Xu Hướng 12/2022 # Dự Thảo Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023 # Top 20 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Dự Thảo Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023 # Top 20 View

Bạn đang xem bài viết Dự Thảo Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, dữ liệu cá nhân đã trở thành những tài sản có thể trao đổi và ngày càng có giá trị ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, an ninh, y tế và giáo dục. Việt Nam nằm trong nhóm nước có lượng người dùng Internet lớn nhất thế giới, vì vậy đòi hỏi sự ra đời một khung pháp lý mới bảo vệ dữ liệu người dùng phù hợp hơn với quy chuẩn quốc tế. Tháng 4/2019, Bộ Công an đã bắt tay xây dựng Dự thảo Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhằm bổ sung và làm rõ Luật An ninh mạng (” Dự thảo Nghị định “)

(i) Bên xử lý dữ liệu cá nhân: là một pháp nhân hoặc thể nhân, chi nhánh của một công ty nước ngoài hoặc một cơ quan chính quyền nhà nước hoặc địa phương xử lý dữ liệu cá nhân;

(ii) Bên xử lý dữ liệu cá nhân chính: là bên xử lý dữ liệu cá nhân có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật;

(iii) Bên xử lý dữ liệu cá nhân được ủy quyền: là bên xử lý dữ liệu cá nhân được Bên xử lý dữ liệu cá nhân chính ủy quyền theo quy định của pháp luật;

(iv) Chủ thể dữ liệu: là người mà dữ liệu cá nhân phản ánh; và

(v) Bên thứ ba: là pháp nhân hoặc thể nhân, chi nhánh của công ty nước ngoài hoặc cơ quan nhà nước hoặc địa phương nhưng không phải là bên xử lý dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu.

Theo Dự thảo Nghị định, ” bên xử lý dữ liệu cá nhân ” được quyền quyết định:

(i) Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;

(ii) Các loại dữ liệu cá nhân cần xử lý;

(iii) Quy trình và cách xử lý dữ liệu cá nhân; và

(iv) Cho phép truyền dữ liệu cá nhân cho người thứ ba.

“Bên xử lý dữ liệu cá nhân” có nhiệm vụ:

(i) Ngay lập tức xóa hoặc đóng dữ liệu cá nhân không cần thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

(ii) Đảm bảo nguyên tắc về chất lượng dữ liệu và cập nhật nếu cần thiết;

(iii) Đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân có tranh cãi được đóng lại cho đến khi được chứng minh; và

Dự thảo Nghị định quy định 07 nguyên tắc mà qua đó việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được triển khai thực hiện:

(i) Nguyên tắc hợp pháp: dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập hợp pháp.

(iii) Nguyên tắc tối giản: dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đã xác định.

(iv) Nguyên tắc sử dụng hạn chế: dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

(v) Nguyên tắc về chất lượng dữ liệu: dữ liệu cá nhân phải được cập nhật, đầy đủ và cần thiết để đạt được mục đích xử lý dữ liệu.

(vi) Nguyên tắc an ninh: biện pháp an ninh sẽ được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Điều 4 Dự thảo Nghị định, bên xử lý dữ liệu cá nhân ở nước ngoài có thể phải chỉ định một đại diện tại Việt Nam. Điều 27 của Dự thảo Nghị định cũng yêu cầu hành vi chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, quy định này vẫn còn ở dạng phác thảo. Các bản Dự thảo Nghị định tiếp theo sẽ làm rõ các nội dung này một cách chi tiết hơn.

Điều 8 của Dự thảo Nghị định quy định trường hợp ngoại lệ cho phép tiết lộ dữ liệu cá nhân. Cụ thể, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ trên phương tiện truyền thông phục vụ mục đích báo chí mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, nếu có lợi ích công cộng lớn và điều này phù hợp với các nguyên tắc đạo đức báo chí. Tuy nhiên, việc tiết lộ dữ liệu trong trường hợp này phải không tổn hại quá lớn đối với các quyền của chủ thể dữ liệu. Mặc dù vậy, Dự thảo Nghị định không nêu rõ điều gì cấu thành “lợi ích công cộng” hay “thiệt hại quá lớn”. Cũng trong Điều 8 này, Dự thảo Nghị định quy định thêm rằng các chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu người tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình chấm dứt việc tiết lộ đó, trừ khi việc tiết lộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Người tiết lộ dữ liệu cá nhân sẽ không phải thực hiện yêu cầu chấm dứt tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu người đó không kiểm soát các thiết bị mang dữ liệu cá nhân đó.

Bất cứ lúc nào, chủ thể dữ liệu luôn có quyền yêu cầu người xử lý dữ liệu cá nhân ngừng tiết lộ trừ khi pháp luật có quy định khác và việc chấm dứt tiết lộ phù hợp về mặt kỹ thuật và không gây ra phí tổn cao bất hợp lý. Tuy nhiên, việc “chấm dứt tiết lộ“ ở đây đơn giản chỉ là ngừng tiết lộ hay bao gồm cả hành vi thu hồi hoặc cải chính dữ liệu thì chưa được Dự thảo Nghị định đề cập làm rõ.

Theo Dự thảo Nghị định, việc tạo bản ghi âm hoặc hình ảnh ở nơi công cộng là được coi là có sự đồng ý mặc định của chủ thể dữ liệu. Mặc dù Dự thảo Nghị định yêu cầu cơ quan, tổ chức thu thập dữ liệu phải có trách nhiệm thông báo cho chủ thể dữ liệu theo cách để người đó hiểu được họ đang bị ghi lại âm thanh hoặc hình ảnh và để chủ thể dữ liệu ngăn chặn việc ghi âm nếu họ muốn, nghĩa vụ thông báo này lại không áp dụng trong trường hợp phục vụ các mục đích công cộng. Như thế nào là “phục vụ mục đích công cộng“ thì vẫn chưa được làm rõ.

Bộ Công An Xây Dựng Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023

Chính phủ vừa quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an cho biết, trong thời đại công nghệ số, với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mang tính đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Bộ Công an, việc xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân xuất phát từ một số yêu cầu cơ bản. Trước hết là yêu cầu từ sự phát triển kinh tế số và ứng dụng khoa học – công nghệ vào đời sống xã hội.

Bên cạnh đó là yêu cầu từ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; yêu cầu cấp bách của việc triển khai Chính phủ điện tử và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; yêu cầu nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là các thông tin về lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, tài chính…

Trên thế giới, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản… và Liên minh châu Âu hết sức coi trọng. Thống kê cho thấy, hiện có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các quốc gia nhận định quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân là quyền riêng tư và được pháp luật bảo vệ. Bảo vệ dữ liệu cá nhân được thể hiện qua nhiều khía cạnh như: bảo đảm quyền tự chủ, quyền riêng tư và bảo toàn được danh dự, uy tín của mỗi cá nhân, giúp cá nhân kiểm soát tốt hơn các vấn đề trong cuộc sống, tăng cường niềm tin trong xã hội và là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy quyền được bày tỏ chính kiến, quyền tự do ngôn luận.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, số lượng người sử dụng Internet của Việt Nam đã đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số (66%), tăng hơn 19% so với năm 2018. Việt Nam cũng xếp thứ 13 trên thế giới về số người dùng, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook, 62 triệu tài khoản Google.

Chính phủ vừa qua cũng đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ càng nhiều thì việc cung cấp, sử dụng thông tin cá nhân càng lớn. Điều này đặt ra cho Chính phủ bài toán phải quản lý sao cho hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân; đồng thời, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế…

Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Xây Dựng Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023

Tại dự thảo tờ trình về việc đề nghị xây dựng nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an cho biết, nước ta là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, số lượng người sử dụng Internet của Việt Nam đã đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số (66%), tăng hơn 19% so với năm 2018, xếp thứ 13 trên thế giới về số người dùng, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook, 62 triệu tài khoản Google. Cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh và cơ sở hạ tầng dữ liệu đang được cải thiện. Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ càng nhiều thì việc cung cấp, sử dụng thông tin cá nhân lại càng lớn. Điều này đặt ra cho Chính phủ bài toán phải quản lý sao cho hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân; đồng thời, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế.

Bộ Công an cũng chỉ ra việc xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân xuất phát từ một số yêu cầu cơ bản. Cụ thể làyêu cầu từ sự phát triển kinh tế số và ứng dụng khoa học -công nghệ vào đời sống xã hội. Theo Bộ Công an, dữ liệu cá nhân là đầu vào và giá trị vô tận cho nền kinh tế số. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sử dụng dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu. Do đó, phải đảm bảo cho thông tin cá nhân được sử dụng đúng mục đích, phục vụ đắc lực cho xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ bị sử dụng, lạm dụng và có cơ chế, chế tài xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra còn xuất phát từ yêu cầu cấp bách của việc triển khai Chính phủ điện tử và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;yêu cầu nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là các thông tin về lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, tài chính… để người dân nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu (GDPR).

Đề xuất 4 chính sách

Tại dự thảo tờ trình về việc đề nghị xây dựng nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an cũng đề xuất 4 chính sách với mục tiêu, nội dung chính sách và giải pháp thực hiện chính sách, bao gồm: chính sách Quy định về dữ liệu cá nhân; chính sách Xây dựng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; chính sách Quy định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân; chính sách Quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định.

Đối với chính sách Quy định về dữ liệu cá nhân, mục tiêu của chính sách này là xây dựng được các quy định pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính dự báo về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân; đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam; tạo cơ chế, chính sách đồng bộ trong bảo vệ dữ liệu cá nhân… Về chính sách Quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định, dự thảo đề xuất nội dung của chính sách gồm: Xây dựng các quy định mới của pháp luật về chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; sửa đổi, thống nhất một số quy định của pháp luật về chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Bộ Công an dự kiến trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2020. Dự thảo nghị định sẽ gồm 6 chương, 27 điều quy định về dữ liệu cá nhân; các điều kiện và quy trình xử lý, bảo vệ, xử lý vi phạm về dữ liệu cá nhân; trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Toàn văn dự thảo đề nghị xây dựng nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 1 tháng kể từ ngày đăng.

Thông tin từ dự thảo tờ tình về việc đề nghị xây dựng nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhâncủa Bộ Công an cho biết, Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng; Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng; tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Việt Nam Airline, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng; tình trạng để lộ thông tin khách hàng để các công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn SMS; dữ liệu khách hàng của Công ty FPT bị đăng tải công khai trên mạng.

Chính Phủ Thống Nhất Việc Xây Dựng Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023

Bộ Công an cho biết, trong thời đại công nghệ số hiện nay, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mang tính đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Trên thế giới, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản…và Liên minh châu Âu hết sức coi trọng. Thống kê cho thấy, hiện đã có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo các nước, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân là quyền riêng tư và được pháp luật bảo vệ. Bảo vệ dữ liệu cá nhân được thể hiện qua nhiều khía cạnh như: bảo đảm quyền tự chủ, quyền riêng tư và bảo toàn được danh dự, uy tín của mỗi cá nhân, giúp cá nhân kiểm soát tốt hơn các vấn đề trong cuộc sống, tăng cường niềm tin trong xã hội và là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy quyền được bày tỏ chính kiến, quyền tự do ngôn luận.

Với Việt Nam, nước ta là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, số lượng người sử dụng Internet của Việt Nam đã đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số (66%), tăng hơn 19% so với năm 2018, xếp thứ 13 trên thế giới về số người dùng, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook, 62 triệu tài khoản Google.

Cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh và cơ sở hạ tầng dữ liệu đang được cải thiện. Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ càng nhiều thì việc cung cấp, sử dụng thông tin cá nhân lại càng lớn. Điều này đặt ra cho Chính phủ bài toán phải quản lý sao cho hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân; đồng thời, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế…

Cũng theo Bộ Công an, việc xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân xuất phát từ một số yêu cầu cơ bản, bao gồm: Yêu cầu từ sự phát triển kinh tế số và ứng dụng khoa học – công nghệ vào đời sống xã hội; yêu cầu từ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; yêu cầu cấp bách của việc triển khai Chính phủ điện tử và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; yêu cầu nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là các thông tin về lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, tài chính… ; yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR).

Anh Đức

Cập nhật thông tin chi tiết về Dự Thảo Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!