Xu Hướng 3/2023 # Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 3691/Qđ # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 3691/Qđ # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 3691/Qđ được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 28 tháng 9 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3691/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung giá nhân công vào phần mềm; các bạn sử dụng vui lòng cập nhật để sử dụn, phục vụ cho công việc.

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định số 68/NĐ-NP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Ngày có hiệu lực và hướng dẫn chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020

Xử lý chuyển tiếp

Việc xử lý chuyển tiếp được quy định rõ theo Quyết định.

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục bảng giá nhân công được chia làm 6 khu vực

Khu vực 1 : Hạ Long ( Trừ phường Hoành Bồ và các xã trên địa bàn thành phố Hà Long), Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái ( Trừ đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực )

Khu vực 2 : Thị xã Đông Triều, Thị xã Quảng Yên, Phường Hoành Bồ và các xã trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Khu vực 3 : Các huyện : Tiên Yên, Đàm Hà, Hải Hà ( trừ Cái Chiên), Vân Đồn( trừ Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lan, Minh Châu)

Khu vực 4 : Các Huyện Bình Liêu, Ba Chẽ.

Khu vực 5 : Các xã Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lan, Minh Châu của huyện Vân Đồn, xã Cái Chiên của Huyện Hải Hà, các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của Móng Cái.

Khu vực 6 : Huyện Cô Tô

Tải File PDF công bố nhân công 1912/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Đơn Giá Điện Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 5001/Qđ

Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Công bố Bộ đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017 kèm theo Quyết định 5001/QĐ-UBND

Căn cứ xác định Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4555/SXD-KT&VLXD ngày 15/12/2017. Về việc Ban hành Quyết định công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng chuyên ngành Điện; Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính viễn thông; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 5001/QĐ-UBND công bố Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá XDCT tỉnh Quảng Ninh năm 2017 gồm 06 khu vực:

Khu vực 1 (KV1) gồm : Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái( trừ xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực)

Khu vực 2 (KV2) gồm: Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ

Khu vực 3 (KV3) gồm: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà( trừ xã Cái Chiên); Vân Đồn ( trừ các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu)

Khu vực 4 (KV4) gồm: Bình Liêu, Ba Chẽ

Khu vực 5 (KV5) gồm; Các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu của Huyện Vân Đồn; xã Cái Chiên Huyện Hải Hà; Các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thàn phố Móng Cái( các xã đảo)

Khu vực 6 (KV6) gồm: Huyện Cô Tô

Mỗi khu vực được chia làm 4 phần như sau:

Phần 1 : Xây lắp đường dây

Phần 2 : Lắp đặt trạm biến áp

Phần 3: Thí nghiệm điện

Phần 4 : Chiếu sáng

Điều 2. Quyết định Công bố Bộ Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017 có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2018.

Thay thế nội dung các Bộ Đơn giá xây dựng công trình kèm theo; Quyết định số 4068/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Công bố điều chỉnh, bổ sung các định mức, đơn giá xây dựng công trình

Điều 3.

Cập nhật Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017 trên phần mềm dự toán ETA

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ : Mr Duy 0965.635.638

Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Bình Thuận Năm 2022 Theo Quyết Định Số 63/Qđ

Ngày 19 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 63/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 63/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận được chia làm 3 vùng :

Vùng II:Thành phố Phan Thiết

Vùng III : Thị xã La Gi; các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

Vùng IV : Các huyện còn lại.

Hướng dẫn áp dung đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 63/QĐ-SXD

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung giá nhân công theo Quyết định số 63/QĐ-SXD; quý khách hàng vui lòng tải, cập nhật sử dụng phục vụ cho công việc. Các bước thực hiện như sau :

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ” Bình Thuận ”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Lạng Sơn Theo Quyết Định Số 2374/Qđ

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước,

Sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Căn cứ đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này. Làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, ký kết hợp đồng xây dựng và thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2017.

Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói; Hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày 01/10/2017. Thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định từ ngày 01/10/2017 thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.

Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Đối với khối lượng thực hiện đủ điều kiện thanh toán nhưng chưa được thanh toán trước ngày 01/10/2017 thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.

Đối với khối lượng thực hiện đã được thanh toán trước ngày 01/10/2017. Thì không được điều chỉnh theo đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.

Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương. Và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thì tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào sử dụng.

Điều 3.Quyết định 2374/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2204/QĐ-UBND

Ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Mức lương nhân công đầu vào vùng III : 2.438.000 đồng ( Tp Lạng Sơn )

Mức lương nhân công đầu vào vùng IV : 2.327.000 đồng ( các huyện còn lại )

Hiện tại phần mềm Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung. Quyết định Công bố đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn.

Quý khách vui lòng xem hướng dẫn tải đơn Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật thông tin chi tiết về Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 3691/Qđ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!