Xu Hướng 9/2023 # Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng # Top 18 Xem Nhiều | Bac.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng # Top 18 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sáng 30/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vụ trưởng theo dõi địa bàn, thư ký, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đại diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo tại Hội nghị

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã có chuyển biến tích cực và có sự đổi mới đó là: các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình hằng năm ngoài kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đoàn kiểm tra, giám sát còn làm việc với các tổ chức đảng cách nhiều cấp. Phần lớn các cuộc kiểm tra, giám sát ở cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đã cơ bản thực hiện theo các quy trình, quy định. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có cấp ủy cơ sở có nơi còn khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra; việc xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát ở một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc còn chậm, sơ sài, chưa cụ thể, còn lồng ghép chương trình, kế hoạch của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở một số đơn vị còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên ở chi bộ còn lúng túng trong quy trình thực hiện; công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn yếu. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Khối chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Quy định số 215-QĐ/TW.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua và đưa ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy cần phân công một đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, chi bộ. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của các tổ chức đảng. Tập trung, kiểm tra giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình để xác định, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

P.V

Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng

Trong hơn 10 năm từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra giám sát của Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả rõ nét. Các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng hơn việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị sau khi được kiểm tra, giám sát đều có chuyển biến tích cực hơn. Trong thực hiện đã quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài, nổi cộm, phức tạp và xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Việc thi hành kỷ luật của đảng đã thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; hình thức kỷ luật tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu phát biểu tham luận làm rõ thêm các nội dung của báo cáo, nhất là những cách làm hiệu quả, những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới ở các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp ủy phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến công tác kiểm tra, giám sát. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm.

Tại hội nghị, có 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy

Hai Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng

Ngày 30-7-2007, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X ra Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Ban hành vào thời điểm đó, Nghị quyết được đánh giá có vai trò, tác dụng rất quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, đồng thời tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền. Sau hai năm nhìn lại, có thể khẳng định, Nghị quyết đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Những việc đã làm được

Ngành kiểm tra Đảng nói chung, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng có trọng trách lớn trong việc triển khai thực hiện cũng như tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện nghị quyết. Ý thức được trọng trách này, hai năm qua, ngành kiểm tra Đảng đã từng bước hoàn thiện nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới, kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên để phát huy và phát hiện, làm rõ khuyết điểm nhằm uốn nắn, khắc phục, xử lý nghiêm khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, giúp cho mỗi đảng viên và tổ chức đảng hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Không kiểm tra là không lãnh đạo”, các tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã sớm triển khai nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 5, làm rõ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết, hiểu rõ nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Sau khi Nghị quyết ra đời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/KTTW ngày 28-9-2007 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Chương trình số 72-CTr/KTTW ngày 19-12-2007 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Do vậy, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã có sự chuyển biến nhất định. Trong tình hình hiện nay, khi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng thì việc chuyển biến về nhận thức đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng càng có ý nghĩa hơn.

– Tham mưu xây dựng hệ thống văn bản, quy định cần thiết để thực hiện Nghị quyết

Cùng với việc tổ chức quán triệt Nghị quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số quyết định, quy định, quy chế, làm cơ sở thuận lợi để thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Quy chế chất vấn trong Đảng, Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07-12-2007 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15-10-2008 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa X, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xây dựng và trình Ban Bí thư Đề án Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2023 và định hướng đến năm 2023.

– Triển khai quyết liệt trong hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp

Ngay trong thời gian đầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt đến từng tổ chức đảng, từng đảng viên.

Để phát huy mạnh mẽ vai trò các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đặt ra yêu cầu các nội dung kiểm tra, giám sát phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể và phải đạt hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban cũng yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để có bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 106-QĐ/TW, ngày 21-11-2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư ban hành Quy định số 222-QĐ/TW, ngày 08-5-2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, trong đó có tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Số lượng cán bộ kiểm tra chuyên trách được tăng cường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục mở lớp đại học chuyên ngành kiểm tra và nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên. Một số chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ kiểm tra như phụ cấp nghề, hưởng thâm niên ngành được thực hiện là nguồn động viên đối với cán bộ ngành kiểm tra Đảng.

Trong quá trình triển khai, ủy ban cũng phát hiện những chủ trương, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn, báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, như vấn đề quản lý việc giao đất cho các dự án, những quy định về chế độ chi tiêu tài chính trong mua sắm, sử dụng tài sản…

Trong 2 năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 43.152 đảng viên, 9.934 tổ chức đảng, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 111 đảng viên, 36 tổ chức khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện 32.932 đảng viên, 6.219 tổ chức có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 17.887 đảng viên, 793 tổ chức; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 103.761 tổ chức, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 25.442 tổ chức, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 20 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 2.636 tổ chức, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 9 tổ chức.

Công tác giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đặc biệt quan tâm, qua giám sát đã chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm một số trường hợp. Hai năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện giám sát 239.390 đảng viên và 56.623 tổ chức đảng, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát 8 đảng viên và 48 tổ chức, phát hiện và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1.812 đảng viên và 462 tổ chức, thi hành kỷ luật 45.036 đảng viên, 1.106 tổ chức, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 64 đảng viên, 4 tổ chức. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã giải quyết tố cáo đối với 10.530 đảng viên, 403 tổ chức đảng, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết tố cáo 184 đảng viên, 5 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1.181 trường hợp, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết 121 trường hợp. Việc phát hiện, xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất đã giữvững lòng tin của dân với Đảng, đáp ứng yêu cầu trước tiên của công tác kiểm tra, giám sát là nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng.

Những kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong hơn hai năm qua đã góp phần ngăn chặn, hạn chế tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Một số bài học kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát

Nhìn lại sau hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho thấy, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động từ Trung ương đến địa phương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát những yêu cầu của Nghị quyết để triển khai thực hiện. Hai năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm tốt chức năng tham mưu cho Trung ương, cụ thể là Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hệ thống văn bản, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đồng thời trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn hệ thống các cơ quan kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, tính chất, mức độ kiểm tra sâu sát hơn, quyết liệt hơn ở nhiều cấp, nhiều ngành. Công tác giám sát có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.

Từ kết quả trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới:

– Cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xác định đây là nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

– Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo.

– Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên.

– Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp thống nhất trong toàn quốc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra; chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, ứng xử có văn hóa, bảo đảm thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết, từ nay đến hết năm 2009, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường để góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, quan liêu.

Ngày 4-8-2009, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 37-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải bám sát yêu cầu của Chỉ thị để phục vụ đại hội đảng bộ các cấp theo chức năng, nhiệm vụ. Trong thời gian tới, ngành kiểm tra Đảng tiếp tục quán triệt Thông báo của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong Đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phục vụ đại hội và nhân sự ủy ban kiểm tra cấp mình, đồng thời chủ động nắm tình hình cán bộ thuộc diện quản lý để sớm phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có), giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ theo phân cấp quản lý, tham mưu giúp cấp ủy về công tác cán bộ phục vụ cho đại hội đảng các cấp, thiết thực tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(Theo Tạp chí Cộng sản)

Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Khối Về Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam cho thấy: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, Đảng ủy Đài đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối ban hành, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Đài được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ triển khai đồng bộ, kịp thời, đã nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đặc biệt là sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, nâng cao được bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Các vi phạm được phát hiện và xử lý cơ bản kịp thời, đúng nguyên tắc của Đảng góp phần tạo niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế xã hội có sự phát triển, quốc phòng, an ninh giữ vững.

4 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK được toàn Đảng bộ triển khai tương đối cụ thể và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Về giải pháp nâng cao nhận thức: Đảng ủy Đài và các cấp ủy trực thuộc xác định rõ kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nghị quyết và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch và việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ toàn khoá và hàng năm. Duy trì và thực hiện sự phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ với Thanh tra nhân dân và Ban Kiểm tra của Đài, tăng cường các biện pháp thực hiện sự giám sát của quần chúng và nhân dân đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra và giám sát.

Giải pháp về: Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp: đã được Đảng uỷ Đài quan tâm chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra của các đảng uỷ trực thuộc, phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra. Đảng ủy Đài chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và kỷ luật và tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Đài, theo đó, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng và ban hành 06 văn bản Hướng dẫn, Quy trình thực hiện công tác kiểm tra; hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra đang thiếu và cần được trang bị; trang bị tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Đài.

Về giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ Đài lãnh đạo tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hướng dẫn về nội dung và định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra Đảng ủy, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động trên cơ sở tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đài tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, các Quy chế, Quy định của Tổng Giám đốc Đài THVN; duy trì nề nếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ và đảng viên ở các vị trí công tác; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ; phát hiện những điểm yếu, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn sớm hiện tượng tiêu cực.

Giải pháp về: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác kiểm tra, giám sát: Được Ban Thường vụ Đảng uỷ Đài luôn quan tâm. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra xây dựng đầy đủ các báo cáo tổng kết theo các chương trình, kế hoạch của cấp trên. Đảng uỷ Đài THVN cũng luôn tổ chức thực hiện tốt các cuộc khảo sát, làm việc chuyên đề của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh một số kết quả quan trọng đạt được, Đảng ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK đó là: Một số cấp uỷ chưa quan tâm đầy đủ về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn; chưa thực hiện quy định về định kỳ 3 tháng, 6 tháng/lần mời các đồng chí Thường vụ Đảng ủy phụ trách và Ủy viên UBKT được phân công phụ trách tham dự sinh hoạt để phản ánh tình hình và có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề phát sinh; chưa quan tâm đến việc sửa đổi, bổ xung các quy chế hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở. Việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chưa chủ động, còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Công tác giám sát trong Đảng bộ, nhất là giám sát theo chuyên đề còn ít, chủ yếu là thực hiện giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt Đảng. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa toàn diện; công tác giám sát chuyên đề còn lúng túng, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; một số cấp uỷ, UBKT mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung đơn giản, tập trung vào nội dung sinh hoạt chi bộ; có nơi chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động.

Về một số ý kiến đề xuất, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đài và một số cấp ủy, chi bộ trực thuộc mong muốn: Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ; cấp trên cần xây dựng các hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; nên phân cấp rõ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và ở chi bộ; xây dựng cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phương Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Đài THVN. Công tác kiểm tra, giám sát nói chung trong Đảng bộ Đài được quan tâm và thực hiện có nền nếp. Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” thời gian tới.

Phạm Anh Thiện

Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Ðảng

Hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đạt được kết quả nổi bật, quan trọng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Hệ thống các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Những năm gần đây, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng ngày càng cao, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội. Kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Có nơi, có thời điểm lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động, thường xuyên, ráo riết, thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh. Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp Trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét.

Ðể tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở đẩy mạnh quyết tâm hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác truyền thông, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thiện hệ thống các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

PV

Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

Báo cáo kết quả của Đoàn Kiểm tra cho biết: Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của các Ban tham mưu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ tổ chức Hội để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ, cơ quan và hệ thống Hội một cách bài bản, đúng kế hoạch.

Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị, đảng ủy, chi ủy coi trọng kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Kết luận số 61-KL-TW của Ban Bí thư về đề ân “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2023 và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2023. Các nguyên tắc cơ bản và cốt lõi của Đảng được thực hiện nghiêm túc hơn, tính dân chủ và công khai được chú trọng hơn; tình trạng “dĩ hòa vi quý” dần được khắc phục.

Đáng chú ý, 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai đồng bộ, toàn diện, đã thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Trong gần 2 năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện được nhiều việc mới, việc lớn, mang tính đột phá được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đánh giá cao.

Cụ thể, năm 2023, Đảng đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức một số sự kiện nổi bật như: Tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Ngày hội xuống đồng – Xây dựng nông thôn mới”, Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới; tổ chức buổi đối thoại của Thủ tướng với nông dân…

Thực tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW đã có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt hiệu quả cao, chưa tương xứng với vai trò, vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết và Chỉ thị. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết, Chỉ thị vào trong các kỳ sinh hoạt chi bộ không được thường xuyên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhận thức sâu sắc, đầy đủ về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, tự ngăn chặn, đẩy lùi. Một số cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình hành động còn chung chung, chưa phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ban, đơn vị; chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XII).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nông dân rất quan trọng, sẽ có tác động, ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức, hoạt động Hội và hội viên nông dân.

Từ những kết quả của Đoàn kiểm tra đối với Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở đơn vị, giúp các cơ sở Đảng thực hiện hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như kế hoạch của đoàn kiểm tra và sẽ chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đề ra. Đồng thời, phổ biến nội dung cho 63 Đảng đoàn tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương trong thời gian tới.

Cập nhật thông tin chi tiết về Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!