Xu Hướng 3/2023 # Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lần Thứ X # Top 7 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lần Thứ X # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lần Thứ X được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 09.6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ năm 2015 đến nay, kết quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng khá, tốc độ bình quân đạt 4,5%, vượt Nghị quyết đề ra. Công tác dồn điền đổi thửa được chú trọng, đến năm 2020 thực hiện gần 10 ngàn ha. Chuyển đổi diện tích từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác hơn 5 ngàn ha cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa từ 10 đến 25 triệu đồng/ha. Tính đến nay, Quảng Ngãi có 13 dự án lĩnh vực trồng trọt sản xuất theo nông sản an toàn, công nghệ cao. Ước đến cuối năm 2020, Quảng Ngãi có 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, với các chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5 đến 4%/năm; phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 45% trong cơ cấu nông nghiệp; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác đạt trên 100 triệu đồng. Đến năm 2025, Quảng Ngãi có 8 huyện thị và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao hoặc kiểu mẫu. Nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn mà trọng tâm là tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm nông lâm thủy sản.

 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông

 ngiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí. Ông Hồ Trọng Phương, Phó Giám đốc được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ…

 Đại hội đề ra 03 khâu đột phá

: (1) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; (2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư; (3) Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến. 

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu sau

: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7%. GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt 48,3 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt khoảng 148.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,05 tỷ USD. Thu ngân sách 05 năm đạt 31.985 tỷ đồng. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đến năm 2020: mẫu giáo đạt 70%, tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 80%; trung học phổ thông và tương đương đạt 50%. Trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 50%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2020 đạt 65%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016 – 2020) bình quân 1,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 2.175.000 người. Số bác sĩ trên 01 vạn dân đến năm 2020 đạt 08 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 đạt 80%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 90%. Có 60 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bình quân mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,13% dân số.

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đề ra 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

 đó là: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Đầu tư và ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, ưu tiên cho công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch; Chủ động hội nhập quốc tế, tập trung hội nhập kinh tế quốc tế; Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội và đô thị; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới mạnh mẽ giáo dục – đào tạo; Phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện; Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp; Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa cho đồng chí Phan Văn Sáu

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập hợp, động viên, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng…

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các đồng chí không tham gia tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Răng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Vương Bình Thạnh và đồng chí Võ Anh Kiệt được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy./.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X)Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) Diễn văn bế mạc Đại hội

Tin, ảnh:   PHƯỚC HÒA

Nguồn: http://tuyengiaoangiang.vn​​

Tải về Diễn văn bế mạc Đại hội

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa vừa có thông báo xét tuyển viên chức cho các đơn vị trực thuộc năm 2019. Đơn vị này sẽ xét tuyển 23 viên chức cho các vị trí việc làm.

Theo đó, thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; có phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Đồng thời, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Bên cạnh đó, những thí sinh mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng sẽ không được đăng ký dự tuyển viên chức.

Trong đợt này, Sở NN&PTNT sẽ tuyển 23 viên chức theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng. Trong đó, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tuyển nhiều nhất là 5 người; Chi cục Kiểm lâm 2 người…

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm tại 1 đơn vị trực thuộc Sở có nhu cầu tuyển dụng. Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển trong 30 ngày, kể từ ngày 20/6/2019 đến ngày 19/7/2019 (trong giờ hành chính) tại các đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

Việc tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển. Thí sinh phải trải qua 2 vòng, vòng 1 là kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự xét tuyển. Vòng 2 là phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

** Tài liệu đính kèm: – Sơ yếu lý lịch – Mẫu thông tin ứng viên – Phiếu đăng ký

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Tỉnh Đồng Nai

Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai được tổ chức từ ngày 28 đến 30-9-2015 tại TP.Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, phát biểu bế mạc đại hội.

1- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh trong 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015-2020 nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội khẳng định:

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới có nhiều biến động; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; song toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện. Nền kinh tế đã vượt qua khó khăn và phát triển theo đúng định hướng. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển mang lại hiệu quả đáng kể. Hoạt động tài chính, tín dụng ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả khá tích cực. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến mới. Giáo dục – đào tạo, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả nhất định. Các nhiệm vụ đột phá về phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học – công nghệ; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; thu hút đầu tư các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ; xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá. Đối chiếu các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra có 33/40 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tỉnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, yếu kém đó là: kinh tế phát triển nhưng chưa thật sự vững chắc. Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại một số khu vực còn xảy ra. Kết quả đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế. Công tác an sinh xã hội trong một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, khiếu kiện đông người còn diễn biến phức tạp. Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, công tác cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đạt yêu cầu. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức Đảng còn hạn chế. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở một số nơi chậm đổi mới và có biểu hiện hành chính hóa.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 5 năm qua, Đại hội rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là vai trò người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, quyết đoán, tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời phát hiện và có giải pháp ứng phó hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Hai là, phải quyết tâm củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Coi trọng trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên và vai trò người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ba là, phải xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Bốn là, thực hiện gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, coi trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người; bảo đảm quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế và trong nước trong những năm tới, Đại hội nhất trí:

– Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ; trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động.

– Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư phát triển giáo dục mầm non.

– Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại.

– Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

– Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân từ 8-9%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300 -5.800 USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9-11%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GRDP đạt từ 17-18%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm từ 400-420 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

– Đến năm 2020 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1%; bình quân 1 vạn dân có 30 giường bệnh và 8,5 bác sĩ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi giảm còn 23%, cân nặng theo tuổi giảm còn 8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020); khoảng 55% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, trong đó tỷ lệ đào tạo từ trung cấp nghề trở lên là 20%; giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống còn 2,4%; toàn tỉnh có 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa; trên 95% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn giữ vững và phát huy danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

– Đến năm 2020 có 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia; thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại; tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 52%; trong đó giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 29,76%.

– Hoàn chỉnh quy hoạch khu vực phòng thủ và xây dựng công trình quốc phòng theo đúng quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

– Tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt từ 85% trở lên, riêng đoàn thanh niên đạt 35%. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên đạt trên 80%, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chính trị – xã hội đạt từ 45% trở lên. Tỷ lệ đoàn, hội cơ sở vững mạnh đạt trên 80%.

– Phấn đấu hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 5 – 6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu năm; trên 90% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy (vào cuối nhiệm kỳ); giải quyết trên 95% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật hàng năm dưới 0,6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Duy trì các ngành công nghiệp chủ lực, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Phát triển thương mại nội địa, tăng cường xuất khẩu. Phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm dịch vụ. Phát triển nông lâm nghiệp toàn diện và bền vững. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Không ngừng cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, phương thức quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ. Phát triển mạnh tiềm lực khoa học và công nghệ. Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản. Tích cực thực hiện các biện pháp làm hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, sự suy giảm đa dạng sinh học. Tăng cường năng lực cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa ngành y tế. Mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng một cách toàn diện; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Không ngừng đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Quan tâm, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, truyền thống văn hóa, lịch sử Biên Hòa – Đồng Nai, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ Biên Hòa – Đồng Nai.

Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng tiên tiến đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế, nhất là đội ngũ lao động kỹ thuật.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của các cấp chính quyền. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố tiềm lực chính trị tinh thần; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh thực hiện chiến lược an ninh quốc gia; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đẩy mạnh công tác thanh tra. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X căn cứ báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp trình Đại hội và ý kiến phát biểu tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

2- Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

4- Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và bầu Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để quyết định chuẩn y theo quy định.

5- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị, xây dựng chương trình hành động toàn khóa, các kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X ĐẢNG BỘ TỈNH

Cập nhật thông tin chi tiết về Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lần Thứ X trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!