Xu Hướng 8/2022 # Luận Văn: Đạo Đức Và Pháp Luật Trong Hôn Nhân Gia Đình, Hot # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Luận Văn: Đạo Đức Và Pháp Luật Trong Hôn Nhân Gia Đình, Hot # Top View

Xem 594

Bạn đang xem bài viết Luận Văn: Đạo Đức Và Pháp Luật Trong Hôn Nhân Gia Đình, Hot được cập nhật mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 594 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Mối Quan Hệ Giữa Đạo Đức Và Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Hôn Nhân Gia Đình Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình Online Qua Điện Thoại Miễn Phí
 • Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình Trực Tuyến
 • Tổng Đài Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình Online Miễn Phí 24/7
 • Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình
 • , ZALO 0932091562 at BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: chúng tôi

  Published on

  Luận văn thạc sĩ ngành luật: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay, cho các bạn tham khảo

  1. 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ PHƢỢNG MèI QUAN HÖ GI÷A §¹O §øC Vµ PH¸P LUËT TRONG LÜNH VùC H¤N NH¢N GIA §×NH ë N¦íC TA HIÖN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2022
  2. 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ PHƢỢNG MèI QUAN HÖ GI÷A §¹O §øC Vµ PH¸P LUËT TRONG LÜNH VùC H¤N NH¢N GIA §×NH ë N¦íC TA HIÖN NAY Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nƣớc và pháp luật Mã số: 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: chúng tôi HOÀNG THỊ KIM QUẾ HÀ NỘI – 2022
  3. 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy, tôi viết Lời cam đoan này kính đề nghị Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Vũ Thị Phƣợng
  4. 5. 1.4.2. Sự cần thiết của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình……………………………………………………25 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình…………………………….35 Kết luận chƣơng 1 ……………………………………………………………………………..37 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở NƢỚC TA HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊError! Bookmar 2.1. Thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong các quy định pháp luật về hôn nhân gia đìnhError! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong một số nội dung cụ thể của lĩnh vực hôn nhân gia đìnhError! Bookmark not 2.2.1. Thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quan hệ vợ chồng………………………………………Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quan hệ giữa cha mẹ con…………………………….Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quan hệ giữa những người thân thích trong gia đìnhError! Bookmark not defined. 2.4. Nguyên nhân của thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nƣớc ta hiện nay và một số kiến nghị ………………Error! Bookmark not defined. 2.4.1. Nguyên nhân của thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nayError! Bookmark not d 2.4.2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hiện nayError! Bookmark not de Kết luận chƣơng 2 …………………………………..Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN…………………………………………….Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………..39
  5. 6. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm gần đây Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nội dung trọng tâm của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là xây dưng một hệ thống pháp luật phù hợp, tương thích với các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc trên cơ sở một nền pháp luật kỷ cương, nhân đạo, vì lý do trên nên việc nghiên cứu mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ở Việt Nam hiện nay là vấn đề cần thiết, đáp ứng đòi hỏi thực tế. Đặc biệt lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực đặc thù, ở lĩnh vực này mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật được thể hiện nổi bật nhất. Đề tài “mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay” với mục đích nghiên cứu làm sáng tỏ tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay nhằm làm rõ thực trạng về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm giúp cho các nhà quản lý, nhà làm luật hiểu rõ thêm tính tất yếu và tầm quan trọng của “loại quan hệ” đặc biệt trong lĩnh vực đặc thù, lĩnh vực “hôn nhân và gia đình”. Từ đó có các biện pháp xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Thực tế hiện nay cho thấy mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng, vì vậy việc nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình” là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang trên đà đổi mới, xu thế hội
  6. 7. 2 nhập, toàn cầu hoá là xu thế tất yếu, việc đòi hỏi một hệ thống pháp luật phù hợp với thực tế Việt Nam và việc giữ gìn, nâng cao các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội trong điều kiện thực tế đất nước còn nhiều hạn chế về hệ thống pháp luật, các giá trị đạo đức truyền thống có biểu hiện xuống cấp, mai một, nhiều tệ nạn xã hội diễn ra, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ngày càng phát sinh nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, đáng báo động, vì các lý do trên chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, từ đó xem xét mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này, trong đó việc nghiên cứu thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ trọng yếu. Chúng tôi quyết định chọn đề tài “Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay” với mong muốn nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong một lĩnh vực cụ thể, chứa nhiều nét đặc thù – lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng các gia đình ấm no, hạnh phúc. 2. Tình hình nghiên cứu Hiện nay luật hôn nhân và gia đình năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 là luật có rất nhiều điểm mới, tiến bộ song do lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, luôn có những phát sinh mới, vì lý do này nên một số quy định trong lĩnh vực này cần phải hoàn thiện và bổ sung thêm cho phù hợp với các điều kiện thực tế, yếu tố đạo đức trong luật này cần được nghiên cứu sâu hơn, mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật cần có sự điều chỉnh để đạt được sự hòa hợp nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, đồng thời góp phần đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong mỗi gia đình. Qua thực tế có thể nhận thấy lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực thường được nói tới hàng ngày và trở nên quen
  7. 10. 5 Tạp chí phát triển nhân lực, số 3(29) – 2012; Tìm hiểu về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật của Luật gia Lê Quang Thuỷ; Đạo đức truyền thống của dân tộc là môi trường thuận lợi của việc thực hiện pháp luật của Luật gia Phạm Văn Tỉnh. Trong các nghiên cứu trên, mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình chưa được nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện,các vấn đề về đạo đức và pháp luật được nhắc đến trong mối quan hệ chung, chưa đi sâu vào một lĩnh vực cụ thể để thấy rõ tầm ảnh hưởng của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng được nghiên cứu nhưng không phải toàn bộ lĩnh vực này mà chỉ là những nghiên cứu về một khía cạnh cụ thể thuộc lĩnh vực, đặc biệt các nghiên cứu trên chưa đặt mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật vào lĩnh vực để nghiên cứu. Đặc biệt lĩnh vực hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực nhạy cảm, lĩnh vực chứa đựng rõ nét các giá trị đạo đức nhất chưa được nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu, việc kết hợp đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức, vì các lý do trên đề tài “Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình” mà chúng tôi lựa chọn nghiên cứu là một đề tài mới, mang tính chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức đươc xem xét toàn diện trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, xem xét mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay và ý nghĩa của mối quan hệ này với đời sống thực tế, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm tạo ra sự hài hòa, hợp lý trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hướng
  8. 12. 7 lĩnh vực này, đồng thời nhằm mục đích tạo ra môi trường sống tốt đẹp trong mỗi gia đình, tạo ra mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa các thành viên trong gia đình. 4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu tác động qua lại của đạo đức và pháp luật trong thực tiễn lĩnh vực hôn nhân và gia đình, nghiên cứu sâu về lĩnh vực đặc thù “lĩnh vực hôn nhân và gia đình”. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về “mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật” trong lĩnh vực “hôn nhân và gia đình” hiện nay trên phương diện các quy định pháp luật và trong thực tế đời sống các gia đình, từ đó có sự đối chiếu, so sánh mối quan hệ này trong luật hôn nhân và gia đình hiện hành và trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thực tế. Nghiên cứu về sự hòa hợp giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực đặc thù từ đó làm nổi bật thực trạng lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay. 5. Phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng của triết học Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và pháp luật, các quan điểm của Đảng và nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra đề tài nghiên cứu còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu. 6. Tính mới và đóng góp của luận văn Luận văn nghiên cứu về “mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong
  9. 13. 8 lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay” có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn, luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ một luận văn thạc sỹ luật học mà trong đó nhiều vấn đề về lĩnh vực hôn nhân và gia đình được làm sáng tỏ qua việc thể hiện rõ mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực này. Những điểm mới của luận văn: Thứ nhất, tổng hợp các đặc điểm khoa học về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật từ đó đưa ra những nội dung chủ yếu trong mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật và làm rõ tầm quan trọng của “loại quan hệ này” trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Thứ hai, nghiên cứu và chỉ ra mối quan hệ tác động giữa đạo đức và pháp luật từ đó chỉ ra sự cần thiết của việc kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa hai loại quy phạm này trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá thực tế việc kết hợp hai yếu tố đạo đức và pháp luật trong pháp luật về hôn nhân và gia đình nói chung và trong thực tế đời sống hôn nhân và gia đình hiện tại đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện. Thứ tư, luận văn đưa ra những sáng kiến mới trong việc kết hợp đạo đức và pháp luật nhằm điều chỉnh các vấn đề trong lĩnh vực hôn nhân gia đình một cách thiết thực và hiệu quả. Thứ năm, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực sẽ là tài liệu tham khảo khi nghiên cứu về mối quan hệ và đạo đức nói chung và mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng, những điểm mới của luận văn có những đóng góp tích cực khi nghiên cứu, xây dựng các quy định pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đồng thời có ý nghĩa lớn trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
  10. 15. 10 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 1.1. Khái niệm đạo đức và pháp luật, mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 1.1.1. Khái niệm đạo đức Đạo đức là một phạm trù được con người biết đến từ rất sớm, có nhiều khái niệm về đạo đức được đưa ra theo quan niệm của riêng các học giả, trong nghiên cứu này đạo đức được hiểu theo nghĩa rộng: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội . 1.1.3. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình Theo quan điểm triết học, mối quan hệ là sự ràng buộc, sự tác động và làm biến đổi lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng vì vậy phải có sự kết hợp hài hòa giữa hai lĩnh vực này nhằm tạo ra phương án tối ưu nhất trong công tác quản lý xã hội, “trong hệ thống các quy phạm điều chỉnh xã hội, pháp luật và đạo đức giữ vị trí trung tâm, có vai trò quan trọng nhất” . Những giá trị đạo đức tiến bộ là định hướng trong xây dựng hệ thống pháp luật, việc tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân trong cộng đồng, cùng với tư tưởng bình đẳng, tự do, bác ái chính là nền tảng bảo vệ quyền con người. Phạm trù quyền con người rất rộng, khó định lượng, khi xem xét về vấn đề quyền con người thì chúng ta sẽ nhận thấy ở khía cạnh này có những mặt mà cả đạo đức và pháp luật chưa thể hiện đầy đủ quyền con người nếu xét riêng biệt từng lĩnh vực. Ví dụ trong tư duy đạo đức của người Việt, đạo làm con phải hiếu thảo, vâng lời ông bà cha mẹ, nghe theo sự chỉ dạy của ông bà cha mẹ, sự tác động của các bậc cha mẹ trong vấn đề hướng nghiệp, vấn đề hôn
  11. 30. 25 nhân ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của con cái, nhưng nếu mọi lời nói của cha mẹ mà con cái phải nghe theo thì điều đó trở thành sự áp đặt, quyền con người cũng bị hạn chế. Trong khi đó pháp luật quy định mỗi cá nhân có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của mình, tự do tìm hiểu và tiến tới quan hệ hôn nhân, không ai có quyền đe dọa, cưỡng ép người khác kết hôn. Như vậy trong một quan hệ đã có sự mâu thuẫn giữa pháp luật và đạo đức khi cùng điều chỉnh một vấn đề, nhiệm vụ đặt ra là làm thế nào để giải quyết tốt mâu thuẫn giữa pháp luật và đạo đức khi điều chỉnh cùng một vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tạo ra sự mềm dẻo trong các quy định, loại bỏ các quan niệm đạo đức lỗi thời, lạc hậu. 1.4.2. Sự cần thiết của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực đặc biệt trong đó quan hệ giữa đạo đức và pháp luật cần phải có sự hòa hợp, việc xác định thế nào là hòa hợp là một vấn đề không đơn giản, sự hòa hợp giữa đạo đức và pháp luật không phải là sự giống nhau về câu từ trong các quy định pháp luật và trong các quy phạm đạo đức, mà sự hòa hợp thể hiện ở sự thống nhất trong tinh thần của pháp luật và đạo đức. Nội dung các quy định pháp luật có sự thống nhất, không mâu thuẫn với các giá trị đạo đức, hiện nay để quản lý xã hội theo trật tự nhất định bằng pháp luật, nhà nước luôn tìm cách dung hòa pháp luật với đạo đức để người dân dễ tiếp cận, dễ chấp nhận và Nhà nước cũng dễ dàng hơn trong công tác quản lý. Ngoài ra việc kết hợp giữa đạo đức và pháp luật nhằm mục đích bổ xung cho nhau, tạo sự ổn định trật tự xã hội, mặt khác trong xã hội hiện đại, sự hòa hợp giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là biểu hiện của một xã hội tiến bộ “pháp luật và đạo đức phải được vận dụng kết hợp với nhau và với các quy phạm xã hội khác mới cho hiệu quả điều chỉnh cao nhất” , khi nghiên cứu về lĩnh vực này chúng ta không thể đánh đồng đạo đức và pháp luật là một mặc dù hai lĩnh vực này cùng có nội dung giống nhau khi điều chỉnh về một vấn đề cụ thể nào đó “cho dù xã hội phát triển đến đâu cũng không thể đạt đến sự xóa nhòa đường biên, ranh giới giữa đạo đức và pháp luật” , với tinh thần đạo đức là nền tảng của pháp luật, khi pháp luật và đạo đức có sự kết hợp hài hòa trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình sẽ mang lại hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này. Sự thể hiện của các giá trị đạo đức trong hệ thống pháp luật là biểu hiện của sự hòa hợp, bởi lẽ khi các quy định của pháp luật có sự kế thừa hợp lý các giá trị đạo đức mới, phù hợp với xu hướng phát triển của lịch sử và nhân loại thì sẽ tạo điều kiện cho pháp luật dễ dàng đi vào cuộc sống, pháp luật và đạo đức cùng thống nhất về nội dung khi điều chỉnh một vấn đề thì mỗi khía cạnh sẽ phát huy vai trò, ý nghĩa của mình, giúp cho việc thực hiện pháp luật có hiệu quả. Các giá trị đạo đức mới, tiến bộ được xã hội thừa nhận, nhà nước ghi nhận các giá trị đạo đức ấy và thể hiện các giá trị ấy trong các quy định của pháp luật, điều đó thể hiện sự khéo léo trong quản lý xã hội, bởi lẽ các giá tri đạo đức vốn đã được cộng đồng thừa nhận sẽ tăng thêm giá trị bảo đảm khi
  12. 33. 28 thể quy định được tình cảm của mỗi cặp vợ chồng. Như vậy sự phù hợp của các giá trị đạo đức không chỉ thể hiện ở khía cạnh thống nhất với các quy định của pháp luật mà còn thể hiện ở khía cạnh không trái luật, bởi lẽ phạm vi của đạo đức luôn rộng hơn pháp luật, có những vụ việc khi cần điều chỉnh một vấn đề chưa có trong luật thì đạo đức sẽ được dùng để điều chỉnh. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, một lĩnh vực đặc thù, chứa đựng rất nhiều các giá trị đạo đức và rất cần pháp luật tạo khung chuẩn mực để bảo vệ các giá trị đạo đức tốt đẹp. Hiện nay trong nhiều gia đình người Việt khi tiếp cận với đời sống kinh tế mới và xu hướng xâm nhập của nhiều nền văn hóa trên thế giới qua các hoạt động như phim ảnh, mạng xã hội thì các gia đình truyền thống bị phá vỡ, các quan niệm về nề nếp gia phong của mỗi gia đình cũng ít được nhắc tới, thay vào đó là các gia đình một đến hai thế hệ, và sự gắn kết giữa các thành viên trong mỗi gia đình cũng rất lỏng lẻo, tâm sinh lý của các thành viên trong gia đình ít được chia sẻ và nắm bắt kịp thời, điều này dẫn tới tình trạng gia tăng tội phạm trẻ vị thành niên và tăng tình trạng ly hôn ở các cặp vợ chồng, vì vậy việc kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là hết sức cần thiết nhằm kịp thời xử lý những vi phạm xảy ra trong lĩnh vực này, trong đời sống xã hội hiện nay có rất nhiều hành động việc làm vi phạm đạo đức dẫn tới vi phạm pháp luật, ví dụ như việc ngoại tình của các cặp vợ chồng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn được xem là yếu tố tác động đến hành động sai trái của con người chính là sự xa đọa về nhân cách, sự xuống cấp của đạo đức, dẫn đến vi phạm quy định pháp luật về chế độ hôn nhân một vợ một chồng chung thủy, ngày nay vấn đề ngoại tình được xem như một vấn nạn khó giải quyết, ngày càng trở lên phổ biến, đây là nguyên nhân quan trọng hàng đầu dẫn tới các vụ ly
  13. 36. 31 dụng pháp luật hay đạo đức, đôi khi phải kết hợp cả pháp luật và đạo đức nhằm giải quyết tốt vấn đề, với những mâu thuẫn nhỏ, có thể dùng các yếu tố thuộc phạm trù đạo đức để khuyên giải, hàn gắn, giới hạn phạm vi lan tỏa của mâu thuẫn, đối với các mâu thuẫn lớn, có nguy cơ xảy ra các vi phạm nguy hiểm hoặc đã xảy ra các vi phạm nguy hiểm thì phải cần có sự can thiệp của pháp luật nhưng cũng không thể thiếu các yếu tố về đạo đức nhằm thức tỉnh lương tâm của người phạm tội, giúp người phạm tội có sự hối cải, cải tạo tốt nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Gia đình là nền tảng của xã hội, là nơi tập trung các cá nhân có quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống, nơi các thành viên trong gia đình đều là công dân của một đất nước, hoặc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Đạo đức vốn được hình thành trong bản thân mỗi con người, theo quan điểm riêng, cá nhân người viết cho rằng hầu hết chúng ta thường nhìn nhận đạo đức ở phương diện hẹp, khi một người vi phạm một khía cạnh của đời sống mà cộng đồng cho rằng không thể chấp nhận được lập tức mọi người kết luận là người không có đạo đức, cách nhìn nhận này theo tôi cần xem xét lại, có chăng chúng ta nên kết luận là vi phạm đạo đức, bởi lẽ trong một con người tồn tại nhiều giá trị đạo đức khác nhau, hình thành lên nhân cách của mỗi người, sự vi phạm một giá trị đạo đức không có nghĩa điều đó làm mất đi các giá trị đạo đức còn lại, sự phủ nhận sạch trơn và sự kỳ thị của cộng đồng khi một cá nhân có một hành động lệch chuẩn đạo đức là một sự hiểm họa lớn cho chính bản thân cá nhân đó và tạo lên trào lưu ăn theo của xã hội. Ví dụ như trường hợp người mẹ giết con mới đẻ ra, đa phần xã hội cho rằng người mẹ này mất hết nhân tính, trong khi mọi nguyên nhân dẫn đến hành động giết con của người mẹ đều không được chấp nhận. Trong trường hợp này pháp luật có quy định riêng về tội danh “giết con mới đẻ” trong quy định tội danh này, chúng ta
  14. 37. 32 thấy rõ các nhà làm luật có cái nhìn và sự nghiên cứu khá thấu đáo, phù hợp với thực tế cuộc sống trong việc quy định tội danh với người mẹ, thể hiện sự nghiên cứu,đánh giá toàn diện về tâm sinh lý của người phụ nữ sau khi sinh cùng với những tác động về hoàn cảnh dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức đồng thời vi phạm pháp luật của người mẹ để định khung hình phạt hợp lý. Gia đình là nơi chứa đựng các giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc và mỗi gia đình có một sắc thái biểu hiện giá trị đạo đức riêng, các giá trị đạo đức của các gia đình được duy trì và phát huy, phù hợp với quy định của pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những quy định về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, theo quan niệm của người Việt trong một gia đình các thành viên sống hòa thuận trên cơ sở yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ yêu thương, dạy dỗ con cái, con cái có trách nhiệm chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ khi bố mẹ già cả, ốm đau, ngoài việc tạo cuộc sống tình cảm trong gia đình, các thành viên còn đóng góp công sức của mình để cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, có rất nhiều gia đình ở Việt Nam xây dựng được truyền thống hiếu học, rất nhiều bậc cha mẹ có cuộc sống vất vả vẫn nuôi con cái thành tài, khi có nền móng là đạo đức thì những người con trong các gia đình có truyền thống và nề nếp dễ tiếp cận và cũng dễ nhận thức hơn các quy định của pháp luật, họ hành động chuẩn mực hơn và cũng ít vi phạm pháp luật hơn. Lĩnh vực hôn nhân gia đình là lĩnh vực đặc thù trong đó tình cảm, nhân cách, đạo đức của mỗi con người được hình thành sớm nhất và được thể hiện rõ nét nhất, mọi hành động của các thành viên trong gia đình mang tính tự giác, vì lợi ích chung của cả gia đình, khi pháp luật lồng ghép hợp lý trong lĩnh vực này ” hiệu quả của mỗi loại hình giáo dục này chỉ có thể đạt được nếu biết kết hợp, lồng ghép cả hai”, [16, tr.31], đạo đức sẽ phát huy vai trò
  15. 38. 33 giúp cho pháp luật trong lĩnh vực này được thực thi và mang lại kết quả. Tính tự giác trong nhân cách mỗi con người là vô cùng cần thiết, muốn có được sự tự giác trong hành động, con người trước hết phải có nhận thức đúng đắn về bản thân và về xã hội, đồng thời có những hành động phù hợp với cộng đồng, ngoài ra để chính bản thân mỗi cá nhân tiến bộ cần phải học theo các thói quen của những người xung quanh để không bị tách biệt. Ví dụ hành động chào hỏi của những đứa trẻ đối với mọi người được ông bà, bố mẹ rèn luyện từ rất sớm, nhằm giáo dục về lễ nghi và dạy cách mở đầu cho việc giao tiếp Gia đình là cái nôi hình thành nhân cách của mỗi con người, lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực chi phối cảm xúc, hoạt động của con người, tạo ra cách nhận thức đối với các sự kiện của đời sống xã hội cũng như nhận thức về pháp luật để hành động, định hướng trong mỗi gia đình có vai trò vô cùng quan trọng, nếu một gia đình trong đó cha mẹ có nhận thức đúng đắn về các quy định của pháp luật, đồng thời có cách giáo dục con cái hợp lý thì những người con ít vi phạm pháp luật hơn, trái lại những đổ vỡ, ly tán trong gia đình thường tạo cho các thành viên những cảm xúc, tâm trạng rất nặng nề, chi phối những hành động của mỗi cá nhân và dẫn tới những quan điểm lệch lạc, những hành động ai trái. Hiện nay vấn đề tội phạm phát sinh trong lĩnh vực gia đình ngày càng có xu hướng gia tăng, với những hậu quả nặng nề như: con giết mẹ vì không cho tiền chơi game, bố vợ chém chết con rể rồi chở xác đến cơ quan công an đầu thú, chồng giết vợ rồi phi tang xác, vợ cùng nhân tình sát hại chồng, đặc biệt đối tượng phạm tội là trẻ vị thành niên ngày càng nhiều, tình trạng trẻ em bị lạm dụng, bị tấn công tình dục ngày càng phổ biến, những vụ việc trên trong thời gian qua đã phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời gây mất trật tự xã hội, tạo sự hoang mang trong dư luận xã hội, là hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp về đạo đức, những lỗ hổng của pháp luật và sự yếu kém trong công tác quản lý của nhà nước.
  16. 40. 35 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình Thứ nhất, yếu tố pháp luật trong đó các quy định của hệ thống pháp luật nói chung và luật hôn nhân gia đình nói riêng có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật bởi lẽ pháp luật là công cụ chính thống, có giá trị cao nhất, được nhà nước thừa nhận và đảm bảo thực hiện, dùng để điều chỉnh và quản lý các quan hệ xã hội, nếu yếu tố pháp luật không mâu thuẫn với các quan niệm, các giá trị đạo đức thì pháp luật và đạo đức vẫn cùng tồn tại khi điều chỉnh các quan hệ xã hội, ngược lại nếu yếu tố pháp luật thể hiện sự xa rời thực tiễn, pháp luật phi đạo đức sẽ dẫn đến sự áp đặt, sự triệt tiêu các giá trị đạo đức tốt đẹp. Hiện nay trong thời kỳ hội nhập, lĩnh vực hôn nhân gia đình ngày càng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi pháp luật kịp thời đáp ứng đòi hỏi thực tế, song pháp luật đầy đủ không có nghĩa là pháp luật quy định luôn tất cả các khía cạnh trong đời sống hôn nhân gia đình mà cần phải có giới hạn nhất định, tránh sự trùng lắp, thiếu tính khả thi khi đi vào thực tế. Thứ hai, yếu tố thiết chế đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình yếu tố thiết chế có ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. Các thiết chế của Nhà nước có tác động không nhỏ đến việc thực thi pháp luật và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, thiết chế chặt chẽ, phù hợp với thực tế sẽ giúp cho việc thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức được thực hiện nghiêm chỉnh, yếu tố thiết chế góp phần làm cho pháp luật và đạo đức có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng hướng đến việc tìm ra những điểm tương đồng nhất khi điều chỉnh về cùng một vấn đề, làm giảm mâu thuẫn giữa pháp luật và đạo đức khi tham gia điều chỉnh các quan hệ xã hội. Thứ ba, yếu tố văn hóa ảnh hưởng rất lớn đến sự tiếp cận các giá trị đạo
  17. 41. 36 đức và các quy định của pháp luật, yếu tố văn hóa càng phát triển thì các cá nhân có sự nhận thức đúng về quy định của pháp luật, quy chuẩn của đạo đức, từ đó có hành động hợp lý. Ngược lại, khi văn hóa không được quan tâm đúng mức sẽ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, vi phạm các giá trị chuẩn mực đạo đức. Trong thực tế, lối sống truyền thống chi phối rất lớn trong quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, ở khía cạnh truyền thống người dân thường có xu hướng thiên về các quan niệm đã có từ lâu và ảnh hưởng đến tư tưởng của họ, đôi khi những quan niệm mang tính truyền thống không còn phù hợp với thực tế hiện nay nhưng nếu người dân cứ bảo thủ thực hiện các quan niệm đã lỗi thời ấy thì sẽ không làm cho mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật tốt hơn. Thứ tư, yếu tố kinh tế yếu tố kinh tế tác động không nhỏ đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, khi kinh tế phát triển, xã hội văn minh, đời sống của người dân được nâng cao, các cá nhân có điều kiện tiếp thu các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận pháp luật, người dân hiểu luật và tuân thủ các giá trị đạo đức một cách tự giác, ngược lại khi kinh tế khó khăn, người dân ít có điều kiện quan tâm đến pháp luật, xa rời các giá trị chuẩn mực đạo đức sẽ dẫn đến những vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Yếu tố kinh tế có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuân thủ các giá trị đạo đức và thực hiện các quy định của pháp luật, để mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hài hòa, cần có sự quan tâm đặc biệt đến kinh tế, coi phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng.
  18. 42. 37 Kết luận chƣơng 1 Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là mối quan hệ thuộc phạm trù triết học, khi nghiên cứu về mối quan hệ này có rất nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ, giải quyết được những nội dung chính trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức đã là một việc không đơn giản, đặc biệt hơn khi xem xét mối quan hệ này trong một lĩnh vực cụ thể, vốn chứa đựng những mối quan hệ tình cảm có nhiều yếu tố phức tạp, muôn hình muôn vẻ, không có một tiêu chuẩn chung nào có thể dùng để đánh giá sự kết hợp chặt chẽ tuyệt đối giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực này mà chủ yếu xem xét, tiến tới được sự kết hợp hài hòa giữa hai phạm trù trên nhằm mang lại hiệu quả quản lý và đảm bảo ổn định đời sống hôn nhân gia đình. Đạo đức là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân gia đình, khi các vấn đề trong gia đình được điều chỉnh bởi yếu tố đạo đức thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao trong việc đảm bảo và phục hồi các mối quan hệ nếu có mâu thuẫn hoặc có sự rạn nứt trong tình cảm của các thành viên trong gia đình, đạo đức góp phần giúp cho việc chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật có hiệu quả. Pháp luật là yếu tố cần thiết trong việc đảm bảo cho mỗi thành viên trong gia đình có điều kiện phát triển trong một môi trường tốt nhất, pháp luật là công cụ cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đồng thời pháp luật là yếu tố đảm bảo cho các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được lưu giữ và phát huy. Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực đặc biệt, ở lĩnh vực này cần thiết phải có sự kết hợp hài hòa giữa đạo đức và pháp luật nhằm mang lại hiệu quả điều chỉnh cao nhất. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc kết hợp giữa pháp
  19. 43. 38 luật và đạo đức khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình, vẫn tồn tại nhiều quy định chưa phù hợp với thực tế, đôi khi có sự nhầm lẫn giữa kết hợp với sự bao hàm và liệt kê các vấn đề thuộc phạm trù điều chỉnh của đạo đức trong một số quy định pháp luật khi điều chỉnh lĩnh vực hôn nhân gia đình.
  20. 44. 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu tiếng Việt 1. Bộ Chính trị (2002), Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới, Hà Nội. 2. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp năm 2022, Hà Nội. 3. Hoàng Xuân Châu (2002), Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ luật học, khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Chính phủ (2013), Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Hôn nhân và gia đình, thi hành án Dân sự, phá sản doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hà Nội. 5. Nguyễn Đăng Dung (1995), Giải pháp tăng cường vai trò gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội trong giáo dục đạo đức, pháp luật,giáo trình Nhà nước và pháp luật đại cương, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 7. Nguyễn Ngọc Đào (2001), “Con người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý”, Tạp chí luật học, (1), tr.3. 8. Tạ Thị Thu Đông (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và pháp luật, Luận văn Thạc sỹ luật học, khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. 9. Nguyễn Hồng Hải (2009), Quyền con người về hôn nhân và gia đình trong pháp luật Việt Nam hiện hành; Khoa Luật Dân sự, Đại học luật Hà Nội. 10. Nguyễn Khắc Hiếu (1999), Giáo trình đạo đức học Mác – Lênin, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Seoul Sửa Luật Hôn Nhân Sau Vụ Chồng Hàn Đánh Vợ Việt
 • Phổ Biến Luật Hôn Nhân Việt Nam Tại Hàn Quốc
 • Người Hàn Quốc Học Luật Hôn Nhân Việt Nam
 • Phát Hành Cuốn “luật Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam” Tại Hàn Quốc
 • Luận Án Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức Trong Lĩnh Vực Hôn Nhân, Gia Đình
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Luận Văn: Đạo Đức Và Pháp Luật Trong Hôn Nhân Gia Đình, Hot trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100