Xu Hướng 3/2023 # Gia Lai: Ban Hành Quy Chế Quản Lý, Vận Hành, Khai Thác, Sử Dụng Hệ Thống Một Cửa Điện Tử Và Cổng Dịch Vụ Công Của Tỉnh # Top 8 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Gia Lai: Ban Hành Quy Chế Quản Lý, Vận Hành, Khai Thác, Sử Dụng Hệ Thống Thông Tin Một Cửa Điện Tử Và Cổng Dịch Vụ Công Của Tỉnh # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Gia Lai: Ban Hành Quy Chế Quản Lý, Vận Hành, Khai Thác, Sử Dụng Hệ Thống Một Cửa Điện Tử Và Cổng Dịch Vụ Công Của Tỉnh được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và đánh giá đúng tình hình thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và của các đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung thông tin, các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được triển khai trên Hệ thống thông tin Một cửa của các đơn vị, địa phương trên đia bàn và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, cập nhật thường xuyên, liên tục, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và hệ thống thông tin Một cửa điện tử phải bảo đảm các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điên tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Tất cả CBCCVC và người được phân công có nhiệm vụ, quyền hạn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải trực tiếp tham gia xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính đã triển khai trên hệ thống.

Bên cạnh đó Quy chế cũng đã quy định chi tiết về Hệ thống thông tin Một cửa điên tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai như:

– Về mô hình, tổ chức của Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Hệ thống thông tin một cửa điện tử triển khai tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo mô hình quản lý vừa tập trung, vừa phân tán với cơ sở dữ liệu được đặt tại các đơn vị, địa phương và Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. Hệ thống được vận hành trên môi trường mạng, dữ liệu hồ sơ được liên thông, luân chuyển khép kín từ Bộ phận Một cửa đến các đơn vị, địa phương, CBCCVC tham gia vào quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của đơn vị, địa phương để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Địa chỉ truy cập, các tài khoản đăng nhập Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đồng thời được sử dụng cho Hệ thống thông tin Một của điện tử tại các đơn vị, địa phương.

– Về nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin Một của điện tử

Các phần mềm phục vụ công tác chuyên nghành có tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông khi đầu tư xây dựng mới bắt buộc phải đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử đã triển khai. Đồng thời, đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc điều tra cứu, thống kê, báo cáo.

Các đơn vị, địa phương có nhu cầu sử dụng, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử ngoài các chức năng của hệ thống đã triển khai (các chức năng riêng) phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành.

Các thiết bị phục vụ ứng dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử khi đầu tư mới, bổ sung hoặc thay thế phải đảm bảo chất lượng và tương thích với phần mềm của Hệ thống thông tin Một cửa điện tử nhằm đảm bảo khai thác các thông tin được thông suốt.

– Về mô hình, tổ chức của Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai

Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai được triển khai, vận hành trên hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai), hoạt động tai địa chỉ internet: http://dichvucong.gialai.gov.vn. Địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai phải được liên kết hoặc tích hợp trên Công thông tin điên tử tỉnh Gai Lai và Cổng/Trang thông tin điên tử của các đơn vị, địa phương để tạo điều kiện thuận tợi cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tìm kiếm, khai thác, sử dụng.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai cung cấp đầy đủ thông tin các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, đia phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai, phải được trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải được tích hợp, quản lý tập trung trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai.

Các Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia lai đảm bảo đầy đủ các thông tin phải công khai theo qui định, đúng theo thủ tục hành chính hiện hành được công bố; đồng thời được tổ chức, phân chia theo ngành, lĩnh vực, đợn vị thực hiện, mức độ dịch vụ công trực tuyến và các tiêu chí khác đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

Các đơn vị, đia phương có thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý các dịch vụ công trực tuyến theo phân quyền quản trị trên hệ thống.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai đồng thời tích hợp phần mềm Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính của các đơn vị, đia phương.

– Về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

 Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của các đơn vị, địa phương và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với nhau qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các Bộ, ngành Trung ương để đồng bộ các hồ sơ được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, công khai kết quả, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai kết nối với ứng dụng Zalo thông qua mục “Chính quyền điên tử tỉnh Gia Lai” để cung cấp chức năng tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến và phục vụ nhu cầu tra cứu hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

Việc kết nối, khai thác, sử dụng được thực hiện trên môi trường mạng gồm: mạng diện rộng (WAN) của tỉnh và mạng Internet.

Ngoài ra Quy chế còn đưa ra các hình thức hỗ trợ tổ chức, cá nhận tra cứu trực tuyến tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính như :

Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai (http://dichvucong.gialai.gov.vn).

Máy tra cứu hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa tại các đơn vị, địa phương.

Phân hệ hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của mục “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai” trên ứng dụng Zalo.

– Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cũng được quy định cụ thể trong Quy chế:

Các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản tham gia vào quá trình quản lý, vận hành, sử  dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử có trách nhiệm bảo mật tài khoản, tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

Các đơn vị, địa phương quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử có trách nhiệm triển khai các biện phám đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, đinh kỳ sao lưu dự phòng và kịp thời khắc phục các sự cố mất an toàn thông tin trong phạm vi quản lý.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Hạnh

Ứng Dụng Hệ Thống Quản Lý Và Điều Hành Văn Bản Điện Tử Voffice

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, triển khai văn bản tài liệu, từ ngày 04/10 đến ngày 17/10/2018 Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử VOFFICE cho 75 cán bộ, viên chức Bệnh viện. Trong đó có gần 20 cán bộ là các cán bộ chủ chốt, gồm Lãnh đạo Bệnh viện và trưởng, phó các phòng chức năng.

Theo đó các học viên được chia thành 4 lớp tập huấn. Giảng viên là Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện đã giới thiệu hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử VOFFICE tới các học viên. Đồng thời hướng dẫn học viên truy cập vào các tài khoản đã được phân quyền để thực hành những thao tác nghiệp vụ trên hệ thống như quản lý văn bản đi, văn bản đến, tra cứu tìm kiếm văn bản…

Giảng viên hướng dẫn các học viên tại lớp Tập huấn

Giảng viên hướng dẫn các học viên tại lớp Tập huấn

Áp dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử sẽ số hoá các văn bản giấy, giúp các đơn vị khai thác, quản lý và sử dụng văn bản hiệu quả. Qua đó, Lãnh đạo các đơn vị sẽ theo dõi được tiến độ triển khai văn bản kịp thời. Hệ thống được thiết lập hơn 130 tài khoản tương ứng với 43 khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện sẽ là phương thức hữu hiệu trao đổi văn bản giữa Bộ Y tế với các đơn vị y tế trực thuộc.

Theo kế hoạch, Bệnh viện sẽ thay thế hình thức chuyển, gửi văn bản giấy sang hình thức quản lý văn bản điện tử trên hệ thống VOFFICE trong thời gian tới.

Học viên tham gia lớp Tập huấn

Học viên tham gia lớp Tập huấn

Cổng Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Nam Định

CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH: MƯU TRÍ GIẢI CỨU CON TIN AN TOÀN Vào 12h45’ trưa ngày 26/8/2021, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Trực Ninh giải cứu an toàn cho cô gái bị chính bố đẻ “giữ làm con tin” ở trong nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Vào 12h45’ trưa ngày 26/8/2021, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Trực Ninh giải cứu an toàn cho cô gái bị chính bố đẻ “giữ làm con tin” ở trong nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Đồng Tháp

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 30/8/2021

Trong ngày 30/8/2021, Đồng Tháp đã xét nghiệm RT-PCR 5.516 mẫu (399 mẫu đơn, 5.117 mẫu gộp) cho 50.753 người và test nhanh 4.808 mẫu (4.485 mẫu đơn, 323 gộp) 5.186 người. Kết quả khẳng định có 37 ca dương tính (giảm 56 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể: 15 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 25 ca so với hôm qua); 05 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 33 so với hôm qua); 17 ca trong cộng đồng (tăng 02 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc, cụ thể:

+ Thành phố Sa Đéc 13 ca (08 ca ấp Phú Hòa, 05 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông);

+ Thành phố Cao Lãnh 01 ca (ấp 1, xã Mỹ Trà);

+ Thành phố Hồng Ngự 01 ca (tài xế từ Đồng Nai về test nhanh tại Trạm Y tế phường An Lạc);

+ Huyện Cao Lãnh 01 ca (khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ);

+ Huyện Tháp Mười 01 ca (ấp 2A, xã Hưng Thạnh).

Quản lý đối tượng cách ly

– Số cách ly trong ngày: 373 người (tăng 59 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Số hoàn thành cách ly trong ngày: 497 người (tăng 58 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Tổng số đang quản lý: 5.455 người (giảm 124 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Tổng số ca dương tính cộng dồn đến nay: 6.877 ca.

– Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 2.030 ca (giảm 144 ca).

– Số bệnh nhân xuất viện: 177 ca trong ngày (tăng 80 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 4.707 ca.

– Số ca tử vong trong ngày: 03 ca (không thay đổi so với ngày hôm qua), cộng dồn 135 ca.

Kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 2) cấp huyện

– Tổng số hộ trên địa bàn tỉnh: 412.772 hộ.

– Đã lấy mẫu (đại diện hộ) xét nghiệm: 309.441 hộ (tăng 81.908 hộ), đạt tỷ lệ 75%.

Đánh giá và dự báo mức độ nguy cơ dịch Covid-19 cấp xã

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 11 xã (giảm 01 xã).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 19 xã (tăng 01 xã).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 27  xã (giảm 01 xã).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 86 xã (tăng 01 xã).

Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành

– Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự.

– Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật thông tin chi tiết về Gia Lai: Ban Hành Quy Chế Quản Lý, Vận Hành, Khai Thác, Sử Dụng Hệ Thống Một Cửa Điện Tử Và Cổng Dịch Vụ Công Của Tỉnh trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!