Xu Hướng 3/2023 # Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu # Top 7 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu Đơn xin rút hồ sơ dự thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: – Trung tâm tổ chức đấu thầu……

Căn cứ Thông báo số:…./TB – …. Về việc tổ chức đầu thầu ….. tại………………

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn xin được trình bày các vấn đề sau:

Ngày…/…./…. tôi có làm đơn xin dự thầu dự án….. do trung tâm tổ chức tại địa điểm:…….Thời gian:…………………………………………………

Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân mà tôi không thể dự thầu được như mong muốn. Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Trung tâm tổ chức đấu thầu cho tôi xin rút hồ sơ dự thầu của mình.

Tôi cam kết sẽ chịu các khoản chi phí phát sinh khi rút hồ sơ dự thầu theo quy định của Trung tâm…

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện cho tôi được rút hồ sơ dự thầu như đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                       

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

Rate this post

Hỏi Về Trường Hợp Rút Hồ Sơ Dự Thầu Theo Quy Định

Hỏi về trường hợp rút hồ sơ dự thầu theo quy định. Hồ sơ dự thầu nộp rồi muốn rút lại hoặc xin huỷ hồ sơ thầu có được không?

1.Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất áp dụng năm 2021 2.Giải quyết vấn đề: Thứ nhất, trường hợp rút hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giao đoạn.

Căn cứ theo Điều 13 tại trong trường hợp rút hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn được yêu cầu như sau:

Tại Điều 45 quy định về hồ sơ rút thầu trong trường hợp này như sau:

Như vậy, việc chuẩn bị hồ sơ rút thầu sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp đấu thầu mà chủ thầu cần chuẩn bị sao cho đúng vưới quy định pháp luật. Một lưu ý đối với hồ sơ xin rút thầu đó là bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Đối với trường hợp của bạn, theo như quy định của Nghị định 63/2014/ NĐ – CP nêu rõ:

” 3. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu:

a) Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

b) Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ các thông tin được công khai khi mở thầu. Hồ sơ dự thầu được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

c) Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị gửi đến bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ chấp thuận việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu của nhà thầu nếu nhận được văn bản đề nghị trước thời điểm đóng thầu;

d) Bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.”

Như vậy, bạn sẽ gửi một văn bản gửi cho bên mời thầu với nội dung về việc rút lại hồ sơ dự thầu, nếu đáp ứng điều kiện là trước thời điểm đóng thầu thì bạn sẽ được rút hồ sơ.

Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn Đúng Pháp Luật

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn là thông tin được nhiều người làm trong lĩnh vực xây dựng quan tâm. Bài viết này sẽ trình bày về các mẫu hồ sơ này theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Giới thiệu một số mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư, mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn bao gồm một số mẫu như sau : Mẫu số 01: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

mẫu hồ sơ mới được ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

Là mẫu hồ sơ yêu cầu dành cho các gói thầu xây lắp để thực hiện việc chỉ định thầu trong nước theo một quy trình thông thường.

Mẫu số 02: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa

Là mẫu hồ sơ dành cho chỉ định thầu trong mua sắm hàng hóa trong nước theo theo quy trình thông thường. Chuẩn bị tốt mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn sẽ dễ dàng có được ưu thế

Mẫu số 03: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp

Là mẫu hồ sơ dành cho việc yêu cầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước.

Mẫu số 04: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa

Là mẫu hồ sơ dành cho việc yêu cầu áp dụng đối với các gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước ở lĩnh vực mua sắm hàng hóa.

Mẫu số 05: Bản yêu cầu báo giá là mẫu hồ sơ yêu cầu

thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước nhằm báo giá đối với gói thầu xây lắp hay mua sắm hàng hóa.

Mẫu số 06: Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu

Là mẫu dự thảo hợp đồng dành cho các gói thầu xây lắp hoặc mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi chỉ định thầu.

Các trường hợp được áp dụng hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn là một trong những mẫu hồ sơ được dùng trong nhiều trường hợp có các hạng mục cần tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, với tính đặc thù của việc chỉnh định thầu rút gọn, không phải trường hợp gói thầu nào cũng có thể áp dụng được các mẫu hồ sơ này.

Đồng thời, ở từng loại gói thầu, việc chỉ định thầu rút gọn sẽ có những đặc điểm khác nhau trong cách thức, quy trình thực hiện. Vậy những trường hợp nào được áp dụng hồ sơ chỉ định thầu rút gọn? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần này của bài viết.

Về cơ bản, hồ sơ chỉ định thầu rút gọn được sử dụng trong 02 trường hợp chính, bao gồm: Các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả tới tài sản, con người và các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu.

Các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

Các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả tới tài sản bao gồm: Gói thầu nhằm khắc phục hay xử lý kịp thời hậu quả xảy ra bởi sự cố bất khả kháng; Gói thầu nhằm tránh gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản của dân cư hay các công trình liền kề; Gói thầu nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh bằng việc mua thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế trong một số trường hợp cấp bách.

Các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu rút gọn

Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn còn được áp dụng đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu, bao gồm:

Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và dịch vụ công có giá trị không quá 500 triệu đồng;

Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công có giá trị không quá 01 tỷ đồng;

Các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 100 triệu đồng.

Cần nắm vững mẫu hồ sơ để thực hiện đúng quy trình

Ngoài ra, việc chỉ định thầu rút gọn còn được áp dụng đối với một số các gói thầu khác như: Các gói thầu nhằm đảm bảo bí mật Nhà nước; các gói thầu nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng trời, vùng biển của quốc gia…; các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu, công trình kiến trúc, các công trình nghệ thuật như: phù điêu, tượng đài, các bức tranh…

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định của luật

Việc nắm được mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn rất quan trọng trong việc đấu thầu các hạng mục.

Bạn sẽ có sự chuẩn bị và những bước đi chắc chắn nhất để có thể giành được ưu thế. Theo đó, quy trình chỉ định thầu rút gọn gồm các bước sau:

Căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán được phê duyệt, bên mời thầu sẽ gửi tới các nhà thầu dự thảo hợp đồng. Các nhà thầu được bên mời thầu mời tham gia thông qua việc xác định kinh nghiệm, khả năng để đáp ứng các yêu cầu từ phía bên mời thầu.

Trong đó, dự thảo hợp đồng của bên mời thầu thường bao gồm các phần: nội dung công việc mà bên nhà thầu cần thực hiện, phạm vi, thời gian thực hiện, yêu cầu về chất lượng công việc, giá trị tương ứng cùng một số nội dung khác.

Bạn đang xem bài viết ” mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn chi tiết nhất 2020 – Download ngay” tại chuyên mục ” luật đấu thầu “

Mẫu Đơn Rút Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh Qua Mạng

Về việc kinh doanh luôn xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn, để tránh việc hồ sơ không thành nhưng vẫn mắc các vấn đề pháp lí phát sinh sau này, bạn nên rút hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng. Luật sư X xin được cung cấp mẫu đơn rút hồ sơ DKKD qua mạng. Mong bài viết hữu ích cho các bạn đọc.

Rút hồ sơ DKKD là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Hoạt động này thường phát sinh tại hai giai đoạn chính, bao gồm:

Rút hồ sơ khi tiến hành đăng ký kinh doanh: Trong quá trình Đăng ký kinh doanh/ thành lập doanh nghiệp thì chủ sở hữu nhận ra những nhầm lẫn khi soạn thảo hồ sơ, sự nhầm lẫn ở đây có thể là về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, số vốn góp … Buộc phải rút hồ sơ để tránh các chuyên viên xử lý và cấp một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không chuẩn. Trên thực tế tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp rút hồ sơ vì không muốn tiếp tục thành lập công ty.

Rút hồ sơ trong quá trình doanh nghiệp đang hoạt động: Những người chưa có kinh nghiệm khi soạn thảo hồ sơ để thay đổi đăng ký kinh doanh thường nhầm lẫn hoặc sai sót dẫn đến tình trạng bị Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về thay đổi. Trong trường hợp ý định thay đổi đăng ký kinh doanh không còn hoặc không biết sửa chữa hồ sơ như nào để chuẩn hơn thì doanh nghiệp thường lựa chọn là “treo” hồ sơ và không thực hiện nữa. Điều này gây phiền phức bởi lẽ trong tương lai khi doanh nghiệp muốn thay đổi thì phải gỡ hồ sơ này xuống trước rồi mới thực hiện được thủ tục tiếp theo.

2. Mẫu đơn rút hồ sơ DKKD qua mạng. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

* Kính gửi : Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư ……………………….(tỉnh/thành phố). Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………..Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………Mã số thuế : ………………………………………………………………………………Đại diện doanh nghiệp: Ông (bà) ……………………………………………………………… Sau khi thông qua ý kiến của các thành viên, chúng tôi cử đại diện cho công ty là ông (bà) ……………………………… xin trình bày với quý cơ quan một số việc quan trọng như sau: Vào ngày ….. tháng ….. năm 20……, chúng tôi đã điền và gửi đầy đủ thông tin cần thiết đồng thời hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tôi qua mạng. Tuy nhiên, vì tình hình kinh doanh của chúng tôi trong thời gian qua gặp nhiều vấn đề phức tạp, khó có thể giải quyết. Vì vậy, chúng tôi xin gửi đơn này kính mong quý cơ quan có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi có thể rút hồ sơ đã đăng ký qua mạng. Chúng tôi xin chân thành cám ơn!

Bạn chỉ thực hiện đề nghị rút hồ sơ DKKD bằng cách thao tác trên hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp qua mạng mà bạn đã nộp trước đó.

Bạn không được nộp đơn xin rút hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc! Hãy liên hệ 0833 102 102 khi có nhu cầu rút hồ sơ DKKD nhanh chóng!

LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ pháp luật cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Nội dung tư vấn pháp luật mà cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với ngay .

Cập nhật thông tin chi tiết về Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!