Xu Hướng 3/2023 # Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, cùng nhiều chuyên gia đến từ Hội đồng lý luận Trung ương, các Học viện, Trường đại học trong nước.

Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành.

Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, để giữ vững và không ngừng nâng cao vai trò của người lãnh đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc, khẳng định tính chính đáng, chính danh cầm quyền, trong những năm qua, Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới. Nói cụ thể, đó chính là sự đổi mới hệ thống phương pháp, hình thức, biện pháp, con đường mà Đảng sử dụng để lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hiện thực hóa Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong thực tiễn.

Tuy nhiên, trước những bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới hiện nay và những năm tới, nhất là trong điều kiện mở rộng thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh…, đã tác động và đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… Qua đó, để Đảng ta không ngừng vươn lên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo – cầm quyền sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tại Hội thảo, ý kiến của các đại biểu đã luận giải rõ hơn các khái niệm về đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, đảng tham chính, chấp chính; về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội; phân tích những khác biệt, chồng lấn, cũng như chỉ rõ sự giao thoa – mối quan hệ chặt chẽ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền. Phân tích đặc điểm và các phương thức lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Tham chiếu kinh nghiệm về phương thức cầm quyền của các chính đảng trên thế giới, từ đó gợi mở hàm ý đối với Việt Nam.

Các đại biểu cũng đã phân tích, nhận diện bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới tác động tới việc đổi mới phương thức cầm quyền – lãnh đạo của Đảng, trong đó những thời cơ, thuận lợi luôn đan xen với các nguy cơ, thách thức. Nhiều yếu tố là những tồn tích lâu dài phải sửa chữa; nhiều vấn đề là những thách thức mới nảy sinh cấp bách phải nhận diện, đối diện, hóa giải, nhất là những vấn đề mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; việc cấu trúc lại mô hình phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, sự thay đổi trong quan hệ giữa các nước lớn; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn tới yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…

Các ý kiến tham luận cũng dự báo những vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, sự vận động của các xu thế phát triển mới, nhìn từ hai mặt thuận – nghịch, tiên lượng những yêu cầu đặt ra đối với đổi mới phương thức lãnh đạo – cầm quyền của Đảng. Đồng thời, nhận diện, lý giải sâu hơn về những thành tựu và bất cập trong phương thức lãnh đạo – cầm quyền của Đảng hiện nay, xét trên nhiều phương diện như: Về nhận thức lý luận đảng cầm quyền, nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng; chế độ hoạch định và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hành dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; cầm quyền bằng pháp luật và đạo đức; công tác tổ chức và cán bộ; chế độ giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực; thực hiện các nguyên tắc của Đảng…

Các ý kiến cũng đề xuất những giải pháp đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo – cầm quyền của Đảng, trong điều kiện mới. Đó là trách nhiệm đại biểu và trách nhiệm đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử – mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội – xét từ yêu cầu đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các bộ – xét từ yêu cầu đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; hoàn thiện chế độ bầu cử của cơ quan nhà nước trong tương quan với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với đổi mới tư duy phát triển kinh tế; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; chế độ kiểm tra, đánh giá chính quyền thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp…

Hình ảnh tại Hội thảo. (Ảnh: HH)

Ngoài các vấn đề chung, nhiều giải pháp được đề xuất gắn liền với thực tiễn tại các ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể. Nhiều nội dung được đề cập là những vấn đề mới hoặc đang là những vấn đề nổi cộm, tâm điểm của đời sống chính trị – xã hội, như: Đổi mới và nâng cao hiệu quả kiểm toán nhà nước gắn với kiểm soát quyền lực nhà nước; phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm nhất thể hóa, tinh gọn bộ máy Đảng – chính quyền…

Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà cũng cho rằng, những thách thức đặt ra trước vai trò cầm quyền của Đảng nói chung, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay là rất nhiều, nhưng chúng ta cũng tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ vượt qua, bằng bản lĩnh, tầm nhìn, trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo suốt 89 năm qua, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc bước vào một giai đoạn phát triển mới với tiền đồ xán lạn./.

Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Nghị Quyết 19

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019.

Riêng đối với đề án cấp tỉnh, sau khi thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” và tiến hành tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đến nay, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu được nhiều kinh nghiệm quý, nhiều bài học không chỉ có giá trị riêng với tỉnh, mà còn lan tỏa rộng cho cả nước.

Để có được kết quả đó, ngay trong khâu ban hành chủ trương, chính sách, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nắm chắc, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa sáng tạo và sát thực tiễn của tỉnh để ban hành nghị quyết theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ trách nhiệm, dễ kiểm điểm. Ngay sau khi ban hành nghị quyết, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát để đưa nghị quyết vào cuộc sống, không triển khai mang tính hình thức. Quảng Ninh cũng duy trì thực hiện hiệu quả việc giao ban, đối thoại của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận định kỳ hằng quý hoặc chuyên đề để trao đổi thông tin hai chiều, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về thực trạng ở địa phương, những vấn đề nhân dân quan tâm; các vấn đề nổi cộm, bức xúc, các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở để có phương án giải quyết kịp thời.

Song song với đó, tỉnh còn quan tâm tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về lề lối, mối quan hệ làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên cơ sở vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò giám sát, làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ và các đoàn thể. Cũng thông qua đó, cơ bản khắc phục được tình trạng buông lỏng lãnh đạo của cấp ủy đảng, làm thay công việc của chính quyền, tránh được vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và mất đoàn kết nội bộ.

Trong công tác tư tưởng, Quảng Ninh cũng có nhiều đổi mới với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực. Nổi bật thời gian gần đây, tỉnh đã xây dựng đề án, ban hành Nghị quyết và các quy định về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; đề án và nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến với trên 200 điểm cầu từ tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí mà hiệu quả tuyên truyền lại tăng lên rõ rệt. Cùng với đó, tỉnh cũng quan tâm tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận phục vụ yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; rà soát, sắp xếp lại các bản tin theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí thông qua giao ban, hội nghị thông tin báo chí hằng tuần được tăng cường. Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân; hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và nhóm chuyên gia chống quan điểm sai trái, thù địch.. Với nhiều cách làm hiệu quả, qua khảo sát niềm tin của nhân dân đối với Đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, từ 73,3% năm 2016 lên 79% năm 2017, đến năm 2018 là 85,1%.

Cùng với các giải pháp nói trên, để đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Quảng Ninh cũng tích cực kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đến nay đã xây dựng đề án về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giao ban định kỳ bí thư chi bộ, kịp thời giải quyết các vướng mắc từ cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở thôn, bản, khu phố; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, các thôn, khu phố; cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tiêu chí đánh giá cán bộ…

Hoài Anh

Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội hiện nay trong điều kiện mở cửa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công CNXH. Đảng lãnh đạo Nhà nước, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước trong công cuộc đổi mới, song Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội tiến hành đổi mới toàn diện đất nước. Đảng ta lãnh đạo công cuộc đổi mới trong xu thế dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ở nước ta. Cùng với đó, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và cung cấp các phương tiện rất hiện đại phục vụ sự lãnh đạo của Đảng nói chung và đổi mới PTLĐ của Đảng nói riêng. Đặc biệt, sự hình thành và phát triển xã hội thông tin, các phương tiện hiện đại về thông tin mạng tác động mạnh mẽ đến sự lãnh đạo của Đảng cũng như phong cách, lề lối làm việc của Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng hơn 87 năm qua cho thấy, Đảng ta rất coi trọng đổi mới PTLĐ. Từng thời kỳ lịch sử, với nhiệm vụ cách mạng cụ thể, Đảng ta đều có PTLĐ phù hợp để đưa cách mạng Việt Nam tiến lên. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới PTLĐ của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước”.

Từng tổ chức đảng và đảng viên cần nhận rõ trách nhiệm của mình trong đổi mới PTLĐ của Đảng, đặc biệt là trên một số vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, tổ chức đảng và đảng viên cần tích cực tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn xã hội trước hết bằng các nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế số lượng nghị quyết của các tổ chức đảng hiện nay ban hành còn nhiều. Ngoài nghị quyết của Trung ương còn có nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; nghị quyết của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn… Việc ban hành nhiều nghị quyết dẫn đến công tác quán triệt, học tập đến đảng viên không kỹ và sâu, ở nhiều nơi hiệu quả không cao. Để khắc phục tình hình trên, cần đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết của tổ chức đảng, trong đó đầu tư nhiều hơn, cụ thể hơn nghị quyết đại hội các cấp. Nghị quyết cần định hướng rõ về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng cho toàn khóa. Hằng năm, cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết; mỗi kỳ họp, các cấp ủy chỉ nêu ra một kết luận kỳ họp để yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện. Trường hợp đặc biệt, khi tình hình thế giới, trong nước có những vấn đề lớn phát sinh chưa dự báo được thì có thể ra nghị quyết để lãnh đạo. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết.

Ba là, tổ chức đảng và đảng viên phải đổi mới công tác kiểm tra để góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. Từ trước đến nay, các cấp ủy đảng chủ yếu tổ chức kiểm tra theo kế hoạch từng năm, từng nhiệm kỳ và thông báo công khai. Để việc tổ chức kiểm tra có kết quả tốt, ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch thì các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Tổ chức các đoàn, các tổ kiểm tra tinh gọn, có nội dung trọng tâm; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất. Dành nhiều thời gian khảo sát cụ thể trong nhân dân, ở cơ sở xã, phường, xí nghiệp… Sau khi khảo sát, kiểm tra cơ sở mới làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương để chỉ đạo cụ thể. Làm được như vậy thì việc kiểm tra sẽ thực chất hơn, hạn chế bệnh quan liêu, hình thức, lãng phí. Sau mỗi lần kiểm tra đều phải có văn bản kết luận rõ và cơ quan chuyên trách phải theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện kết luận đó.

Bốn là, tổ chức đảng và đảng viên cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm mạnh hội họp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từng tổ chức đảng và đảng viên phải tham gia lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, ở từng đơn vị; thủ tục nào không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cho cấp dưới thì phải bãi bỏ, nhất là các cơ chế “xin-cho”. Mỗi cơ quan, ban, ngành đều phải thông báo công khai các cơ chế, chính sách, các quy trình, thủ tục để mọi người dân đều biết. Các cơ quan có điều kiện phải trang bị và sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin để xử lý công việc nhanh nhất, chính xác nhất.

Năm là, tổ chức đảng và đảng viên phải đổi mới việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực tế hiện nay việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ nói chung chưa thực chất, chưa sát thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là do tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình của cán bộ, đảng viên chưa cao, còn nặng bệnh thành tích; việc hướng dẫn đánh giá, phân loại có một số tiêu chí không cụ thể, còn chung chung khó đo đếm được. Ở nhiều đảng bộ, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, nhưng không tương xứng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Để chấn chỉnh tình hình trên, qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) cần làm chuyển biến nhận thức để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xem xét chặt chẽ tiêu chuẩn phát triển Đảng, không chạy theo số lượng, bổ sung, cụ thể hóa tiêu chí phân loại tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên thực chất hơn.

Đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị là rất quan trọng. Nếu cấp ủy, cấp trên hằng năm đánh giá đúng người đứng đầu các cấp, các ngành và công bố công khai cho nhân dân, cán bộ giám sát thì phong trào sẽ chuyển biến tốt hơn. Đối với người đứng đầu các địa phương thì cần hết sức coi trọng tiêu chí: Chỉ số hài lòng của người dân; chính trị địa phương ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao…

PTLĐ của Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có vai trò rất lớn đối với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố, nâng cao uy tín chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhờ PTLĐ đúng đắn, hoạt động của Đảng được thể hiện hiệu quả trong thực tiễn, được nhân dân thừa nhận, qua đó, uy tín chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

Nhận thức rõ vai trò của PTLĐ, từng tổ chức đảng và đảng viên càng nhận thấy rõ yêu cầu của đổi mới PTLĐ trong tình hình mới để có thêm quyết tâm “vượt qua chính mình”, đưa hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời Đảng ta hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

PGS, TS LÊ DUY CHƯƠNG

Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii

QĐND – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Theo đó, để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng phải hết sức coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, được Đảng ta xác định trong Báo cáo chính trị Đại hội XII. Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo được Đảng tập trung vào 5 vấn đề cơ bản, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị; tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; nâng cao chất lượng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo. Năm vấn đề cơ bản nêu trên (chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo) có quan hệ mật thiết với nhau tạo nên năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Năm vấn đề cơ bản đó là chỉnh thể thống nhất tạo nên sức mạnh của Đảng; bảo đảm để Đảng hoàn thành trọng trách cầm quyền lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước.

Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: Đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị (Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội); lãnh đạo các giai cấp, tầng lớp, lực lượng trong xã hội; lãnh đạo các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lãnh đạo xây dựng phát triển đất nước, tổ chức cuộc sống về mọi mặt của nhân dân. Đối tượng lãnh đạo của Đảng rất rộng. Mỗi đối tượng lãnh đạo của Đảng vừa có những điểm chung, vừa có những điểm riêng trong phương thức lãnh đạo của mình. Ví như, Đảng lãnh đạo Nhà nước có điểm khác với lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể. Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang có điểm khác với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài… lại có những yêu cầu riêng. Tuy có những điểm khác nhau trong phương thức lãnh đạo nhằm phù hợp với từng đối tượng cụ thể và cũng là để phát huy cao nhất sức mạnh của từng lực lượng trong tiến trình phát triển đất nước; nhưng mục tiêu cao nhất và duy nhất của Đảng là lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống các quan điểm chỉ đạo, các phương pháp, hình thức, giải pháp mà Đảng tác động vào đối tượng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu chính trị đã đề ra. Phương thức lãnh đạo đúng đắn có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Trước hết, từ cương lĩnh, đường lối, chính sách đến những quyết sách, quyết định cụ thể trên từng lĩnh vực thực thi vai trò lãnh đạo của Đảng phải đúng đắn, khoa học, cách mạng. Quyết định đúng thì Đảng lãnh đạo thành công, quyết định sai có thể thất bại. Theo đó, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước”. Bởi vậy, sau khi có đường lối, quyết định đúng, phải tập trung chỉ đạo thực hiện kiên quyết, dứt điểm, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu; chú trọng cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết của Đảng. Mới đây, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ: “Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít…”. Thực tiễn thời gian qua cho thấy: Chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong hoạt động thực tiễn của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp hiệu quả không cao. Đây chính là khâu yếu nhất trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, từng cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời coi trọng tổng kết thực tiễn để có sự bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời nhằm đạt tới kết quả, hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương”. Một điểm rất quan trọng về phương thức lãnh đạo mà Đại hội XII chủ trương là: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm”.

Để nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít; nói không đi đôi với làm”, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, chống những biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, xa rời thực tế, chủ quan, duy ý chí. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chủ động xây dựng cơ chế và tổ chức tốt việc phản biện xã hội; triển khai hiệu quả việc trả lời chất vấn trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt hơn phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Tiến hành đồng bộ các giải pháp nêu trên không chỉ thực hiện tốt chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là giải pháp đặc biệt quan trọng khắc phục triệt để tình trạng: Nghị quyết thì rất hay, rất đúng, rất khoa học, nhưng chậm đi vào cuộc sống; chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng chính là giải pháp căn cốt để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

LÊ NGỌC LONG

Cập nhật thông tin chi tiết về Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!