Xu Hướng 12/2023 # Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường Mới Nhất # Top 20 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tin tức kế toán:   Hệ thống các văn bản về Thuế Tài nguyên môi trường mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tài nguyên môi trường.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

45/2009/QH12

25/11/2009

01/07/2010

Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2023

 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 45/2009/QH13:

 +  Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 + Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 +  Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 NGHỊ ĐỊNH

50/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/07/2010

 Quy định, hướng dẫn thi hành luật thuế tài nguyên 

12/2023/NĐ-CP

12/02/2023

01/01/2023

 Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 50/2010/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 2

 + Sửa đổi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4

THÔNG TƯ

152/2023/TT-BTC

02/10/2023

20/11/2023

Hướng dẫn về Thuế tài nguyên

174/2023/TT-BTC

28/10/2023

12/12/2023

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 TT số 152/2023/TT-BTC ngày 02/10/2023

12/2023/TT-BTC

20/01/2023

01/07/2023

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 TT 152/2023/TT-BTC

VB HỢP NHẤT

10/VBHN-BTC

26/05/2023

01/07/2010

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

 – Hợp nhất từ 2 nghị định sau:

 + 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 

 + 12/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2023 

CÔNG VĂN

1299/TCT-CS

05/04/2023

Về thuế TN và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

222/TCT-CS

19/01/2023

Về phí bảo vệ môi trường

114/TCT-CS

01/01/2023

Về thuế khai thác khoáng sản không có giấy phép

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất”:

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Gtgt Mới Nhất

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày

hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

 13/2008/QH12

03/06/2008

01/01/2009

Luật Thuế GTGT

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

 71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi  31/2013/QH13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 +  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 + Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 106/2023/QH13

06/04/2023

Từ ngày 01/07/2023, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3  hiệu lực từ ngày 01/09/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

 + Điềm g khoản 1 Điều 8.

 + Khoản 1, 2 Điều 13. 

NGHỊ ĐỊNH

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều  của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP: 

 + Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

 + Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của  Điều 9

12/2023/NĐ-CP

 12/02/2023

 01/01/2023

 Sửa đổi, bổ sung một số điều

 – NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

 +  Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

 +  Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

 – Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2023/NĐ-CP

01/07/2023

01/07/2023

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2023)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2023/NĐ-CP

 + Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 

 +  Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 

 +  Điểm đ khoản 1 Điều 6

 +  Điều 10

10/2023/NĐ-CP

09/02/2023

01/04/2023

 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 NĐ 209/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

30/11/2013

Hướng dẫn thi hành NĐ  92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

01/01/2014

Hướng dẫn thi hành NĐ 209/2013/TT-BTC

72/2014/TT-BTC

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

83/2014/TT-BTC

26/06/2014

10/08/2014

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 219/2013, hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

 + Điểm a khoản 8 Điều 4

 + Đhoản 3 Điều 14

 + Điểm c Khoản 3 Điều 15

 Và một số điều tại các NĐ về thuế

26/2023/TT-BTC

27/02/2023

01/01/2023

 Hướng dẫn NĐ 12/2023/NĐ-CP

 –  Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa đổi khoản 1 Điều 4

 +  Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 

 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

 +  Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 14 

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 15

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18 

92/2023/TT-BTC

15/06/2023

30/07/2023

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, quản lý thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động KD

193/2023/TT-BTC

24/11/2023

10/01/2023

Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 7, Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC.

21/2023/TT-BTC

05/02/2023

01/04/2023

 Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 111/2023/NĐ-CP ngày  03/11/2023

99/2023/TT-BTC

29/06/2023

13/08/2023

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

130/2023/TT-BTC

12/08/2023

01/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2023/TT-BTC:

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 4

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 18

 Và một số điều của Luật quản lý thuế.

173/2023/TT-BTC

28/10/2023

15/12/2023

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2023/TT-BTC)

31/2023/TT-BTC

18/04/2023

02/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2023/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2023/TT0-BTC

19/09/2023

05/11/2023

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

VB HỢP NHẤT

13/VBHN-BTC

(THÔNG TƯ)

15/05/2023

01/01/2014

– Hường dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP, một số điều về Luật Thuế GTGT.

– Được hợp nhất từ 7 thông tư sau: 

+  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

+  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+  TT 26/2023/TT-BTC ngày 27/02/2023

+  TT 193/2023/TT-BTC ngày 24/11/2023

+  TT  130/2023/TT-BTC ngày 12/08/2023

+  TT 173/2023/TT-BTC ngày 28/10/2023 

06/VBHN-BTC

(NGHỊ ĐỊNH)

04/04/2023

01/01/2014

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

 – Được hợp nhất từ 5 NĐ sau:

 + 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

+ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2023/NĐ-CP ngày 12/02/2023

 + 100/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023

 + 10/2023/NĐ-CP ngày 09/02/2023

CÔNG VĂN

4253/TCT-CS

20/09/2023

Hướng dẫn điẻm mới Thông tư 93/2023/TT-BTC

 819/TCT-DNL

 13/03/2023

Về hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

1161/TCT-DNL

 

 29/03/2023

Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

1636/TCT-KK

 25/04/2023

Về chính sách thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

1713/TCT-CS

 28/04/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

1717/TCT-CS

 28/04/2023

Về hướng dẫn về thuế GTGT đối với SP tro trấu

1736/TCT-CS

 03/05/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

3233/BTC-TCT

 13/03/2023

Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sx nông nghiệp

603/TCT-KK

 24/02/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

640/TCT-TNCN

 28/02/2023

Về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

269/TCT-KK

 20/01/2023

Về việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tncn Mới Nhất

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNCN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNCN.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TNCN MỚI NHẤT.

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

04/2007/QH12

21/11/2007

01/01/2009

26/2012/QH13

22/11/2012

01/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN 04/2007/QH12:

+ Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 

 + Khoản 10 Điều 4

 +  Điểm c khoản 1 Điều 7

 + Khoản 1 Điều 19

 + Khoản 1 Điều 21

 + Điều 24 

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được bổ sung tại Luật 32/2012/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3 

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2

NGHỊ ĐỊNH

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

01/07/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung NĐ 65/2013/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 2, Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5, Điều 30

 + Bổ sung điểm 3 khoản 5, Điều 30

12/2023/NĐ-CP

12/02/2023

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 65/2013/NĐ-CP, Điều 3 NĐ 91/2014/NĐ-CP

THÔNG TƯ

111/2013/TT-BTC

 15/08/2013

 01/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và NĐ số 65/2013/NĐ-CP

119/2014/TT-BTC

 25/08/2014

 01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC và một số quy định về quản lý thuế

 128/2014/TT-BTC

 05/09/2014

 20/10/2014

Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

151/2014/TT-BTC

 10/10/2014

15/11/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

+ Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 

92/2023/TT-BTC

 15/06/2023

 30/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều5, Điều7, Điều 12, điểm c khoản 1 Điều 15, Điều 16, Điều 25

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11

…. Và một số nội dung về quản lý thuế TNCN khác

VB HỢP NHẤT

05/VBHN-BTC

14/03/2023

01/10/2013

 Thông tư này được hợp nhất từ 04 Thông tư sau:

 + 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

 + 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

 + 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

 +92/2023/TT-BTC ngày 15/06/2023

14/VBHN-BTC

26/05/2023

01/07/2013

Văn bản này được hợp nhất từ 03 NĐ sau:

 + 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

 + 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2023/NĐ-CP ngày 12/02/2023

CÔNG VĂN

51/TCT-DNL

 05/01/2023

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế chấp

102/TCT-TNCN

 10/01/2023

Về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN

281/TCT-TNCN

 23/01/2023

Về thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

384/TCT-TNCN

 08/02/2023

Chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi

397/TCT-TNCN

 09/02/2023

Vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2023/TT-BTC và 304/2023/TT-BTC

639/TCT-TNCN

 28/02/2023

Chính sách thuế TNCN.

640/TCT-TNCN

 28/02/2023

Vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

1287/TCT-DNL

05/04/2023 

Vướng mắc khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính Tập đoàn

3899/TCT-TNCN

 29/08/2023

Hướng dẫn quyết toán lại thuế TNCN

6135/TCT-TNCN

 30/12/2023

Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế TNCN mới nhất”:

Rà Soát, Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên Và Môi Trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 3306/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2023. Theo đó Bộ đã giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường kỳ 2014 – 2023. Bộ có Công văn số 2250/BTNMT-PC gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc rà soát, cho ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường kỳ 2014 – 2023; Ngày 29/6/2023, Bộ có Công văn số 3438/BTNMT-PC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, tổng hợp quy định của pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, ngày 07/11/ 2023, Bộ đã tổ chức Hội thảo về lấy ý kiến dự thảo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2023; và mới đây nhất, ngày 09/01/ 2023, Bộ đã chỉ đạo Vụ Pháp chế gửi các đơn vị thuộc Bộ cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 – 2023 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả hệ thống hóa kỳ đầu 2010 – 2013

Theo Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết ngày 31/12/2013 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu, cụ thể như sau: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 381 văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 191 văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 106 văn bản.

Kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 – 2023

Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT nêu trên, Bộ đã rà soát lại hiệu lực của 381 văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2013 và rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau rà soát kỳ đầu 2014 – 2023, kết quả như sau:

Tổng số văn bản thu thập, rà soát, hệ thống hóa là 938 văn bản, cụ thể:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung sau: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành trong công tác rà soát, hệ thống hóa; đầu tư kinh phí hơn nữa cho công tác rà soát, hệ thống hóa.

Thiết Lập Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Nguyên Và Môi Trường

Đòi hỏi khách quan

Tin học hóa hồ sơ, tài liệu, văn bản để hướng đến nâng cao hiệu quả điều hành, mang lại thuận lợi cho công chúng, tăng cường sự công khai minh bạch là đòi hỏi khách quan của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Đây cũng là mục tiêu mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực xây dựng.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, hiện nay hơn 90% nhu cầu của người sử dụng các thiết bị di động thông minh là để tìm kiếm thông tin. Tác vụ này được thực hiện thông qua việc kết nối mạng internet bằng các phương thức kết nối 3G, 4G, WIFI hoặc qua các ứng dụng, tiện ích được tải về và cài đặt trên các thiết bị. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 52 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, đứng thứ 5 ở châu Á-Thái Bình Dương về tỷ lệ dân số có kết nối Internet sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Việt Nam cũng nằm trong top 20 quốc gia có lượng người dùng internet nhiều nhất thế giới.

Với sự phát triển vượt bậc của internet thì việc lưu trữ, truyền tải các văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được thay đổi từ việc in sách, đóng cuốn từng tập văn chuyển sang lưu trữ, truyền tải thông qua các trang mạng điện tử. Việc tìm hiểu các quy định của pháp luật của mọi người cũng thay đổi từ cách tìm hiểu các quy định của pháp luật tại các thư viện, nhà sách thì bây giờ có thể dễ dàng tìm hiểu thông qua internet.

Theo ông Trần Long Hưng, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ (Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường), chủ nhiệm đề tài, hiện nay cũng có nhiều trang thông tin điện tử hoặc một số ứng dụng được phát triển trên thiết bị di động để phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, các ứng dụng này không hệ thống hóa theo lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ví dụ cần tập hợp tất cả các văn bản về lĩnh vực đất đai hoặc môi trường sẽ mất rất nhiều thời gian và khả năng còn thiếu là rất cao, do đó đề tài sẽ thiết kế phần mềm trên internet để chỉ cần bấm vào nút lĩnh vực Đất đai sẽ hiện ra toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai từ Luật đến Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư… và một số Nghị quyết của Đảng về chính sách đất đai, cho phép tải về dạng file .DOC và .PDF.

Giao diện trang tra cứu thông tin văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tài nguyên và môi trường (tại địa chỉ: http://vanban.monre.gov.vn/Default.aspx)

Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng tổ chức thu thập, tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản ban hành chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, quy chế thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; chuyển đổi dữ liệu. Thu thập, tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc các Tổng cục; chuyển đổi dữ liệu. Nghiên cứu, đề xuất nội dung của Quy chế cập nhật dữ liệu.

“Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu là rất lớn. Kết quả đề tài đáp ứng yêu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật của Lãnh đạo Bộ ngay cả khi không có kết nối internet, nhất là trong trường hợp Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp của Đảng, Quốc hội, Chính phủ (tại những phòng họp ngắt sóng điện thoại). Cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác góp phần tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cấp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài Bộ. Góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường”, ông Trần Long Hưng nhấn mạnh.

Nguồn Báo TNMT

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Nhất

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất. Cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, Quyết định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế Nhập khẩu. Hệ thống giúp kế toán cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế xuất nhập khẩu.

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất.

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

107/2023/QH13.

06/04/2023.

01/09/2023.

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu.

NGHỊ ĐỊNH

87/2010/NĐ-CP.

13/08/2010.

01/10/2010.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

08/2023/NĐ-CP.

21/01/2023.

15/03/2023.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải Quan. Thủ  tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

12/2023/NĐ-CP.

12/02/2023.

01/01/2023

Bãi bỏ một phần của NĐ 87/2010/NĐ-CP.

Các nội dung quy định về:

Tỷ giá khi xác định doanh thu, Chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, Thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 7, 8.

134/2023/NĐ-CP

01/09/2023.

01/09/2023.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

125/2023/NĐ-CP.

01/09/2023.

01/09/2023.

Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam.

Để thực hiện Hiệp định giữa  Việt Nam và Nhật Bản.

122/2023/NĐ-CP.

01/09/2023.

10/09/2023.

128/2023/NĐ-CP.

01/09/2023.

01/09/2023.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Đ

ể thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2023-2023.

129/2023/NĐ-CP.

01/09/2023.

01/09/2023.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2023-2023.

QUYÊT ĐỊNH.

78/2010/QĐ-TTg.

30/11/2010.

01/02/2011.

Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

54/2014/QĐ-TTg.

19/09/2014.

15/11/2014.

Về việc miễn thuế NK đối với linh kiện NK. (Để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được nghiên cứu và chế tạo.)

36/2023/QĐ-TTg.

01/09/2023.

01/09/2023.

Quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

THÔNG TƯ.

11/2012/TT-BTC.

04/02/2013.

20/03/2012.

Miễn thuế XK đối với HH là vật liệu XD từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. (Để XD, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng trong khu phi thuế quan/)

111/2012/TT-BTC.

04/07/2012.

18/08/2012.

80/2014/TT-BTC.

23/06/2014.

07/08/2014.

Sửa đổi, bổ sung TT 111/2012/TT-BTC

10/2023/TT-BTC.

29/01/2023.

15/03/2023.

Quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/TT-BTC.

39/2023/TT-BTC.

25/03/2023.

01/04/2023.

Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

164/2023/TT-BTC.

05/11/2023.

20/12/2023.

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để SX các SP CNTT trọng điểm.

Thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo TT 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

72/2023/TT-BTC

12/05/2023

26/06/2023

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. (Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp)

25/2023/TT-BTC.

14/02/2023.

01/04/2023.

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế- Nhật bản giai đoạn 2023-2023

184/2023/TT-BTC.

17/11/2023.

01/01/2023.

Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác. (Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh)

182/2023/TT-BTC.

16/11/2023.

01/01/2023.

174/2023/TT-BTC.

10/11/2023.

01/01/2023.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

38/2023/TT-BTC.

25/03/2023.

01/04/2023.

Quy định về thủ tục hải quan, Kiểm tra, giám sát hải quan. thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớỉ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

64/2023/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP.

08/05/2023.

01/07/2023.

Quy định chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu  lưu thông trên thị trường.

16/2023/TT-BTC.

21/01/2023.

06/03/2023.

Sửa đổi mức thuế suất NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

98/2023/TT-BTC

29/06/2023.

13/08/2023.

25/2023/TT-BTC.

16/02/2023.

03/04/2023.

Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophotsphat thuộc mã hàng 3105.30.00.

51/2023/TT-BTC.

18/03/2023.

02/05/2023.

48/2023/TT-BTC.

17/03/2023.

18/03/2023.

Sửa đổi  thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi)

31/2023/TT-BTC.

23/02/2023.

08/04/2023.

Bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của  Biểu thuế NK ưu đãi

128/2023/TT-BTC.

09/08/2023.

23/09/2023.

Quy định miễn, giảm thuế XK đối với các sản phầm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại NĐ 19/2023/NĐ-CP ngày 14/02/2023.

 VB HỢP NHẤT.

09/VBHN-BTC .

 26/05/2023.

01/10/2010.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XNK. 

Được hợp nhất từ NĐ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và 12/2023/NĐ-CP ngày 12/02/2023.

CÔNG VĂN.

3273/TCT-TTr.

về quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất”.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!