Xu Hướng 3/2023 # Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2022 # Top 5 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2022 # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2022 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

DNHN – Sau 2 ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”, sáng ngày 5/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Với kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang đề ra mục tiêu tổng quát đó là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường sống; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đưa huyện Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững. Và 12 chỉ tiêu cụ thể với các nhóm giải pháp chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua Chương trình phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trong đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng chí nhấn mạnh tới các giải pháp đó là: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Hàng năm xây dựng chương trình thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế phát triển. Mỗi cơ quan, đơn vị phải đề ra những biện pháp cụ thể, sáng tạo, trong đó cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; xây dựng phong trào thi đua phát triển đều khắp trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, văn hoá- xã hội, an ninh, quốc phòng để khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên và sự sáng tạo không ngừng của cán bộ, chiến sỹ và đông đảo quần chúng Nhân dân. Trong chỉ đạo, cần chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân; quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các ngành, các lĩnh vực, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng quê hương Lạng Giang giàu mạnh. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Từ đó nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất nhằm phát huy tác dụng thực chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Để động viên phong trào thi đua cần đảm bảo tính toàn diện khi xét khen thưởng, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, lãnh đạo gương mẫu chấp hành kỷ cương, kỷ luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục củng cố về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng từ huyện tới cơ sở; bố trí, phân công hợp lý công việc cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Sau 2 ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã tạo không khí phấn khởi và một niềm tin vững chắc để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục đưa Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tín nhiệm cao bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí, Bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy. Kết quả:

– Đồng chí Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXII.

– Đồng chí Đặng Đình Hoan và Ngô Thanh Linh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

BCH Đảng bộ cũng đã bầu bầu 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trần Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

Ngày đăng: 25/09/2020 13:21

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cườngcải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ trọng nông-lâm-thuỷ sản 19-20%, công nghiệp-xây dựng 32-33%, thương mại-dịch vụ 42-43%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn 2021-2025 đạt 118.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên (tương đương trên 3.000 USD); Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tăng bình quân 8,2%/năm và đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.

Đến năm 2025: Quy mô dân số khoảng 620.000 người; trên 60% lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; có 60 xã (70,5% số xã) trở lên đạt chuẩn nông thôn mới,04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 85%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 64%; Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt trên 90%. Đến năm 2025, có trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đến năm 2025, kết nạp trên 5.000 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 75%.Trên 76% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị – xã hội.

Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu bế mạc Đại hội

Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Huyện Bố Trạch Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2022

(QBĐT) – Ngày 3-8, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 288 đại biểu là đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch đã nỗ lực phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nông nghiệp phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, nhất là chăn nuôi và thuỷ sản. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 46 ngàn tấn/KH 45 ngàn tấn. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 21.741 tấn/KH 21.300 tấn. Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn tiến bộ vượt bậc, số thu qua các năm đạt ở mức cao, bình quân hàng năm đạt 142,6 tỷ đồng/dự toán 94 tỷ đồng, trong đó, năm 2014 thu hơn 200 tỷ đồng. Các loại hình kinh tế tiếp tục có bước phát triển, các cơ sở sản xuất đã giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo, đưa lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,92% năm 2011 xuống còn 4,31% vào cuối năm 2015. Bình quân hàng năm tạo việc làm mới cho 3.000 lao động. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh, hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các chương trình, chính sách, hỗ trợ, đầu tư vùng đồng bào dân tộc, vùng có đạo được triển khai kịp thời và hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo được cải thiện đáng kể…

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt đời sống và an sinh xã hội. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, chất lượng đại trà có tiến bộ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có bước tiến đáng kể đã tạo thuận lợi cho nhiều lao động nông thôn học nghề và tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ có tiến bộ, cơ bản đã làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân hưởng ứng sâu rộng.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm thường xuyên. Đã kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức Đảng, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm theo chủ trương vừa chú trọng phát triển về số lượng, vừa coi trọng chất lượng; tích cực tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đến nay, 100% thôn, bản, tiểu khu đã có chi bộ đảng; 146/147 trường học, trạm y tế, hợp tác xã có đảng viên; 133/147 trường học, trạm y tế, hợp tác xã có chi bộ đảng. Năm 2014, có 35 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (đạt 50,7%); có 389/539 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; về đảng viên có 965 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 10,9%)…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Bố Trạch đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số điểm mà Đảng bộ huyện Bố Trạch cần chú ý khắc phục đó là: cơ cấu kinh tế tuy có sự chuyển biến song còn chậm và lúng túng; cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn yếu…

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch sẽ diễn ra đến ngày 4-8.

Bế Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022

Chủ nhật – 18/10/2020 23:37

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, chiều ngày 17/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển” đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra. Dự phiên bế mạc có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại phiên Bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội. Thay mặt BCH khóa mới, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đã ra mắt Đại hội.

Tại phiên Bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XVI không tham gia BCH khóa XVII do nghỉ chế độ và không nằm trong độ tuổi cơ cấu nhân sự. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao quá trình công tác và sự cống hiến của các đồng chí đối với công cuộc xây dựng Đảng bộ tỉnh, xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang trong những năm qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí mặc dù không tham gia BCH khóa mới, nhưng ở vị trí nào vẫn tiếp tục cống hiến cho tỉnh, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu để các thế hệ đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với các mục tiêu tổng quát: “Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có KT – XH phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có KT – XH trung bình khá của cả nước”.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; thu hút 3 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn NTM; 82 xã, 01 huyện đạt chuẩn NTM; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%; giữ vững ổn định 10,5 bác sỹ/vạn dân, có 45 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư đô thị 100%, nông thôn 96%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 90%; hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Nghị quyết đã đề ra 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá, trong đó 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1)Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng các chính sách phát triển kinh tế – xã hội.(2) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. (3)Tập trung phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; xây dựng con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế. (4)Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng lực lượng vũ trang tinh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao; tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. (5)Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 03 đột phá trong nhiệm kỳ tới gồm: (1)Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; (2) Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; (3) Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánhphát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Nhận thức sâu sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ trên cơ sở đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng. Đồng thời, thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đó là bản chất và sức sống của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, là nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Thành công của Đại hội trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các ban đảng, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương; sự đóng góp trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí cũng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, các ban, ngành, cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đề cao trách nhiệm, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa lợi thế, vượt qua thách thức, khái thác hiệu quả các nguồn lực, giữ vững biên cương cực Bắc của Tổ quốc; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!