Xu Hướng 2/2023 # Không Thể Xuyên Tạc Nghị Quyết Tw4, Khóa Xii Của Đảng # Top 9 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Không Thể Xuyên Tạc Nghị Quyết Tw4, Khóa Xii Của Đảng # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Không Thể Xuyên Tạc Nghị Quyết Tw4, Khóa Xii Của Đảng được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Kế thừa những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện ” tự diễn biến“, ” tự chuyển hóa ” trong nội bộ… là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân…. ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến” phải đấu tranh cho thật trúng, đặc biệt những người có chức, có quyền.

Như vậy, qua kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và những nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, và những hành vi ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI là bằng chứng xác thực nhất để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng./.

Nét Mới Nghị Quyết Tw4 (Khóa Xii) Của Đảng

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là điều kiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò là Đảng cầm quyền, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân.

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội XII cũng quyết định: Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2020), nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nét mới tiếp theo thể hiện trong những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Nghị quyết Trung ương đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết chỉ rõ rằng: Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện khá đầy đủ về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình, suy ngẫm và hành động.

Nét mới còn được thể hiện trong việc xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp ấy đều có những điểm nhấn quan trọng. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo , phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân, của báo chí, của công luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”…

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn”.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là trách nhiệm lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, qua đó không chỉ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…, mà còn đáp ứng lòng mong đợi, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ta xác định, đây là công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, mà trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, cương vị công tác…, hãy tự giác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; nghiêm túc “tự soi, tự sửa” cho mình, cho đồng chí và thực sự nêu gương sáng trước quần chúng.

Đó cũng là việc làm thiết thực để thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 (Khóa Xii) Và Các Nghị Quyết Quy Định Của Đảng

Than Thống Nhất Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, sinh viên về tình hình, nguyên nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, cũng như mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đã đề ra. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Căn cứ công văn số 701-CV/ĐU ngày 05/7/2017 về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và các nghị quyết, quy định của Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy than Quảng Ninh. Từ năm 2018 mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, thực hiện tốt Nghị quyết TW4. Yêu cầu mỗi đảng viên trong chi bộ thực hiện:

– Viết Bài thu hoạch “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII của Đảng (Theo Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 10/12/2017 của Đảng ủy Công ty than Thống Nhất – TKV đã ban hành). – Viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và các nghị quyết, quy định của Đảng. (Có mẫu kèm theo). – Căn cứ Bản cam kết của đảng viên, chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018. – Chi bộ thu Bài thu hoạch + Bản cam kết (Đính kèm) của đảng viên nộp về Văn phòng đảng ủy trước ngày 20/01/2018.

Mỗi bài viết không chỉ là cam kết thực hiện nghị quyết của đảng mà còn là căn cứ để đánh giá ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, là cơ sở đánh giá xếp loại mỗi đảng viên. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng quyết tâm chính trị của mỗi đảng viên, đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đúng như mục đích của nghị quyết TW4 hướng tới./.

Ghi rõ nguồn “Than Thống Nhất – TKV” và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Bản Tự Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw4(Khóa Xii)

ĐẢNG BỘ HUYỆN KINH MÔNCHI BỘ TRUNG TÂM GDTX KINH MÔNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kinh Môn, ngày 12 tháng 11 năm 2012.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNKiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: Nguyễn thị Thanh HuyềnNgày vào Đảng: 15/2/2002 Chính thức:15/2/2003Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Trung tâm GDTX Kinh MônĐảng bộ: Huyện Kinh MônChức vụ: Chi ủy viên,Bí thư đoàn thanh niên. Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM 1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp báo các viên do Ban tuyên giáo và Trung tâm Chính trị huyện tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao phụ trách và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống van hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như các phòng ban khi liên hệ công tác. 2. Về tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí đáp ứng yêu cầu của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với cương vị là Chi ủy viên,Bí thư đoàn thanh niên, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám đốc,bn chi ủy về các hoạt động được giao và phụ trách. Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do Trung tâm chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng và từng quý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ,đồng thời góp phần làm thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Trung tâm.3. Về thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại Trung tâm, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.4. Khuyết điểm: – Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc. – Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.II. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, PHÁT

Cập nhật thông tin chi tiết về Không Thể Xuyên Tạc Nghị Quyết Tw4, Khóa Xii Của Đảng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!