Xu Hướng 12/2023 # Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân: Chính Phủ Sẽ Ban Hành Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn # Top 13 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân: Chính Phủ Sẽ Ban Hành Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện là một trong những nội dung được xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xung quanh vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, sau khi có Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18- NQ/TW; Nghị quyết số 580/2023/UBTVQH14 ngày 04/10/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thì nhiều địa phương đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn có chức năng tương đồng. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/12/2023, Bộ Nội vụ có Công văn số 5954/BNV-TCBC đề nghị các địa phương tạm dừng việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để chờ Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. Theo Bộ trưởng, việc này có làm chậm lại quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao đổi với Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Để bảo đảm tính pháp lý của việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tại cuộc họp Chính phủ ngày 03/12/2023 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Trong khi Chính phủ chưa ban hành 02 Nghị định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thì tiếp tục thực hiện. Đối với các địa phương (13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thực hiện thí điểm sáp nhập 03 Văn phòng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân) thì tiếp tục thực hiện theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 56/2023/QH14 ngày 24/11/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương vẫn chủ động thực hiện việc sắp xếp các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Phóng viên: Hiện nay, các địa phương đang rất mong chờ Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ trưởng có thể cho biết khó khăn gì trong việc chậm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24 và 37?

Căn cứ vào mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy đến năm 2023 tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2023/QH14 và các nội dung đã báo cáo Bộ Chính trị tại Tờ trình số 692-TTr/BCSĐCP, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP với nội dung cơ bản quy định: Về tiêu chí thành lập cơ quan, tổ chức; về khung biên chế để được thành lập tổ chức; về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức. Theo đó, làm cơ sở giao quyền chủ động cho địa phương sắp xếp theo quy định khung của Chính phủ.

Về khung số lượng cơ quan chuyên môn: Tiếp tục thực hiện quy định về khung cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

Về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn: Chính phủ ban hành riêng Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn.

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành các Nghị định và Nghị quyết nêu trên.

Phóng viên: Để thống nhất tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 27/11/2023, Bộ Nội vụ có Công văn số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Đến nay, đã có bao nhiêu tỉnh, thành đăng ký thí điểm hợp nhất và Bộ Nội vụ đã chuẩn bị những gì để hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo thống nhất, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Ngày 27/11/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 5898/BNV-TCBC đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thời hạn đăng ký trước ngày 15/12/2023. Tiếp theo, ngày 31/12/2023 Bộ Nội vụ có Văn bản số 6670/BNV-TCBC (lần 2) gửi các địa phương. Tính đến ngày 06/01/2023, có 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Nội vụ. Cụ thể:

Về đăng ký thí điểm ở cấp tỉnh: Đăng ký hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức, có 02 tỉnh Quảng Ninh và Yên Bái; Đăng ký hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra, có tỉnh Đăk Nông; Đăng ký hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng, có 02 tỉnh Đăk Nông và Yên Bái.

Trước đó, các tỉnh đã thực hiện: Hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng, có tỉnh Lào Cai; Hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông; hợp nhất Sở Khoa học công nghệ với Sở Giáo dục, có tỉnh Bạc Liêu; Hợp nhất Ban Tổ chức với Sở Nội vụ; hợp nhất Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra, có tỉnh Hà Giang.

Về đăng ký thí điểm ở cấp huyện: Đăng ký hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND, có tỉnh Ninh Bình đăng ký thực hiện tại 01 huyện của tỉnh; Đăng ký hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ, có tỉnh Tiền Giang đăng ký thực hiện tại 06 huyện; Đăng ký hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện, có tỉnh Tiền Giang đăng ký thực hiện tại 04 huyện.

Trước đó, các huyện đã thực hiện: Hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND, có 14 tỉnh thực hiện, gồm: An Giang, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Trà Vinh, Hải Dương, Bình Phước, Hà Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Thái Bình, Hà Giang, triển khai tại 35 huyện.

Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ, có 06 tỉnh thực hiện, gồm: Quảng Ninh, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Giang, triển khai tại 32 huyện.

Hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện, có 04 tỉnh thực hiện, gồm: Quảng Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, triển khai tại 30 huyện.

Sáp nhập Phòng Dân tộc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, có tỉnh Lạng Sơn và Sơn La, triển khai tại 04 huyện.

Sáp nhập Phòng Y tế với Văn phòng HĐND và UBND, có 04 tỉnh, gồm: Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Sơn La, triển khai tại 14 huyện.

Sáp nhập Phòng Dân tộc với Văn phòng HĐND và UBND, có tỉnh Bắc Kạn và Quảng Ninh, triển khai tại 5 huyện.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị nói chung và sắp xếp các sở, ngành nói riêng đều nhằm đạt mục tiêu của Đảng đã đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Việc đăng ký thí điểm của các địa phương để làm cơ sở cho việc Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm tỷ lệ thí điểm hợp lý, có tính đến yếu tố vùng miền để sau thời gian thực hiện thí điểm sẽ báo cáo tổng kết, đánh giá và đề xuất chính thức mô hình tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức thống nhất trong cả nước và theo đặc thù địa phương cho phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng nêu trên.

Phóng viên: Đối với những địa phương đã thực hiện hợp nhất cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện trước khi có văn bản đề nghị tạm dừng của Bộ Nội vụ thì các địa phương có đánh giá những mặt được, khó khăn và bài học kinh nghiệm rút ra sau khi tiến hành hợp nhất như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đối với những địa phương đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện trước khi có văn bản đề nghị tạm dừng của Bộ Nội vụ thì các địa phương chưa có báo cáo đánh giá; theo tinh thần chung, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất và trình Chính phủ tiếp tục cho các địa phương duy trì tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quy định thí điểm và sẽ được đánh giá, tổng kết theo thời hạn quy định tại Nghị quyết thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn khi được Chính phủ ban hành.

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, bên cạnh việc thí điểm sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện thì Chính phủ có phương hướng sắp xếp, kiện toàn tổ chức các bộ, ngành?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chính phủ đang chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ, ngành theo hướng:

Tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành.

Tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như: Ngành giao thông – xây dựng; tài chính – kế hoạch – đầu tư; lĩnh vực dân tộc – tôn giáo…

Theo đó, trong năm 2023 Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn Bộ trưởng! Trước thềm năm mới, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ kính chúc Bộ trưởng và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao!

Thanh Tuấn

Theo: https://moha.gov.vn

Bộ Nội Vụ: Sẽ Có Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn.

Ngày 20.1, thông tin về việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – cho biết, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đã được HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thì tiếp tục thực hiện.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, đối với các địa phương (13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thực hiện thí điểm sáp nhập 3 Văn phòng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND) thì tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương vẫn chủ động thực hiện việc sắp xếp các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cần được tổ chức thí điểm để đánh giá, tổng kết và đưa ra mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn: Chính phủ ban hành riêng Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành các Nghị định và Nghị quyết nêu trên.

Ngày 27.11.2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 5898/BNV-TCBC đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thời hạn đăng ký trước ngày 15.12.2023.

Tiếp theo, ngày 31.12.2023 Bộ Nội vụ có Văn bản số 6670/BNV-TCBC (lần 2) gửi các địa phương. Tính đến ngày 6.1.2023, có 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Nội vụ.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị và sắp xếp các sở, ngành nói riêng đều nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc đăng ký thí điểm của các địa phương để làm cơ sở cho việc Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Để bảo đảm tỷ lệ thí điểm hợp lý, có tính đến yếu tố vùng miền để sau thời gian thực hiện thí điểm sẽ báo cáo tổng kết. Từ đó đánh giá và đề xuất chính thức mô hình tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức thống nhất trong cả nước.

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất và trình Chính phủ tiếp tục cho các địa phương duy trì tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quy định thí điểm và sẽ được đánh giá, tổng kết theo thời hạn quy định tại Nghị quyết thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn khi được Chính phủ ban hành.

Trong năm 2023 Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn

Ngày 27/11/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

a) Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh

– Thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

– Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

– Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện

– Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

– Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định tại khoản 1 Văn bản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Danh sách 14 cơ quan sẽ thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn

Đảng Ủy Bộ Tài Chính Quán Triệt Các Nghị Quyết Chuyên Đề Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Trung Ương

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính cùng các đồng chí Bí thư, cấp ủy, đảng viên của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 06-NQĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành 3 Nghị quyết trên là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận, công tác tư tưởng và tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, xác định rõ nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy tại các đảng bộ cơ quan nhà nước, từ đó tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và của toàn thể chính trị – xã hội. Đề cao việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; khắc phục những hạn chế, yếu kém về tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong công tác cán bộ, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, các Nghị quyết chuyên đề cũng nhấn mạnh việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, xây đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị nắm bắt, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc đảm nhận của đảng bộ, chi bộ nơi công tác. Trên cơ sở đó, bảo đảm mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đều có những hành động thiết thực, cụ thể để đưa nghị quyết vào chính công việc của mình.

Chính Phủ Ban Hành Các Nghị Định Mới

* Tổ chức, hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo Nghị định số 173/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh tra bộ); Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch (Thanh tra sở).

Thanh tra bộ là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

* Bỏ quy định hoàn thuế giá trị gia tăng tàu khai thác hải sản đóng mới 400 CV trở lên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 172/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Theo đó, bỏ quy định về ưu đãi thuế đối với chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký và hoàn thành, bàn giao thực tế trước ngày 1/1/2023, chủ tàu được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại thời điểm ký hợp đồng.

Trường hợp chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên phát sinh trước ngày 1/1/2023 (không ký hợp đồng) được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cấp) kể từ ngày 25/8/2014 đến trước ngày 1/1/2023.

Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký trước ngày 1/1/2023 nhưng hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao từ ngày 1/1/2023 trở đi và những trường hợp đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký từ ngày 1/1/2023, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và Điều 1 của Nghị định này. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho việc đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ không được hoàn thuế mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/2/2023.

* Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Theo Nghị định số 164/2023/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại. Nghị định quy định, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Nghị định này. Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung mức phí, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Việc Sắp Xếp Các Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Tỉnh, Huyện

Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ ngày 3/12, trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Lào Cai là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện sáp nhập hai sở Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai (tháng 7/2023) để tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành chuyên môn thuộc tỉnh. Vào đầu tháng 11/2023 vừa qua, tỉnh Bạc Liêu cũng đã tiến hành sáp nhập một số sở có chức năng tương đồng. Theo đó, kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở này về Văn phòng UBND tỉnh. Hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm ba cơ quan chuyên môn, giảm 22 tổ chức bên trong (các phòng, ban).

Tuy nhiên, thời gian qua, việc sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở các địa phương không có sự thống nhất, gây nhiều băn khoăn trong dư luận. Dù chưa có hướng dẫn cụ thể chung về sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế nhưng đến nay nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định sáp nhập và mỗi nơi làm theo cách khác nhau. Chẳng hạn, Quảng Ninh sáp nhập nguyên trạng trung tâm dân số vào thành một phòng trong trung tâm y tế tuyến huyện; viên chức dân số xã về trạm y tế xã. Nhưng do chưa có hướng dẫn bổ nhiệm lãnh đạo phòng, do đó nguyên giám đốc và phó giám đốc trung tâm dân số vẫn chưa có chức danh để hoạt động tại phòng mới ở trung tâm y tế.

Còn tại Thái Bình, hướng sáp nhập là thống nhất một mô hình đó là trung tâm y tế có 3 phòng và 5 khoa, trong đó có phòng dân số truyền thông giáo dục sức khỏe. Sau khi sáp nhập, giám đốc trung tâm dân số sẽ làm phó giám đốc trung tâm y tế. Hà Nội cũng đã có quyết định bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính trung tâm dân số về trung tâm y tế và giữ nguyên bộ máy dân số hoạt động ở tuyến xã.

Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đề xuất các Sở được tổ chức thống nhất ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao) do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định việc giữ ổn định hoặc hợp nhất.

Các sở giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc thực hiện thí điểm hợp nhất gồm Sở Nội vụ (thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức); Thanh tra tỉnh (thí điểm hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra); Văn phòng UBND (thí điểm hợp nhất với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành, không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, gồm: Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 3 sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập (Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch) giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập; thành lập hoặc không thành lập, kể cả khi đáp ứng đủ tiêu chí thành lập.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân: Chính Phủ Sẽ Ban Hành Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!