Xu Hướng 6/2023 # Cấp Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành Dự Án (Cấp Tỉnh). – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Cấp Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành Dự Án (Cấp Tỉnh). – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Cấp Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành Dự Án (Cấp Tỉnh). – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, chúng tôi Hòa, Phú Yên).

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

– Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được tiến hành thông qua đoàn kiểm tra (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở TN&MT thành lập đoàn kiểm tra).

– Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường của dự án phải được thể hiện dưới hình thức biên bản kiểm tra.

Bước 4: Xác nhận hồ sơ

– Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

– Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa đáp ứng các yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án.

Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, xác nhận.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

– Nộp giấy biên nhận;

– Nhận kết quả

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ, tết).

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

– 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

– 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

+ Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Thời hạn giải quyết

– Trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 15 ngày làm việc;

– Trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 30 ngày làm việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 01 Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

(8) Phí, lệ phí: Không

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Phụ lục 3.1: Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

– Phụ lục 3.2: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

5. Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Quyết định số 1907/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền Sở TN&MT thực hiện một số chức năng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường.

Tải mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án tại: Đây

Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành nghiệm thu với Sở Tài nguyên – Môi trường và có văn bản thông bảo kết quản kiểm tra vận hành thử nghiệm. Sau đó phải thực hiện đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành.

Trung tâm tư vấn môi trường CRS VINA cung cấp dịch vụ lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 📞 0903.980.538

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

✍️ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13.

✍️ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

✍️ Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

✍️ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4, Phụ lục II, Mục 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

Hồ sơ đề nghị xác nhận được chủ đầu tư dự án trực tiếp gửi đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận. Có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ bao gồm:

✔️ 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

✔️ 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

✔️ 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm. Hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành.

▪️ Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường.

▪️ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ.

▪️ Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

▪️ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

▪️ Bước 2: Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện giai đoạn này và có biên bản kiểm tra sau khi hoàn thành.

▪️ Bước 4: Xác nhận hồ sơ và

▪️ Bước 5: Nhận giấy xác nhận.

🎋 Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải: các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất, quy trình vận hành của từng công trình; hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng để xử lý nước thải; hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu có); quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý.

🎋 Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: Các công trình, thiết bị đã được xây lắp; Quy mô, công suất, quy trình vận hành của từng công trình, thiết bị; hóa chất, các chất xúc tác sử dụng để xử lý bụi, khí thải; hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu có); quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí, bụi sau xử lý.

🎋 Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắc công nghiệp thông thường và rác thải sinh hoạt: Các công trình đã được xây lắp; quy môm công suất và quy trình vận hành của công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

🎋 Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải nguy hại: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

🎋 Đối với các công trình bảo vệ môi trường khác: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

🎋 Đối với các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Chương trình quan trắc và giám sát môi trường khi dự án vận hành.

Việc kiểm tra, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do cơ quan phê quyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện bằng hình thức kiểm tra thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong vòng 15 ngày làm việc, không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết.

Giấy xác nhận căn cứ để chủ đầu tư dự án đưa dự án vào vận hành. Là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở, khu công nghiệp.

Đối với các dự án lớn, có nhiều hạng mục công trình hoặc được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Thì giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có thể được cấp cho từng hạng mục công trình của dự án và sẽ được tích hợp sau khi tất cả các hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành.

Đối với các dự án mở rộng, nâng công suất, tăng quy mô, thay đổi công nghệ của cơ sở và khu công nghiệp đang hoạt động. Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án sẽ thay thế các văn bản thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoàn thành công trình của dự án trước đó.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường có sự thay đổi thì chủ dự án phải lập lại hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn thực hiện báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚓ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

⚓ Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚓ Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mẫu Văn Bản Đề Nghị Kiểm Tra, Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Của Dự Án

Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin kiểm tra xác nhận…

Kính gửi: (2)

Chúng tôi là (1), là chủ đầu tư Dự án (3), đã được (4) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số… ngày… tháng… năm…

– Địa chỉ văn phòng của (1): ………………………………………………

– Địa điểm thực hiện Dự án (3): …………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ của (1): ………………………………………………….

Điện thoại: ……………….; Fax: ……………….; E-mail: ………………

Chúng tôi xin gửi đến (2) hồ sơ gồm:

– Bảy (07) Bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án.

– Một (01) Bản sao quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

– Một (01) văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.

Chúng tôi xin cam kết về độ trung thực của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

Đề nghị (2) kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án./.

Ghi chú:

(1) Chủ dự án;

(2) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(3) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án (3);

(4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án

Kiểm Tra, Xác Nhận Hoàn Thành Các Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Theo Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Của Dự Án

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

– Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

– Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đúng quy định, Lãnh đạo ban ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Tổ chức đoàn kiểm tra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của chủ dự án; lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Lãnh đạo ban căn cứ biên bản kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của dự án và đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định việc cấp giấy xác nhận.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Quản lý KKT Hải Phòng có thông báo bằng văn bản gửi đến chủ dự án.

Sau khi chủ dự án gửi đến Ban Quản lý KKT Hải Phòng hồ sơ báo cáo đã được hoàn thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đối chiếu các yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; trình Trưởng ban Ban Quản lý KKT Hải Phòng cấp Giấy xác nhận khi đạt yêu cầu hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp quá thời hạn cho phép chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Trưởng ban giao Văn phòng ra thông báo trả lại hồ sơ.

– Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý.

Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (01 bản);

– Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (01 bản);

– Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành (tối thiểu 07 bản);

– Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tối đa là mười năm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

– Mẫu 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án; – Mẫu 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án;

(ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cập nhật thông tin chi tiết về Cấp Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành Dự Án (Cấp Tỉnh). – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!