Xu Hướng 3/2023 # Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /Sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc # Top 11 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /Sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /Sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Văn bản áp dụng.

Căn cứ Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời  và hướng dẫn xác định đơn giá xây  dựng  công  trình  trên  địa  bàn  tỉnh Vĩnh Phúc;

   Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

   Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

   1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

   2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

   3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

   4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

    1/ Menu CÔNG CỤ.

    – Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

    – Lưu ý:

    + Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

    2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

    Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

     Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

     – Lưu ý:

     + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

     2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

     a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

     – Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

     – Lưu ý:

     + Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

     b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

     – Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

     – Lựa chọn Tỉnh/TP Vĩnh Phúc (2), Quận/Huyện/Thành Phố .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo hướng dẫn.

     c. Sheet PT MÁY

     – Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

     3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

     a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

     – Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

     b. Tra cứu hệ số

     – Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

     – Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

     – Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

     4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

     – Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

     Website: https://dutoan.cic.com.vn/

     Hỗ trợ kỹ thuật

     Điện thoại liên lạc

     Mail

     Mr Thìn

     0986 261 777

     vuthin@cic.com.vn

     Mr Quang

     0967 33 1369

     0908 366 986

     quangta@cic.com.vn

     Mr Thái

     0939 261 463

     huynhthai@cic.com.vn

     Trân trọng!

     Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở

     Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (điểm a khoản 2 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD) thì nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp nộp hồ sơ năng lực đến Sở Xây dựng để báo cáo UBND cấp tỉnh công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở. Sau khi nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì chủ đầu tư làm thủ tục đề nghị chấp thuận đầu tư và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở.

     Theo quy định tại khoản 3 Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015) mà chưa ban hành văn bản lựa chọn chủ đầu tư thì tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Nghị định này.

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

     Như vậy, theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công nhận Công ty cổ phần Vinaconex2 làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái – Vinaconex 2 tại phường Đồng Xuân – thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và chấp thuận đầu tư dự án nêu trên theo các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trước thời điểm Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

     Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_129-BXD-QLN_14012021_signed.pdf  

     Trung tâm Thông tin Nguồn: Công văn 129/BXD-QLN.

     Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Amp;Vlxd

     Hướng dẫn dự toán Cần Thơ theo Quyết định 1821/2021 ngày 17/8/21

     Cần Thơ ban hành bộ đơn giá sau 7 năm từ 2014 đến nay 2021. Có nhiều điểm mới thay thế hoàn toàn bộ đơn giá cũ

     Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Quyết Định 52/Qđ

     Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh.

     I. Văn bản áp dụng. Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh;

     A. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn: 1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

     2/ Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

     3/ Về nhân công: Áp dụng Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh

     4/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

     5/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09, 16 /2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

     + Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

     – Dữ liệu bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công ban hành theo các bộ đơn giá của địa phương ban hành trước đây có tên: GDG…

     c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020. ( Dữ liệu này sử dụng để tra cứu các mức lương do địa phương công bố từ cũ đến mới) – Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020 và ấn Tải về . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

     – Lưu ý: + Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

     – Lưu ý: + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016: DG10_2019_15_XD, DG10_2019_15_LD, DG10_2019_15_LDM, DG10_2019_15_KS, DG10_2019_15_SC, DG10_2019_15_TNVL chỉ sử dụng khi áp dụng định mức 10/2019 nhưng nhân công tính theo TT05/2016-BXD.

     + Tính trực tiếp: Được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn hiện này, vì các địa phương chưa ban hành các bộ đơn giá XDCB. Tại nút Chọn định mức máy (4) lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

     + Nhập trực tiếp: Sử dụng trong trường hợp muốn lắp luôn bảng giá ca máy và thiết bị thi công do địa phương ban hành. Sử dụng phương pháp này sẽ bỏ qua sự thay đổi về giá nhiên liệu.

     */ Lắp giá gốc vật liệu_nhân công- máy thi công từ bảng giá thuộc bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành của địa phương có sẵn (5)

     – Cần tuân thủ việc cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn trên sẽ đảm bảo đủ dữ liệu địa phương cần lắp giá.

     – Tại chức năng Chọn bảng giá, gõ từ khóa Tên địa phương cần tìm. Bảng giá gốc theo bộ đơn giá ban hành (gồm vật liệu, nhân công, ca máy) GDG…. thuộc nhóm dữ liệu Bảng giá theo các bộ đơn giá:

     – Chọn bảng giá gốc theo bộ đơn giá cần lắp, phần mềm sẽ mở ra bảng Lắp giá vật tư:

     – Đánh dấu vào Lắp giá gốc và Lắp giá thông báo và ấn Đồng ý để lắp giá gốc vào các đối tượng theo định mức đang sử dụng.

     + Giá nhân công không lắp được gốc trong trường hợp này vì việc quy định nhân công thay đổi giữa TT15/2019-BXD và TT05/2016-BXD.

     – Giá ca máy ban hành sẽ nằm ở nhóm Bảng giá chung.

     – Lắp bảng giá ca máy theo vùng nào sẽ chọn vào bảng giá của vùng đó vấn ấn Đồng ý để lắp giá ca máy.

     +Lưu ý: Việc lắp giá thông báo máy thi công chỉ được ghi nhận giá trị khi tính phương pháp tính máy chọn Nhập trực tiếp.

     – Việc lắp giá thông báo với vật liệu đối với vật liệu có nhiều chủng loại, nhiều giá; Cần chọn giá cao nhất, thấp nhất hoặc đánh dấu vào giá cần lắp và ấn Đồng ý để lắp giá.

     – Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

     + Trong quá trình tính toán giá nhân công, nếu xuất hiện nhân công tính toán có giá trị #DIV/0! ( như ảnh dưới) vì nguyên nhân và cách xử lý như sau:

     * Việc tồn tại nhân công như vậy là vì bảng Tiên Lượng đang sử dụng lẫn các công tác thuộc bộ bộ đơn giá mà nhân công theo tính theo theo TT05/2016-BXD và TT15/2019-BXD. Việc này thường xảy ra khi ta làm tiếp hoặc tận dụng các file dự toán cũ để lập dự toán theo hướng dẫn mới, hoặc tại bảng Tiên Lượng khi ta Chọn đơn giá có đánh dấu lẫn các bộ đơn giá cũ hơn.

     – Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận ( Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

     – Nhập giá nhiên liệu tại nút Giá nhiên liệu hiện tại.

     3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

     – Một số địa phương có mẫu đặc thù có thể lựa chọn mẫu của địa phương đó.

     Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /Sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!