Xu Hướng 6/2023 # Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 7 khóa XII, diễn ra từ ngày 7 đến 12/5/2018, đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng, ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại Hội trường Rùa với sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám hiệu cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia học tập Nghị quyết

Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/6/2018, Hội nghị tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm:

(1) Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

(2) Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” với mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

(3) Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)  

Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 (Khóa Xii) Của Đảng

Biên phòng – Ngày 31-7, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP chủ trì phối hợp với Đảng ủy Bộ Tham mưu, các Cục và chi bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, giới thiệu cho cán bộ, đảng viên nghe 3 chuyên đề: Nghị quyết số 26 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong 3 Nghị quyết. Thông qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, làm cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh tầm quan trọng, tính chiến lược lâu dài, tính thời sự cấp bách của 3 Nghị quyết trên của Trung ương; đồng thời các Nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước. Vì vậy, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Với tính chất quan trọng của Nghị quyết, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, các báo cáo viên bám sát nội dung, làm rõ sự tất yếu, khách quan trong việc ban hành Nghị quyết về công tác xây dựng cán bộ. Đối với các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị đề nghị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu, đặc biệt là các cán bộ làm công tác chủ trì, nhằm tổ chức quán triệt tại các đơn vị. Đồng thời, cần lưu tâm tới những điểm mới cũng như các giải pháp trong Nghị quyết mà Trung ương đã xác định, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, hành động, làm cơ sở để chuyển tải Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hà Thu

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7, Khóa Xii

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN); các đồng chí phụ trách, Trưởng, Phó các ban Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn và các chức danh tương đương; các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể quần chúng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn DKQGVN, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn, các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể thuộc các đảng ủy/đơn vị thành viên/thường trực thuộc Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 giới thiệu, quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên.

Theo chương trình làm việc, sáng 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chiều 29/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Sau đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị sẽ kết thúc sau buổi chiều ngày 29/6.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Nhóm P.V

Bình Phước Hoàn Thành Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng

Tính đến ngày 20/9/2018, 22/22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, với 33.297/32.547 cán bộ, đảng viên tham gia chiếm tỷ lệ 97,7%.

Từ Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do Ban Bí thư trực tiếp chủ trì, tỉnh Bình Phước đã tổ chức kết nối với đầu cầu Trung ương, nối dài trực tuyến đến điểm cầu 11 huyện, thị xã.

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có 280 đại biểu gồm các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh và gần 3.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham gia học tập nghị quyết. Một số đảng bộ có số lượng đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 100% như: Đảng bộ huyện Hớn Quản, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, công ty cổ phần cao su Đồng Phú.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại hội nghị (Nguồn: Báo Bình Phước online)

Công tác tuyên truyền nghị quyết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTGTU, ngày 7/5/2018 về tuyên truyền trên báo chí về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được bám sát chỉ đạo, tổ chức thường xuyên với nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã thông tin về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết qua các chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng. Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường tin bài để tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản và tình hình triển khai, học tập nghị quyết; đồng thời, chỉ đạo công tác tuyên truyền triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết tại các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền nghị quyết cho đoàn viên, hội viên qua bản tin, trang thông tin điện tử của đơn vị. Đài phát thanh các huyện, thị, cụm loa truyền thanh xã, thôn ấp tiếp âm đài tỉnh và biên tập những tin, bài tuyên truyền các nghị quyết đến tận khu dân cư.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nắm vững, hiểu rõ về ý nghĩa, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản của các nghị quyết. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân vào chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nghị quyết. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện các nghị quyết.

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, trước hết là ban thường vụ cấp ủy nhận thức sâu sắc, đầy đủ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trên tinh thần đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lộ trình, điều kiện, các nguồn lực thực hiện một cách cụ thể, sát thực tế. Tài liệu học tập các nghị quyết cơ bản đầy đủ, với tổng số 8.366 cuốn tài liệu các loại. Công tác quản lý lớp học được thực hiện nghiêm túc. Từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều thành lập Ban quản lý lớp học để theo dõi, giám sát việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch, trong đó nhiều bài thu hoạch có đề xuất, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết sát thực tiễn rất tâm huyết và trách nhiệm.

Hồng Dương

Lượt xem: 590

Cập nhật thông tin chi tiết về Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Xii Của Đảng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!