Xu Hướng 2/2023 # Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở # Top 3 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (điểm a khoản 2 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD) thì nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp nộp hồ sơ năng lực đến Sở Xây dựng để báo cáo UBND cấp tỉnh công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở. Sau khi nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì chủ đầu tư làm thủ tục đề nghị chấp thuận đầu tư và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015) mà chưa ban hành văn bản lựa chọn chủ đầu tư thì tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Nghị định này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Như vậy, theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công nhận Công ty cổ phần Vinaconex2 làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái – Vinaconex 2 tại phường Đồng Xuân – thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và chấp thuận đầu tư dự án nêu trên theo các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trước thời điểm Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_129-BXD-QLN_14012021_signed.pdf  

Trung tâm Thông tin Nguồn: Công văn 129/BXD-QLN.

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /Sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn bản áp dụng.

Căn cứ Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời  và hướng dẫn xác định đơn giá xây  dựng  công  trình  trên  địa  bàn  tỉnh Vĩnh Phúc;

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

– Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

– Lưu ý:

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

– Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

– Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

– Lưu ý:

+ Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Lựa chọn Tỉnh/TP Vĩnh Phúc (2), Quận/Huyện/Thành Phố .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo hướng dẫn.

c. Sheet PT MÁY

– Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

b. Tra cứu hệ số

– Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Xây Dựng Năm 2014

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng năm 2014

Căn cứ Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 18/6/2014; Căn cứ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 54/UBND-KT1 ngày 09/01/2015 về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Sở Xây dựng Hưng Yên hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng 2014) theo văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng n địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

Page Content

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ XÂY DỰNG

Số: 42 /SXD-HĐXD

Về việc hướng dẫn thực hiện

Luật Xây dựng 2014.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Hưng Yên, ngày   05  tháng 02 năm 2015

    Kính gửi: – Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố;

                                                  – Các tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 18/6/2014;

Căn cứ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 54/UBND-KT1 ngày 09/01/2015 về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.             

Sở Xây dựng Hưng Yên hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng 2014) theo văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng được ban hành, đề nghị các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể của Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh. Riêng một số nội dung Luật Xây dựng 2014 giao cho Chính phủ hướng dẫn thì được áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng 2003 nhưng không trái với quy định của Luật Xây dựng 2014 cụ thể như sau:

I. Về phân loại dự án đầu tư xây dựng và phân cấp công trình xây dựng:

1. Phân loại dự án đầu tư xây dựng:

Từ ngày 01/01/2015 dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 49 Luật Xây dựng 2014 được phân loại theo quy định của Luật Đầu tư công ( có phụ lục kèm theo).

2. Phân loại, phân cấp công trình xây dựng:

Việc phân loại, phân cấp công trình theo quy định tại Điều 5 Luật Xây dựng 2014 được áp dụng theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

II. Về chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án:

1. Về chủ đầu tư:

Luật Xây dựng 2014 – khoản 9 Điều 3: “Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.”

2. Về hình thức quản lý dự án:

   Luật Xây dựng 2014 – Điều 62 Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng: ” Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau:  

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản; dự án về quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước.

3. Thuê tư vấn quản lý dự án đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.

4. Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng.

5. Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 152 của Luật này.”

Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn nhà nước được thành lập trước ngày 01/01/2015 thì không phải chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý dự án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng 2014.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn nhà nước được Quyết định đầu tư sau ngày 01/01/2015, UBND tỉnh có thể giao cho các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do UBND tỉnh Quyết định thành lập (hiện các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đang trực tiếp quản lý) làm chủ đầu tư quản lý dự án.

 UBND huyện, thành phố giao cho các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do mình Quyết định thành lập làm chủ đầu tư, quản lý các dự án do UBND huyện, thành phố quyết định đầu tư; quản lý dự án đối với dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư xây dựng theo phân cấp, trừ dự án do UBND cấp xã là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định.     

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện khẩn trương kiện toàn, sắp xếp hoặc thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực theo quy định của Luật Xây dựng 2014 để quản lý đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

III. Về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:

1. Lập dự án và Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng:

a) Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2015 thì không phải phê duyệt lại, các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

 b) Dự án đầu tư đã được triển khai thi công xây dựng, thẩm quyền và quy trình tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế, dự toán thực hiện theo Luật Xây dựng 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện.

c) Dự án được phê duyệt sau ngày 01/01/2015 thì điều chỉnh nội dung phù hợp với quy định tại Điều 54, Điều 55 của Luật Xây dựng 2014 trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

 d) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo và các công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ cần lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng 2014.

2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng và Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

– Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế kỹ thuật quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng 2014 được đầu tư trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án do cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định.  

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

– Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định nội dung thiết kế cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

c) Đối với dự án sử dụng vốn khác:

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng có cấp công trình từ cấp II trở xuống.

IV. Về thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

1. Từ ngày 01/01/2015, công trình chưa được phê duyệt thiết kế, dự toán thì nội dung lập, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 80, Điều 83 Luật Xây dựng 2014.

2. Thẩm quyền và quy trình tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán được áp dung theo quy định về thẩm quyền và quy trình thẩm tra thiết kế tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

3. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán:

a) Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

b) Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

c) Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

V. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng:

1. Đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng 2014.

2. Thẩm quyền và quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được áp dụng theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2013/TT-BXD và Thông tư số 09/2014/TT-BXD.

VI. Về cấp giấy phép xây dựng:

1. Những công trình được miễn giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

2. Việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP.

VII. Về quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng:

1. Việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng áp dụng theo quy định tại  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức áp dụng theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng.

3. Việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng áp dụng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng.

VIII. Tổ chức thực hiện:

Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2015 cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực, khi đó văn bản hướng dẫn này đương nhiên hết hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện văn bản hướng dẫn này, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể hoặc Sở Xây dựng báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh, Bộ Xây dựng.

                          KT.GIÁM ĐỐC

                           PHÓ GIÁM ĐỐC

                      Đã ký

                          Bùi Quang Kiềm

Hướng Dẫn Chi Tiết Về Quản Lý Đất Đai, Nhà Ở Quy Định Cấp Phép Xây Dựng

Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

Giới thiệu cuốn Sách “Hướng dẫn chi tiết về quản lý đất đai, nhà ở ” quy định hợp pháp để cấp phép xây dựng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, nhà ở của các cơ quan, ban ngành, Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước

Phát hành cuốn Sách “Hướng dẫn chi tiết về quản lý đất đai, nhà ở” quy định hợp pháp để cấp phép xây dựng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tác giả Qúy Lâm – Kim Phượng, do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách, Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, nhà ở của các cơ quan, ban ngành, Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân có được những thông tin cần thiết trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 448 trang, Giá: 365.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2017.

Hướng dẫn chi tiết về quản lý đất đai, nhà ở và quy định cấp phép xây dựng

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

PHẦN III. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỀ NHÀ Ở VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ CHUNG CƯ

PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

PHẦN V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

PHẦN VI. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

“Sách Hệ thống toàn văn, Luật đất đai , các nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành Luật đất đai nhà ở” tác giả Quốc Hội do NXB: Nông Nghiệp xuất bản cuốn sách,Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới về đất đai nhà ở, sách có độ dày gần 500 trang

– Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính;

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

– Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

– Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ hai: Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Sách Các thông tư hướng dẫn chi tiết Luật đất đai nhà ở

– các thông tư hướng dẫn chi tiết của bộ tài nguyên môi trường, bộ xây dựng, bộ tài chính về đất đai- nhà ở từ năm 2014 – 2018, do tác giả Quý Lâm – Kim Phượng hệ thống nội dung bao gồm giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. bồi thường, hỗ trợ và tái địn cư khi nhà nước thu hồi đất, quản lý nhà ở, nhà chung cư, cấp phép xây dựng, thẩm định nghiệm thu công trình, đất đai nhà ở…

Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ xây dựng về đất đai nhà ở

– Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Vì vậy, nước ta đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai…

– Thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân…

+ TT số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

+ TT số 53/2017/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT..;

+ TT số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20-7-2017 – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ TT số 80/2017/TT-BTC ngày 02-8-2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất;

+ TT số 89/2017/TT-BTC ngày 23-8-2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

+ TT số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25-4-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Nội dung cuốn sách Sách Pháp Luật,Thông Tư Hướng Dẫn về Đất Đai nhà ở

PHẦN I. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở; PHẦN II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ TÀI CHÍNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT;

PHẦN III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở;

PHẦN IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở VÀ NHÀ CHUNG CƯ;

PHẦN V. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ XÂY DỰNG VỀ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT; PHẦN VI. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ XÂY DỰNG VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐẤT ĐAI.

Đơn vị áp dụng thực hiện Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết về Đất Đai nhà ở – sách pháp luật

– Nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền để cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Sách Pháp Luật phát hành cuốn sách C ác thông tư hướng dẫn chi tiết của bộ tài nguyên môi trường, bộ xây dựng, bộ tài chính về đất đai- nhà ở từ năm 2014 – 2018 . Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân có được những thông tin cần thiết trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang. Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2018.

Trung Tâm Sách Pháp Luật: Chuyên cung cấp Các thông tư hướng dẫn chi tiết của bộ tài nguyên môi trường

XEM THÊM SÁCH

Điện thoại : 0283 636 2182 – 0909 366 858 (Mr: Phong)

0982 711 282 – 0913 142 287 (Mr: Thành)

Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

Website:http://sachphapluat.com.vn – Email: sachphapluatct@gmail.com

Bảo hành chính hãng

Vận chuyển Giao Sách tại địa chỉ theo yêu cầu

Miễn phí vận chuyển Giao hàng trong 24h

Gọi 0909 366 858 hoặc 0283 636 2182 liên hệ shop để mua với giá rẻ nhất

Thanh toán khi nhận hàng

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!