Xu Hướng 12/2022 # Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng / 2023 # Top 21 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng / 2023 # Top 21 View

Bạn đang xem bài viết Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sáng 30/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vụ trưởng theo dõi địa bàn, thư ký, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đại diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo tại Hội nghị

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã có chuyển biến tích cực và có sự đổi mới đó là: các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình hằng năm ngoài kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đoàn kiểm tra, giám sát còn làm việc với các tổ chức đảng cách nhiều cấp. Phần lớn các cuộc kiểm tra, giám sát ở cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đã cơ bản thực hiện theo các quy trình, quy định. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có cấp ủy cơ sở có nơi còn khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra; việc xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát ở một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc còn chậm, sơ sài, chưa cụ thể, còn lồng ghép chương trình, kế hoạch của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở một số đơn vị còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên ở chi bộ còn lúng túng trong quy trình thực hiện; công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn yếu. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Khối chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Quy định số 215-QĐ/TW.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua và đưa ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy cần phân công một đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, chi bộ. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của các tổ chức đảng. Tập trung, kiểm tra giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình để xác định, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

P.V

Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Khối Về Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát / 2023

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam cho thấy: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, Đảng ủy Đài đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối ban hành, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Đài được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ triển khai đồng bộ, kịp thời, đã nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đặc biệt là sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, nâng cao được bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Các vi phạm được phát hiện và xử lý cơ bản kịp thời, đúng nguyên tắc của Đảng góp phần tạo niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế xã hội có sự phát triển, quốc phòng, an ninh giữ vững.

4 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK được toàn Đảng bộ triển khai tương đối cụ thể và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Về giải pháp nâng cao nhận thức: Đảng ủy Đài và các cấp ủy trực thuộc xác định rõ kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nghị quyết và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch và việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ toàn khoá và hàng năm. Duy trì và thực hiện sự phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ với Thanh tra nhân dân và Ban Kiểm tra của Đài, tăng cường các biện pháp thực hiện sự giám sát của quần chúng và nhân dân đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra và giám sát.

Giải pháp về: Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp: đã được Đảng uỷ Đài quan tâm chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra của các đảng uỷ trực thuộc, phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra. Đảng ủy Đài chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và kỷ luật và tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Đài, theo đó, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng và ban hành 06 văn bản Hướng dẫn, Quy trình thực hiện công tác kiểm tra; hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra đang thiếu và cần được trang bị; trang bị tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Đài.

Về giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ Đài lãnh đạo tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hướng dẫn về nội dung và định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra Đảng ủy, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động trên cơ sở tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đài tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, các Quy chế, Quy định của Tổng Giám đốc Đài THVN; duy trì nề nếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ và đảng viên ở các vị trí công tác; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ; phát hiện những điểm yếu, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn sớm hiện tượng tiêu cực.

Giải pháp về: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác kiểm tra, giám sát: Được Ban Thường vụ Đảng uỷ Đài luôn quan tâm. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra xây dựng đầy đủ các báo cáo tổng kết theo các chương trình, kế hoạch của cấp trên. Đảng uỷ Đài THVN cũng luôn tổ chức thực hiện tốt các cuộc khảo sát, làm việc chuyên đề của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh một số kết quả quan trọng đạt được, Đảng ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK đó là: Một số cấp uỷ chưa quan tâm đầy đủ về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn; chưa thực hiện quy định về định kỳ 3 tháng, 6 tháng/lần mời các đồng chí Thường vụ Đảng ủy phụ trách và Ủy viên UBKT được phân công phụ trách tham dự sinh hoạt để phản ánh tình hình và có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề phát sinh; chưa quan tâm đến việc sửa đổi, bổ xung các quy chế hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở. Việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chưa chủ động, còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Công tác giám sát trong Đảng bộ, nhất là giám sát theo chuyên đề còn ít, chủ yếu là thực hiện giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt Đảng. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa toàn diện; công tác giám sát chuyên đề còn lúng túng, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; một số cấp uỷ, UBKT mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung đơn giản, tập trung vào nội dung sinh hoạt chi bộ; có nơi chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động.

Về một số ý kiến đề xuất, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đài và một số cấp ủy, chi bộ trực thuộc mong muốn: Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ; cấp trên cần xây dựng các hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; nên phân cấp rõ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và ở chi bộ; xây dựng cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phương Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Đài THVN. Công tác kiểm tra, giám sát nói chung trong Đảng bộ Đài được quan tâm và thực hiện có nền nếp. Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” thời gian tới.

Phạm Anh Thiện

Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát / 2023

Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2016, Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa, Đề Tại Nghiên Cứu Khoa Học Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát, Chuong Trình Kiểm Tra, Giám Sát Toàn Khóa, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Đảng ủy Xã, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Đảng ủy, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Đảng ủy Bệnh Viện, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Chương Trình Kiểm Tra, Giám Sát Toàn Khoa Của Ubkt Huyện ủy Nhiệm Kỳ 2020-2025, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Nghị Quyết Giảm Biên Chế, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Trừ Gia Cảnh, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2018, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Liên Tịch Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii,

Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2016, Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa, Đề Tại Nghiên Cứu Khoa Học Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát, Chuong Trình Kiểm Tra, Giám Sát Toàn Khóa, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Đảng ủy Xã, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Đảng ủy, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Đảng ủy Bệnh Viện, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Chương Trình Kiểm Tra, Giám Sát Toàn Khoa Của Ubkt Huyện ủy Nhiệm Kỳ 2020-2025, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Đói Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Nghị Quyết Giảm Biên Chế, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 80 Về Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Nghèo, Nghị Quyết Giảm Trừ Gia Cảnh, Nghị Quyết Giảm Nghèo Bền Vững,

Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 14 Của Trung Ương Đảng Về Kiểm Tra, Giám Sát / 2023

* Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018.

Ngày 24/1, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, cùng chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thanh Danh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 10 năm qua, qua công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được KTGS, nhất là về chức năng, nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng; thúc đẩy được việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác KTGS năm sau tốt hơn năm trước cả về số lượng, chất lượng, nội dung và phương pháp thực hiện.

Qua KTGS đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 23.007 đảng viên và 2.604 tổ chức đảng. Kết quả, phát hiện 108 đảng viên và 45 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó xử lý kỷ luật 16 đảng viên và thu hồi 3 tỷ đồng sai phạm. Cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 3.706 đảng viên, 1.038 tổ chức đảng và xem xét thi hành kỷ luật đối 1.141 đảng viên, 71 tổ chức đảng.

Năm 2017, Cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra 3.382 đảng viên và 311 tổ chức đảng. Trong số này, có 30 đảng viên và 2 tổ chức đảng có khuyết điểm và phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên và 1 tổ chức đảng. UBKT các cấp thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 134 đảng viên và 14 tổ chức đảng. Trong số này, có 120 đảng viên và 13 tổ chức đảng có vi phạm. UBKT các cấp đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 85 đảng viên và 133 tổ chức đảng. Hầu hết các đảng viên và tổ chức đảng được giám sát đều chấp hành tốt nội dung được giám sát.

Về thi hành kỷ luật trong đảng, cấp ủy các cấp đã thực hiện kỷ luật 151 đảng viên và 7 tổ chức đảng; đình chỉ sinh hoạt 4 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 50 đảng viên, 7 tổ chức đảng; đình chỉ sinh hoạt đảng 16 đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung triển khai nhiệm vụ KTGS năm 2018

Trong năm 2018, công tác KTGS sẽ được tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác KTGS; tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tập trung xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên trong việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh đánh giá công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước được đổi mới và triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng một số cấp ủy cơ sở còn “khoán trắng” nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT. Một số cấp ủy chưa đề cao vai trò, vị trí của của công tác KTGS. Nội dung KTGS đôi lúc vẫn còn dàn trải, chưa thực sự đi sâu vào lĩnh vực nhạy cảm… Do đó, cần phải tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, và tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng KTGS. Việc KTGS phải chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và cần tập trung vào những lĩnh vực còn nổi cộm, nhạy cảm. Cấp ủy, UBKT các cấp cần chú trọng thực hiện tốt việc kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Tin, ảnh: Song Việt

Cập nhật thông tin chi tiết về Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!