Xu Hướng 3/2024 # Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Vlxd # Top 5 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Vlxd được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn dự toán Cần Thơ theo Quyết định 1821/2024 ngày 17/8/21

Cần Thơ ban hành bộ đơn giá sau 7 năm từ 2014 đến nay 2024. Có nhiều điểm mới thay thế hoàn toàn bộ đơn giá cũ

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /Sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2024 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn bản áp dụng.

Căn cứ Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời  và hướng dẫn xác định đơn giá xây  dựng  công  trình  trên  địa  bàn  tỉnh Vĩnh Phúc;

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2024 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

– Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2024/TT-BXD.

– Lưu ý:

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

– Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2024-BXD có đuôi TT05_2024 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2024-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

– Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2024/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

– Lưu ý:

+ Lựa chọn TT11/2024-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2024-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2024-BXD.

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2024-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Lựa chọn Tỉnh/TP Vĩnh Phúc (2), Quận/Huyện/Thành Phố .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo hướng dẫn.

c. Sheet PT MÁY

– Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2024. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2024-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

b. Tra cứu hệ số

– Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

[email protected]

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

[email protected]

Mr Thái

0939 261 463

[email protected]

Trân trọng!

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd

Văn bản áp dụng.

Công văn số 4689/SXD-QLXD ngày 19/11/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 68/2024/NĐ-CP  ngày 14/8/2024 về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2024 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Công văn 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

– Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2024/TT-BXD.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

– Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2024-BXD có đuôi TT05_2024 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2024-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

– Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2024/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

           + Lựa chọn TT11/2024-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2024-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2024-BXD.

– Lưu ý:

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2024-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Lựa chọn Tỉnh/TP Bình Dương (2), Quận/Huyện .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2024 của UBND tỉnh Bình Dương.

           c. Sheet PT MÁY

– Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2024. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2024-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

b. Tra cứu hệ số

– Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

[email protected]

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

[email protected]

Mr Thái

0939 261 463

[email protected]

Trân trọng!

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Quyết Định 52/Qđ

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh.

I. Văn bản áp dụng. Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh;

A. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn: 1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2024 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

3/ Về nhân công: Áp dụng Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh

4/ Áp dụng Thông tư số 11/2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

5/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09, 16 /2024/TT-BXD ngày 26/12/2024 của Bộ Xây dựng.

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

– Dữ liệu bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công ban hành theo các bộ đơn giá của địa phương ban hành trước đây có tên: GDG…

c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2024. ( Dữ liệu này sử dụng để tra cứu các mức lương do địa phương công bố từ cũ đến mới) – Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2024 và ấn Tải về . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

– Lưu ý: + Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2024, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

– Lưu ý: + Các bộ định mức theo TT10/2024-BXD có đuôi TT05_2024: DG10_2024_15_XD, DG10_2024_15_LD, DG10_2024_15_LDM, DG10_2024_15_KS, DG10_2024_15_SC, DG10_2024_15_TNVL chỉ sử dụng khi áp dụng định mức 10/2024 nhưng nhân công tính theo TT05/2024-BXD.

+ Tính trực tiếp: Được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn hiện này, vì các địa phương chưa ban hành các bộ đơn giá XDCB. Tại nút Chọn định mức máy (4) lựa chọn TT11/2024/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

+ Nhập trực tiếp: Sử dụng trong trường hợp muốn lắp luôn bảng giá ca máy và thiết bị thi công do địa phương ban hành. Sử dụng phương pháp này sẽ bỏ qua sự thay đổi về giá nhiên liệu.

*/ Lắp giá gốc vật liệu_nhân công- máy thi công từ bảng giá thuộc bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành của địa phương có sẵn (5)

– Cần tuân thủ việc cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn trên sẽ đảm bảo đủ dữ liệu địa phương cần lắp giá.

– Tại chức năng Chọn bảng giá, gõ từ khóa Tên địa phương cần tìm. Bảng giá gốc theo bộ đơn giá ban hành (gồm vật liệu, nhân công, ca máy) GDG…. thuộc nhóm dữ liệu Bảng giá theo các bộ đơn giá:

– Chọn bảng giá gốc theo bộ đơn giá cần lắp, phần mềm sẽ mở ra bảng Lắp giá vật tư:

– Đánh dấu vào Lắp giá gốc và Lắp giá thông báo và ấn Đồng ý để lắp giá gốc vào các đối tượng theo định mức đang sử dụng.

+ Giá nhân công không lắp được gốc trong trường hợp này vì việc quy định nhân công thay đổi giữa TT15/2024-BXD và TT05/2024-BXD.

– Giá ca máy ban hành sẽ nằm ở nhóm Bảng giá chung.

– Lắp bảng giá ca máy theo vùng nào sẽ chọn vào bảng giá của vùng đó vấn ấn Đồng ý để lắp giá ca máy.

+Lưu ý: Việc lắp giá thông báo máy thi công chỉ được ghi nhận giá trị khi tính phương pháp tính máy chọn Nhập trực tiếp.

– Việc lắp giá thông báo với vật liệu đối với vật liệu có nhiều chủng loại, nhiều giá; Cần chọn giá cao nhất, thấp nhất hoặc đánh dấu vào giá cần lắp và ấn Đồng ý để lắp giá.

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2024-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

+ Trong quá trình tính toán giá nhân công, nếu xuất hiện nhân công tính toán có giá trị #DIV/0! ( như ảnh dưới) vì nguyên nhân và cách xử lý như sau:

* Việc tồn tại nhân công như vậy là vì bảng Tiên Lượng đang sử dụng lẫn các công tác thuộc bộ bộ đơn giá mà nhân công theo tính theo theo TT05/2024-BXD và TT15/2024-BXD. Việc này thường xảy ra khi ta làm tiếp hoặc tận dụng các file dự toán cũ để lập dự toán theo hướng dẫn mới, hoặc tại bảng Tiên Lượng khi ta Chọn đơn giá có đánh dấu lẫn các bộ đơn giá cũ hơn.

– Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2024. Ấn xác nhận ( Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2024-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

– Nhập giá nhiên liệu tại nút Giá nhiên liệu hiện tại.

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

– Một số địa phương có mẫu đặc thù có thể lựa chọn mẫu của địa phương đó.

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Tỉnh Bắc Ninh ” Phanmemeta.com

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp dụng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công; Quyết định ban hành bảng tính giá ca máy thi công trên địa bàn tỉnh thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh người dùng cần xác định các bộ đơn giá hiện hành đang được áp dụng gồm có:

1. Đơn giá phần Xây dựng theo Quyết định số 105/QĐ-UBND năm 2024 ( Gồm cả định mức phần vận chuyển theo Quyết dịnh 588/QĐ-BXD các mã AM. )

2. Đơn giá phần Lắp đặt theo Quyết định số 106/QĐ-UBND năm 2024

3. Đơn giá phần Khảo sát theo Quyết định số 748/QĐ-UBND năm 2024

4. Đơn giá phần Sửa chữa theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND năm 2024

5. Đơn giá phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND năm 2024

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được xác định thành 2 thời điểm cho người lập dự toán

1, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh – Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2024

Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được xác định theo 2 vùng :

Mức lương đầu vào vùng II là Lnc = 2.250.000 đồng/tháng. Gồm : TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong, huyện Thuận Thành

Mức lương đầu vào vùng III là Lnc = 2.100.000 đồng/tháng gồm huyện Gia Bình, huyện Lương Tài

Trong quá trình người lập dự toán tại thời điểm từ 22/9/2024 đến trước ngày 10/4/2024 thì mức lương cơ sở lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ áp dụng theo Quyết định 1155/QĐ-UBND

Sau thời điểm từ ngày 10/4/2024 tới nay thì nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định 160/QĐ-UBND

2, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh – Quyết định 160/QĐ-UBND ngày 10/4/2024

Áp dụng mức lương nhân công xây dựng trên toàn bộ địa bàn tỉnh Bắc Ninh mức lương cơ sở 2.250.000 đồng/ tháng

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh áp dụng theo Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2024

Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh Quyết định 1854/QĐ-UBND. Là mức giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Cụ thể

Giá Xăng : 15.200 đồng/ lít

Giá dầu Diezel : 11.509 đồng/ lít

Giá Điện : 1.622 đồng/ kwh

Chi phí nhân công thợ lái máy tính trong Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh Quyết định 1854/QĐ-UBND. Áp dụng mức lương cơ sở tính toán là 2.250.000 đồng/tháng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh trên phần mềm dự toán Eta

Trên phần mềm dự toán Eta đã cập nhật tất cả bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh. Để sử dụng lập dự toán người dùng vui lòng tải bộ đơn giá theo hướng dẫn

Bước 1: Trong giao diện chính của phần mềm Eta vào mục Tải đơn giá

Bước 2: Tìm tỉnh Bắc Ninh để tải về

Bước 3: Lựa chọn các bộ đơn giá phù hợp để áp dụng

Hình ảnh hướng dẫn áp dụng lập dự toán tỉnh Bắc Ninh trên phần mềm dự toán Eta

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta bản quyền Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn Bắc Ninh Xem Tại đây

Đơn Giá Điện Tỉnh Quảng Ninh Năm 2024 Theo Quyết Định 5001/Qđ

Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Công bố Bộ đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2024 kèm theo Quyết định 5001/QĐ-UBND

Căn cứ xác định Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2024

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 10/3/2024 của Bộ Xây dựng về. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2024/TT-BXD ngày 10/3/2024 của Bộ Xây dựng về. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4555/SXD-KT&VLXD ngày 15/12/2024. Về việc Ban hành Quyết định công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng chuyên ngành Điện; Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính viễn thông; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 5001/QĐ-UBND công bố Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá XDCT tỉnh Quảng Ninh năm 2024 gồm 06 khu vực:

Khu vực 1 (KV1) gồm : Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái( trừ xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực)

Khu vực 2 (KV2) gồm: Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ

Khu vực 3 (KV3) gồm: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà( trừ xã Cái Chiên); Vân Đồn ( trừ các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu)

Khu vực 4 (KV4) gồm: Bình Liêu, Ba Chẽ

Khu vực 5 (KV5) gồm; Các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu của Huyện Vân Đồn; xã Cái Chiên Huyện Hải Hà; Các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thàn phố Móng Cái( các xã đảo)

Khu vực 6 (KV6) gồm: Huyện Cô Tô

Mỗi khu vực được chia làm 4 phần như sau:

Phần 1 : Xây lắp đường dây

Phần 2 : Lắp đặt trạm biến áp

Phần 3: Thí nghiệm điện

Phần 4 : Chiếu sáng

Điều 2. Quyết định Công bố Bộ Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2024 có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2024.

Thay thế nội dung các Bộ Đơn giá xây dựng công trình kèm theo; Quyết định số 4068/2024/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Công bố điều chỉnh, bổ sung các định mức, đơn giá xây dựng công trình

Điều 3.

Cập nhật Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2024 trên phần mềm dự toán ETA

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ : Mr Duy 0965.635.638

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Vlxd trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!