Xu Hướng 6/2023 # Khó Khăn Khi Yêu Cầu Cơ Quan, Tổ Chức Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ # Top 11 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Khó Khăn Khi Yêu Cầu Cơ Quan, Tổ Chức Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Khó Khăn Khi Yêu Cầu Cơ Quan, Tổ Chức Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát.

Trong thực tiễn, hiện nay tranh chấp quyền sử dụng đất xảy ra nhiều, có vụ tranh chấp đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có vụ tranh chấp một bên có giấy chứng nhận đất một bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có tài sản trên đất, tranh chấp quyền sử dụng đất do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia…

Theo đó, đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật tố tụng dân sự quy định.

Đồng thời, BLTTDS cũng đã quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Viện kiểm sát) tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo quy định của BLTTDS và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát.

Và khoản 1 Điều 106 BLTTDS năm 2015 quy định đương sự có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ. Khi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ, đương sự phải làm văn bản yêu cầu ghi rõ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp; lý do cung cấp; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ cho đương sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có yêu cầu.

Tuy nhiên, trong thực tế đương sự khó có thể tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức lưu giữ để cung cấp cho Tòa án theo quy định của BLTTDS. Do vậy, đương sự có đơn đề nghị Tòa án xác minh thu thập chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ.

Trên cơ sở yêu cầu của đương sự, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Trường hợp Viện kiểm sát có yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện theo quy định như quy định cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Thực tế, nhiều trường hợp, Tòa án đã ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án theo quy định của BLTTDS để Tòa án giải quyết vụ án đúng thời hạn luật định thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ tài liệu chứng cứ như bản đồ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục đăng ký đất đai… hoặc trả lời quan điểm về diện tích đất thừa, thiếu so với diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất chậm trễ làm cho vụ án kéo dài, ảnh hưởng đến trình tự tố tụng.

Để có căn cứ kiến nghị xử lý những trường hợp cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy định tại Điều 7, Điều 106 BLTTDS, cơ quan có thẩm quyền cần có văn bản hướng dẫn chi tiết hoặc có quy chế phối hợp liên ngành để đảm bảo việc yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định của BLTTDS được nhanh chóng, kịp thời.

Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu Chứng Cứ

Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu Chứng Cứ, Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Quyết Định Đi Cùng Anh, Quyết Định Cùng Anh Đi, Nam Ok Quyết Định Cuối Cùng, Quyết Định Lựa Chọn Nhà Cung Cấp, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định 3 Chung, Quyết Định Xử Lý Vật Chứng, Mẫu Chứng Từ Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Quyết Định 15, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định Số 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 19, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 759, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 19, Quyết Định Số 177 Về Chứng Chỉ Tiếng Anh, Quyết Định Hủy Tài Liệu Hết Giá Trị, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 15 2006 QĐ Btc, Mẫu Chứng Từ Sổ Sách Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Sổ Sách Theo Quyết Định 15, Download Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Biểu Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 48, Sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 48, Download Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 15, Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng, Download Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 759, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Download Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 19/2006, Download Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Tài Liệu Iso, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Quyết Định Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tphcm, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, 4 Quyết Định Liên Quan Đến Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Bài Cúng Chúng Sinh, Mẫu Chứng Từ Gốc Cùng Loại, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu, Chung Sống Cùng Máy Tạo Nhịp, Em Liêu Hà Trinh Bìa Cứng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Thư Là Cùng Một Người, Hãy Chứng Minh Lối Sống Vô Cùng Giản Dị, Mẫu Đơn Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Thư Là Cùng 1 Người, Yêu Cầu Bảo Vệ Dữ Liệu Dành Cho Nhà Cung Cấp Của Microsoft, Hồ Sơ Năng Lực Công Ty Về Cung Cấp Vật Liệu Xây Dựng Cát, Điều Khoản Chung Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ, Ngyễn Thị Chung 1981mắc Bênh Lupus Sơ Cúng Bì U Sơ Vú Đã Cắt Tuyến Vú 2ben, Hãy Chứng Minh Quản Trị Nhân Lực Là Một Khoa Học Và Cũng Là Một Nghệ Thuật, Khải 48 Nếu Vb Quy Phạm Pháp Luật Là Của Công Chúng Thì Mình Có Quyền Làm Gì Với Văn Bản Đấy Cũng Đc, Tài Liệu Chứng Khoán, Cấp Chứng Thực Tài Liệu Lưu Trữ, Tài Liệu ôn Thi Quân Sự Chung, Tài Liệu Về Bánh Chưng, Chứng Thực Tài Liệu Lưu Trữ, Mẫu Dấu Chứng Thực Tài Liệu Lưu Trữ, Tài Liệu ôn Thi Chứng Chỉ C Tiếng Anh, Mẫu Chứng Từ Nguyên Vật Liệu, Hãy Chứng Minh Văn Chương Đã Bồi Đắp Cho Chúng Ta Tình Cảm Gia Đình, Tài Liệu ôn Tập Kiến Thức Chung, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Tài Liệu Chứng Minh Tính Hợp Lệ Của Hàng Hóa, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Chứng Cứ, Tài Liệu ôn Tập Lí Luận Chung Về Nahf Nước, Tài Liệu 800 Câu Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Tài Liệu Chứng Minh Năng Lực Và Kinh Nghiệm Của Nhà Thầu, Bí Quyết 12 Cung Hoàng Đạo, Bài Thu Hoạch Tìm Hiểu Tư Liệu ở Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh, Định Nghĩa ước Chung Và Bội Chung, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân Là Cùng Một Người , Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Định Lý Dây Cung, Định Nghĩa Ung Thư Cổ Tử Cung, Văn Tế Cúng Đình Làng, “quy Định Lựa Chọn Nhà Cung Cấp”, Những Quy Định Khi Quần Chúng Dược Kết Nạp Đảng Theo Quy Định 126, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán),

Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu Chứng Cứ, Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Quyết Định Đi Cùng Anh, Quyết Định Cùng Anh Đi, Nam Ok Quyết Định Cuối Cùng, Quyết Định Lựa Chọn Nhà Cung Cấp, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định 3 Chung, Quyết Định Xử Lý Vật Chứng, Mẫu Chứng Từ Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Quyết Định 15, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định Số 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 19, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 759, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 19, Quyết Định Số 177 Về Chứng Chỉ Tiếng Anh, Quyết Định Hủy Tài Liệu Hết Giá Trị, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 15 2006 QĐ Btc, Mẫu Chứng Từ Sổ Sách Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Sổ Sách Theo Quyết Định 15, Download Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Biểu Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 48, Sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 48, Download Mẫu Chứng Từ Theo Quyết Định 15, Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng, Download Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 48, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 759, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Download Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 15, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 19/2006, Download Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Tài Liệu Iso, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Quyết Định Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tphcm,

Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu

Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu, Em Liêu Hà Trinh Bìa Cứng, Yêu Cầu Bảo Vệ Dữ Liệu Dành Cho Nhà Cung Cấp Của Microsoft, Hồ Sơ Năng Lực Công Ty Về Cung Cấp Vật Liệu Xây Dựng Cát, Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu Chứng Cứ, Phiếu Giao Nhận Nguyên Liệu Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Liệu Pháp Protein Trị Liệu Trong Điều Trị Bệnh, Ban Hành Danh Mục Phế Liệu Được Phép Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Làm Nguyên Liệu Sản Xuất, Tài Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Quy Trình Kiểm Soát Tài Liệu & Dữ Liệu, Tìm Kiếm Tài Liệu Loại Tài Liệu, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Trong Các Loại Nhiên Liệu Dưới Đây, Loại Nhiên Liệu Nào Giảm Thiểu ô Nhiễm Môi Trường, Bài Cúng Giỗ Bố, Bài Cúng Hay, Nhà Cung Cấp Của Oto Vì Dát, Văn Tế Cúng ông Táo, Bài Cúng Đổ Mái, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Lễ Cúng âm Hồn ở Huế, Bài Cúng Gọi Hồn, Bài Cúng Giỗ ông, Bài Cúng Giỗ Đầu, Bài Cúng Giỗ, Văn Tế Cúng ông Bà, Bài Cúng Phá Nhà Cũ, Đề Tài Ung Thư Cổ Tử Cung, Bài Cúng Đầy Năm Cho Bé Gái, Bài Cúng Đầu Năm, Bài Cúng Yên Đầu Năm, Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm, Mẫu Cung ứng Sec, Văn Tế Cúng Xóm Đầu Năm, Bài Cúng Cô Bác, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng Cơm, Văn Tế Cúng Xóm, Văn Tế Cúng Xe, Thể Lệ ước Mơ Cùng Yan, Văn Tế Cúng Rằm, Bài Cúng Dỗ, Bài Cúng Dỡ Nhà, Bài Cúng Dời Bếp, Bài Cúng Dọn Về Nhà Mới, Bài Cúng Đất, Bài Cúng Phủ Tây Hồ, Bài Cúng Cầu Con, Bài Cúng Hết Khó, Mở 2 Văn Bản Cùng Lúc, Bài Cúng Mụ, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ, Bài Cúng ở Phủ Tây Hồ, Bài Cúng Ong Ba, Bài Cúng Mẫu, Tóm Tắt Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa, Bài Cúng Xe ô Tô, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng Tẩy Uế, Bài Cúng Nôm, Bài Văn Cung Xom Dau Năm, Sớ Cúng Đất, Bài Văn Tế Cúng Đất, Lễ Cúng 49, Bài Cúng O Den, Sáh Cung, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng Lễ Tạ Đất, Bài Cúng Lễ Đổ Mái Nhà, Lễ Cúng âm Hồn, Văn Tế Cúng Đất, Bài Cúng Mời Về ăn Tết, Văn Tế Cúng Đất Đầu Năm, Văn Tế Cúng Đầu Năm, Bài Cúng ông Nội, Bài Cúng ông Táo, Bài Cúng ông Thần Tài, Văn Tế Cúng Cô Hồn Đầu Năm, Sổ Tay Bìa Cứng, Bài Cúng Lễ Đầu Năm, Bài Cúng Lễ Cất Nóc, Bài Cúng Lễ ăn Hỏi, Bài Cúng Lập Bàn Thờ Thần Tài, Bài Cúng Làm Nhà, Bài Cúng Làm ăn, Bài Cúng Kỵ Yên Đầu Năm, Văn Tế Cúng Các Bác, Cúng Đất, Bài Cúng Xe, Cúng, Thủ Tục Cúng ông Táo, Bài Cúng 12 Bà Mụ, Bài Cúng An Vị Bàn Thờ, Bài Cúng Về Nhà Mới, Bài Cúng Sơn Thần, Bài Cúng Tạ Đất, Bài Cúng 10/3, Bài Cúng 15/7, Bài Cúng 16,

Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu, Em Liêu Hà Trinh Bìa Cứng, Yêu Cầu Bảo Vệ Dữ Liệu Dành Cho Nhà Cung Cấp Của Microsoft, Hồ Sơ Năng Lực Công Ty Về Cung Cấp Vật Liệu Xây Dựng Cát, Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu Chứng Cứ, Phiếu Giao Nhận Nguyên Liệu Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Liệu Pháp Protein Trị Liệu Trong Điều Trị Bệnh, Ban Hành Danh Mục Phế Liệu Được Phép Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Làm Nguyên Liệu Sản Xuất, Tài Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Quy Trình Kiểm Soát Tài Liệu & Dữ Liệu, Tìm Kiếm Tài Liệu Loại Tài Liệu, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Trong Các Loại Nhiên Liệu Dưới Đây, Loại Nhiên Liệu Nào Giảm Thiểu ô Nhiễm Môi Trường, Bài Cúng Giỗ Bố, Bài Cúng Hay, Nhà Cung Cấp Của Oto Vì Dát, Văn Tế Cúng ông Táo, Bài Cúng Đổ Mái, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Lễ Cúng âm Hồn ở Huế, Bài Cúng Gọi Hồn, Bài Cúng Giỗ ông, Bài Cúng Giỗ Đầu, Bài Cúng Giỗ, Văn Tế Cúng ông Bà, Bài Cúng Phá Nhà Cũ, Đề Tài Ung Thư Cổ Tử Cung, Bài Cúng Đầy Năm Cho Bé Gái, Bài Cúng Đầu Năm, Bài Cúng Yên Đầu Năm, Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm, Mẫu Cung ứng Sec, Văn Tế Cúng Xóm Đầu Năm, Bài Cúng Cô Bác, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng Cơm, Văn Tế Cúng Xóm, Văn Tế Cúng Xe, Thể Lệ ước Mơ Cùng Yan, Văn Tế Cúng Rằm, Bài Cúng Dỗ, Bài Cúng Dỡ Nhà, Bài Cúng Dời Bếp, Bài Cúng Dọn Về Nhà Mới, Bài Cúng Đất, Bài Cúng Phủ Tây Hồ, Bài Cúng Cầu Con, Bài Cúng Hết Khó,

Khó Khăn Khi Áp Dụng Luật Phá Sản Với Các Tổ Chức Tín Dụng

Luật sư giúp tôi giải đáp thắc mắc sau: những khó khăn khi áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Xin cảm ơn!

Luật sư giúp tôi giải đáp thắc mắc sau: những khó khăn khi áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Xin cảm ơn!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Luật Phá sản 2014 đã chính thức quy định về việc phá sản các tổ chức tín dụng trong một chương riêng (chương VIII). Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như sau:

Một là, việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Điều 99, Luật Phá sản 2014 quy định: ” Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng khi đã có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán”.

Như vậy, các tổ chức tín dụng cho dù lâm vào tình trạng phá sản vẫn bắt buộc phải qua thủ tục kiểm soát đặc biệt, mà Tòa án chưa thể ngay lập tức thụ lý. Với thủ tục kiểm soát đặc biệt này, cùng với chính sách hiện hành của Nhà nước, thì việc các ngân hàng được phục hồi hoạt động kinh doanh là rất lớn. Bởi vì tín dụng là một lĩnh vực nhạy cảm, sự phá sản của một tổ chức tín dụng dễ làm mất niềm tin của khách hàng, dẫn đến việc rút tiền hàng loạt của các khách hàng gửi tiền, kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của cả một hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tài chính quốc gia. Như vậy, vì quyền lợi của người gửi tiền, cũng như sự ổn định và an toàn của cả nền tài chính, khi tổ chức tín dụng gặp khó khăn, thua lỗ Ngân hàng Nhà nước đã và vẫn đang sử dụng biện pháp chính để xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém như yêu cầu tự tái cấu trúc; thực hiện hợp nhất, sáp nhập, mua lại tự nguyện hoặc bắt buộc. Nếu không có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước bằng các văn bản như: văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán, thì các tổ chức tín dụng không thể phá sản.

Điều 98, Luật Phá sản 2014 quy định các đối tượng được nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trong đó có các chủ nợ, tức là những người gửi tiền vào tổ chức tín dụng. Với thông lệ hiện hành, việc phá sản tổ chức tín dụng là rất khó xảy ra, nên khách hàng luôn tin tưởng rằng mình sẽ không bị mất tiền gửi, mà luôn chờ đợi các tổ chức tín dụng được tái cơ cấu. Vì vậy, việc người gửi tiền sử dụng quyền của chủ nợ để yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản tổ chức tín dụng gần như không xảy ra.

Một đối tượng nữa được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng đó là người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, khi tổ chức tín dụng phá sản thì người lao động sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có việc làm. Vì vậy, đối tượng này cũng gần như không sử dụng quyền của mình để đưa các tổ chức tín dụng đến thủ tục phá sản.

Cập nhật thông tin chi tiết về Khó Khăn Khi Yêu Cầu Cơ Quan, Tổ Chức Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!