Xu Hướng 11/2022 # Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường / 2023 # Top 19 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường Mới Nhất / 2023 # Top 19 View

Bạn đang xem bài viết Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tin tức kế toán:   Hệ thống các văn bản về Thuế Tài nguyên môi trường mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tài nguyên môi trường.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

45/2009/QH12

25/11/2009

01/07/2010

Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2015

 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 45/2009/QH13:

 +  Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 + Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 +  Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 NGHỊ ĐỊNH

50/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/07/2010

 Quy định, hướng dẫn thi hành luật thuế tài nguyên 

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

01/01/2015

 Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 50/2010/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 2

 + Sửa đổi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4

THÔNG TƯ

152/2015/TT-BTC

02/10/2015

20/11/2015

Hướng dẫn về Thuế tài nguyên

174/2016/TT-BTC

28/10/2016

12/12/2016

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 TT số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015

12/2016/TT-BTC

20/01/2016

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 TT 152/2015/TT-BTC

VB HỢP NHẤT

10/VBHN-BTC

26/05/2015

01/07/2010

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

 – Hợp nhất từ 2 nghị định sau:

 + 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 

 + 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 

CÔNG VĂN

1299/TCT-CS

05/04/2017

Về thuế TN và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

222/TCT-CS

19/01/2016

Về phí bảo vệ môi trường

114/TCT-CS

01/01/2016

Về thuế khai thác khoáng sản không có giấy phép

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất”:

Rà Soát, Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên Và Môi Trường / 2023

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 3306/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018. Theo đó Bộ đã giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường kỳ 2014 – 2018. Bộ có Công văn số 2250/BTNMT-PC gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc rà soát, cho ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường kỳ 2014 – 2018; Ngày 29/6/2018, Bộ có Công văn số 3438/BTNMT-PC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, tổng hợp quy định của pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, ngày 07/11/ 2018, Bộ đã tổ chức Hội thảo về lấy ý kiến dự thảo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018; và mới đây nhất, ngày 09/01/ 2019, Bộ đã chỉ đạo Vụ Pháp chế gửi các đơn vị thuộc Bộ cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả hệ thống hóa kỳ đầu 2010 – 2013

Theo Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết ngày 31/12/2013 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu, cụ thể như sau: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 381 văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 191 văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 106 văn bản.

Kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018

Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT nêu trên, Bộ đã rà soát lại hiệu lực của 381 văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2013 và rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau rà soát kỳ đầu 2014 – 2018, kết quả như sau:

Tổng số văn bản thu thập, rà soát, hệ thống hóa là 938 văn bản, cụ thể:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung sau: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành trong công tác rà soát, hệ thống hóa; đầu tư kinh phí hơn nữa cho công tác rà soát, hệ thống hóa.

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/03/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. (hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP)

– Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn. (có hiệu lực từ ngày 01/08/2016)

Ngày ban hành: 20/07/2016

Ngày hợp nhất: 20/07/2016

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo Thông tư 99/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 13/8/2016)

– Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế. Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016).

– Thông tư 173/2016/TT-BTC (HL: 15/12/2016) sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính).

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư của Bộ Tài chính số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính

Sang năm 2017 sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016có hiệu lực ngày 01/01/2017. Theo đó sẽ tăng mức đóng thuế Môn Bài.

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. – Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC + Thông tư 26/2015/TT-BTC

– Xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp…tờ khai báo cáo thuế): Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

– Phạt nộp chậm tiền thuế: Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13, Và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC

Sách Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế / 2023

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, thuế cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Không những đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thuế cũng là một hình thức giúp doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Vì tầm quan trọng của nó, Nhà nước ta luôn cập nhật và hoàn thiện luật thuế từng ngày, đó cũng chính là lí do mà cuốn sách “Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Năm 2019 Và Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Dành Cho Doanh Nghiệp” được ra mắt với bạn đọc.

“Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Năm 2019 Và Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Dành Cho Doanh Nghiệp” được phát hành vào tháng 6-2019 bởi Nhà Xuất Bản Lao Động. Với độ dày 432 trang, cuốn sách đã đề cập đến những văn bản về thuế còn được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại cũng như những đổi mới trong bộ luật về thuế mà Nhà nước ban hành.

“Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Năm 2019 Và Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Dành Cho Doanh Nghiệp” hoàn toàn là một cuốn sách hữu ích đối với doanh nghiệp nói chung và những cá nhân đảm nhận phụ trách việc kê khai thuế nói riêng. Cuốn sách được chia thành những phần cụ thể như sau:

Phần thứ nhất: Quy định mới về Luật quản lý thuế

Phần thứ hai: Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần thứ ba: Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Phần thứ tư: Quy định mới về thuế thu nhập thu nhập cá nhân

Phần thứ năm: Cơ sở pháp lý hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc

Phần thứ sáu: Quy định mới về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Trong đó, có thể kể đến những chính sách thuế mới vẫn còn được áp dụng như: Thông tư số 68/2013/TT-BTC NGÀY 30-09-2017 Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Thông tư số 18/20 19/TT-BTC ngày 03-04-2019 Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12-09-2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư,…

Cập nhật thông tin chi tiết về Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!