Xu Hướng 3/2023 # Đảng Ủy Bđbp Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X # Top 11 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đảng Ủy Bđbp Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Đảng Ủy Bđbp Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP, chủ trì hội nghị. Ảnh: B.N

Thay mặt Đảng ủy BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghị quyết nêu rõ, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội có sự chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cụ thể, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đã chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và thế giới. Tập trung nâng cao sức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng bộ Quân đội, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước.

Hội nghị cũng đã quán triệt chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Lê Như Đức, đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, quán triệt chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: B.N

Chương trình nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; xây dựng các tổ chức Đảng TSVM đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong đó, chú trọng 4 nhiệm vụ: Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, hệ thống dấu hiệu, mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng đã thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 13, khóa XI; đồng thời hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện quán triệt các nội dung trên.

Đại tá Phương Minh Quang, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 13, khóa XI và hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện. Ảnh: B.N

Theo đó, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố các cơ quan đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, tổ chức quán triệt các nội dung cho Thường vụ Đảng ủy và cho các tổ chức Đảng cấp đồn Biên phòng và tương đương; nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc nắm vững và thông suốt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết của trên.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm cơ sở học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở cấp mình. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, từng cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, tránh đơn giản, hình thức.

Bảo Ngọc

Đảng Ủy Quân Khu 2: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi

Chiều 02/11, Đảng ủy Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Thiếu Tướng Trần Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trị hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Văn Bắc – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, đảng viên khối cơ quan, phân đội trực thuộc Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, đồng chí Thiếu Tướng Trần Ngọc Tuấn đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Theo đó, Nghị quyết xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Cũng tại hội nghị các đại biểu được quán triệt chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thực hiện nghị quyết Đại hội, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy Quân khu và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời quán triệt 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sau hội nghị, Đảng ủy Quân khu 2 yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT Quân khu cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, ban hành Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu./.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao

Theo Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội được chuẩn bị công phu, có tính khái quát, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đồng thời thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương đã xác định các nhóm giải pháp cụ thể và có tính khả thi cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật cho rằng: Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp ủy vững mạnh; duy trì chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nhất trí với mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới trong Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương, tuy nhiên để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Thiếu tướng Vũ Hải Sản đề nghị chú trọng thực hiện một số giải pháp như: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó tập trung vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các nghị quyết, chỉ thị khác về xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo đồng thuận cao về nhận thức, trách nhiệm trong mỗi cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về điều lệnh, điều lệ và những quy định của Quân đội, pháp luật Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, giải quyết kịp thời, thỏa đáng mọi quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của quân nhân. Mặt khác, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cấp trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Xây dựng lòng tin chính trị và củng cố hòa bình

Bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại Quốc phòng một cách tích cực, chủ động, toàn diện, sáng tạo và hiệu quả.

Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị một số vấn đề như: Cần thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự chủ động, sáng tạo về chiến lược trong công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng.

Tăng cường sử dụng “kênh” đối ngoại Quốc phòng vào việc xây dựng lòng tin chính trị, củng cố hòa bình; xác định các mục tiêu lớn, đối tác quan hệ, hợp tác quốc phòng chủ chốt của Việt Nam trong vài thập kỷ tới. Cần xác định hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, quốc phòng là phương thức hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc từ xa, bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình; kiên định chính sách Quốc phòng độc lập, tự chủ.

Mặt khác, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác về quốc phòng, đồng thời đưa quan hệ hợp tác về quốc phòng đã được xác lập đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Cần tiếp tục triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại Quốc phòng, gồm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đối ngoại quốc phòng, đối ngoại quân sự của các Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, đối ngoại Biên phòng; ngoại giao nhân dân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là các địa phương ở khu vực biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp về hoạt động đối ngoại của đất nước, Quân đội.

Nâng cao hiệu quả việc hợp tác với các nước láng giềng như tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng, diễn tập liên hợp, giao lưu quốc phòng biên giới… để quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh xảy ra ngay từ cơ sở.

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvii

Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị kết nối với các điểm cầu huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội là sự hội tụ, chắ lọc, kết tinh, tiếp nối công sức, trí tuệ của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tạo nên bước phát triển mới của tỉnh. Vì vậy, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết để trên cơ sở đó chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai đến các cấp, các ngành và trong cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Coi đây là khâu mấu chốt quyết định trong việc sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt, phân tích làm rõ thêm về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng quán triệt những nội dung chính, cốt lõi trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp từ ngày 13-16/10/2020. Nghị quyết Đại hội đã thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm.

(2) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng.

(3) Thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

(4) Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD.

(6) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%.

(10) Đến năm 2025, có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 95% dân số.

(11) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 khoảng 48%.

(12) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia

(13) Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%.

(14) Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

(15) Phát triển đảng viên mới tăng 3 – 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.

Mỹ Luận

Cập nhật thông tin chi tiết về Đảng Ủy Bđbp Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!