Xu Hướng 2/2024 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

  Kính gửi: ………………. (ghi tên cơ quan quản lý phụ trách về pccc&cnch) – vd: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh ….

Thực hiện Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Luật PC&CC; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2024 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 08/2024/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tôi là: ………………..              Chức vụ: Giám đốc.

Số CMT: ……….            Ngày cấp:………….        Cơ quan cấp:…………..

Đại diện cho Cơ sở………………………………………………. .

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Để bảo vệ an toàn cho người lao động, người lưu trú tại cơ sở, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC&CNCH sau đây:

          1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH, các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH đối với cơ sở cụ thể là:

          a. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC&CNCH, điểm thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

          b. Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trong cơ sở và tổ chức thực hiện.

          c. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC&CNCH phù hợp với điều kiện kinh doanh, buôn bán.

          d. Có lực lượng PCCC&CNCH cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          e. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH theo quy định.

          2. Thường xuyên tìm hiểu cập nhật các kiến thức về PCCC&CNCH cho người lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ. Thành lập lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

          3. Thường xuyên định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu sót về PCCC&CNCH, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm quy định an toàn PCCC&CNCH, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

          5. Lập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ theo đúng quy định.

          6. Không để xảy ra cháy, nếu cháy thì dập tắt kịp thời. Khi có sự cố về CNCH xử lý kịp thời.

          7. Phối hợp với cơ quan cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC&CNCH.

          8. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC&CNCH của cấp có thẩm quyền.

          9. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình kỹ thuật theo đúng ngành nghề kinh doanh của cơ sở.

          10. Hệ thống điện phải kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, không câu móc các thiết bị điện bừa bãi, thay thế các dây dẫn thiết bị điện đã hư hỏng đề phòng quá tải, chập mạch gây cháy.

          11. Phương tiện PCCC&CNCH phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo quy định, đảm bảo hoạt động tốt và hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Hạ Long, ngày    tháng  năm

      GIÁM ĐỐC (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Qđ Về: Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ.

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG THCS NGUYỄN BIỂU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Yên Hồ, ngày 24 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN BIỂU.

– Thực hiện Kế hoạch Số: 317/KH-PGDĐT của phòng GD&ĐT về báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

– Căn cứ kế hoạch phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn năm học 2014-2024.

– Xét nhu cầu và năng lực cán bộ của trường THCS Nguyễn Biểu.

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trường THCS Nguyễn Biểu gồm các ông, bà có tên sau đây:

1- Ông Trần Quốc Thường -Hiệu trưởng Trưởng ban

2- Ông Trần Ngọc Vượng – CTCĐ Phó ban trực

3- Ông Trần Đình Thành – Phó Hiệu trưởng Phó ban

4- Ông Nguyễn Khắc Hòe – Tổ trưởng CM- thanh tra Ban viên

5- Ông Nguyễn Văn Dũng – Giáo viên Ban viên

6- Ông Trần Doãn Ước – Phụ trách lao động CSVC Ban viên

7- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung -Kế toán Ban viên

8- Bà Bùi Thị Long – Y tế học đường Ban viên

Các ông ( bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, cùng nhau phối hợp để hoàn thành công việc. Khi cần thiết Ban có quyền điều động nhân lực, kinh phí để làm tròn nhiệm vụ.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Quốc Thường

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BIỂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phân công nhiệm vụ công tác

NĂM HỌC 2014-2024

KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ CỤ THỂ

PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM HỌC 2014-2024

Yên Hồ, ngày 24 tháng 9 năm 2014 HIỆU TRƯỞNG

Trần Quốc Thường

Nơi nhận;

– Ban chỉ đạo cấp trên ( báo cáo)

– Các thành viên tại điều 1

– Lưu VT, đăng Website đơn vị.

Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ (Nđ 79/2014)

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

(Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Công an các đơn vị, địa phương.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn bao lâu?

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, còn đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy thì Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2024/NĐ-CP, không ghi thời hạn sử dụng) được sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể như sau:

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 83/2024/NĐ-CP.

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo chúng tôi

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Chung-nhan-huan-luyen-nghiep-vu-cuu-nan-cuu-ho-co-thoi-han-bao-lau/384040.vgp

Kinh phí tham dự bồi dưỡng:

Khóa chứng nhận Phòng cháy chữa cháy: 900.000đ

Khóa Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: 9.500.000đ

Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy:

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ đại học về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định hoặc tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và đã tham gia thực hiện thiết kế ít nhất 05 công trình.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn giám sát và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình.

Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm:

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

HỎI? Theo quy định thì trong 01 năm cơ quan PCCC kiểm tra 04 đợt tại DN. Song song đó, DN phải thực hiện những tập huấn gì trong năm?

ĐÁP: Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC quy định:

– Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP), Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC định kỳ hàng quý.

– Đối với các cơ sở còn lại, Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC 6 tháng hoặc một năm một lần.

– Ngoài ra, Cảnh sát PCCC kiểm tra an toàn PCCC đột xuất đối với các cơ sở khi có dầu hiệu nguy hiểm, mất an toàn về PCCC hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC và khi có yêu cầu bảo vệ đặt biệt.

* Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.

Khóa học Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014) mở các lớp liên tục hàng tháng.

Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ Cơ Sở

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 258/QĐ-LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư 08/2024/TT-BCA ngày 05/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về hướng dẫn Nghị định 83/2024/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 1;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Hồng Phong

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-PCCC ngày 16 tháng 9 năm 2024

của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1

Vũ Hoàng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

2

Lê Thúy Hòa

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Phó Bí thư Đoàn

3

Lưu văn Tuấn

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Phó chủ tịch công đoàn

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

5

Phạm Thị Hằng Thu

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

6

Phan Thị Hồng Hạnh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

7

Phạm Thị Thương Huyền

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

8

Quách Xuân Đồng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

9

Trần Trường Sinh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

10

Hoàng Văn Cảnh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

11

Vũ Văn Tú

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

12

Lò Thị Chinh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

13

Nguyễn Thị Hồng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

14

Nguyễn Giang Thành

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

15

Vũ Mạnh Dương

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

16

Nguyễn Văn Huy

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên kỹ thuật

17

Trần Thị Thuận

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

18

Trần Thị Ngọc Hương

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

19

Nguyễn Trọng Hưng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bảo vệ

20

Nguyễn Văn Lực

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bảo vệ

(Danh sách gồm 20 người)

Những Điều Cần Biết Về Ngành Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ

Cập nhật: 12/08/2024

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một lực lượng nòng cốt trong những hoạt động phòng cháy chữa cháy toàn dân. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được tổ chức một cách chặt chẽ. Chức năng nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy được thể hiện như sau:

Xây dựng phong trào quần chúng nhân dân, trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, đề xuất ban hành những nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa.

Chủ động tiến hành tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Có trách nhiệm xây dựng những phương án chữa cháy và phương án cứu hộ.

Chuẩn bị những phương tiện và trực tiếp sử dụng các phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.

Thường trực 24/24 tại cơ sở nên phát hiện kịp thời cháy, nổ và tai nạn sự cố và tổ chức công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu đạt hiệu quả cao.

Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy gồm có những chuyên ngành sau:

Ngành Chỉ huy chữa cháy

Ngành Tổ chức cứu nạn cứu hộ

Ngành An toàn phòng cháy

Ngành Quản lý phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngành Chữa cháy

Ngành Cứu nạn cứu hộ

Ngành Phòng cháy

Ngành Kỹ thuật ô tô và máy bơm chữa cháy

Những điều cần biết về lực lượng phòng cháy chữa cháy 2. Các khối thi vào ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

– Mã ngành: 7860113

– Tổ hợp môn xét tuyển:

Năm 2024, điểm trúng tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Đại học Phòng cháy chữa cháy dao động từ 22,95 đến 24,4. Cụ thể như sau:

Phía Bắc: Đối với Nam: 23,75 điểm (tiêu chí phụ: Tổng điểm 03 môn: 23,75); đối với Nữ: 24,4 điểm.

Phía Nam: Đối với Nam: 23,65 điểm (tiêu chí phụ: Tổng điểm 03 môn: 20,9; môn Toán 7,4); đối với Nữ: 22,95 điểm.

Điểm trúng tuyển đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2024: 15,0 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy ở mức cao kỷ lục, khi lấy 30,25 điểm ở tổ hợp A00 đối với nữ phía Bắc.

Điểm chuẩn ngành lực lượng phòng cháy chữa cháy lấy bao nhiêu?

4. Các trường đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hiện ở nước ta có trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đang tuyển sinh và đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi trúng tuyển vào trường, các thí sinh sẽ được phân chia vào các ngành học cụ thể như: Chỉ huy chữa cháy, Tổ chức cứu nạn cứu hộ, An toàn phòng cháy, Quản lý phương tiện kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng cháy, Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ, Kỹ thuật ô tô và máy bơm chữa cháy.

5. Cơ hội việc làm trong ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Sau khi tốt nghiệp ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bạn sẽ được phân công nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an:

Ở Bộ Công an có Cục cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đăk Lăk, Bình Định, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên có Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đôi khi được gọi là Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, ngang cấp với Công an cấp tỉnh/thành phố) trực tiếp quản lý các Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Phòng cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp quản lý các đội phòng cháy, chữa cháy khu vực.

Học phòng cháy chữa cháy cơ hội việc làm ra sao? 6. Mức lương trong ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Mức lương làm trong ngành Công an sẽ áp dụng theo quy định của Nhà nước tùy theo cấp bậc, hệ số. Mức lương được quy định căn cứ theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang viết gọn là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

7. Những quy định trong ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Để học tập và làm việc trong ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bạn cần có những tố chất và kỹ năng sau:

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, giao tiếp ững xứ và thiết lập, duy trì mối quan hệ với nhân dân.

Ngoại ngữ: giao tiếp thông thường với người sử dụng tiếng Anh, dịch các tài liệu ngành phòng cháy chữa cháy bằng tiếng Anh.

Tin học: soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng ngôn ngữ C++ lập trình.

Tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực này.

Sử dụng những loại vũ khí quân dụng: tiểu liên AK, sung ngắn K54, K59, CZ83 và các công cụ hỗ trợ (dùi cui điện, còng số 8, súng bắn đạn cao su). Vận dụng những kỹ thuật, chiến thuật của võ thuật CAND vào thực tiễn chiến đấu.

Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn tìm hiểu về ngành học hiệu quả, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Tập Huấn Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Cho Đối Tượng 5

Trong các ngày từ 10 – 21/12, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác PCCC & CNCH cho hơn 1000 đối tượng là đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; công an chính quy phụ trách các xã; công an cấp xã, phường; tổ trưởng tổ dân phố, xóm trưởng; đội trưởng, đội viên đội dân phòng, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình (đối tượng 5).

Đây là hoạt động thuộc giai đoạn đầu trong thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCA-C66 của Bộ Công an về tổ chức triển khai thực hiện Dự án “nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, từ nay đến năm 2024.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 20 vụ cháy, tuy chưa có thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản là khá lớn. Trong khi đó, ý thức của nhiều đối tượng, trong đó có các nhà lãnh đạo, quản lý, hộ gia đình… chưa được nâng cao, thiếu kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC & CNCH.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh thông tin, phân tích nguyên nhân về một số vụ cháy trên địa bàn cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, truyền đạt một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, cách xử lý khi có cháy xảy ra; Các văn bản QPPL về PCCC và CNCH; Chức trách, nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở và công tác tự kiểm tra về PCCC&CNCH tại cơ sở.

Hướng dẫn thực hành các tính năng, tác dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng bơm xăng chữa cháy; Hướng dẫn triển khai các đội hình chữa cháy cơ bản. Đồng thời tổ chức thực hành hướng dẫn sử dụng mặt nạ phòng độc; sử dụng hộp sơ cứu, cáng; sử dụng dây cứu người; thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy trang bị cho cơ sở (bình chữa cháy bằng bột, CO2, bình MFZT35, chăn chiên…).

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đều được kiểm tra và trao Giấy chứng nhận. Lớp tập huấn là dịp để nâng cao năng lực, kiến thức về công tác PCCC cho đội ngũ lãnh đạo cơ sở cũng như đội dân phòng, hộ gia đình… để có thể chủ động được công tác PCCC&CNCH ngay tại cơ sở.

Tin, ảnh: Kiều Ân

Cập nhật thông tin chi tiết về Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!