:

  + Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  + Nghị quyết “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa

  nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại hoá năm

  2020″

  – Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu những nội dung cơ bản của 2 Nghị quyết

  trên và trọng tâm nghiên cứu là nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng

  Đảng hiện nay”.

  – Đảng ta hơn 80 năm xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo Cách mạng đã có

  nhiều Nghị quyết về xây dựng Đảng.

  – Từ Đại hội VI (12/1986) đến nay, BCH TW Đảng đã ban hành 8 Nghị

  quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết về xây dựng Đảng.

  Ví dụ: – Trích Nghị quyết: ” Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong

  đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp,

  suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức, lối sống, …Tình trạng tham nhũng, lãng

  phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà

  còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hoá giàu nghèo và sự yếu kém

  trong quản lý điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân

  dân đối với Đảng và Nhà nước, đe doạ sự phát triển, ổn định của đất nước”.

  – Cán bộ, Đảng viên tâm huyết và nhân dân lo lắng, trở thành tâm trạng XH,

  nóng lòng mong mỏi Đảng có biện pháp giải quyết.

  3. Về nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm.

  – Nghị quyết đã đánh giá khá toàn diện, chỉ ra những nguyên nhân khách quan

  và chủ quan, xác định trong đó người chủ quan là chủ yếu.

  – Các nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động lẫn nhau, xuyên thấu vào

  nhau rất phức tạp.

  4. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

  Từ thực trạng đã được đánh giá, xem xét, NQ xác định một số vấn đề cấp bách

  nổi lên, đó là: 3 vấn đề:

  * Thứ nhất: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng

  viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng

  chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng,

  sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn

  cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc…

  * Thứ hai: Đội ngũ cán bộ cấp TW, cấp chiến lược quan trọng nhưng chưa

  được xây dựng một cách bài bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực

  hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp TW, dẫn đến sự hụt hẩng, chắp vá,

  không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số

  trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu

  cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ

  quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.

  * Thứ ba: Nguyên tắc: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở

  nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ

  giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, kiểm điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy,

  vừa có hiện tượng dựa dẫm vbào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không

  khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tạo kẻ

  hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để

  mưu cầu lợi ích cá nhân.

  5. Giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách: (có 3 giải pháp):

  – Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

  của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản

  lý các cấp;

  giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó. Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự theo

  hướng dẫn những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm, phải trình bày đề án hoặc

  chương trình hành động trước khi có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

  – Nhóm 3: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

  Phân tích: Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, bảo đảm cho cán bộ,

  công chức có mức sống ổn định, có điều kiện giữ liêm, chống đặc quyền, đặc lợi.

  Ví dụ: Phụ cấp cho cán bộ Đảng, đoàn thể cấp huyện, Tỉnh và Trung ương.

  – Nhóm 4: Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

  Phân tích: Song song với tự kiểm điểm, phê bình, tự điều chỉnh cá nhân phải

  nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có

  tinh thần học tập nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng,

  chính sách, pháp luật của Nhà nước (ví dụ: Nghiêm túc học tập và làm theo nghị

  quyết của Đảng….).

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  – TW giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành trong

  việc tổ chức thực hiện NQ. (có 7 nhiệm vụ cho các cơ quan TW);

  – Đối với các cấp, các ngành địa phương cần chú ý nhiệm vụ thứ 2 trong tổ chức

  thực hiện Nghị quyết, đó là: ” Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn

  vị ở các cấp chịu trách nhiệm xây ựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, giải

  quyết từng vấn đề cấp bách, xác định rõ những vấn đề cần làm ngay, làm quyết liệt

  có hiệu quả, thời gian hoàn thành và phân công người chịu trách nhiệm cụ thể”

  C. KẾT LUẬN:

  – Nghị quyết TW 4 (khoá XI) của Đảng là một NQ có tính chất cực kỳ quan

  trọng trong công tác xây dựng Đảng của thời kỳ CNH – HĐH, hội nhập Quốc tế.

  Triển khai và thực hiện tốt tinh thần nghị quyết là yêu cầu và đòi hỏi không chỉ

  trong tổ chức Đảng mà gắn liền với nhiệm vụ, quyền hạn của từng Đảng viên, là sự

  chỉnh đốn mang ý nghĩa sống còn, hệ trọng của Đảng, tạo chuyển biến mới trong

  công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  – Thời gian vừa qua TW và Đảng bộ các Tỉnh, Thành phố cả nước đã triển khai

  và thực hiện Nghị quyết. Trong thời gian tới BCH Huyện uỷ và các tổ chức cơ sở

  Đảng trong toàn huyện sẽ tập trung cao nhất trong việc tổ chức triển khai và thực

  hiện sâu rộng tinh thần nghị quyết này đến đông đảo cán bộ, Đảng viên toàn huyện.

  Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã theo dõi và lắng nghe !

  Tháng

  5/2012

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảy Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Tiền Lương
 • 7 Nhiệm Vụ Của Nghị Quyết 35
 • Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng: Một Số Giải Pháp Căn Bản Trước Mắt
 • Hội Nghị Thủ Tướng Chính Phủ Với Doanh Nghiệp: Tăng Cường Hiệu Quả Thực Thi Nghị Quyết 35
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 209 Và Nghị Quyết Số 86 Của Hđnd Tỉnh, Những Kết Quả Ở Mèo Vạc
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Giảng Nghị Quyết Trung Ương 4 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100