Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình # Top 11 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng, thẩm quyền cấp quyết định đầu tư và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản của Cục Đường sắt Việt Nam gồm: Văn bản số 1032/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 12/6/2020 đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và thực hiện thẩm quyền cấp quyết định đầu tư công trình; văn bản số 1167/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 01/7/2020 đề nghị hướng dẫn các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4291/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Về chủ đầu tư dự án

Tại khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng”.

Tại khoản 6 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư công”.

Tại Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014và Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có quy định cụ thể về cách xác định chủ đầu tư dự án.

2. Về việc Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật khi chưa xác định được chủ đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014 về quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng; căn cứ quy định tại Điều 68 Luật Xây dựng quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, việc lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật do chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

3. Về việc Cục ĐSVN không có Ban quản lý dự án (QLDA) trực thuộc, nhưng Cục ĐSVN được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao là cấp quyết định đầu tư, đề nghị hướng dẫn về trình tự và thủ tục giao chủ đầu tư dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ thì đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

Vì vậy, khi được Bộ GTVT giao là cấp quyết định đầu tư, đề nghị Cục ĐSVN căn cứ quy định nêu trên để xác định chủ đầu tư dự án.

4. Về việc pháp luật về xây dựng chỉ quy định người quyết định đầu tư mà không có quy định cấp quyết định đầu tư

Tại khoản 27 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014 thì đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,… thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tại Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019 đã quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án; cấp quyết định đầu tư có thể là Thủ tướng Chính phủ; Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với từng chương trình, dự án cụ thể.

Trường hợp các dự án nâng cấp, cải tạo đường ngang sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 như Cục ĐSVN đề cập, cấp quyết định đầu tư là Bộ GTVT, người quyết định đầu tư là Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019, Bộ Giao thông vận tải được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C quy định tại điểm a khoản này cho cơ quan trực thuộc. Vì thế, trường hợp Bộ GTVT giao Cục ĐSVN thực hiện thẩm quyền cấp quyết định đầu tư thì Cục trưởng Cục ĐSVN là người quyết định đầu tư; có thẩm quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Về việc Cục ĐSVN ủy thác quản lý dự án cho các Ban QLDA trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA chuyên ngành và Ban QLDA khu vực trực thuộc Bộ GTVT

Việc ủy thác quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Do vậy, Cục ĐSVN căn cứ các quy định nêu trên để quyết định việc ủy thác cho các Ban QLDA trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực trực thuộc Bộ GTVT. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án. Khi thực hiện ủy thác quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên môn trực thuộc để giám sát thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án và phối hợp để thực hiện các công việc quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

6. Về nội dung hợp đồng ủy thác quản lý dự án

7. Về việc phân chia chi phí quản lý dự án giữa Cục ĐSVN và Ban QLDA

Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc xác định chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Khi thực hiện ủy thác quản lý dự án, Cục ĐSVN và đơn vị được ủy thác tổ chức xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các bên, đồng thời thống nhất xác định chi phí quản lý dự án tương ứng với nhiệm vụ, trách nhiệm giữa hai bên. Tổng chi phí quản lý dự án không vượt đinh mức chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_4291-BXD-HDXD_01092020.pdf  

Trung tâm Thông tin Nguồn: Công văn 4291/BXD-HĐXD.

Nghị Định Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 32/2015/NĐ-CP – Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP Quản lý vật liệu xây dựng Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Chính phủ ban hành Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

2. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng các quy định của Nghị định này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt gồm cả trường hợp tổng mức đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo các căn cứ, nội dung, cách thức, thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình thành chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định này.

Chương II TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Điều 4. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với phương án thiết kế sơ bộ và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng gồm các khoản mục chi phí quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

3. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

4. Các chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng được quy định cụ thể như sau:

b) Chi phí xây dựng gồm chi phí phá dỡ các công trình xây dựng, chi phí san lấp mặt bằng xây dựng, chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình, xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công;

d) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng;

e) Chi phí khác gồm chi phí hạng mục chung như quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 8 Nghị định này và các chi phí không thuộc các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này;

g) Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

Điều 5. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được ước tính trên cơ sở quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án và suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án đã hoặc đang thực hiện có điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp sau:

a) Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án, trong đó:

– Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các nội dung và được xác định theo quy định tại Điều 23 và 25 Nghị định này;

– Chi phí khác được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán hoặc ước tính hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện;

– Chi phí dự phòng cho công việc phát sinh được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng các thành phần chi phí đã xác định nêu trên. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở độ dài thời gian thực hiện dự án, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng hàng năm phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế;

Hướng Dẫn Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất

Tham khảo

Hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể

Quy định về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Luật xây dựng 2003

Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao

Nghị định 24/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP

Thông tư 10/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Thông tư 17/2013/TT-BTC sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC

Thông tư 50/2011/TT-BTC Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 172/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định 59/2007/QĐ-BGTVT về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư XD công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT

Thông tư 10/2009/TT-BXD hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Quyết định 1492/QĐ-BHXH về Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 226/QĐ-BTP quy định quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan THADS địa phương

Thông tư 12/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quyết định 39/2005/QĐ-TTg hướng dẫn Điều 121 của Luật Xây dựng

Nghị định 71/2005/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định 83/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng

Thông tư 03/2009/TT-BXD hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thông tư 176/2011/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư XD

Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực XD

Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC hướng dẫn quyết định 80/2005/QĐ-TTg ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng

Nghị quyết 34/2007/NQ-CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp

Quyết định 993/QĐ-BTTTT công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chỉ thị 06/2006/CT-BCN tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng

Chỉ thị 14/2007/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị

Quyết định 02/2008/QĐ-TTg về quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư 84/2011/TT-BNNPTNT quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Quyết định 73/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Quyết định 36/2007/QĐ-BYT về Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

Quyết định 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Thông tư 03/2011/TT-BTP về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2020, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Nghị Định Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nội Dung Của Nghị Định Chính Phủ, Chỉ Thị Quy Định Về Xây Dựng Chính Quy Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định 59/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý, Sử Dụng Pháo, Nội Dung Nghị Định 77/2010 Của Chính Phủ, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Về Quản Lý, Sử Dụng Pháo, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Danh Mục Nghị Định Chính Phủ Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Báo Cáo Tình Hình Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Theo Nghị Định 151, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Mẫu Đơn Đề Nghị Đính Chính Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Nghị Định 46/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Thông Tư Số 157/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng, Sử Dụng Vào Mục,

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!