Xu Hướng 6/2023 # Đưa Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Đến Với Các Cấp Công Đoàn # Top 8 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Đưa Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Đến Với Các Cấp Công Đoàn # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Đưa Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Đến Với Các Cấp Công Đoàn được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đoàn đại biểu tỉnh viếng lăng Bác nhân dịp dự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: CTV

* Xin ông cho biết kết quả nổi bật của Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023?

– Ông Phan Song Toàn: Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp CĐ, toàn thể cán bộ, đoàn viên cả nước, nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh toàn diện, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

CĐ Việt Nam trong thời kỳ mới phải mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, khẳng định là người đại diện thực sự, người bảo vệ tin cậy quyền lợi hợp pháp và tổ chức của người lao động (NLĐ). CĐ tham gia xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp (DN), cùng cả nước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ là: nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức CĐ Việt Nam; xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp CĐ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá. Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ NLĐ. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ba là, xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cùng với đó là 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ tổng quát và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam thành 11 chương, 35 điều (tăng 1 chương, giảm 10 điều). Điều lệ CĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung đảm bảo nguyên tắc khắc phục được những bất cập, tồn tại và phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhiều điều, khoản được gộp lại, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 161 đồng chí, khuyết 14 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí, khuyết 5 đồng chí; đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII và 4 Phó chủ tịch, khuyết 1 Phó chủ tịch sẽ bổ sung sau; Ủy ban Kiểm tra gồm 16 ủy viên, khuyết 1 ủy viên, đồng chí Tạ Văn Đồng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

* Ông cho biết những điểm mới của đại hội lần này?

3. Việc thực thi các quy định pháp luật đối với NLĐ và tổ chức CĐ.

4. Vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ.

5. Về tổ chức hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của CĐ Việt Nam và một số nội dung cụ thể khác.

* Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm gì để đưa Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII đến với các cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ?

– Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và các chương trình của Tổng Liên đoàn đã cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh cho phù hợp và triển khai đến các cấp CĐ thực hiện.

LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở giai đoạn 2018 – 2023; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giúp việc cấp huyện. Hàng năm, CĐ xây dựng chương trình hoạt động, có kế hoạch tham mưu lãnh đạo địa phương tiếp xúc, gặp gỡ để tuyên truyền, vận động chủ DN đồng thuận thành lập CĐ cơ sở ở các DN có đủ điều kiện, chú ý những DN có đông công nhân lao động.

Tập trung xây dựng hoàn thành đề án tinh giản biên chế và sắp xếp tinh gọn bộ máy cán bộ CĐ chuyên trách, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quy định số 282-QĐ/TW (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và của Tổng LĐLĐ).

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, nhất là cán bộ CĐ cơ sở về nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động, chú trọng vào các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đàm phán, thương lượng để nâng cao hiệu quả công tác vận động DN và thu hút công nhân lao động gia nhập tổ chức CĐ.

Đẩy mạnh các hoạt động “hướng về cơ sở”, quan tâm một cách thực chất đến đời sống, việc làm, nhà ở, điều kiện vui chơi, giải trí cho đoàn viên, CNVCLĐ thông qua việc kiến nghị tỉnh sớm tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng thiết chế CĐ tại các khu công nghiệp, hạn chế chuyển dịch lao động giữa các DN, các địa phương trong và ngoài tỉnh. Quan tâm triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội cho đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết vấn đề nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; vấn đề ký kết hợp đồng lao động, điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

CĐ có kế hoạch hỗ trợ DN trong tuyển dụng lao động, góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở dạy nghề cần gắn kết với DN, nắm nhu cầu lao động để có kế hoạch đào tạo các ngành, nghề phù hợp.

* Ông có gửi gắm gì đến các cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII?

– Tôi kêu gọi các cấp CĐ và toàn thể CĐ viên, CNVCLĐ tỉnh nhà luôn đoàn kết, sáng tạo, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh giai cấp, đạo đức tác phong nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội; không ngừng nỗ lực vươn lên làm chủ khoa học – công nghệ tiên tiến, nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước. Cần ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của mình, trong quản lý đoàn viên, giúp đoàn viên, NLĐ tiếp cận tổ chức CĐ một cách dễ dàng, thuận lợi hơn.

Cán bộ CĐ không chỉ là người làm công tác đoàn thể chính trị, nặng về bàn giấy mà phải là chuyên gia về thương lượng, đàm phán, đối thoại, tư vấn và thực sự sâu sát cơ sở, bám cơ sở, gần đoàn viên, phải đậm chất công nhân.

CĐ cũng cần thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn trong thương lượng tập thể, đối thoại xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững. Phải xây dựng sức mạnh CĐ thông qua thương lượng tập thể thành công. Đối thoại xã hội phải thực chất và thực sự tạo được sức mạnh chung của tập thể NLĐ để tác động có hiệu quả đến người sử dụng lao động.

Đoàn viên CĐ cần giữ vững bản lĩnh, có ý thức, nhạy bén chính trị, tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, NLĐ để kích xúi, lôi kéo biểu tình trái pháp luật, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

* Xin cảm ơn ông!

Sáng 30-9-2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh cấp tỉnh về kết quả đại hội cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; cán bộ, nhân viên cơ quan LĐLĐ tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐ)cơ sở trực thuộc CĐ các khu công nghiệp.

Sau đó, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp huyện, ngành cho các chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở từ ngày 5 đến 10-10-2018. Đồng thời, hướng dẫn cho các CĐ cơ sở linh hoạt nhiều hình thức để triển khai đến tất cả cán bộ, đoàn viên, NLĐ của cơ quan, đơn vị từ ngày 10 đến 31-10-2018.

Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, website LĐLĐ tỉnh… để thông tin rộng rãi đến toàn thể nhân dân, NLĐ tỉnh nhà.

Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Thành Công Tốt Đẹp

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường (đứng)

cùng 4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa đắc cử, chủ trì cuộc họp báo.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cho biết: Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến 26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 946 đại biểu (trên tổng số 950 đại biểu được triệu tập) đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu Quốc tế.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội cùng các địa phương và các cán bộ lãnh đạo CĐ qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp CĐ sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ Chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ba là, xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra còn có một Chương trình trọng tâm “CĐ Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước”. Cùng với đó là 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới.

9 nhóm chỉ tiêu, gồm:

– Đến năm 2023, kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của CĐ ở 100% doanh nghiệp (DN) có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các DN có trên 10 lao động có tổ chức CĐ.

– Hằng năm bình quân mỗi CĐ cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Hằng năm có 80% trở lên CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên CĐ cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đạt vững mạnh.

– Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức CĐ gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

– 100% CĐ cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và DN Nhà nước, 70% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam.

– Thu tài chính CĐ đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định của pháp luật.

– Hằng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

– Hằng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên DN Nhà nước và 60% trở lên DN ngoài khu vực Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; từ 90% trở lên DN Nhà nước và 70% trở lên DN ngoài khu vực Nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

– Từ 70% trở lên DN có tổ chức CĐ ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 175 người; số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 27 người; Ủy ban Kiểm tra gồm 17 người.

Tại Đại hội, đã bầu 161 người vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch.

Ông Bùi Văn Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; các ông: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bầu 16 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra, ông Tạ Văn Đồng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu ra mắt BCH khóa XII tại Đại hội

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về việc nhiệm kỳ vừa qua còn gì day dứt, trăn trở chưa thực hiện được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng thực hiện chức năng bảo vệ, chăm lo, bảo vệ vẫn còn khó khăn, vướng mắc, như: Khởi kiện DN nợ BHXH, đời sống của một bộ phận CNLĐ còn hết sức khó khăn… “Dù rằng đây là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng trong đó có phần nào trách nhiệm của tổ chức CĐ”- ông Cường nói và cho biết nhiệm kỳ 2018 – 2023, phải tham mưu sửa đổi luật để CĐ thực hiện chức năng khởi kiện. Ngoài ra, phải tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo lợi ích thiết thân cho đoàn viên CĐ – mà những người lao động chưa phải là đoàn viên không thể nào có được.

Ông Cường cũng trăn trở các nguồn lực của CĐ còn hạn hẹp, phân tán, chưa đủ mạnh. “Muốn chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, phải có nguồn lực đủ mạnh”- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường bày tỏ.

Về vấn đề cán bộ CĐ, ông Bùi Văn Cường khẳng định đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐ nhiệm kỳ qua rất to lớn, nhưng cần phải nỗ lực hơn để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. “Trong nhiệm kỳ này sẽ phải xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”- ông Cường bày tỏ.

Đại hội kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Theo chúng tôi

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Công Đoàn Việt Nam

Ngày 6/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị được kết nối với 364 điểm cầu trên toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện với thành phần là 24.814 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp bao gồm: ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ Công đoàn chuyên trách từ công đoàn cơ sở trở lên; chủ tịch công đoàn cơ sở ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên Công đoàn trở lên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Châu)

Riêng điểm cầu Hà Nội, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, có 1.700 cán bộ Công đoàn chủ chốt thuộc 18 Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ TP Hà Nội, cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, đây là hội nghị trực tuyến lần đầu tiên do tổ chức Công đoàn tổ chức với quy mô lớn. Hội nghị trực tuyến lần này được tổ chức nhằm mục đích triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam một cách thông suốt tới các cấp Công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cán bộ Công đoàn các cấp tập trung chú ý lắng nghe, quán triệt các nội dung của Nghị quyết; từ những vị trí công tác của mình, có những suy nghĩ triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; viết thu hoạch để nhìn nhận nhiệm vụ của mình.

Diễn ra trong thời gian 1 ngày, tại Hội nghị, thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn./.

Tổ Chức Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Công Đoàn Việt Nam

Ngày 17.10, tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chương trình hành động CĐ Quân đội 5 năm (2018-2023) và tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2018 được tổ chức tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – đã trình bày chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vững mạnh, có chất lượng cao và số lượng phù hợp; bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề giỏi; năng động sáng tạo, kỷ luật lao động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại đây, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã trình bày chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Trong đó nhấn mạnh, những năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên. Bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn một số tồn tại như chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động chưa theo kịp tình hình mới. Năng lực trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn nhiều nơi còn yếu, tài chính công đoàn còn phân tán, hiệu quả chưa cao.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thông qua chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 161 đồng chí và hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch…

Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của đại hội, hoàn thiện văn kiện, xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đưa Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Đến Với Các Cấp Công Đoàn trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!