Xu Hướng 12/2023 # Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Mới Nhất Hiện Nay # Top 20 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Hiện Nay được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giấy uỷ quyền mua bán đất

Khi gia đình bạn bán đất, bạn cần phải ra công chứng. Khi công chứng phải có đầy đủ vợ và chồng hoặc người cùng đứng tên mảnh đất đó. Tuy nhiên, trong trường hợp vắng mặt vợ hoặc chồng không thể cùng bạn ra công chứng thì người vắng mặt cần phải có giấy uỷ quyền cho người đi công chứng.

Nội dung chính của giấy ủy quyền bán đất bao gồm thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Nội dung này cần trình bày cụ thể, chi tiết để bên được ủy quyền có căn cứ thực hiện cho đúng và hạn chế xảy ra các trường hợp lạm dụng việc ủy quyền để thực hiện các hành vi chuộc lợi riêng.

Mẫu giấy uỷ quyền bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2023

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………………….………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………….………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………..………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Phạm vi Ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã……………..……………..

Quận/huyện……………………….Tỉnh/thành phố………………………

  Thời gian Ủy quyền

  Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :…………..…………cho đến ngày:………………………

  IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

  Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

  Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

   Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

   Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

   V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

   – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

   Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

        BÊN ỦY QUYỀN                                                            BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   Thủ tục làm giấy uỷ quyền bán đất

   Hồ sơ bao gồm:

   A. Giấy tờ hồ sơ bên ủy quyền cung cấp như sau:

   * Trong trường hợp bên ủy quyền là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

   1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

   2. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

   3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền ( Đăng ký kết hôn )

   4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …) Hoặc giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác ( Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy mời, Giấy triệu tập…)

   5. Hợp đồng uỷ quyền có nội dung ủy quyền lại ( Nếu có )

   B. Giấy tờ bên nhận ủy quyền gồm:

   1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền 2

   . Hộ khẩu của bên nhận ủy quyền.

   Sau khi chuẩn bị các giấy tờ như trên, bạn có thể liên hệ với phòng công chứng để làm Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

   Giấy ủy quyền bán đất

   4.7

   (94.29%)

   7

   votes

   (94.29%)votes

   Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Viết Tay Thông Dụng Hiện Nay

   Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay 

   HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN  SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

   Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm ………… Tại:………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi gồm: I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A): Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ………………………………………………………. CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….. Đăng ký thường trú tại :…………………………………………………………………………………………… Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………… CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….. Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………………………… II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B): Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ………………………………………………………. CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………. Đăng ký thường trú tại :…………………………………………………………………………………………… Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm ……………………………………………………….. CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………. Đăng ký thường trú tại :…………………………………………………………………………………………… Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

   1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: …………….. đường………………………….. phường/xã……………….. quận/huyện………………….thành phố/tỉnh…………………………… có thực trạng như sau :

   2. Nhà ở :

   – Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

   – Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

   – Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

   – Kết cấu nhà: …………………………………………………………

   – Số tầng: ……………………………………………………………..

   3. Đất ở :

   – Thửa đất số: ………………………………………………………..

   – Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

   – Diện tích: …………………………………………………………….m2

   – Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

   4. Các thực trạng khác:            

   (phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

   5. Ông ……………………………..và Bà………………………..là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày….. tháng……năm…..

   Do …………………………………………………………………….cấp 

   Điều 2:  Gía cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

   1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………….đ. (Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

   2. Phương thức thanh toán: Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán  Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau: * Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán. * Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

   Điều 3. Cam kết của các bên

   Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

   1. Bên bán cam kết :

   Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.

   Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.

   Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào khác tại thời điểm mua bán.

   Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận.

   Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.

   Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

   2. Bên mua cam kết:

   – Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.

   – Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận. – Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật. – Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. hoc ke toan thuc hanh

   3. Hai bên cùng cam kết:

   –  Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

   – Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………ngày…………tháng………..năm……….do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà……………………………………..

   để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

   – Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

   BÊN A

   (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   BÊN B

   (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

   Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại: ………………………………………………………………………

   Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố)…………………………………………….

   CÔNG CHỨNG:

   – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

   – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

   – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

   – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   – Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

   + Bên A …… bản chính;

   + Bên B ……. bản chính;

   Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

   Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

   CÔNG CHỨNG VIÊN

   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   Bạn có thể tải hop dong mua ban nha TẠI ĐÂY

   Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu tphcm và hà nội , để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

   KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

     Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

    (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

    HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

   Mẫu Giấy Ủy Quyền Bán Đất Chuẩn Nhất

   – Căn cứ Bộ luật dân sự 2023 – Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. ……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

   Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

   Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………………………….

   Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

   II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

   Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

   Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………………..

   Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

   III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

   Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã…………………………….

   Quận/huyện……………………….Tỉnh/thành phố………………………

   Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :……………………..cho đến ngày:………………………

   IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

   Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

   Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

   Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

   Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

   V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

   – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

   Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

   BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

   (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Mới Nhất Năm 2023

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định.

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

   BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

   Chúng tôi gồm có:

   Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ……………………………………………………………………………..

   CMND số: ………………………….Ngày cấp………………. Nơi cấp………………………………………………………….

   Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….

   Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………………………………

   CMND số: ……………………………Ngày cấp Nơi cấp ………………………………………………………………………..

   Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

   Là chủ sở hữu bất động sản: ……………………………………………………………………………………………………….

   Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………………………………

   CMND số: ………………………….. Ngày cấp………………….. Nơi cấp…………………………………………………….

   Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ……………………………………………………………………………..

   CMND số: ……………………………………..Ngày cấp……………… Nơi cấp ………………………………………………

   Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

   Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

   1.1. Quyền sử dụng đất

   Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:

   – Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………………………………………………

   – Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………………………………….

   – Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………………………………………………

   – Diện tích: ………………………………………m2 (Bằng chữ:………………………………………………………………..)

   – Hình thức sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………………….

   + Sử dụng riêng: …………………………………………………………………………………….m2

   + Sử dụng chung: …………………………………………………………………………………..m2

   – Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………..

   – Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………..

   – Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………

   Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……………………………………………………………………………..

   2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ……………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ……………………………………………………………………………………………..

   ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………đồng.

   (Bằng chữ: …………………………………………………………………………….đồng Việt Nam).

   2.2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………………………………………………………………

   ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

   2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

   4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………………………………..

   ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

   4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   6.1. Nghĩa vụ của bên A:

   a) Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

   6.2. Quyền của bên A:

   Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:

   a) Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;

   ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

   b) Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

   7.1. Nghĩa vụ của bên B:

   a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;

   b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   c) Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

   d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

   7.2. Quyền của bên B:

   b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

   c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;

   ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

   d) Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

   ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

   Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

   9.1. Bên A cam đoan:

   a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

   b) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

   c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

   – Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

   – Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

   e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

   9.2. Bên B cam đoan:

   a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

   b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

   c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

   ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

   d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

   10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

   10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

   10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

   LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

   Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

   Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại: ………………………………………………………………………

   CÔNG CHỨNG:

   Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố)…………………………………………….

   – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

   – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

   – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

   – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   – Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

   + Bên A …… bản chính;

   + Bên B ……. bản chính;

   Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

   Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

   Thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

   – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng); – Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của của bên mua và bên bán (bản sao công chứng và bản chính để đối chiếu); – Giấy đăng ký kết hôn của bên bán hoặc giấy xác nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng chung của vợ chồng; Thực hiện việc chuyển nhượng này tại Phòng công chứng hoặc UBND xã/ phường

   Tải Biểu Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Mới Nhất 2023

   Hiện nay, có rất nhiều trường hợp khách hàng đi mua nhà hoặc đất không biết Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung như thế nào mới đúng với quy định của Luật đất đai.  Chúng tôi, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất  hay còn gọi là Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2023. Quý khách hàng có thể tham khảo nội dung của hợp đồng bên dưới hoặc Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2023 Tại đây

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–

   HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …………

   Tại:…………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

   Chồng: Ông ……………………………………………………………………Sinh năm:……………………

   CMND số ………………………………………………..do……………………..cấp ngày ………………..

   Đăng ký tạm trú tại :……………………………………………………………………………………………

   Và vợ: Bà…………………………………………………… Sinh năm……………………………………..

   CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………

   Đăng ký tạm trú tại:…………………………………………………………………………………………..

   II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

   Chồng: Ông ……………………………………………………………Sinh năm…………………………..

   CMND số…………………………. do………………………….cấp ngày ………………………………..

   Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………

   Và vợ: Bà ………………………………………………………..Sinh năm………………………………..

   CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ………………………….

   Đăng ký tạm trú tại:…………………………………………………………………………

   Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

   ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

   1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số:

   Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông……………………………….

   (Sinh năm ……………………………………. có CMND số………………………………………………

   Do …………………………………cấp ngày……………………………………………………………. ).

   Vợ là Bà…………………………………………Sinh năm ………………..có CMND số …………………do

   cấp ngày ………………………….), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

   2. Ngôi nhà số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số……………, hồ sơ gốc số……………do UBND quận………….  (huyện) cấp ngày……………

   3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……………m2.

   4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

   ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

   1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………. đ. (Ghi bằng chữ:……………….. đồng Việt nam chẵn) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

   2. Phương thức thanh toán:

   Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

   * Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

   * Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

   3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

   * Thanh toán 1 đợt.

   * Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

   ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

   1. Trách nhiệm Bên bán:

   a/ Khi mua bán theo bản hợp đồng này thì diện tích nhà đất ở nói trên:

   * Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán;

   * Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

   * Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

   * Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

   * Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Nếu cần thiết thì bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua.

   b/ Không còn được giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích nhà đất ở nói trên;

   c/ Bên bán phải giao toàn bộ diện tích nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích Nhà đất ở này cho Bên mua.

   đ/ Trong thời gian làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B, thì bên A có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở cho bên mua; Chi phí giao dịch làm thủ sang tên do bên A chịu.

   e/ Không giao giấy tờ sở hữu nhà đất ở đứng tên bên mua khi chưa nhận đủ số tiền còn lại.

   f/ Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì tình trạng sức khoẻ và thần kinh của các thành viên bên A là hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường.

   g/ Bên A chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân.

   2. Trách nhiệm Bên mua:

   a/ Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên.

   b/ Có trách nhiệm chi trả chi phí sang tên giấy tờ nhà đất ở theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

   c/ Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại…

   d/ Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

   ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

   * Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.

   * Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   * Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Hợp đồng gồm 05 trang, 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm chứng giữ 01 bản.

   BÊN BÁN BÊN MUA

   XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

   Ngày………tháng……..năm……………………

   Tại:…………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   1. Ông (Bà) ………………………………………………………..Sinh năm……………………………

   CMND số……………………………………….. do………………………….cấp ngày ……………..

   Địa chỉ:…………………………………………………………………………

   2. Ông (Bà)…………………………………………………………….. Sinh năm……………………..

   CMND số………………………………………….. do………………………..cấp ngày ……………..

   Địa chỉ:…………………………………………………………………………

   Cả hai được (bên B) và …………………………………….(bên A) mời làm chứng việc hai bên ký kết hợp đồng.

   CHÚNG TÔI XÁC NHẬN:

   I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG:

   Ông (bà)……………………………………………………. Sinh năm:…………………………….

   CMND số:……………………………………………cấp ngày……………..tại:…………………..

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………….

   II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

   Ông (bà)……………………………………………………….. Sinh năm:…………………………..

   CMND số:…………………………….. cấp ngày……………..tại:………………………………….

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………

   – Hai bên thoả thuận và ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.

   – Tại thời điểm ký kết hợp đồng xác nhận……………………….. và ………………….hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt và có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của Pháp luật.

   – Chúng tôi đã ghi nhận có sự thoả thuận của…………………………………………. ; rồi đánh máy, in thành văn bản.

   – Trước khi……………………….. và…………………….. ký kết hợp đồng này, chúng tôi đã đọc lại nội dung cho hai ông, bà nghe và hoàn toàn nhất trí công nhận nội dung này đúng như hai bên đã thoả thuận.

   – …………………..và ……………………….ký vào bản hợp đồng này trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong bản hợp đồng này là của và……………………………………

    Bản hợp đồng gồm 05 trang 03 bản, mỗi bên lưu giữ một bản để thực hiện, 01 bản người làm chứng lưu giữ.

   Người làm chứng 1      Người làm chứng 2

   3.5/5

   (2 Reviews)

   Tải Biểu Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Mới Nhất 2023

   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …………

   Tại:…………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

   Chồng: Ông chúng tôi năm:……………………

   CMND số ………………………………………………..do……………………..cấp ngày ………………..

   Đăng ký tạm trú tại :……………………………………………………………………………………………

   Và vợ: Bà…………………………………………………… Sinh năm……………………………………..

   CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………

   Đăng ký tạm trú tại:…………………………………………………………………………………………..

   II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

   Chồng: Ông chúng tôi năm…………………………..

   CMND số…………………………. do………………………….cấp ngày ………………………………..

   Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………

   Và vợ: Bà chúng tôi năm………………………………..

   CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ………………………….

   Đăng ký tạm trú tại:…………………………………………………………………………

   Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

   ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

   1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số:

   Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông……………………………….

   (Sinh năm ……………………………………. có CMND số………………………………………………

   Do …………………………………cấp ngày……………………………………………………………. ).

   Vợ là Bà…………………………………………Sinh năm ………………..có CMND số …………………do

   cấp ngày ………………………….), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

   2. Ngôi nhà số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số……………, hồ sơ gốc số……………do UBND quận…………. (huyện) cấp ngày……………

   3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……………m2.

   4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

   ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

   1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………. đ. (Ghi bằng chữ:……………….. đồng Việt nam chẵn) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

   2. Phương thức thanh toán:

   Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

   * Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

   * Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

   3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

   * Thanh toán 1 đợt.

   * Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

   ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

   1. Trách nhiệm Bên bán:

   a/ Khi mua bán theo bản hợp đồng này thì diện tích nhà đất ở nói trên:

   * Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán;

   * Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

   * Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

   * Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

   * Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Nếu cần thiết thì bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua.

   b/ Không còn được giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích nhà đất ở nói trên;

   c/ Bên bán phải giao toàn bộ diện tích nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích Nhà đất ở này cho Bên mua.

   đ/ Trong thời gian làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B, thì bên A có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở cho bên mua; Chi phí giao dịch làm thủ sang tên do bên A chịu.

   e/ Không giao giấy tờ sở hữu nhà đất ở đứng tên bên mua khi chưa nhận đủ số tiền còn lại.

   f/ Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì tình trạng sức khoẻ và thần kinh của các thành viên bên A là hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường.

   g/ Bên A chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân.

   2. Trách nhiệm Bên mua:

   a/ Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên.

   b/ Có trách nhiệm chi trả chi phí sang tên giấy tờ nhà đất ở theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

   c/ Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại…

   d/ Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

   * Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.

   * Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   * Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Hợp đồng gồm 05 trang, 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm chứng giữ 01 bản.

   Ngày………tháng……..năm……………………

   Tại:…………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   1. Ông (Bà) chúng tôi năm……………………………

   CMND số……………………………………….. do………………………….cấp ngày ……………..

   Địa chỉ:…………………………………………………………………………

   2. Ông (Bà)…………………………………………………………….. Sinh năm……………………..

   CMND số………………………………………….. do………………………..cấp ngày ……………..

   Địa chỉ:…………………………………………………………………………

   Cả hai được (bên B) và …………………………………….(bên A) mời làm chứng việc hai bên ký kết hợp đồng.

   Ông (bà)……………………………………………………. Sinh năm:…………………………….

   CMND số:……………………………………………cấp ngày……………..tại:…………………..

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………….

   II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

   Ông (bà)……………………………………………………….. Sinh năm:…………………………..

   CMND số:…………………………….. cấp ngày……………..tại:………………………………….

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………

   – Hai bên thoả thuận và ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.

   – Tại thời điểm ký kết hợp đồng xác nhận……………………….. và ………………….hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt và có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của Pháp luật.

   – Chúng tôi đã ghi nhận có sự thoả thuận của…………………………………………. ; rồi đánh máy, in thành văn bản.

   – Trước khi……………………….. và…………………….. ký kết hợp đồng này, chúng tôi đã đọc lại nội dung cho hai ông, bà nghe và hoàn toàn nhất trí công nhận nội dung này đúng như hai bên đã thoả thuận.

   – …………………..và ……………………….ký vào bản hợp đồng này trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong bản hợp đồng này là của và……………………………………

   Bản hợp đồng gồm 05 trang 03 bản, mỗi bên lưu giữ một bản để thực hiện, 01 bản người làm chứng lưu giữ.

   Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Hiện Nay trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!