Xu Hướng 12/2022 # Luật Cán Bộ, Công Chức / 2023 # Top 15 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Luật Cán Bộ, Công Chức / 2023 # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Luật Cán Bộ, Công Chức / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

” Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất”. Nội dung sách được cập nhật các văn bản hướng dẫn mới nhất như: Ngày 16-12-2019, Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Cán bộ, công chức và Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về vị trí việc làm, biên chế và vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức;… Cụ thể như: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13-8-2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01-6-2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; Thông tư số 3/2020/TT-BNV ngày 21-07-2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15-06-2020 về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 2284/BHXH-TCCB ngày 15-07-2020 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;…

Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Lao xuất bản cuốn sách:

Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần I. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Phần II. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Phần III. Quy định về vị trí việc làm, biên chế và vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Phần IV. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phần V. Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Phần VI. Chính độ chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Xin giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Cán Bộ Công Chức Là Gì? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức / 2023

Việc làm Công chức – Viên chức

Cán bộ chính là công dân của Việt Nam, được bầu cử và phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành phố. Thị xã, quận, huyện, làm việc trong biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Công chức là công dân của Việt Nam, được bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện, các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân mà không phải là sĩ quan, các quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quôc phòng,… Làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Còn đối với các công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo và quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức là công dân của đất nước Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí công việc, họ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc, và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Việc làm Giáo dục – Đào tạo

2.1. Phân biệt qua khái niệm

– Công chức: Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

– Viên chức: Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

2.2. Phân biệt qua nguồn gốc

– Cán bộ: Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế

– Công chức: Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế

– Viên chức: Tuyển dụng theo vị trí việc làm, ký hợp đồng làm việc

2.3. Thời gian tập sự

– Cán bộ: Không có quy định về thời gian tập sự.

– Công chức:Từ 6 tháng đến 12 tháng tùy vào từng trường hợp tuyển dụng.

– Viên chức: Được quy định theo chức danh nghề nghiệp của từng ngành, từng lĩnh vực

+ Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

+ Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý

+ Thực hiện công vụ thường xuyên

+ Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu

+ Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn

+ Công chức: Hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với những người trong bộ máy lãnh đao, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

+ Viên chức: Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

2.6. Nơi làm việc

– Cán bộ làm tại Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội

– Công chức làm ở Cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát

+ Viên chức làm ở Đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ vào nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được chuyển sang công chức khi đảm bảo được các điều kiện như sau:

– Viên chức này đã làm việc từ đủ 5 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập, có trình độ đào tạo, có kinh nghiệm về công tác đáp ứng được những yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển dụng. Khi các cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng thì các viên chức này sẽ được xét duyệt vào công chức mà không cần qua thi tuyển – Viên chức khi được tiếp nhận và bổ nhiệm vào các vị trí dược quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội thì phải được xét chuyển thành công chức mà không cần qua thi tuyển. Các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cũng chính là quyết định tuyển dụng. – Viên chức được bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị tổ chức, lãnh đạo và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, được quy định là công chức, được bổ nhiệm vào các ngạch công chức tương ứng đối với các vị trí làm việc cần phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch bổ nhiệm, giữ nguyên các chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được hưởng lương theo cách tính lương cơ bản và các chế độ lương khác như các viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mỗi công việc, mỗi ngành nghề sẽ có những quy định mang tính đặc thù, trong đó có những điều mà người làm trong ngành nghề đó không được thực hiện. Nhất là những người làm việc trong các bộ máy nhà nước, phục vụ nhân dân.

Các cán bộ công chức không được trốn trách những trách nhiệm, không được sử dụng tài sản của Nhà nước trái pháp luật. Các cán bộ công chức càng không được lạm dụng chức quyền để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, không được phân biệt đối xử giữa các dân tộc. tôn giáo, giới tính.

+ Phụ cấp vượt khung: Loại phụ cấp này được áp dụng đối với các đối tượng đã được xét duyệt với bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc là trong chức danh. Mức phụ cấp mà họ nhận được sẽ bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

Tùy vào từng vị trí cụ thể của cán vộ công chức, từ năm thứ 3 trở đi thì mỗi năm các cán bộ công chức sẽ được tính thêm 1% tiền lương.

+ Phụ cấp lưu động: Loại phụ cấp này được áp dụng đối với các cán bộ công chức và viên chức làm việc tại những vùng kinh tế mới, có cơ sở kinh tế và ngoài đảo xa với đất liền, những nơi có điều kiện kinh tế và sinh hoạt khó khăn.

Mức phụ cấp này được tính với 4 mức như sau: Mức 20%, 30%, 60% và 70% so với mức lương các cán bộ công chức đang được hưởng cộng thêm với phụ cấp chức vụ của vị trí lãnh đạo và phụ cấp thêm của tiền vượt khung (nếu như có). Thời gian được hưởng phụ cấp là từ 3 – 5 năm.

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Loại phụ cấp này được áp dụng đói vơi các cán bộ, công chức và viên chức khi họ đảm nhiệm những công việc có tính lao động độc hại và nguy hiểm.

Thẻ căn cước công dân là gì? Các thông tin về thẻ căn cước công dân

Các cán bộ công chức sẽ nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động, tuổi nghỉ hưu của các cán bộ công chức. Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu của nam là đủ 60 tuổi, còn độ tuổi nghỉ hưu đối với nữ là đủ 55 tuổi. Một số trường hợp, Nhà nước vẫn cho phép các cán bộ công chức nghỉ hưu trước độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Nếu các cán bộ công chức có đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các cán bộ công chức nghỉ hưu non vẫn có thể nhận được lương hưu hàng tháng.

Thủ tục nghỉ hưu của các cán bộ công chức

Theo điều 9 của Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì người nghỉ hưu và cơ quan Nhà nước cần:

+ Xác định thời điểm cán bộ công chức nghỉ hưu

Thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức bắt đầu nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề, sau tháng mà cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu. Đối với trường hợp hồ sơ của cán bộ công chức không được ghi rõ về ngày tháng của năm thì ngày nghỉ hưu sẽ được tính bắt đầu từ ngày 01/01 của năm liền kề, sau năm mà cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức sẽ được lùi khi có một trong những trường hợp sau: Thứ nhất, không quá một tháng đối với thời điểm nghỉ hưu trùng ngày nghỉ Tết Nguyên đán, công chức có người thân ruột thịt và trong gia đình vị từ trần, hoặc mất tích; không quá 3 tháng đối với trường hợp bị bệnh nặng, hoặc do tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện; không quá 6 tháng đối với các trường hợp đang điều trị bệnh thuộc những bênh điều trị dài ngày do Bộ y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện nơi cán bộ công chức điều trị.

Theo Điều 10 của Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo Quy định tại Điều 9, các cơ quan tổ chức, các đơn vị quản lý công chức cần phải đưa ra thông báo cho các cán bộ công chức chuẩn bị nghỉ hưu về thời điểm nghỉ hưu, để các công chức này được biết, Thông báo này cần được ban hành bằng văn bản.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước cần phải đưa ra quyết định nghỉ hưu đối với các cán bộ công chức trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu.

Các cơ quan, tổ chức của đơn vị quản lý công chức sẽ cần phối hợp với các tổ chức bảo hiểm xã hội để tiến hành các thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định của Nhà nước, để các cán bộ công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu.

Các cán bộ công chức được nghỉ hưu cần phải có trách nhiệm bàn giao các tài liệu, hồ sơ và những phần việc đang làm cho người kế nhiệm. Các vấn đề này cần được bàn giao trước khi các cán bộ nghỉ hưu.

Nếu bạn đang muốn tìm việc làm công chức- viên chức thì hãy truy cập ngay vào Website chúng tôi một địa chỉ uy tin dành cho bạn khi tìm các thông tin tuyển dụng và tạo CV đẹp và miễn phí trên thị trường hiện nay.

Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức / 2023

Published on

Công tác xử lý kỷ luật cán bộ công chức

1. 1

2. DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV 1 PHẠM VĂN ĐIỆN K125042032 2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG K125042058 3 NGUYỄN THỊ THẢO MY K125042075 4 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN K125402124 2

4. Các văn bản: Luật Cán bộ, Công chức. Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức. Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. 4

5. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỦ TỤC 5

6. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. KHÁI NIÊM a. Cán bộ, công chức là những ai ? b. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Trách nhiệm pháp lý khi cán bộ công chức thực hiện hành vi vi phạm công vụ hay vi phạm các nội quy, quy chế của các cơ quan đơn vị. 6

7. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. CÁC HÀNH VI BỊ XỬ LÝ KỈ LUẬT Hành vi nào của Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật? Điều 2 Nghị định 35/2005/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 34/2011/NĐ-CP 7

8. 3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC  Khách quan, công bằng, đúng pháp luật.  Mỗi hành vi VPPL chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. .  Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.  Thời gian chưa xem xét kỷ luật không được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. 8

9. 3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC  Phải thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, trừ trường hợp *  Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức trong quá trình xử lý kỷ luật.  Trường hợp Công chức tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. 9

10. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC  Hình thức xử lý kỷ luật cán bộ có giống với hình thức xử lý kỷ luật công chức ?  Tại sao lại có sự khác biệt về hình thức như vậy ? 10

11. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC Cán bộ – Điều 78, Luật CBCC 2008 gồm các hình thức:  Khiển trách.  Cảnh cáo.  Cách chức.  Bãi nhiệm. Công chức – Điều 8, NĐ 34/2011/NĐ-CP: Khiển trách Cảnh cáo Hạ bậc lương Buộc thôi việc Giáng chức Cách chức Công chức giữ chức vụ lãnh đạo. 11

12. CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Buộc thôi việc Điều 11 * Hạ bậc lương Cảnh cáo Điều 9 * Khiển trách Điều 10* Điều 14* Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo : Điều 12, 13 *: NĐ 34/2011/NĐ-CP 12

13. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC  Ngoài các hình thức kỷ luật trên, Cán bộ công chức có chịu những chế tài khác?  Điều 82, Luật CBCC 2008 * Kéo dài thời hạn nâng lương * Không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, biệt phái….. * Bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý 13

14. 5. THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC Điều 15, NĐ 34/2011/NĐ-CP:  Ai bổ nhiệm thì quyết định tiến hành kỷ luật và quyết định hình thức. (Công chức giữ CVLĐ)  Người đứng đầu cơ quan quản lý, hoặc phân cấp quản lý công chức tiến hành kỷ luật và quyết định hình 14 thức.

15. 6. THỜI HẠN, THỜI HIỆU XLKL CBCC Thời hạn xử ký kỷ luật CBCC được tính như thế nào? 15

16. 6. THỜI HẠN, THỜI HIỆU XLKL CBCC Thời hạn xử ký kỷ luật CBCC được tính như thế nào? 16

17. THỜI HIỆU XLKL CBCC KHÁI NIỆM THỜI HIỆU Là thời hạn do Luật CBCC 2008 quy định mà khi hết thời hạn đó thì CBCC có hành vi vi phạm không bị XLKL. Step 10 24 Tháng 17

18. Step 10 18

19. 7. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XLKL CBCC Bước 1 Bước 2 Bước 3 TỔ CHỨC HỌP KIỂM ĐIỂM THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HỌP HĐKL RA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐIỀU 17,18,19,20 NĐ 34/2011/NĐ-CP 19

20. 7. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XLKL CBCC MỘT SỐ LƯU Ý: – Về việc gửi giấy triệu tập cho Công chức VPKL – Về trường hợp nếu Công chức vắng mặt không lí do. – Có phải tất cả các trường họp XLKL đều thành lập HĐKL? – Sau khi họp HĐKL xong, HĐKL phải làm gì? Người có thẩm quyền kỷ luật phải làm gì? – Công chức không đồng ý với quyết định kỷ luật thì phải làm sao? 20

21. 7. CHẤM DỨT QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT * Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật , nếu không tái phạm hoặc không có hành vi vi phạm phải đến mức xử lý kỷ luật Chấm dứt hiệu lực các quyết định kỷ luật. 21

22. 8. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA CBCC KHI BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT Khi nào CBCC phải bồi thường thiệt hại ? Trách nhiệm vật chất khi gây thiệt hại cho cơ quan tổ chức Bồi thường thiệt hại do cán bộ công chức gây ra khi thi hành công vụ 22 Nghị định 118/2006/NĐ-CP Luật bồi thường nhà nước

23. THỰC TIỄN 23

24. CÔNG TÁC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU NÀO? NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP CÒN TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO? DO BẤT CẬP PHÁP LUẬT DO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI CHI PHỐI 24

25. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC WINTER Template N 1. Phát hiện được nhiều sai phạm, lớn nhỏ khác nhau. 2. Công tác xử lý kỷ luật CBCC được hoàn thiện hơn cả về chất lẫn về lượng. 3. Đưa công tác XLKL CBCC vi phạm làm nguyên tắc đổi mới Quản lý cán bộ, công chức. 25

26. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT Tình trạng cán bộ hạch sách, nhũng nhiễu xảy ra nhiều, không kiểm soát. 26

27. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Đội ngũ CBCC hoạt động không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 27

28. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Đội ngũ CBCC hoạt động không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 28

29. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 29

30. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 30

31. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 31

33.  VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT Luật quy định về miễn trách nhiệm kỷ luật gồm những trường hợp nào? BẤT CẬP ở đâu? Điều 77- Luật CBCC; Điều 4- NĐ 34/2011 33

34.  VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT …. ” Trường hợp (cán bộ) bị phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.”… Khoản 3, điều 78, Luật CBCC  Đây có được xem là một hình thức kỷ luật đối với Cán bộ ? 34

35.  VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT Hình thức kỷ luật giáng chức (Công chức) luật đã quy định rõ chưa? Điều 12, NĐ 34/2011  Giáng bao nhiêu cấp?  Bố trí công chức bị giáng chức ra sao? 35

36. WINTER Template  VỀ THỜI HẠN, THỜI HIỆU KỶ LUẬT Điều 80, Luật CBCC 2008 Trường hợp hành vi vi phạm của cán bộ công chức có dấu hiệu tội phạm nên bị truy tố hoặc có quyết định đưa ra xét xử hình sự nhưng sau đó bị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án thì làm sao? Hành vi của cán bộ, công chức là hành vi tội phạm và bị tòa kết án thì thời hiệu tính ra sao? 36

37. KIẾN NGHỊ 37

38.  Luật cán bộ, công chức.  Các văn bản hướng dẫn XLKL  Pháp luật về tố cáo.  Pháp luật thủ tục hành chính.  Cổng thông tin pháp luật.  Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế. 38

39.  Thi tuyển CBCC  Bồi dưởng đạo đức, tác phong.  Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.  Quan tâm đến đời sống CBCC.  Thanh tra nhiều hơn, Xử ký nhiều hơn. 39

40.  Không tiếp tay cho những sai phạm của CBCC.  Mạnh dạn tố cáo.  Trang bị kiến thức về pháp luật . 40

41. C ảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!! 41

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức / 2023

Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Bộ Công Thương, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Báo Cáo Luật Cán Bộ Công Chức, Báo Cáo Kỷ Luật Công Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Công Chức, Kỷ Luật Công Chức, Luật Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Bí Quyết ôn Thi Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức 2008, Báo Cáo Kỷ Luật Công Chức Ngành Y Tế, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Thông Báo Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức Sửa Đổi, Điều 1 Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức 2019, Điều 4 Luật Cán Bộ Công Chức, Điều 8 Luật Cán Bộ Công Chức, Điều 9 Luật Cán Bộ Công Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cán Bộ Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Cán Bộ, Công Chức, Trắc Nghiệm Luật Công Chức, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật Cán Bộ Công Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Công Chức, Báo Cáo ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Về Kỷ Luật Công Chức, Trac Nghiem Luat Can Bo Cong Chuc,

Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức,

Cập nhật thông tin chi tiết về Luật Cán Bộ, Công Chức / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!