Xu Hướng 12/2022 # Chính Thức Bỏ Biên Chế Suốt Đời Và Những Quy Định Mới Trong Hợp Đồng Lao Động / 2023 # Top 18 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Chính Thức Bỏ Biên Chế Suốt Đời Và Những Quy Định Mới Trong Hợp Đồng Lao Động / 2023 # Top 18 View

Bạn đang xem bài viết Chính Thức Bỏ Biên Chế Suốt Đời Và Những Quy Định Mới Trong Hợp Đồng Lao Động / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hợp đồng lao động của viên chức sẽ có những thay đổi theo quy định mới tại luật Viên chức sửa đổi năm 2019, đáng lưu ý sẽ bỏ chế độ “biên chế suốt đời” từ ngày 1/7/2020.

Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức

Không còn biên chế suốt đời với viên chức

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7.

Theo đó, chính thức bỏ “chế độ biên chế suốt đời” đối với viên chức. Cụ thể, hợp đồng không xác định thời hạn hay thường gọi là “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Chỉ 3 trường hợp được điều chỉnh biên chế công chức

Theo Nghị định số 62 ngày 01/6/2020, có hiệu lực từ ngày 20/7/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức chỉ được xem xét trong 3 trường hợp, đó là:

Cơ quan, tổ chức thay đổi vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao…

Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mức thấp hơn

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58 do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7.

Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên tới đây, người sử dụng lao động sẽ được đề xuất mức đóng giảm xuống còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Kéo dài thời hạn tối đa của hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức lên 60 tháng

Trước đó, theo quy định tại Luật viên chức 2010 thì Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Cách xử lý hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn

Khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức hiện hành, trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức mà quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với đối tượng này.

Tuy nhiên, quy định này chưa nêu cụ thể cách xử lý với từng trường hợp. Do đó, để khắc phục, Luật sửa đổi đã bổ sung quy định:

– Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng làm việc;

– Nếu không ký tiếp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức

Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

– Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

– Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Hiện hành, chỉ người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì mới được tuyển dụng thông qua xét tuyển.- Từ 01/7/2020: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn có là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 61/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015 về bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7 tới đây.

Nghị định bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đó là xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động; xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã; văn bản xác nhận của sở kế hoạch và đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

Thêm trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Điều 29 Luật hiện hành quy định có 5 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức:

– Có 2 năm liên tiếp bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

– Bị buộc thôi việc;

– Bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn); Bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục (làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn);

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng buộc đơn vị sự nghiệp công lập pahri thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm của viên chức không còn;

– Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp trên, Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm 1 trường hợp nữa là khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Khi được tuyển dụng, viên chức sẽ có thời gian tập sự để làm quen với vị trí việc làm được tuyển dụng trong thời gian từ 3 tháng – 12 tháng. Và nếu sau thời gian này, viên chức không đạt yêu cầu thì đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Theo giadinh.net.vn

Từ Năm 2022, Chính Thức Bỏ ‘Viên Chức Suốt Đời’ / 2023

Trong năm 2020, UBND chúng tôi đã có 4 lần điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực UBND do biến động nhân sự Phó chủ tịch UBND.

Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua chính thức luật hóa việc quân đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế – điều chưa được quy định trong luật Đất đai 2013.

Tỏ ra sốt ruột trước việc xử lý sai phạm tại bán đảo Sơn Trà, cử tri Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ và phải xử lý nghiêm.

Phóng viên Báo Thanh Niên có nhiều đêm theo chân ‘cú đấm thép’ 363 Công an Q.3 (TP.HCM) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quận, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chúng tôi những ngày cuối năm 2020.

Đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên mức sơ thẩm đối với 6 bị cáo mức án từ 2 năm 6 tháng đến 6 năm tù giam.

Cơ quan công an khởi tố 2 bị can trong vụ ‘người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ’ để điều tra hành vi gây rối trật tự nơi công cộng…

Trong phiên xét xử vụ án cố ý gây thương tích hôm nay, Tiến “trắng”, con nuôi Đường “Nhuệ”, đã bị TAND H.Đông Hưng, Thái Bình, tuyên phạt 36 tháng tù, tăng gấp đôi so với bản án ở phiên tòa sơ thẩm.

Chiều nay, 24.12, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 12 bệnh nhân Covid-19 mới, là các ca nhập cảnh.

Ngày 24.12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 2 container hàng lậu để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án buôn lậu với hình thức núp bóng các công ty ‘ma’.

Trong lúc nhậu do đi nghỉ sớm nên bị chê ‘nhậu chưa gì đã đi nghỉ’, Xem đánh nhau với bạn nhậu, khiến án mạng xảy ra.

Ngày 24.12, Công an H.Đắk G’long (Đắk Nông) bắt quả tang một vụ trồng cây cần sa với quy mô lớn trong khu vực rẫy cà phê của người dân trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kể từ ngày 24.12.2020.

Những Quy Định Mới Về Hợp Đồng Lao Động Của Bộ Luật Lao Động Năm 2022 / 2023

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, nhiều quy định mới về hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực. Vì vâỵ, trước khi ký kết hợp đồng, người lao động (NLĐ) cần biết những thông tin sau:

1. Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động

Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định, kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động (HĐLĐ) sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây:

– HĐLĐ không xác định thời hạn.

– HĐLĐ xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt của HĐLĐ trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm HĐLĐ.

2. Có thể ký hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử

Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 chấp nhận HĐLĐ được ký thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Như vậy, HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

3. Một số loại hợp đồng sau đây được xác định là hợp đồng lao động từ 2021

Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định những loại HĐLĐ mà khi các bên giao kết thỏa thuận bằng tên gọi khác (ví dụ như Hợp đồng dịch vụ, cộn tác viên,…) nhưng đáp ứng 02 điều kiện sau thì được xác định là HĐLĐ: (1). Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương; (2). Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

4. Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng:

Từ ngày 01/01/2021, không còn loại HĐLĐ theo mùa vụ, Luật quy định không áp dụng thử việc với HĐLĐ dưới 1 tháng.

5. Bổ sung thêm trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động so với hiện hành

Thêm hai trường hợp NLĐ được tạm hoãn HĐLĐ tại Điều 30 Bộ luật Lao động 2019, như sau: (1). NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; (2). NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

6. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do

– Điều 35 Bộ Luật lao động 2019 quy định: NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

– Những trường hợp NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước theo quy định của Bộ Luật lao động 2019, gồm: (1). Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này; (2). Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này; (3). Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; (4). Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; (5). Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này; (6). Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; (7). Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

7. Hai trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

Người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước với 02 trường hợp sau: (1). NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ; (2). NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

Viên Chức Tuyển Dụng Trước 01/7/2020 Vẫn Hưởng Biên Chế Suốt Đời / 2023

Hiện nay, viên chức vẫn thực hiện 02 loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Vậy quy định về hai loại hợp đồng này khi Luật Viên chức đã được sửa đổi sẽ thế nào?

Từ 01/7/2020, viên chức tuyển dụng mới sẽ phải ký hợp đồng xác định thời hạn

Quy định về các loại hợp đồng làm việc với viên chức được Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ là sẽ tiến tới xóa bỏ hoàn toàn “chế độ biên chế suốt đời” với viên chức.

Theo đó, bắt đầu từ 01/7/2020 khi Luật này có hiệu lực, hợp đồng xác định thời hạn sẽ áp dụng với viên chức được tuyển dụng từ 01/7/2020 và được kéo dài thời hạn thực hiện từ 36 tháng (quy định hiện hành) lên 60 tháng.

Như vậy, có thể thấy việc thông qua Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 đã xóa bỏ chế độ “biên chế suốt đời” của viên chức được tuyển dụng mới từ 01/7/2020. Qua đó sẽ thúc đẩy tính sáng tạo, năng động và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức sau này.

Tuyển dụng trước ngày 01/7/2020, viên chức vẫn sẽ được “biên chế”

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, viên chức đã ký kết hợp đồng không xác định thời hạn trước ngày Luật này có hiệu lực sẽ tiếp tục được thực hiện loại hợp đồng không xác định thời hạn.

Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho viên chức đã ký hợp đồng xác định thời hạn trước ngày 01/7/2020, Luật này nêu rõ:

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực.

Như vậy, với viên chức đã ký hợp đồng làm việc trước ngày 01/7/2020 thì vẫn được bảo đảm các quyền lợi và giữ nguyên các chế độ:

– Nếu đã ký hợp đồng không xác định thời hạn thì vẫn tiếp tục thực hiện loại hợp đồng này;

– Nếu đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng. Sau khi hết thời hạn sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Đồng thời, còn 02 trường hợp nữa vẫn được thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là:

– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

– Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã khắc phục được hạn chế, lỗi thời của Luật hiện hành và thống nhất các quy định giữa các văn bản quy phạm pháp luật khác trong quá trình thực hiện.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Cập nhật thông tin chi tiết về Chính Thức Bỏ Biên Chế Suốt Đời Và Những Quy Định Mới Trong Hợp Đồng Lao Động / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!