Xu Hướng 8/2022 # Luật Thương Mại Quốc Tế (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) # Top View

Xem 990

Bạn đang xem bài viết Luật Thương Mại Quốc Tế (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) được cập nhật mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 990 lượt xem.

Cơ Hội Việc Làm Thương Mại Quốc Tế Và Câu Trả Lời Chính Xác Nhất

Tuyển Sinh 2022: Đhqghn Đào Tạo Chuyên Gia Luật Thương Mại Quốc Tế

Ngân Hàng Đề Thi Luật Học

Đề Thi Luật Thương Mại Quốc Tế

Học Luật Thương Mại Quốc Tế Ra Làm Gì? Tương Lai Ra Sao?

(ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

Luật thương mại quốc tế là môn học tương đối mới mẻ, phạm vi rộng đòi hỏi khả năng nghiên cứu, phân tích không chỉ văn bản pháp luật Việt nam mà ngay cả những quy định pháp luật quốc tế, các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt nam ký kết hoặc gia nhập .

Để giúp người đọc nắm bắt được lĩnh vực pháp luật quan trọng này, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, tự học của sinh viên, rèn luyện và nâng cao kỹ năng áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý các tình huống cụ thể, Khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc Dân trân trọng giới thiệu cuốn Giáo trình trọng điểm Luật thương mại quốc tế.

PHẦN THỨ NHẤT: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ CÔNG

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHỦ THỂ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.2. NGUỒN CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.3.MỘT SÓ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.4. CÁC THIẾT CHẾ CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA

2.1. KHÁI NIỆM VỀ THUẾ QUAN, CÁC BIỆN PHÁP TƯƠNG ĐƯƠNG THUẾ QUAN VÀ THUẾ GIÁN THU

2.2. HẠN CHẾ ĐỊNH LƯỢNG VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

2.3. KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI XẾP HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU

2.4. TRỢ CẤP, PHÁ GIÁ VÀ TỰ VỆ

2.5. THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

2.6. CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

2.7. CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT

2.8. CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI

2.9. LIÊN HỆ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHĨA VỤ VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM

Chương 3: CÁC QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

3.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

3.2. CÁC RÀO CẢN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ

3.3. CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN VÒNG URUGUAY VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

3.4. NHƯNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH GATS

3.5. THÁCH THỨC CỦA VIỆC MỞ RỘNG GATT TRONG VÀ SAU DOHA

Chương 4: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ TRONG THƯƠNG MẠI

4.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (TRADE REMEDIES)

4.2. TỰ VỆ THƯƠNG MẠI (Safeguard Measures)

4.3. CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

4.4. CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI KHÁNG ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU ĐƯỢC TRỢ CẤP

Chương 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ WTO

5.1. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP WTO

5.2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

5.3. CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

5.4. VIỆT NAM VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

Chương 6: BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.1. TÀI SẢN TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.2. CÁC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.3. CÁC QUY ĐỊNH CỦA WTO (TRIPs) VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.4. CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TRONG VÒNG DOHA LIÊN QUAN ĐẾN HIỆP ĐỊNH TRIPS

6.5. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TUÂN THỦ HIỆP ĐỊNH TRIPs ĐỐI VỚI VIỆT NAM

PHẦN THỨ HAI: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIƯA CÁC THƯƠNG NHÂN

Chương 7: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

7.1. KHÁI NIỆM VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

7.2. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN (1980)

7.3. CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG INCOTERMS – TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG TRONG MUA BÁN HÀNG HÓA

7.4. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Chương 8: PHÁP LUẬT VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

8.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

8.2. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

8.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

8.4. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ

8.5. HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT

8.6. HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

Chương 9: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

9.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HIỂM

9.2. PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Chương 10: PHÁP LUẬT VỀ THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

10.1. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN THÔNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIỮA CÁC THƯƠNG NHÂN

11.1. TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÁC

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.2. THƯƠNG LƯỢNG TRỰC TIẾP GIỮA CÁC BÊN TRANH CHẤP

11.3. HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

11.4. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO THỦ TỤC TRỌNG TÀI

11.5. GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN

PHỤ LỤC : MỘT SỐ BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM CƠ QUAN GIẢI QUYẾT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sachkinhte.com.vn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách giá trị này !

Ngành Thương Mại Quốc Tế Học Gì, Làm Gì?

Điều 2 Luật Trọng Tài Thương Mại 2010

Trắc Nghiệm Luật Trọng Tài Thương Mại

Điều Kiện Áp Dụng Phạt Vi Phạm Hợp Đồng: Phải Có Thỏa Thuận

Chế Tài Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Cập nhật thông tin chi tiết về Luật Thương Mại Quốc Tế (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!