Xu Hướng 9/2023 # Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 # Top 17 Xem Nhiều | Bac.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc đang tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình hành động theo tinh thần nghị quyết Đảng ủy Công ty.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) và Chỉ thị 05 (khoá 12) tới cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc

Sau quán triệt và học tập Nghị quyết, Đảng uỷ Công ty đã từng bước tổ chức triển khai tới toàn bộ cán bộ đảng viên và công nhân viên chức chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) với những nhiệm vụ cụ thể. Quá trình thực hiện nghị quyết Đảng bộ đã bám sát 3 nội dung trọng tâm, đi sâu vào việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên… qua đó đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức lối sống.

Đảng ủy Công ty xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, do vậy cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 (khóa 11) và Chỉ thị số 05 (khóa 12) của Bộ Chính trị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ chỉ đạo các bộ phận, các tập thể và cá nhân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, góp phần quyết định cho việc thực hiện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cũng qua quá trình triển khai quán triệt và học tập, thực hiện Nghị quyết, tất cả cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã nắm vững về tinh thần của Nghị quyết và được đông đảo cán bộ đảng viên, công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc. Đến nay, qua các bước triển khai đã đạt được kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhận định: quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhưng cũng còn nhiều khuyết điểm, hạn chế.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong ảnh: Công chức UBND xã An Nhứt, huyện Long Điền (phải) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công việc và trong cuộc sống.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chưa đạt kết quả như mong đợi, còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Khuyết điểm phổ biến là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân chậm được xem xét, xử lý. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bước đầu được ngăn chặn, nhưng chưa bị đẩy lùi.

Đặc biệt, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với tình trạng này, bởi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch dùng để chống phá Đảng, Nhà nước ta, một trong những thủ đoạn rất thâm hiểm của chúng là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta. Chúng lợi dụng sự thoái hóa, biến chất, dao động, phai nhạt về lý tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, lợi dụng những khó khăn khách quan về kinh tế, những sai lầm của cá nhân, những vụ việc tham nhũng… để nâng tầm quan điểm thành sai lầm của tập thể, của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm đả kích, chia rẽ nội bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách – những biểu hiện của chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta sang một quỹ đạo khác.

Đảng ta đã rất thẳng thắn và sáng suốt khi nhìn nhận và thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm nói trên để tìm ra phương hướng khắc phục. Một trong những giải pháp đó là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phù hợp tình hình mới. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở cần nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ qua công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đảng cũng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Thực tế cho thấy, sau hơn 4 năm thực hiện (2011 – 2023), Chỉ thị 03 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Những vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 phải được coi là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, để Đảng ta tiếp tục xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, lãnh đạo đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05

Thực hiện Quyết định số 173-QĐNS/TW ngày 29/3/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đoàn cũng đã kiểm tra cụ thể các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Tài nguyên – Môi trường, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Khu công nghiệp tỉnh.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất với những kết quả kiểm tra được chỉ ra trong báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là giám sát, kiểm tra. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng. Việc tiến hành kiểm tra thực hiện các nội dung này là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch trong thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp bổ sung, thống nhất nội dung kết luận, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Cùng ngày, tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương tưởng nhớ các thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong của cả nước nói chung và 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 nói riêng./.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Quy Định Nêu Gương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 9.12, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Hải Dương trong quán triệt, triển khai khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương với tinh thần kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thực sự có chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục bằng được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tiếp tục rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2023 đã đề ra. Đặc biệt tập trung chuẩn bị thật tốt các công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2025…

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với quy định nêu gương tại Hải Dương, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai đa dạng, sáng tạo.

Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội được biểu dương kịp thời. Đại đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hàng ngày.

Qua đó, đã góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định, đoàn kết và phát triển của địa phương…

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết và các quy định nêu gương chưa đồng bộ, chưa toàn diện giữa các cấp, ngành, các lĩnh vực, giữa trên và dưới. Chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở và các cơ quan hành chính, sự nghiệp chưa cao. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa đầy đủ, sâu sắc.

Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự chuyển hóa, tự diễn biến có nơi còn bị động, chưa thật sắc bén…

NGỌC HÙNG

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu nhằm củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy, cuối năm 2023, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở Nghị quyết, Ban TVTU đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cơ sở.

Ban TVTU chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức quán triệt, học tập ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng phản ánh một chiều dễ dẫn đến sai lệch. Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải quyết liệt, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có những giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 12 và Hướng dẫn số 01 ngày 13-3-2023 về xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết. Căn cứ các văn bản chỉ đạo đã ban hành, HĐND tỉnh thực hiện thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 vào trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh để áp dụng trên địa bàn tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các quy định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; nhất là trong quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh cụ thể hóa và thực hiện cơ chế phát huy vai trò trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định của Ban TVTU về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. UBKT Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện rà soát, xử lý kiên quyết, dứt điểm vụ việc tham nhũng, tiêu cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm có tính khả thi cao.

Có thể khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch của Bộ Chính trị thời gian qua đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu đề ra. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Từng cấp ủy viên đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch hành động cá nhân theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban TVTU. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã ban hành; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện những việc thường xuyên, những việc cần làm ngay theo lộ trình, bước đầu đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp cùng cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, chú trọng nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể đối với từng biểu hiện đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ. Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05

Ngày 30/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII). Nghị quyếtđã cụ thể hóa nhiệm vụ thứ nhất trong số 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Đồng thời,khẳng định quyết tâm chính trị cao và mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;nhằm mục tiêu sớm đưa Đảng thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đất nước hội nhập và phát triển.

1- Những vấn đề đặt ra sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật và kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Sau gần 2 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện rộng rãi. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Thực hiện bước đầu có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cũng như của nhân dân, các cơ quan báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đã được phát huy. Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng; hiệu lực, hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước được nâng lên. Việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo nền tảng thuận lợi để Đảng lãnh đạo thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; góp phần giải quyết nhiều vụ, việc nổi cộm, phức tạp ở nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước.

Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn tồn tại không ít hạn chế. Các kết quả đạt được còn chưa toàn diện, sâu sắc và chưa đồng bộ giữa các địa phương, giữa các ngành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra dẫn tới phải xử lý kỷ luật.Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời làm chậm trễ quá trình giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; làm nảy sinh tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiến hành chưa nghiêm.Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị kết quả chưa đủ rõ.Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn mang tính hình thức. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn qua loa, không cụ thể.Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả thấp, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh gây lãng phí nguồn lực; công tác cải cách hành chính chưa toàn diện và mạnh mẽ. Việc giám sát quyền lực, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ­.Vì thế, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế. Trong khi tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức còn chồng chéo… gây cản trở lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Về khách quan, các thế lực thù địch, phản động không ngừng tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, phá vỡ mối liên hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, tập trung xuyên tạc, kích động đối với vấn đề về dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận,biên giới, hải đảo…

2- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra yêu cầu: “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2023 của Bộ Chính trị”, “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dungxây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân…”[1]. Như vậy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời,cần phải phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây được coi là điểm mới quan trọng về nhận thức và tư duy lãnh đạo của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Người nêu ba nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội là: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Quá trình Đảng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức diễn ra trong nhiều thập kỷ. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III năm 1960 nhận định: “Muốn tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chúng ta phải chăm lo củng cố và tăng cường sự nhất trí về tư tưởng và sự thống nhất về tổ chức của Đảng”[2]. Giai đoạn này, công tác xây dựng Đảng bao gồm hai mặt: tư tưởng và tổ chức.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng năm 1976, Đảng đã tổng kết: “phải từng bước phát triển, hoàn chỉnh, cụ thể hoá và vận dụng tốt hơn các phương châm xây dựng Đảng, làm cho công tác xây dựng Đảng có chất lượng cao và đạt hiệu quả lớn”, “phải xây dựng Đảng vững mạnh về cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ba mặt ấy gắn liền với nhau, quyết định lẫn nhau. Xây dựng Đảng về tư tưởng và về tổ chức phải kết hợp chặt chẽ với nhau, phải xuất phát từ đường lối và nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo đảm cho đường lối và nhiệm vụ chính trị được xác định đúng, được thấu suốt và thực hiện đầy đủ”[3].

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường và nhiều yếu tố chủ quan khác đã dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đại hội Đảng lần thứ XI,Trung ương nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”[4]. Song vẫn đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2023 là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức”[5]. Đại hội XII của Đảng nhận định: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”[6]. “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[7].

Vì vậy, Đảng đã nhận thức và đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức thành một trong bốn trụ cột: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”[8]. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là cơ sở đảm bảo để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.Xây dựng Đảng về đạo đức là động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng chính là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW nhằm xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

3- Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy và tổ chức Đảng và đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào các hội nghị sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức.

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng; kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Hai là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đảng viêngóp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Quan tâm đầu tư giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Các tổ chức đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực và nhiệm vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.Các cấp ủy, tổ chức Đảng lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần kiên trì, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên.Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, xây dựng cơ chế hợp lý để bảo vệ và khuyến khích phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế trong thực tiễn tại các địa phương, đơn vị. Qua đó, cấp ủy, tổ chức Đảng phát hiện, nêu gương nhữngtập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và nhân rộng làm điển hình, tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đưa đất nước hội nhập và phát triển.

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ths Trần Thị Thanh Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng YênNguồn: http://btgcp.gov.vn

[1]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, VPTW Đảng, HN, 2023, tr. 37.

[2]Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2002, tập 21, tr. 640.

[3]Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2002, tập 37, tr.732.

[4]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, BCHTW khóa XI, Nxb CTQG, HN, 2012, tr.22.

[5]Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, HN, 2011, tr. 322.

[6]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, VPTW Đảng, HN, 2023, tr. 22.

[7]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, VPTW Đảng, HN, 2023, tr. 22.

[8]Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, HN, 2023, tr.202.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!