Xu Hướng 3/2024 # Đảng Bộ Quân Khu 3 Với Nhiệm Vụ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương # Top 4 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Đảng Bộ Quân Khu 3 Với Nhiệm Vụ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tổng kết thực tiễn

Nghiên cứu – Tìm hiểu

Thông tin – Tư liệu

Tạp chí và Tòa soạn

Đảng bộ Quân khu 3 với nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương

Nghị quyết 51/NQ-TW của Bộ Chính trị (BCT) khẳng định những vấn đề cơ bản nhất về bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta; nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi có Nghị quyết 51/NQ-TW của BCT, Đảng ủy Quân sự Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn quân nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực của chế độ một người chỉ huy, bảo đảm cho quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị – lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

Đảng bộ Quân khu 3 được Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) và Tổng cục Chính trị (TCCT) chọn làm điểm ở cấp quân khu triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết trên. Nhận thức sâu sắc rằng đây là một trọng trách chính trị trước Đảng và quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên và mọi quân nhân nhận thức thấu đáo và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương này sao cho đạt được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu đã xác định.

Quá trình tổ chức quán triệt Nghị quyết của BCT, Nghị quyết của ĐUQSTƯ, kế hoạch của Thường vụ ĐUQSTƯ và hướng dẫn nghiên cứu quán triệt Nghị quyết BCT của TCCT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thấy rằng việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Quân khu 3 hiện nay có những thuận lợi cơ bản. Thuận lợi bao trùm là trình độ chính trị và chất lượng tổng hợp của đội ngũ cán bộ nói chung, của đội ngũ cán bộ chính trị nói riêng trong Quân khu khá cao và tương đối đồng đều. Hiện nay, cán bộ chính trị chiếm gần 1/4 số cán bộ toàn Quân khu, số đào tạo đúng cương vị chiếm gần 96%, trong đó đào tạo cơ bản đạt gần 78%; số đã qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu 21%, số có trình độ cao đẳng, đại học đạt gần 67%. Trong những năm gần đây, hằng năm Quân khu đã có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hơn 80% hoàn thành nhiệm vụ từ khá trở lên. Quân khu là một đầu mối có tỷ lệ sắp xếp 2 cán bộ chính trị cấp đại đội và tiểu đoàn cao nhất toàn quân (tiểu đoàn 100%, đại đội 85%). Chất lượng cán bộ chính trị nhìn chung ổn định, giữ vững. Trong kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ các cấp vừa qua, 100% cán bộ chủ trì về chính trị các cấp đều được tín nhiệm bầu vào cấp ủy và giữ chức bí thư cấp ủy với số phiếu cao… Những thuận lợi trên là cơ sở quan trọng cho việc sắp xếp, bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Quân khu cũng gặp một số khó khăn, trước hết là số cán bộ từ cấp sư đoàn và tương đương trở xuống chưa trải qua chế độ này. Thực tế này đặt ra những vấn đề mới cả về nhận thức, tư tưởng, cả về năng lực, phẩm chất, phương pháp, tác phong công tác đối với cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị hiện nay. Những quan niệm và nền nếp quan hệ, làm việc giữa cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị được thực hiện trong 20 năm trước đây cộng với sự bất cập về nhận thức và các nguyên nhân khác là những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần quan tâm trước hết trong tiến hành thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên hiện nay ở Quân khu. Mặt khác, trước yêu cầu mới, đội ngũ cán bộ chính trị vốn có không tránh khỏi còn có những hẫng hụt nhất định về số lượng cũng như chất lượng. So với yêu cầu sắp xếp cán bộ ở cương vị chính ủy, chính trị viên ở Quân khu hiện nay còn thiếu, ở một số vị trí cán bộ chính trị cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương còn có sự bất cập về trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác.

Tiến trình thực hiện Nghị quyết 51 của BCT và Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ đã được Đảng ủy Quân khu (ĐUQK) xác định là: Trong năm 2006 các cấp trong Quân khu hoàn thành xong các khâu tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết; xây dựng nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện trong đảng bộ, đơn vị mình. Hoàn thành việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chính trị các cấp; hoàn thành việc bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên các cấp trong Quân khu. Năm 2007 tiếp tục kiện toàn, bố trí, sắp xếp đủ chính ủy, chính trị viên các cấp, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm từ cấp cơ sở đến Quân khu. Năm 2008 đưa chế độ chính ủy, chính trị viên các cấp đi vào hoạt động theo nền nếp, có hiệu quả.

Chúng tôi cho rằng, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của BCT, Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ là một dịp quan trọng để Quân khu đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là đội ngũ cán bộ chính trị của mình; qua đó rút ra được những mặt mạnh và những bất cập cả về tư tưởng, phẩm chất, năng lực của cán bộ, kịp thời bổ sung, tăng cường các giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ. Đây còn là dịp để Quân khu kết hợp bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thường vụ ĐUQK chủ trương tiếp tục xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ và cán bộ chủ trì các cấp trong Quân khu đến năm 2010. Chỉ đạo các cấp ủy có kế hoạch rà soát lại toàn bộ các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác cán bộ trong đảng bộ, đơn vị mình. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác cán bộ trong từng đảng bộ, đơn vị, đồng thời chuẩn bị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác cán bộ của Quân khu trong 5 năm từ 2001 đến 2005. Trước mắt, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 của BCT, Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ, Thường vụ ĐUQK chủ trương chỉ đạo các đơn vị tổ chức có hiệu quả công tác học tập, quán triệt Nghị quyết; tổ chức tốt việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì nắm vững những nguyên tắc, nội dung cơ bản của các nghị quyết, giải quyết tốt các mối quan hệ của chính ủy, chính trị viên, nhất là mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy.

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 của BCT, Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ đòi hỏi sự chuyển đổi tương đối toàn diện cả về nhận thức, nền nếp, chế độ, nội dung và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ. Những chuyển đổi đó tác động sâu sắc tới nhận thức, tâm tư cán bộ; do đó cùng với quan tâm đồng bộ các mặt tư tưởng, tổ chức, chính sách, chúng tôi hết sức chú trọng tới vấn đề nhận thức, tư tưởng, nhất là nhận thức tư tưởng của cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị. Việc tiến hành công tác này không chỉ dừng ở việc quán triệt những nội dung, yêu cầu chung mà còn phải được tiến hành thường xuyên, đi sâu vào từng đơn vị, thậm chí cụ thể tới những cá nhân, đó còn là một nội dung quan trọng hiện nay của công tác Đảng, công tác chính trị, là trách nhiệm của tổ chức Đảng các cấp. Cùng với quán triệt nhận thức, quá trình này đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với việc giải quyết tư tưởng. Chủ động phát hiện, giải quyết những vướng mắc, sai lệch về nhận thức tư tưởng trong quá trình thực hiện các nghị quyết trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, yêu cầu, mục đích đã được xác định.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các địa phương trên địa bàn Quân khu để triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của BCT và Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ là vấn đề được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 rất chú trọng. Đảng ủy Quân khu đã có chủ trương và kế hoạch tiến hành phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn để chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, làm điểm việc sắp xếp, bố trí chức danh chính ủy, chính trị viên ở các cơ quan quân sự, các đơn vị bộ đội địa phương, giúp cho ĐUQSTƯ, TCCT rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện ở các địa phương toàn quốc. ĐUQK đã tổ chức hội nghị phối hợp với Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu để triển khai Nghị quyết 51 của BCT, Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ, Nghị quyết 01 của ĐUQK trong Đảng bộ Quân sự và các đơn vị bộ đội địa phương trong Quân khu. ĐUQK đã có văn bản xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy về việc bổ nhiệm chính ủy thuộc các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và thành phố; đồng thời có văn bản gửi tới các huyện ủy trên địa bàn Quân khu xin ý kiến về việc bổ nhiệm chính trị viên thuộc các Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện và tương đương. Theo chuyên ngành, các cơ quan chức năng của Quân khu đã tổ chức các hội nghị với ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố trong Quân khu để thông báo về chủ trương và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 51 của BCT trong Quân khu. Những việc làm trên đã tạo ra cơ sở chính trị, tư tưởng, động viên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đã xác định.

Quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCT, Nghị quyết của ĐUQSTƯ về việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Quân khu 3 vừa qua đã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, bước đầu có hiệu quả tích cực. Đảng viên, cán bộ các cấp trong Quân khu đều nhất trí cao, thống nhất về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và các nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Tiến trình triển khai thực hiện các Nghị quyết bảo đảm đúng thời gian và chất lượng. Đến ngày 25 tháng 2 năm 2006, Quân khu đã hoàn thành kế hoạch quán triệt, học tập các Nghị quyết cho các đối tượng, quân số tham gia đạt 98,6% (riêng cấp ủy, cán bộ trung cấp, cao cấp, cán bộ chủ trì đạt 100%). Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của BCT ở cấp Quân khu và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương qua kiểm tra của đồng chí Chủ nhiệm TCCT vừa qua đã được đánh giá tốt. Trong tháng 4 năm 2006, Quân khu đã tổ chức kiểm tra đối với 8 đảng bộ trên địa bàn Quân khu. Các đảng bộ được kiểm tra đều triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch các cấp, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch ở cấp mình sát với tình hình, nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên được kiểm tra đã nắm vững được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, chức trách.

Thực tế triển khai tổ chức thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Quân khu vừa qua càng củng cố cho chúng tôi nhận thức luôn luôn phải đề cao và phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, ý thức trách nhiệm chính trị của cán bộ chủ trì đối với chủ trương này. Cùng với công tác tư tưởng, các giải pháp về tổ chức và chính sách cần phải được cụ thể hóa, bổ sung hoặc điều chỉnh để ngày càng hoàn thiện. Việc sắp xếp chính ủy, chính trị viên ở một số đầu mối đơn vị như: các cụm kho, các doanh nghiệp quân đội, các cơ quan Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu, việc đề cử cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban chỉ huy Quân sự huyện tham gia vào đảng ủy tỉnh, huyện… là những vấn đề đang cần được quan tâm giải quyết. Điều này rất cần sự chỉ đạo thống nhất của các cơ quan chức năng cấp trên.

Những kết quả tích cực bước đầu trong triển khai tổ chức thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên vừa qua là cơ sở thực tế quan trọng để Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo. Điều quan tâm thường xuyên của lãnh đạo, chỉ huy Quân khu là làm sao để việc tiến hành thực hiện các nghị quyết thiết thực nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nói chung, đối với lực lượng vũ trang Quân khu 3 nói riêng.

Thiếu tướng Ngô Xuân Lịch Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Tỷ giá

Cập nhật : 19:50 – 29/12/2024

EUR 27,595.65 29,003.12

GBP 30,416.09 31,686.45

USD 23,010.00 23,220.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 – 29/12/2024

HCM

SJC

55.400

55.900

Hà Nội

SJC

55.400

55.920

Đà Nẵng

SJC

55.400

55.920

Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương

Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 4 Trung ương Đảng, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2024, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Bản Cam Kết Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 10 – Nq/tw Ngày 9/2/2007 Của Bch Trung ương Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2024 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2024 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2024, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Chỉ Thị 37 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương,

Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 4 Trung ương Đảng, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về,

Sơ Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix Và Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương

Ngày 13/9, Đảng ủy quân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW ngày 17/11/2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên” trong Đảng bộ, LLVT tỉnh từ năm 2006 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 3.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ, LLVT tỉnh đã nhận thức sâu sắc, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng chặt chẽ, nghiêm túc hơn, thể hiện rõ trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết, sinh hoạt tự phê bình và phê bình được nâng lên. Các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng ở đơn vị; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để các luồng tư tưởng xấu độc, tiêu cực thâm nhập vào cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, mối đoàn kết trong đơn vị không ngừng được củng cố, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy các cấp. Đơn vị đã có nhiều bước đột phá trong xây dựng chính quy, phát huy dân chủ, rèn luyện kỷ luật, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 3 ghi nhận, biểu dương những kết quả của LLVT tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương.

Các đồng chí cũng phân tích, chỉ rõ những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt quan điểm, tư­­ tư­­ởng chỉ đạo theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 Quân ủy Trung ương; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phổ biến pháp luật, kỷ luật; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình; đề cao tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từng bước khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tránh biểu hiện bao che, giấu diếm khuyết điểm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; tình hình tư tưởng; chất lượng xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực của người chỉ huy, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT.

Thực hiện nghiêm chế độ công tác của chính ủy, chính trị viên, của cơ quan chính trị các cấp; chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, các mối quan hệ trong đơn vị và quan hệ quân dân; duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.

Gắn việc thực hiện nghị quyết với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, tác phong công tác, năng lực hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp.

Đảng Bộ Quân Sự Tx. Buôn Hồ: Triển Khai Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 147 Của Quân Ủy Trung Ương

Nghị quyết 147-NQ/ĐU ngày 4-4-2008 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” ra đời được hơn 1 năm thì Đảng bộ Quân sự (QS) TX.Buôn Hồ được thành lập.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết, thông qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ QS thị xã đã tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của cấp trên, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và chi bộ quân sự các xã, phường, các công ty, nông trường trên địa bàn tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV), đưa Nghị quyết 147 của Quân ủy Trung ương vào triển khai thực hiện trong Đảng bộ, cơ quan, đơn vị gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy QS TX. Buôn Hồ cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cơ cấu đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên cơ quan QS thị xã, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ sở tham gia vào Ban Chấp hành cấp ủy cùng cấp theo đúng định hướng của cấp ủy cấp trên. Năm năm qua, mặc dù công tác tổ chức có sự thay đổi, nhất là đối với các chức danh chủ chốt của Ban Chỉ huy QS thị xã như Chỉ huy trưởng và phó; Chính trị viên (đối với cơ sở là chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng) nhưng Đảng ủy QS thị xã cũng đã tham mưu đề nghị cấp ủy cùng cấp bổ sung kịp thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chi ủy, chi bộ QS cơ sở bổ sung kiện toàn kịp thời, đầy đủ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư khi thiếu, khuyết, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng DQTV, DBĐV; kết quả kiểm tra hằng năm bình quân đạt từ 70-75% khá, giỏi; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 18,3%; dự bị động viên đạt 9%. Bên cạnh đó, hằng năm Đảng ủy QS thị xã đã chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Thực hiện việc đánh giá đảng viên, tổ chức đảng nghiêm túc, chất lượng, kết quả hằng năm Đảng bộ QS thị xã và các chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được triển khai tích cực, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. 100% xã, phường đội trưởng là đảng viên và đa số nằm trong cấp ủy. 100% các chi bộ trực thuộc và chi bộ QS xã, phường đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 147, thời gian qua, Đảng ủy QS thị xã còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí đảng ủy viên theo tinh thần Nghị quyết TW4, Đảng ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy và cá nhân các đồng chí đảng ủy viên; đồng thời tập trung chỉ đạo việc khắc phục những yếu kém, tồn tại đã được chỉ ra bằng chương trình hành động của Đảng ủy và kế hoạch thực hiện của từng đồng chí gắn với đăng ký phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy QS TX. Buôn Hồ cũng đã tập trung lãnh đạo, đề ra nhiều nội dung, biện pháp nhằm xây dựng Đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cấp ủy viên, chi ủy viên, cán bộ, đảng viên; tuân thủ và chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương. Đến nay, cơ bản các đồng chí đảng ủy viên đã khắc phục có hiệu quả các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra thông qua kiểm điểm; những biểu hiện lệch lạc đã được khắc phục…

Đảng ủy QS thị xã cũng đã quan tâm đến công tác làm tham mưu của chi bộ quân sự các xã, phường cho cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở nên những năm qua, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở các xã, phường có nhiều chuyển biến tiến bộ; hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ; chất lượng tuyển quân từng bước được nâng cao; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng DQTV, DBĐV và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, chất lượng giáo dục và nhận thức của hầu hết các đối tượng ngày một nâng cao. Chất lượng công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực điều hành của người chỉ huy đã có chuyển biến tích cực.

Ngô Trung Việt

Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương

Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2024, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/02/2024 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Trung ương 10, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii,

Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2024, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6,

Nghị Quyết 382 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương

Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng, Nghị Quyết 4 Trung ương Đảng, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2024, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Bản Cam Kết Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết Số 10 – Nq/tw Ngày 9/2/2007 Của Bch Trung ương Đảng, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2024 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2024 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2024, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Chỉ Thị 37 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương,

Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng, Nghị Quyết 4 Trung ương Đảng, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về,

Cập nhật thông tin chi tiết về Đảng Bộ Quân Khu 3 Với Nhiệm Vụ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!