Xu Hướng 2/2024 # Chính Sách Hỗ Trợ Xã An Toàn Khu, Vùng An Toàn Khu Cách Mạng # Top 2 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Chính Sách Hỗ Trợ Xã An Toàn Khu, Vùng An Toàn Khu Cách Mạng được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Để ghi nhận công lao đóng góp, tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ đã có 22 quyết định công nhận 217 xã là xã an toàn khu cách mạng, 5 vùng là vùng an toàn khu cách mạng. Dự kiến trong thời gian tới, cả nước có gần 420 xã an toàn khu sẽ được công nhận là xã an toàn khu cách mạng.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, tình hình kinh tế – xã hội các xã an toàn khu nói riêng và của vùng an toàn khu nói chung đã có nhiều bước phát triển về mọi mặt. Đời sống nhân dân dần được cải thiện về vật chất, tinh thần, làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trong số 217 xã được công nhận là xã an toàn khu cách mạng, đã có hơn 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung ở các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Bến Tre… Tuy nhiên, đa số các xã an toàn khu, vùng an toàn khu trong cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn; quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều xã mới được công nhận chưa được hưởng chính sách của Nhà nước.

Để kịp thời bổ sung, điều chỉnh, thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân, nâng mức sống cả về vật chất, tinh thần của người dân sinh sống trong các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; bảo tồn, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử của chiến khu an toàn khu cách mạng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã an toàn khu cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2024 các chính sách gồm: Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng an toàn khu, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu; chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trong các xã an toàn khu cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành). Thời gian thực hiện từ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục xem xét, công nhận các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng; triển khai đồng bộ các chính sách mới, hoàn thiện các chính sách đang triển khai phù hợp với điều kiện hiện nay theo hướng ưu tiên cho các xã an toàn khu cách mạng là địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế – xã hội, đồng thời có công với cách mạng.

Tạo điều kiện thu hút đầu tư cho các xã an toàn khu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm an toàn khu; bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng như hang động, hầm hào, công sự, trạm kỹ thuật, xưởng công binh; phục dựng các di tích lịch sử của quân đội nhân dân, các bộ, ngành Trung ương tại các căn cứ an toàn khu cách mạng nhằm thu hút phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, các nguồn lực xã hội hóa cho các xã an toàn khu cách mạng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng an toàn khu cách mạng.

Các đơn vị kịp thời bổ sung danh sách các xã an toàn khu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa phương có xã an toàn khu cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì việc theo dõi, đánh giá chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, kịp thời bổ sung danh sách các xã an toàn khu mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các địa phương có xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc kịp thời bổ sung vốn sự nghiệp theo các chính sách mà đối tượng là xã an toàn khu cách mạng được hưởng cho các địa phương có các xã an toàn khu cách mạng; phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân các xã an toàn khu cách mạng.

Bố trí nguồn lực xây dựng các công trình vùng an toàn khu

UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương cách mạng của các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế – xã hội, du lịch nhất là du lịch về cội nguồn; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã an toàn khu cách mạng.

Thủ tướng yêu cầu UBND các cấp chủ động cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương quan tâm chăm lo đến chính sách hỗ trợ cho các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; phối hợp với các địa phương trùng tu các di tích lịch sử cách mạng nơi các bộ, ngành, cơ quan đã từng hoạt động trên địa bàn xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước con người Việt Nam nói chung, trong đó có các chiến khu, an toàn khu cách mạng nói riêng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách du lịch trong, ngoài nước biết đến truyền thống hào hùng của nơi này trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Công Bố Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ Công Nhận Xã An Toàn Khu, Vùng An Toàn Khu

Tối 15/10, Trung tâm Văn hóa huyện Chợ Đồn, UBND huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu (ATK), vùng ATK. Huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) là một trong những địa phương vinh dự được Đảng, Chính phủ chọn làm nơi xây dựng ATK để lãnh đạo toàn dân kháng chiến.

Ông Hà Đức Tiến (Bí thư huyện ủy Chợ Đồn – ngoài cùng bên trái), ông Triệu Huy Chung (Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn – bên phải) đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang – TTXVN

Theo Quyết định trên, 7 xã gồm: Bản Thi, Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Yên Thượng và Yên Thịnh thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được công nhận là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là vùng An toàn khu của Trung ương đặt ở tỉnh Bắc Kạn bao gồm địa bàn của 22 xã, thị trấn gồm thị trấn Bằng Lũng và 21 xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Ngọc Phái, Phong Huân, Phương Viên, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thượng, Yên Thịnh, Xuân Lạc.

Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung đã báo cáo tóm tắt ý nghĩa lịch sử, giá trị khoa học, quá trình gìn giữ, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị lịch sử của xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, huyện Chợ Đồn nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm tỉnh 42 km theo hướng Quốc lộ 3B. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 91.135 ha; dân số hơn 50 nghìn người, với 7 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa, Sán Chỉ, tạo thành một cộng đồng đoàn kết, thống nhất.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, cùng với các tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, An toàn khu huyện Chợ Đồn vinh dự là nơi ở và làm việc của Bác Hồ, của Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ; Di tích Đồi Pù Cọ – Nơi ghi dấu sự kiện gặp nhau của hai đoàn quân Nam Tiến và Bắc Tiến do Thượng tá Chu Văn Tấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, gây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên tại thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá vào những năm 1942-1943. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến 1952, hầu hết các cơ quan Trung ương đã đóng ở huyện Chợ Đồn như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Vô tuyến điện, Nha Kỹ thuật quân sự, Trường Quân chính, Xưởng Quân giới, Xưởng in báo Cứu Quốc, Trạm Phẫu thuật quân y… đặc biệt có Nhà máy in tiền thuộc Bộ Tài chính đặt tại khe Phja Tắc thuộc thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

Việc Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1803/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là niềm vinh dự tự hào của không chỉ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chợ Đồn nói riêng mà còn của tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Để Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) trở thành điểm du lịch về nguồn, xứng tầm với giá trị của Khu di tích, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung mong muốn, huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và huyện Chợ Đồn qua các thời kỳ.

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế – văn hóa, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực hiệu quả, hoạt động của của bộ máy quản lý nhà nước… “Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận các xã An toàn khu, Vùng An toàn khu, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn cần chung vai, sát cánh với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nỗ lực, chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức. Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Huyện huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn Hà Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung đã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Vũ Hoàng Giang

Xây Dựng Hồ Sơ Xã An Toàn Khu: Ghi Công Những Vùng Căn Cứ Cách Mạng

Đến năm 2024, theo báo cáo của các địa phương, chỉ có xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) đủ điều kiện xét xã ATK. Năm 2024, tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát thật kỹ, một lần nữa cũng chỉ có xã Ninh Thạnh Lợi đủ điều kiện. Ông Nguyễn Vũ Thường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Trước tình hình đó, Bạc Liêu tổ chức đoàn cán bộ sang tỉnh Sóc Trăng trao đổi về công tác rà soát, xây dựng báo cáo xã ATK bởi tỉnh này đã có hơn 10 xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận xã ATK. Theo kinh nghiệm của Sóc Trăng, cần dựa vào các xã đã được Nhà nước công nhận xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) để thực hiện quy trình xây dựng xã ATK”. Theo Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Bạc Liêu có 23 xã, phường, thị trấn được phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Tìm tư liệu, gặp nhân chứng

Tính đến ngày 24/7/2024, huyện Hồng Dân, huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải báo cáo có xã đủ điều kiện đề nghị công nhận xã ATK, riêng xã Ninh Thạnh Lợi đã hoàn thành báo cáo khoa học và được Hội đồng thẩm định của huyện Hồng Dân thông qua, gửi lên tỉnh. Xã Ninh Thạnh Lợi hiện nay là một phần còn lại của xã Ninh Thạnh Lợi cũ, bởi năm 2008, Chính phủ có Nghị định 85/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Ninh Thạnh Lợi để thành lập xã Ninh Thạnh Lợi A. Ngoài xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân còn có các xã: Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi A, Vĩnh Lộc, Ninh Hòa, Ninh Quới đủ điều kiện xây dựng báo cáo khoa học đề nghị công nhận xã ATK. Theo ông Ngô Văn Phung – Trưởng phòng Nội vụ huyện Hồng Dân, huyện đang tập trung làm hồ sơ xã Lộc Ninh – nơi có di tích Chiến thắng Lộc Ninh. Nếu các địa phương này được công nhận xã ATK, huyện Hồng Dân sẽ làm hồ sơ đề nghị công nhận vùng ATK gồm 6 xã nêu trên và xã Vĩnh Lộc A.

Nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi luôn một lòng theo Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bằng những tấm lòng cưu mang, che chở cho cán bộ các cơ quan Xứ ủy Nam bộ, Khu ủy Khu 9, Tỉnh ủy Rạch Giá, Sóc Trăng và Bạc Liêu những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần to lớn vào việc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm 1940, nơi đây còn hoang sơ, có nhiều khu rừng nguyên sinh, nhiều kênh rạch, xa tiểu khu, chi khu của địch, nên thuận lợi cho ta bố trí căn cứ chỉ huy các đội hình phòng thủ, tác chiến, vận tải, đảm bảo, cung cấp hậu cần cho các mặt trận tiền phương. Tại căn cứ Cái Chanh trên địa bàn xã, Xứ ủy Nam bộ và Khu ủy Khu 9 chọn làm căn cứ cách mạng, gắn liền với tên tuổi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao như: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Ung Văn Khiêm… Và trong giai đoạn 1973 – 1975, cũng chính Ninh Thạnh Lợi được chọn làm khu căn cứ của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Đối với huyện Đông Hải, xã Điền Hải có đủ điều kiện đề nghị công nhận xã ATK. Trước đây, trên cơ sở tự đánh giá của cấp xã, có 4 xã là An Phúc, Long Điền, Long Điền Tây và Điền Hải có khả năng đạt các tiêu chí xã ATK. Qua thẩm định của huyện vào đầu tháng 7 này, chỉ có xã Điền Hải đạt 3/5 tiêu chí theo Quyết định 897/QĐ-TTg.

Còn huyện Vĩnh Lợi có 5 xã đạt từ 3 tiêu chí xã ATK trở lên, đó là: Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A (cùng đạt 5/5 tiêu chí), Châu Thới, Hưng Hội và Hưng Thành (3/5 tiêu chí). Ông Phạm Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, thông tin: “Trên cơ sở đề nghị của các xã này, huyện sẽ cử cán bộ xuống hướng dẫn làm báo cáo khoa học và thời hạn hoàn thành báo cáo là ngày 8/9/2024”.

Để xây dựng được báo cáo, xã phải sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật, gặp nhân chứng. Đơn cử như xã Vĩnh Hưng A đã tìm gặp, nhờ ông Ngô Văn Tảo (Năm Nhẩn) – Thiếu tướng Quân khu 9, sinh ra và lớn lên ở ấp Thạnh Hưng 2 thuộc xã này. Ông Năm Nhẩn khẳng định vùng đất Mỹ Trinh nằm trên xã Vĩnh Hưng A ngày nay là nơi có địa hình thuận lợi, an toàn (gọi là khu vườn lớn) cho cán bộ đóng quân. Trong kháng chiến, lực lượng Quân khu đến đó có đồng chí Bình, đồng chí Ba Hương (tức Lâm Văn Thê, sau này là Thứ trưởng Bộ Công an)…

Xã được công nhận xã ATK có thể sẽ được Chính phủ đầu tư theo diện Chương trình 135. Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2024 – 2024. Việc tỉnh, huyện nhiều năm qua quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, xây dựng báo cáo các đơn vị hành chính cấp xã đạt tiêu chí xã ATK đã tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước đối với những vùng đất có những đóng góp to lớn về sức người, sức của cho cách mạng.

Nguyễn Quốc

Quyết Định An Toàn Khu

Quyết Định Số 48 Kế Toán, Quyết Định An Toàn Khu, Quyết Định Số 15 Về Kế Toán, Quyết Định Số 15 Kế Toán, Quyết Định Số 19 Kế Toán, Toàn Văn Quyết Định Số 126 QĐ/tw, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 15, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Mẫu Sổ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Kiện Toàn, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Ban Hành Nội Quy An Toàn Pccc, Toàn Văn Quyết Định Số 216-qĐ/tw Ngày 02/01/2024, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 759, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định An Toàn Phẫu Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kiện Toàn Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Quy Định Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Thông Tư Quy Định Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Download Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 19/2006, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Download Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Thông Báo Của Sở Tài Chính Về Việc Thẩm Định Quyết Toán Vốn, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định V/v Kiện Toàn Ban Vận Động Quỹ “vì Người Nghèo”, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, 4 Quyết Định Liên Quan Đến Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Toàn Văn Quy Chế Công Tác Gdct Trong QĐnd Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ (quyết Định Số: 438/qĐ-ct, Ngày, Toàn Văn Quy Chế Công Tác Gdct Trong QĐnd Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ (quyết Định Số: 438/qĐ-ct, Ngày, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Quyết Định 1319 Năm 2024 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2024 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2024, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2024,

Quyết Định Số 48 Kế Toán, Quyết Định An Toàn Khu, Quyết Định Số 15 Về Kế Toán, Quyết Định Số 15 Kế Toán, Quyết Định Số 19 Kế Toán, Toàn Văn Quyết Định Số 126 QĐ/tw, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 15, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Mẫu Sổ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Kiện Toàn, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Ban Hành Nội Quy An Toàn Pccc, Toàn Văn Quyết Định Số 216-qĐ/tw Ngày 02/01/2024, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 759, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định An Toàn Phẫu Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kiện Toàn Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Quy Định Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật,

Công Nhận 10 Xã An Toàn Khu Tại Hòa Bình

Cụ thể, các xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ, Yên Nghiệp thuộc huyện Lạc Sơn; Yên Thượng, Tân Phong, Thu Phong thuộc huyện Cao Phong; Trung Thành, Toàn Sơn, Tu Lý, Hiền Lương thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được công nhận là xã An toàn khu của trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã an toàn khu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định, xã an toàn khu phải có 3 trong 5 tiêu chí sau:

1- Được cấp ủy đảng từ khu ủy, quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng an toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế – xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

2- Nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội từ cấp khu và quân khu trở lên.

3- Nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (sứ quán, tổng Lãnh sự quán,…) của nước ngoài, cơ quan bộ chỉ huy mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

4- Nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp quân khu trở lên.

5- Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Chính Sách Hỗ Trợ Hợp Tác Xã

Việc ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX là một yếu tố rất quan trọng, song trên thực tế nhiều chính sách đối với khu vực kinh tế này vẫn chưa đi vào cuộc sống…

Trong đó khó khăn lớn nhất của các HTX hiện nay là đất đai. Hiện chưa có nhiều HTX được giao đất, nhiều HTX nông nghiệp chuyển đổi đã có đất nhưng chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Nghị định 46/2014/NÐ-CP quy định HTX thuê đất để sử dụng làm trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất nhưng chỉ đối với các dự án mới còn các dự án kiểu cũ không được giảm…

HTX tuy có được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng so với doanh nghiệp chưa thực sự thấy được bản chất và mục tiêu hoạt động của HTX. Luật Phí và Lệ phí cũng chưa quy định HTX là đối tượng được miễn giảm…

Mặc dù Luật HTX 2012, Nghị định 193/2013/NÐ-CP của Chính phủ đã quy định về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, nhưng thực tế các HTX còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị lạc hậu, tài sản thế chấp vay ngân hàng không đủ điều kiện. Các HTX gần như không tiếp cận được đất đai dù nhu cầu rất lớn. Bên cạnh đó, việc điều hành và minh bạch tài chính còn nhiều bất cập, mới có khoảng 9,2% số HTX kiểm toán độc lập, chủ yếu là HTX phi nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân; mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ còn yếu; một bộ phận thành viên HTX nông nghiệp chuyển đổi còn tư duy nhỏ lẻ, giữ đất… làm kìm hãm sự phát triển của HTX, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trên thị trường.

Ðảng và Nhà nước đã có những ưu đãi đối với loại hình HTX nhưng thực chất các HTX được thụ hưởng chưa nhiều, một số chính sách còn so sánh, suy bì giữa HTX với doanh nghiệp. Nhiều năm qua, số HTX thành lập mới không nhiều, số HTX khó khăn chiếm tỷ trọng lớn là minh chứng cho các cơ chế, chính sách, ưu đãi của Nhà nước cho thành phần kinh tế này chưa bám sát thực tiễn, thiếu cụ thể…

Cập nhật thông tin chi tiết về Chính Sách Hỗ Trợ Xã An Toàn Khu, Vùng An Toàn Khu Cách Mạng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!