Xu Hướng 12/2023 # Cách Trình Bày Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Cách Trình Bày Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cách trình bày tạp chí

What to Say About the Magazines

jw2023

Sắp đặt cho người công bố có khả năng trình diễn cách trình bày cuốn sách này.

Have a capable publisher demonstrate how to present the book.

jw2023

Dùng lời đề nghị nơi trang 4 để trình diễn cách trình bày Tháp Canh ngày 15 tháng 6.

Using the suggestions on page 4, demonstrate separately how to present the June 15 Watchtower and the June 22 Awake!

jw2023

Trình diễn cách trình bày tạp chí vắn tắt dùng các số hiện hành.

Demonstrate a brief magazine presentation using the current issues.

jw2023

15 phút: Sửa soạn cách trình bày tạp chí.

15 min: Preparing Our Magazine Presentations.

jw2023

3 Đây là một cách trình bày khác mà bạn có thể dùng:

3 Here is another presentation you might be able to use:

jw2023

Người ta bảo rằng đây là cách trình bày chính xác, nhưng chính xác cho mục đích nào?

It is claimed to be precise, but precise for what purpose?

WikiMatrix

Nhờ một người công bố có khả năng trình diễn cách trình bày đề nghị ở đoạn 7 và 8.

Have qualified publisher demonstrate presentations in paragraphs 7-8.

jw2023

ĐÚC KẾT CÁCH TRÌNH BÀY

TAILORING YOUR PRESENTATION

jw2023

Có người đề nghị cách trình bày tin mừng khi đi rao giảng.

Some give recommendations about presentations that could be used in the field ministry.

jw2023

Nhưng tôi thích cách trình bày của trang này — nhìn được lắm — nên tôi giữ lại.

But I decided I liked this contents page — I liked the way it looks — so I kept it.

ted2023

Tường Trình Trong Tiếng Tiếng Anh

Theo lời tường trình, năm 1330 ở Languedoc người Cathar cuối cùng bị thiêu ở cọc.

The last Cathar was reportedly burned at the stake in Languedoc in 1330.

jw2023

21 Hãy tường trình, hãy trình bày vụ việc mình.

21 Make your report, present your case.

jw2023

Ông ta đã được nghe tường trình, và nó không làm ông ta ngạc nhiên.

He’s been briefed, it doesn’t faze him.

OpenSubtitles2023.v3

Được rồi, tôi đã có bản tường trình của anh ở đây.

Okay. I have your statement here.

OpenSubtitles2023.v3

Như tôi đã nói trong buổi tường trình đầu tiên và cả trăm lần như thế.

Just like I said in my original debrief and a hundred times since.

OpenSubtitles2023.v3

Như tôi đã tường trình…

Like I said in my report…

OpenSubtitles2023.v3

Một nhân chứng tường trình rằng chỉ có sáu người còn sống trong làng.

One witness reported that only six people were left alive in the village.

WikiMatrix

Cowen tường trình: “Các khoa học gia đang phải suy nghĩ lại vài giả thuyết của họ….

Cowen reported: “Scientists are having to rethink some of their assumptions. . . .

jw2023

Tạp chí New Scientist tường trình: “Mùi nhang thơm có thể làm hại sức khỏe bạn.

“The sweet smell of incense could be bad for your health,” reports New Scientist magazine.

jw2023

Đây là Andrea Foxglove tường trình bên ngoài tòa án hình sự ở Manhattan.

This is Andrea foxglove, reporting outside the criminal courthouse in lower Manhattan.

OpenSubtitles2023.v3

“Tường trình của một người lính Nhật bị thương tại Đồi 80” (bằng tiếng Anh và tiếng Đức).

“Report of a Japanese soldier who was wounded in this battle at hill 80″ (in English and German).

WikiMatrix

Chúng tôi nhận được bản tường trình của anh.

Uh, so we got your statement from the hospital.

OpenSubtitles2023.v3

Thám tử Gunther muốn em xuống đó viết tường trình về cái đêm Frank bị giết.

Detective Gunther wanted me to go down and give a written stement about the night that Frank was killed.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi cần anh ra ngòai làm tường trình.

I’m gonna need to take a statement outside.

OpenSubtitles2023.v3

ngày 8-3-1997 tường trình về mối nguy hiểm của núi lửa này.

magazine of March 8, 1997, reported on this menacing volcano.

jw2023

“Mỗi điếu thuốc làm giảm thọ 11 phút”, tờ University of California Berkeley Wellness Letter tường trình.

“More than half of the world’s countries fail to perform full tests on donated blood, increasing the risk of spreading AIDS and other diseases,” says an Associated Press report.

jw2023

Tường trình tiên khởi cho thấy như là ông đã kéo cái gì đó trên kia, ông ạ.

Initial reports look like you pulled some kind of move up there, man.

OpenSubtitles2023.v3

Trong mọi trường hợp, chi nhánh đó đều tường trình cho Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương biết.

In all cases, the branch keeps the Governing Body informed regarding the matter.

jw2023

Bản tường trình cuối cùng của cậu đã cách đây 2 tuần.

Your last report was more than two weeks ago.

OpenSubtitles2023.v3

Trong bản tường trình, anh chỉ rõ anh chưa từng gặp Abu Nazir.

In your debrief, you indicate that you have never met Abu Nazir.

OpenSubtitles2023.v3

Lại phải viết 1 đống tường trình đây.

I’ll have to write a thousand report on this.

QED

Đại sứ Tây Ban Nha tường trình với Felipe II rằng vết ung nhọt sắp sửa bung vỡ.

The Spanish ambassador told Philip II that the abscess was about to burst.

WikiMatrix

Có một bản tường trình trên bàn ông.

There’s a report on your desk.

OpenSubtitles2023.v3

“Sửa lại bản tường trình tai nạn một chút, mọi việc sẽ ổn”.

“Adjust your accident report a bit, and everything will be fine.”

jw2023

Cậu ta đã làm bản tường trình lúc ở bệnh viện rồi.

Well, he already made a statement back at the hospital.

OpenSubtitles2023.v3

Cách Chơi Trong Tiếng Tiếng Anh

Đấy là cách chơi đấy.

That is what the game is.

OpenSubtitles2023.v3

Cách chơi của Street Fighter III có một vài điểm mới.

The gameplay of the original Street Fighter III has several new abilities and features introduced.

WikiMatrix

Quên cách chơi

Forgetting How to Play

jw2023

Đây là cách chơi của ông già Buzz Harley.

Here’s an old Buzz Harley move.

OpenSubtitles2023.v3

Morgan cũng biết cách chơi alto saxophone.

Morgan also knew how to play the alto saxophone.

WikiMatrix

Vh6 Td1 6. h5 Đen chỉ cần chờ đợi bằng cách chơi 6…

Kh6 Bd1 6. h5 Black just waits by playing 6…

WikiMatrix

Anh vẫn chưa quen với cách chơi này.

I haven’t got the hang of it this way.

OpenSubtitles2023.v3

Cô tự dạy bản thân cách chơi guitar và piano.

He taught himself to play guitar and piano.

WikiMatrix

Có một cái gì đó trong cách chơi của cháu vượt quá sự hiểu biết của ta.

There’s something about your playing that eludes me.

OpenSubtitles2023.v3

Ram Singh, tôi muốn nói với họ…… rằng tôi muốn dạy họ cách chơi.

Ram Singh, I want you to tell them…… that I would like to help them learn the game.

QED

Cuối cùng thì đêm qua, tao đã hiểu ra cách chơi rồi.

Last night I finally understood how to play it.

OpenSubtitles2023.v3

Chỉ cho Joshua cách chơi bài Nga.

Teaching Joshua to play Russian roulette.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách chơi một đoạn video cho bạn.

I will start off by playing a video for you.

ted2023

Thành thật đấy, anh biết cách chơi điện tử chứ?

For someone from the inside, you know even play video games.

OpenSubtitles2023.v3

Tom dành nhiều thời gian cố gắng để học cách chơi tù và của người Pháp.

Tom spent a lot of time trying to learn how to play the French horn.

Tatoeba-2023.08

Nhưng bạn có thể học được bằng cách chơi với các vật thể.

But you can do it through playing with material objects.

ted2023

Tôi ngồi lại với nó, không biết cách chơi, nhưng tôi sẽ chơi buồn nhất có thể.

And I would sit around with it, and I didn’t know how to play it, but I would just play stuff as sad as I could play.

QED

Tôi thích cách chơi chữ và sự liên hệ về mặt tiềm thức.

I love pun and the relation to the unconscious.

QED

Motoki cũng học được cách chơi cello cho những phân đoạn đầu của phim.

Motoki also learned how to play a cello for the earlier parts of the film.

WikiMatrix

Đó là cách chơi 1 trò chơi, James.

That’s how to play the game, James.

OpenSubtitles2023.v3

Biệt danh trên cũng thể hiện phần nào phong cách chơi cờ của anh.

The nickname reflects his playing style as well.

WikiMatrix

Bồi thẩm đoàn sẽ gây trở ngại bằng cách chơi chữ.

And to a jury, sarcasm plays as obstructive.

OpenSubtitles2023.v3

Chúng ta giờ có cái nhìn và cách chơi nhạc dân chủ hơn — một con đường 2 chiều.

We now have a more democratic view and way of making music — a two- way street.

QED

Vì các anh chẳng giành được cái nào bằng cách chơi công bằng.

Because you’ve never won any of them fairly.

OpenSubtitles2023.v3

Anh ấy ghép nó với một cách chơi chữ.

He entertained her with card tricks.

WikiMatrix

Trách Nhiệm Giải Trình Trong Tiếng Tiếng Anh

Một chứng ngôn cá nhân cũng mang đến trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.

A personal testimony also brings responsibility and accountability.

LDS

Kế toán xã hội nhấn mạnh khái niệm trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp (corporate accountability).

Social accounting emphasises the notion of corporate accountability.

WikiMatrix

Hành Vi Lương Thiện Được Thúc Đẩy bởi Trách Nhiệm Giải Trình với Thượng Đế

Honest Conduct Motivated by Accountability to God

LDS

* Hành chính công và trách nhiệm giải trình;

* public administration and accountability;

worldbank.org

* Thông tin đóng vai trò quan trọng trong hệ thống trách nhiệm giải trình.

* Information plays a central role in any system of accountability.

worldbank.org

Vấn đề cuối cùng là năng lực và trách nhiệm giải trình của Chính phủ.

A final broad area is Government capacity and accountability.

worldbank.org

Trách Nhiệm Giải Trình và Sự Hỗ Trợ

Accountability and Support

LDS

Mang đến trách nhiệm giải trình cho các chương trình tiếp thị.

Brings accountability to marketing programs.

WikiMatrix

• Trách nhiệm giải trình.

* Accountable.

worldbank.org

Trách nhiệm giải trình là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Google Ads.

Accountability is a core principle of Google Ads.

support.google

Về dài hạn, báo cáo kêu gọi các chính phủ tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Over the longer term, the report calls for governments to boost transparency and strengthen accountability.

worldbank.org

Cải cách thể chế kinh tế mang lại cơ hội nâng cao trách nhiệm giải trình cho người dân.

Economic institutional reforms provide opportunities for strengthening accountability to citizens.

worldbank.org

Pháp luật về tự do thông tin là quan trọng cho trách nhiệm giải trình và sự minh bạch.

Freedom of information legislation is important for accountability and transparency.

WikiMatrix

Theo hệ thống quản lý mới, việc quản lý phải thực hiện trách nhiệm giải trình cho các cổ đông.

Under the new governance system, management made accountability to shareholders a priority.

WikiMatrix

Để giảm tham nhũng thì việc củng cố trách nhiệm giải trình của các công chức cũng là yêu cầu cấp bách.

Reducing corruption also calls for strengthening the accountability of officials.

worldbank.org

Chứng ngôn giúp cá nhân có được trách nhiệm giải trình cũng như là một nguồn mục đích, sự bảo đảm và niềm vui.

Testimony brings increased personal accountability and is a source of purpose, assurance, and joy.

LDS

Để các chỉ số được coi là hợp lệ cho trách nhiệm giải trình, chúng phải đáp ứng một vài yêu cầu tối thiểu.

In order for indicators to be considered valid for accountability, they must meet a few minimum requirements.

WikiMatrix

Điều này sẽ giúp đảm bảo trách nhiệm giải trình cao hơn đối với cơ quan lập pháp và nâng cao hiệu suất chi tiêu.

This should help to ensure stronger accountability to the legislature and promote more efficient spending.

worldbank.org

Minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng có thể đóng một vai trò lớn trong việc giảm thiểu bất ổn kinh tế vĩ mô.

Transparency and accountability can also playa big role in reducing macroeconomic instability.

worldbank.org

Minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự là những thể chế hiện đại cần thiết cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Real accountability and transparency are the modern institutions needed for Vietnam’s next phase of development.

worldbank.org

Phần chủ yếu là trách nhiệm giải trình, cả nhóm sử dụng bộ tản thông tin, là những tấm bảng lớn ghi trách nhiệm của mỗi người.

A key plank is accountability, so teams use information radiators, these large boards in which everybody is accountable.

ted2023

Công bố Quan hệ đối tác mới vì Trách nhiệm giải trình xã hội để mang tiếng nói công dân vào dòng chảy chính của phát triển.

Launched a new Partnership for Social Accountability to bring citizen voices into the development mainstream.

worldbank.org

Sự tăng trưởng về công nghệ cũng có ảnh hưởng thứ hai của việc tăng tính khả dụng và do đó trách nhiệm giải trình kiến thức.

The growth in technology also has a secondary effect of increasing the availability and therefore accountability of knowledge.

WikiMatrix

Cách Ra Quyết Định Trong Tiếng Tiếng Anh

CỘT NÀO MIÊU TẢ CÁCH TÔI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH?

WHICH COLUMN DESCRIBES THE WAY I MAKE DECISIONS?

jw2023

Các đảng chính trị không bao giờ sẵn lòng thay đổi cách họ đưa ra quyết định.

Political parties were never willing to change the way they make their decisions.

ted2023

Việc quan sát những tấm gương mới có thể giúp người ta biết học được kỹ thuật đối phó lành mạnh và biết được nhiều cách đưa ra quyết định đúng đắn .

Watching new role models can help people learn healthy coping mechanisms and ways of making good decisions .

EVBNews

Việc giải quyết những vấn đề với sự giúp đỡ của Ngài giúp dạy các anh chị em cách đưa ra những quyết định ngay chính.

Solving problems with His help teaches you how to make righteous decisions.

LDS

Nhưng thật ra, cảm xúc là một loại báo động theo hệ thống có thể làm thay đổi những gì chúng ta nhớ, cách chúng ta ra quyết định và cách chúng ta nhận thức sự việc.

But in fact, emotions are an all- systems alert that change what we remember, what kind of decisions we make, and how we perceive things.

QED

Chúng ta tiếp tục theo đuổi lối sống đã chọn bằng cách đưa ra những quyết định giúp chúng ta tập trung vào thánh chức.

We keep on track by making decisions that enable us to stay focused on our ministry.

jw2023

Cho dù đó là mục tiêu hay điều kiện cần thiết, hiểu cách đưa ra quyết định tài chính hợp lý dựa trên thông lượng, hàng tồn kho và chi phí hoạt động là một yêu cầu quan trọng.

Whether it is the goal or a necessary condition, understanding how to make sound financial decisions based on throughput, inventory, and operating expense is a critical requirement.

WikiMatrix

Điều này chủ yếu là do họ quyết định cách kiểm soát doanh nghiệp và cũng đưa ra quyết định cuối cùng và quan trọng.

This is mainly because they decide on how to control the business and also make the final and key decisions.

WikiMatrix

Về mặt thực tế, vào những năm 1930, vai trò của Kalinin với tư cách là người ra quyết định trong chính phủ Liên Xô chỉ là trên danh nghĩa.

In practical terms, by the 1930s, Kalinin’s role as a decision–maker in the Soviet government was nominal.

WikiMatrix

Lý do cho việc này nằm ở cách mà chúng ta đưa ra quyết định.

The reason for this is the way we make decisions.

ted2023

Rõ ràng là nghiên cứu cách các bên đưa ra quyết định của họ là không đủ để dự đoán thỏa thuận nào sẽ đạt được.

It is clear that studying how individual parties make their decisions is insufficient for predicting what agreement will be reached.

WikiMatrix

Chúng ta cần biết cái họ nói họ muốn, không phải cái họ thực sự muốn trong thân tâm, không phải cái họ có thể đạt được, mà là cái họ nói họ muốn, bởi vì đó là lập trường chiến lược của họ, và chúng ta có thể từ đó nhìn ngược lại để suy ra những điểm mấu chốt trong cách họ ra quyết định

We need to know what they say they want, not what they want in their heart of hearts, not what they think they can get, but what they say they want, because that is a strategically chosen position, and we can work backwards from that to draw inferences about important features of their decision- making.

QED

Các nhà kinh tế đã tiến hành nghiên cứu hành vi của con người từ hàng trăm năm nay: cách ta đưa ra các quyết định, cách ta hành động theo từng cá nhân và theo nhóm, và cách ta trao đổi những giá trị.

Economists have been exploring people’s behavior for hundreds of years: how we make decisions, how we act individually and in groups, how we exchange value.

ted2023

Bạn phải đưa ra quyết định một cách khá nhanh.

You gotta make sort of a fairly quick judgment.

QED

Có khả năng ra quyết định một cách nhanh chóng.

You have to make choices really quickly.

WikiMatrix

Và khi mẹ tôi 2 tuổi, cách mạng Hungary nổ ra, và họ quyết định trốn khỏi Hungary.

And when my mother was two years old, the Hungarian revolution was raging, and they decided to escape Hungary.

ted2023

Không, họ phải đưa ra quyết định một cách tự nguyện.

No, they have to make the choice of their own free will.

OpenSubtitles2023.v3

Nhưng chúng tôi đột nhập với ý nghĩ rằng chúng tôi đang thay đổi cách mà đảng chính trị ra quyết định.

But we were hacking it in the sense that we were radically changing the way a political party makes its decisions.

ted2023

Con đường sự nghiệp của tôi đã dẫn tôi trở thành một nhà thần kinh học tính toán, trong công việc thường ngày của tôi, tôi tạo ra mô hình máy tính của não để cố gắng hiểu cách bộ não ra các dự đoán, cách thức bộ não đưa ra các quyết định, cách thức bộ não học và vân vân.

My career path led me to become a computational neuroscientist, so in my day job, I create computer models of the brain to try to understand how the brain makes predictions, how the brain makes decisions, how the brain learns and so on.

QED

Sự kiện này khiến Aston suy nghĩ về cách thức để đưa ra quyết định của trọng tài rõ ràng hơn cho cả người chơi và khán giả.

This incident started Aston thinking about ways to make a referee’s decisions clearer to both players and spectators.

WikiMatrix

Đa phần cách ta quyết định, cách ta đáng ra phải phản ứng và những gì ta mong đợi trong tương lai phụ thuộc vào cách ta xử lý và phân loại chúng.

A lot of how we decide, how we’re supposed to react to things and what we’re supposed to expect about the future depends on how we bucket things and how we categorize them.

ted2023

Tổng thống Reagan đã chính thức hoá chính sách này bằng cách đưa ra Chỉ thị Quyết định An ninh Quốc gia (“NSDD”) về hiệu ứng này tháng 6 năm 1982.

Reagan formalised this policy by issuing a National Security Decision Directive to this effect in June 1982.

WikiMatrix

Họ biết cách hợp tác giải quyết vấn đề Họ biết cách học hỏi từ đam mê khám phá và họ biết cách tổng hợp trong việc đưa ra quyết định.

They know how to do collaborative problem solving, they know how to do discovery-driven learning and they know how to do integrated decision making.

ted2023

Chương Trình Soạn Thảo Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh

Tương tự như cách chúng ta sử dụng chương trình soạn thảo văn bản để sửa lỗi đánh máy trên văn bản.

That’s sort of analogous to the way that we use a word-processing program to fix a typo in a document.

ted2023

Ví dụ, khi Jennier Khahn muốn giải thích một công nghệ sinh học mới lạ tên CRISPR, cô nói: “Tựa như lần đầu tiên bạn dùng một chương trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa DNA.

For example, when Jennifer Kahn wanted to explain the incredible new biotechnology called CRISPR, she said, “It’s as if, for the first time, you had a word processor to edit DNA.

ted2023

Hệ thống xử lý dữ liệu Dữ liệu lớn Tính toán Phần mềm ra quyết định ^ Data processing is distinct from Chương trình soạn thảo văn bản, which is manipulation of text specifically rather than data generally.“data processing”.

Data processing system Big data Computation Decision-making software Data processing is distinct from word processing, which is manipulation of text specifically rather than data generally.”data processing”.

WikiMatrix

Notepad là một trình soạn thảo văn bản đơn giản cho Microsoft Windows và một chương trình chỉnh sửa văn bản cơ bản cho phép người dùng máy tính tạo tài liệu.

Notepad is a simple text editor for Microsoft Windows and a basic text-editing program which enables computer users to create documents.

WikiMatrix

Bạn nên gửi các đoạn mã thẻ dưới dạng tệp đính kèm và sử dụng chương trình không làm thay đổi định dạng, như trình soạn thảo văn bản thuần túy (ví dụ: Notepad đối với Máy tính hoặc TextEdit đối với máy Mac).

We suggest sending tag snippets as file attachments and using a program that doesn’t change the formatting, like a plain text editor (for example, Notepad for PC or TextEdit for Mac).

support.google

Một số ứng dụng đơn giản được bao gồm trong Windows 3.0, chẳng hạn như trình soạn thảo văn bản Notepad và bộ xử lý văn bản Write (thừa kế từ các phiên bản trước của Windows), chương trình tạo macro (mới; sau này bị bỏ), chương trình vẽ Paintbrush (thừa kế, nhưng cải thiện đáng kể) và một chương trình máy tính bỏ túi (cũng được kế thừa).

A number of simple applications were included, such as the text editor Notepad and the word processor Write (both inherited from earlier versions of Windows), a macro recorder (new; later dropped), the paint program Paintbrush (inherited, but substantially improved), and a calculator (also inherited).

WikiMatrix

Hiệu suất: Bộ ứng dụng văn phòng LibreOffice, với trình soạn thảo văn bản, trình xử lý bảng tính, trình chiếu, nó bao gồm các chương trình cụ thể khác như quản lý dự án lập kế hoạch phần mềm và một trình soạn thảo HTML.

WikiMatrix

Ở đây bạn có thể thay đổi chương trình thành phần. Thành phần là các chương trình điều khiển các công việc cơ bản, như giả trình lệnh, soạn thảo và trình thư. Một số ứng dụng KDE đôi khi cần một trình lệnh, gửi một thư, hay hiển thị văn bản. Để đảm bảo tính ổn định, các ứng dụng luôn luôn gọi cùng một thành phần. Bạn có thể chọn những thành phần đó ở đây

Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components are

KDE40.1

Danh sách này hiển thị những dạng thành phần có thể cấu hình. Nhấn vào thành phần bạn muốn cấu hình. Trong hộp thoại này bạn có thể thay đổi các thành phần mặc định của KDE. Thành phần là các chương trình điều khiển các công việc cơ bản, như giả trình lệnh, soạn thảo và trình thư. Một số ứng dụng KDE đôi khi cần một trình lệnh, gửi một thư, hay hiển thị văn bản. Để đảm bảo tính ổn định, các ứng dụng luôn luôn gọi cùng một thành phần. Bạn có thể chọn những thành phần đó ở đây

KDE40.1

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Trình Bày Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!