Xu Hướng 3/2023 # Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022 # Top 12 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, gồm 349 đại biểu chính thức:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội:

A. Về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015-2020 Đại hội khẳng định:

5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả khá rõ nét, trong đó ngành dịch vụ, nhất là du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; tiếp tục khẳng định Đảng bộ Đà Nẵng là Đảng bộ mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân Đà Nẵng kiên cường, tự hào và luôn đồng hành với thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI vẫn còn một số mặt hạn chế. Nửa đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh tế – xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng; còn 5/12 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng đô thị có mặt chưa đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Những hạn chế nêu trên, có nguyên nhân khách quan do tác động của kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, đó là: Đầu nhiệm kỳ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc chưa nghiêm túc, dẫn đến sai phạm, khuyết điểm. Việc triển khai các nhiệm vụ, nhất là cụ thể hóa thực hiện 3 đột phá về kinh tế – xã hội chưa quyết liệt; khả năng phân tích, dự báo tình hình còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, điều hành còn lúng túng khi phát sinh khó khăn, thách thức, nhất là sau các kết luận kiểm tra, thanh tra, điều tra… đã nảy sinh tư tưởng e ngại, làm việc cầm chừng, không chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm:

– Thứ nhất, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phải bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, hành động quyết liệt, sáng tạo và vận dụng đúng các quy định pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu.

– Thứ hai, phát huy dân chủ, thường xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, đồng thuận trong xã hội; kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

– Thứ ba, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu. Đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, nhất là các vấn đề mới nảy sinh để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, đột phá và tổ chức thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, có hiệu quả.

– Thứ tư, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

– Thứ năm, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương bạn; mạnh dạn đề xuất các ý tưởng có tầm nhìn, các cơ chế, chính sách đặc thù và quyết tâm chính trị cao để xây dựng và phát triển thành phố.

B. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025 Đại hội nhất trí:

1. Quan điểm: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng.

2. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên; quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

3. Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

4. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

– Hằng năm, có từ 80% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 2,5-3% số lượng đảng viên đầu năm.

– Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9-10%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 7-10%/năm.

– Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

– 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Trên 90% nước thải sinh hoạt đô thị, 100% nước thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý tập trung đạt chuẩn. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%.

5. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá:

Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

6. Nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp lớn

6.1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư tại các dự án lớn, trọng điểm.

6.2. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị gắn với lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phấn đấu hoàn thiện nền tảng mô hình thành phố thông minh, hình thành chính quyền số.

6.3. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội. Tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

6.4. Triển khai đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế – xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19; trước hết, tập trung các giải pháp phục hồi và phát triển các ngành dịch vụ phục vụ thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm những tháng cuối năm 2020; đẩy nhanh triển khai các công trình, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

6.5. Đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng và duy trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo phát triển bền vững (dịch vụ 63-65%; công nghiệp – xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

6.6. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề đã được cụ thể hóa; trước mắt, tập trung thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác liên kết phát triển vùng.

6.7. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm theo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng tây, tây bắc theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh. Phát triển khu trung tâm thành phố theo mô hình đô thị nén hiện đại. Thí điểm tái thiết đô thị ở một số khu vực quận Hải Châu, Thanh Khê.

Đẩy nhanh triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực, nhất là: Xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn 1; mở rộng nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía tây; di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị; công trình vượt sông Hàn; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B, 14G, 14D, một số nút giao thông khác mức (Túy Loan, Liên Chiểu, Hòa Hiệp…); Trung tâm thương mại Chợ Cồn; đường vành đai phía tây (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh – giai đoạn 1); nâng cấp, cải tạo đường ĐT601; đường số 2 kết nối từ đường vành đai phía nam đến Hòa Thọ Tây, Hòa Nhơn); Khu công viên phần mềm số 2…

6.8. Đầu tư phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng, làm nền tảng phát triển bền vững, xây dựng “thành phố đáng sống”. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, năng lực kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu xây dựng Bệnh viện nhiệt đới; đầu tư mở rộng Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2. Ưu tiên nguồn lực, hợp tác quốc tế về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư phát triển văn hóa, văn học – nghệ thuật. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải – giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng, Nghĩa trủng Hòa Vang; xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố. Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

6.9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ven biển, kết hợp với chiến lược biển. Đảm bảo công tác gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng thành phố là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện. Đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường năng lực giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp và cán bộ tư pháp.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII gồm 51 đồng chí; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban xây dựng Đảng của Trung ương để chuẩn y theo quy định.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Hành động”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, gồm 349 đại biểu chính thức:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội:

A. Về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015-2020

Đại hội khẳng định:

5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả khá rõ nét, trong đó ngành dịch vụ, nhất là du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; tiếp tục khẳng định Đảng bộ Đà Nẵng là Đảng bộ mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân Đà Nẵng kiên cường, tự hào và luôn đồng hành với thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI vẫn còn một số mặt hạn chế. Nửa đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh tế – xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng; còn 5/12 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng đô thị có mặt chưa đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Những hạn chế nêu trên, có nguyên nhân khách quan do tác động của kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, đó là: Đầu nhiệm kỳ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc chưa nghiêm túc, dẫn đến sai phạm, khuyết điểm. Việc triển khai các nhiệm vụ, nhất là cụ thể hóa thực hiện 3 đột phá về kinh tế – xã hội chưa quyết liệt; khả năng phân tích, dự báo tình hình còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, điều hành còn lúng túng khi phát sinh khó khăn, thách thức, nhất là sau các kết luận kiểm tra, thanh tra, điều tra… đã nảy sinh tư tưởng e ngại, làm việc cầm chừng, không chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm:

– Thứ nhất, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phải bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, hành động quyết liệt, sáng tạo và vận dụng đúng các quy định pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu.

– Thứ hai, phát huy dân chủ, thường xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, đồng thuận trong xã hội; kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

– Thứ ba, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu. Đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, nhất là các vấn đề mới nảy sinh để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, đột phá và tổ chức thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, có hiệu quả.

– Thứ tư, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

– Thứ năm, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương bạn; mạnh dạn đề xuất các ý tưởng có tầm nhìn, các cơ chế, chính sách đặc thù và quyết tâm chính trị cao để xây dựng và phát triển thành phố.

B. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025

Đại hội nhất trí:

1. Quan điểm: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng.

2. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên; quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

3. Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

4. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

– Hằng năm, có từ 80% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 2,5-3% số lượng đảng viên đầu năm.

– Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9-10%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 7-10%/năm.

– Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

– 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Trên 90% nước thải sinh hoạt đô thị, 100% nước thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý tập trung đạt chuẩn. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%.

5. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá:

Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

6. Nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp lớn

6.1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư tại các dự án lớn, trọng điểm.

6.2. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị gắn với lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phấn đấu hoàn thiện nền tảng mô hình thành phố thông minh, hình thành chính quyền số.

6.3. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội. Tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

6.4. Triển khai đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế – xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19; trước hết, tập trung các giải pháp phục hồi và phát triển các ngành dịch vụ phục vụ thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm những tháng cuối năm 2020; đẩy nhanh triển khai các công trình, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

6.5. Đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng và duy trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo phát triển bền vững (dịch vụ 63-65%; công nghiệp – xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

6.6. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề đã được cụ thể hóa; trước mắt, tập trung thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác liên kết phát triển vùng.

6.7. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm theo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng tây, tây bắc theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh. Phát triển khu trung tâm thành phố theo mô hình đô thị nén hiện đại. Thí điểm tái thiết đô thị ở một số khu vực quận Hải Châu, Thanh Khê.

Đẩy nhanh triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực, nhất là: Xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn 1; mở rộng nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía tây; di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị; công trình vượt sông Hàn; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B, 14G, 14D, một số nút giao thông khác mức (Túy Loan, Liên Chiểu, Hòa Hiệp…); Trung tâm thương mại Chợ Cồn; đường vành đai phía tây (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh – giai đoạn 1); nâng cấp, cải tạo đường ĐT601; đường số 2 kết nối từ đường vành đai phía nam đến Hòa Thọ Tây, Hòa Nhơn); Khu công viên phần mềm số 2…

6.8. Đầu tư phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng, làm nền tảng phát triển bền vững, xây dựng “thành phố đáng sống”. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, năng lực kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu xây dựng Bệnh viện nhiệt đới; đầu tư mở rộng Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2. Ưu tiên nguồn lực, hợp tác quốc tế về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư phát triển văn hóa, văn học – nghệ thuật. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải – giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng, Nghĩa trủng Hòa Vang; xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố. Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

6.9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ven biển, kết hợp với chiến lược biển. Đảm bảo công tác gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng thành phố là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện. Đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường năng lực giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp và cán bộ tư pháp.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII gồm 51 đồng chí; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban xây dựng Đảng của Trung ương để chuẩn y theo quy định.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Hành động”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xxii Thành Công Tốt Đẹp

Lượt xem: 3143

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và tiến hành phiên bế mạc.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến.

Đại hội nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tổng kết nội dung tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn thay mặt Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tiếp đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Theo đó 100% đại biểu biểu quyết nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020-2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII trình Đại hội.

Về đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020, Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tiềm năng, thế mạnh của du lịch được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao. 

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được quan tâm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó có 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội nhất trí phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội với công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đại hội cũng nhất trí thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; các khâu đột phá và chương trình trọng tâm. 

Các khâu đột phá gồm: Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch.

Các chương trình trọng tâm: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. Tập trung cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh. Thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, có số thu ngân sách lớn, các nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại; phát triển kinh tế vùng ven biển Kim Sơn; bảo vệ môi trường sinh thái. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng suất lao động. Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; phát triển toàn diện văn hóa – xã hội; coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

* Các chỉ tiêu chủ yếu:

 1. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm.  2. Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: Công nghiệp – xây dựng 49,0%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; Dịch vụ 42,5%. 3. GRDP bình quân đầu người giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng. 4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng/năm. 5. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên.  6. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm 2025 đạt 160 triệu đồng. 7. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 3.200 triệu USD. 8. Đến năm 2025: Số khách du lịch đạt 8,0 – 9,0 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên. 9. Đến năm 2025, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 90%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học: Mầm non 98%, Tiểu học 83,7% (chuẩn mức độ 2), Trung học cơ sở 100%, Trung học phổ thông 80%.  10. Đến năm 2025 có 13 bác sỹ, 41 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi bình quân hằng năm đạt 0,8%, đến năm 2025 giảm xuống dưới 20%.  11. Trong nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo. Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định mức dưới 2%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70% – 72%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 28% – 32%; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 25%. 12. Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024. Đến năm 2025, có 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  13. Đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh tại khu vực đô thị 90%, tại khu vực nông thôn 85%; có 100% số khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. 14. Số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 1.600 đảng viên trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 85% trở lên. Thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy viên các cấp; tổng số tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra và giám sát chuyên đề tăng 10% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu 100% cấp ủy viên các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nêu gương.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

        Các cấp Công đoàn thành phố thi đua lập thành tích, tưng bừng chào đón Đại hội XVI Đảng bộ thành phố        Ngay từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng đã được Liên đoàn Lao động thành phố xác định cụ thể trong các văn bản chỉ đạo (Hướng dẫn, Kế hoạch, Công văn…) triển khai các nội dung công việc, các phong trào thi đua.        Trong dịp tháng 10/2020 – tháng diễn ra Đại hội XVI Đảng bộ thành phố: Công tác tuyên truyền về Đại hội được triển khai mạnh mẽ trong các cấp công đoàn thành phố: Liên đoàn Lao động thành phố thiết kế thống nhất mẫu pano tuyên truyền trực quan, triển khai tới hơn 2800 công đoàn cơ sở; đăng tải 18 tin bài trên fanpage, 05 tin bài trên Cổng Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động thành phố; phối hợp cung cấp thông tin cho Báo Lao động, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử LĐLĐ thành phố, Fanpage Công đoàn Việt Nam đăng tải các thông tin về hoạt động chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; phát động CNVCLĐ đồng loạt thay ảnh đại diện, ảnh bìa trên fanpage, facebook cá nhân chào mừng Đại hội.         Các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ được triển khai đồng bộ, tạo được nhiều dấu ấn quan trọng để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI: tặng 5.000 suất quà trung thu (mỗi suất trị giá 200.000đ) cho con CNVCLĐ trên địa bàn thành phố; phát động tuần mặc trang phục áo dài trong nữ CNVCLĐ, biểu dương 90 nữ CNVCLĐ tiêu biểu và tổ chức 08 chương trình hành trình về nguồn thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 800 nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)… Các cấp công đoàn thành phố sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…), các hoạt động tuyên truyền, tập huấn chế độ, chính sách, pháp luật, hội thi cắm tỉa hoa, hội thi nấu ăn… hướng tới chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn đoàn viên, CNVCLĐ.         Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng – Đại hội của ý chí, niềm tin        Đại hội diễn ra từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp với 350 đại biểu chính thức thay mặt cho 124.934 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, có 52 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XV, 297 đại biểu được bầu từ Đại hội đảng bộ các quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 65 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 19%). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ: 29 đại biểu (bằng 8,4%), trong đó có 09 đại biểu học hàm Phó Giáo sư (bằng 2,6%); Thạc sĩ: 208 đại biểu (bằng 59,3%); Đại học: 112 đại biểu (bằng 32%); Trung cấp: 01 đại biểu (bằng 0,3%). Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Đều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Lãng, 67 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Quận ủy, Bí thư Quận đoàn Ngô Quyền, 29 tuổi.         Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tới dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương bạn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương; các đơn vị quân đội, các đồng chí lãnh đạo các địa phương bạn và các vị đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng. Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Thành ủy khóa XV; các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, sở, ngành, quận, huyện, đoàn thể thành phố đã nghỉ hưu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.         Tại phiên khai mạc đã diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ Hai), phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng.         Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua tiêu đề Báo cáo Chính trị (Chủ đề Đại hội) của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.        Nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng chuyển dịch theo đúng định hướng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng; cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả. Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng được tăng cường, phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư; công tác an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đạt kết quả toàn diện. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết vùng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy và công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp. Công tác dân vận, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.         Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng chí, trong đó có 08 đồng chí là nữ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI; Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.       * Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí.  1. Đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khoá XV, Chủ tịch HĐND thành phố; 2. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy Khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố; 3. Đồng chí Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 4. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV; 5. Đồng chí Đặng Bá Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; 6. Đồng chí Đào Khánh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; 7. Đồng chí Vũn Thanh Chương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Công an thành phố; 8. Đồng chí Nguyễn Minh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố; 9. Đồng chí Lê Ngọc Trữ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Sở Tài chính; 10. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến – Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 11. Đồng chí Đào Trọng Đức – Ủy viên Thành ủy, Bí thư  Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền; 12. Đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân; 13. Đồng chí Phạm Văn Lập – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên; 14. Đồng chí Lê Anh Quân – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương; 15. Đồng chí Lê Trí Vũ – Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;         * Kết quả bầu Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy: – Bí thư Thành ủy:  Đồng chí Lê Văn Thành – Các Phó Bí thư Thành ủy: + Đồng chí Nguyễn Văn Tùng + Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến         * Kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ gồm 09 đồng chí Uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.         * Kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.         Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng – Đại hội của khát khao và hi vọng         Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025.        Mục tiêu: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Đại hội nhất trí thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các nhóm, lĩnh vực về kinh tế và xã hội; 05 phương hướng phát triển thành phố        10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung chỉ đạo 03 giải pháp đột phá: (1) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý, sông Lạch Tray, tạo thành các cảnh quan, công trình công cộng phúc lợi xã hội. Cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá (Bắc sông Cấm, Cát Hải – Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray). Song song với việc tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030. (2) Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới chuyển dịch đến Việt Nam mà Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.  (3) Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồ Sơn, Cát Hải – Cát Bà, đảo Vũ Yên. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.           Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tiếp thu ý kiến của Đại hội, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cập nhật thông tin chi tiết về Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!