Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd # Top 15 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Văn bản áp dụng.

Công văn số 4689/SXD-QLXD ngày 19/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

   Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

   Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

   1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

   2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Công văn 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.

   3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

   4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

    1/ Menu CÔNG CỤ.

    – Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

    2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

    Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

    Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

    – Lưu ý:

    + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

    2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

    a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

    – Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

               + Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

    – Lưu ý:

    b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

    – Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

    – Lựa chọn Tỉnh/TP Bình Dương (2), Quận/Huyện .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

               c. Sheet PT MÁY

    – Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

    3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

    a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

    – Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

    b. Tra cứu hệ số

    – Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

    – Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

    – Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

    4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

    – Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

    Website: https://dutoan.cic.com.vn/

    Hỗ trợ kỹ thuật

    Điện thoại liên lạc

    Mail

    Mr Thìn

    0986 261 777

    vuthin@cic.com.vn

    Mr Quang

    0967 33 1369

    0908 366 986

    quangta@cic.com.vn

    Mr Thái

    0939 261 463

    huynhthai@cic.com.vn

    Trân trọng!

    Hướng Dẫn Lập Dự Toán Gói Thầu Bảo Hiểm Công Trình

    Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 329/2016/TT-BTC quy định: “Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có)” .

    Khoản 21 Điều 15 Thông tư số 329/2016/TT-BTC quy định:

    “1. Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

    a) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới bảy trăm (700) tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo Điểm 1 Khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này;

    b) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới bảy trăm (700) tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo Điểm 1 Khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này”.

    Theo đó:

    Giá dự toán gói thầu bảo hiểm = Phí bảo hiểm + Phụ phí bảo hiểm + Mức khấu trừ.

    Trong đó:

    – Phí bảo hiểm = tỷ lệ % × giá trị công trình xây dựng

    – Phụ phí bảo hiểm: Rủi ro lũ lụt, bão (‰ theo giá trị công trình xây dựng hoặc giá trị hạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trình) + Rủi ro động đất, lún sụt (‰ theo giá trị công trình xây dựng hoặc giá trị hạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trình).

    – Mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Áp dụng theo bảng (giá trị đối với rủi ro thiên tai + giá trị đối với rủi ro khác) hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn.

    Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp:

    – “Giá trị công trình xây dựng” nêu trong biểu phí của Phụ lục 7 là giá trị trước thuế hay sau thuế?

    – Giá dự toán gói thầu bảo hiểm có bắt buộc phải đầy đủ cả 3 loại chi phí bao gồm Phí bảo hiểm + Phụ phí bảo hiểm + Mức khấu trừ hay không?

    – Giá dự toán gói thầu bảo hiểm có phải tính thêm thuế GTGT 10% không, cụ thể: Giá dự toán gói thầu bảo hiểm = Phí bảo hiểm + Phụ phí bảo hiểm + Mức khấu trừ + Thuế GTGT?

    Hướng Dẫn Lập Dự Toán Hà Tĩnh 2022 Theo Quyết Định 47/Qđ

    Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

    Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 mới nhất

    Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

    Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

    – Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

    – Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

    – Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

    – Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

    – Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

    Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

    Tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

    Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

    Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

    Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

    Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

    Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu

    Giá xây dựng, giá hợp đồng

    Chỉ số giá xây dựng

    Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo công văn số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/04/2020

    Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh bao gồm

    – Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

    – Nhân công lái máy theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

    Chi tiết nội dung Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 ban hành đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

    Hỗ trợ: Dương Thắng

    Điện thoại: 096 636 0702

    Zalo: 090 336 747 9

    Hướng Dẫn Lập Dự Toán Tỉnh Bắc Ninh ” Phanmemeta.com

    Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp dụng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công; Quyết định ban hành bảng tính giá ca máy thi công trên địa bàn tỉnh thời điểm thi công

    Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh mới nhất

    Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh người dùng cần xác định các bộ đơn giá hiện hành đang được áp dụng gồm có:

    1. Đơn giá phần Xây dựng theo Quyết định số 105/QĐ-UBND năm 2017 ( Gồm cả định mức phần vận chuyển theo Quyết dịnh 588/QĐ-BXD các mã AM. )

    2. Đơn giá phần Lắp đặt theo Quyết định số 106/QĐ-UBND năm 2017

    3. Đơn giá phần Khảo sát theo Quyết định số 748/QĐ-UBND năm 2017

    4. Đơn giá phần Sửa chữa theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND năm 2018

    5. Đơn giá phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND năm 2018

    Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh

    Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được xác định thành 2 thời điểm cho người lập dự toán

    1, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh – Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

    Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được xác định theo 2 vùng :

    Mức lương đầu vào vùng II là Lnc = 2.250.000 đồng/tháng. Gồm : TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong, huyện Thuận Thành

    Mức lương đầu vào vùng III là Lnc = 2.100.000 đồng/tháng gồm huyện Gia Bình, huyện Lương Tài

    Trong quá trình người lập dự toán tại thời điểm từ 22/9/2016 đến trước ngày 10/4/2019 thì mức lương cơ sở lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ áp dụng theo Quyết định 1155/QĐ-UBND

    Sau thời điểm từ ngày 10/4/2019 tới nay thì nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định 160/QĐ-UBND

    2, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh – Quyết định 160/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

    Áp dụng mức lương nhân công xây dựng trên toàn bộ địa bàn tỉnh Bắc Ninh mức lương cơ sở 2.250.000 đồng/ tháng

    Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh

    Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh áp dụng theo Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

    Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh Quyết định 1854/QĐ-UBND. Là mức giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Cụ thể

    Giá Xăng : 15.200 đồng/ lít

    Giá dầu Diezel : 11.509 đồng/ lít

    Giá Điện : 1.622 đồng/ kwh

    Chi phí nhân công thợ lái máy tính trong Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh Quyết định 1854/QĐ-UBND. Áp dụng mức lương cơ sở tính toán là 2.250.000 đồng/tháng

    Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh trên phần mềm dự toán Eta

    Trên phần mềm dự toán Eta đã cập nhật tất cả bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh. Để sử dụng lập dự toán người dùng vui lòng tải bộ đơn giá theo hướng dẫn

    Bước 1: Trong giao diện chính của phần mềm Eta vào mục Tải đơn giá

    Bước 2: Tìm tỉnh Bắc Ninh để tải về

    Bước 3: Lựa chọn các bộ đơn giá phù hợp để áp dụng

    Hình ảnh hướng dẫn áp dụng lập dự toán tỉnh Bắc Ninh trên phần mềm dự toán Eta

    Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta bản quyền Hotline 0965635638

    Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn Bắc Ninh Xem Tại đây

    Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!