Xu Hướng 8/2022 # Mẫu Quy Chế Mua Sắm Và Thanh Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Mẫu Quy Chế Mua Sắm Và Thanh Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp # Top View

Xem 1,188

Bạn đang xem bài viết Mẫu Quy Chế Mua Sắm Và Thanh Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp được cập nhật mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,188 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Đưa Tài Sản Cố Định Của Công Ty Vào Sử Dụng? Mẫu Quyết Định Giao Quản Lý Và Sử Dụng Tài Sản Cố Định Mới?
 • Cách Hạch Toán Tài Sản Cố Định
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Trình Mua Sắm Tài Sản, Sửa Chữa, Cải Tạo, Nâng Cấp Tài Sản Và Qui Chế Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Trong Trường Đại Học Nông Lâm
 • Quy Chế Mua Sắm Tài Sản Công Quy Che Mua Sam Tai San Cong Doc
 • Quy Định Về Quản Lý, Khai Thác Sử Dụng Tài Sản Trường Mn Ngư Thủy Trung (Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số: …/qđ
 • BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MUA SẮM, THANH LÝ TÀI SẢN TRONG CÔNG TY ……..

  GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

  – Căn cứ Điều lệ Công ty…………….. (sau đây gọi tắt là ” Công ty “);

  – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2022;

  – Căn cứ thẩm quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc trong Công ty.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mua sắm, thanh lý tài sản của Công ty ……. (sau đây gọi tắt là ” Quy chế “).

  Điều 3. Các phòng, ban, bộ phận, đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Quy định trong quy chế này không áp dụng với việc mua sắm sau đây:

  4. Các tổ chức cá nhân khác không thuộc các cơ quan tổ chức trên khi mua sắm tài sản sử dụng nguồn kinh phí của Công ty.

  Tài sản: Tài sản của Công ty bao gồm:

  – Nhà cửa, vật kiến trúc;

  – Máy móc, thiết bị;

  – Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;

  – Công cụ, dụng cụ quản lý;

  – Tài sản vô hình;

  – Các loại tài sản khác.

  Các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty.

  Hội đồng thanh lý Hội đồng được thành lập nhằm mục đích chỉ đạo, tổ chức và thực hiện việc thanh lý tài sản trong Công ty.

  Thanh lý Thanh lý là việc Công ty bán các tài sản thuộc quyền sở hũu đã qua sử dụng và không còn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

  3.1. Việc mua sắm tài sản phải căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ sản xuất của đơn vị và chủ trương, phương hướng đầu tư của công ty;

  3.2. Tiết kiệm chi phí vì lợi ích của Công ty;

  7.1.Mua sắm tài sản định kỳ

  -Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị mình và kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt, hàng tháng/quý/năm, mỗi đơn vị lập đề xuất mua sắm tài sản gửi phòng………. để tổchức thực hiện mua sắm đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị mình.

  -Trong trường hợp Phòng………… đồng ý với đề nghị của đơn vị yêu cầu, Phòng………. tổ chức việc mua sắm và phối hợp với đơn vị yêu cầu trong việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản.

  -Trong trường hợp có yêu cầu mua sắm đột xuất, phòng, ban, đơn vị có yêu cầu lập đề xuất mua sắm gửi Phòng ……………

  -Trong trường hợp nhận thấy yêu cầu phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt, Phòng………. báo cáo ngay với Giám đốc/Tổng Giám đốc và tổ chức việc mua sắm cũng như phối hợp với đơn vị yêu cầu trong việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản.

  -Trường hợp Phòng ……….. cho rằng yêu cầu mua sắm không phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và/hoặc không cần thiết, Phòng….. có nghĩa vụ thông báo với đơn vị đề xuất và đệ trình đề xuất lên Giám đốc/Tổng Giám đốc để phê duyệt và chỉ đạo.

  9.2.Bảo đảm tính công bằng về lợi ích giữa các cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty.

  10.1.Các hình thức thanh lý tài sản của Công ty:

  10.2.Đối với tài sản có trị giá từ ………. VNĐ (bằng chữ: ………..), việc thanh lý tài sản sẽ phải thông qua Hội đồng thanh lý tài sản được thành lập theo từng đợt thanh lý tài sản trên cơ sở quyết định của Giám đốc/Tổng giám đốc. Căn cứ kế hoạch thanh lý tài sản của Công ty đã được phê duyệt, Hội đồng thanh lý tài sản hoặc các đơn vị được uỷ quyền sẽ thực hiện việc thanh lý theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

  10.3. Đối với tài sản có trị giá từ ………….. VNĐ (bằng chữ ……….), việc thanh lý tài sản được giao cho Phòng …………… quyết định và tổ chức thực hiện trên cơ sở phê duyệt của Giám đốc/Tổng Giám đốc và đề xuất của đơn vị đang trực tiếp và quản lý sử dụng tài sản.

  Đánh giá chất lượng, nhu cầu sử dụng của tài sản

  Đánh giá giá trị còn lại, xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

  ĐIỀU 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Mua Sắm Tài Sản Công Phục Vụ Hoạt Động Của Cqnn
 • Quy Định Thẩm Quyền Quyết Định Mua Sắm Tài Sản Công Của Chủ Tịch Ubnd Các Cấp
 • Mới Nhất Từ Bộ Gd&đt Về Việc Có Tổ Chức Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022 Hay Không?
 • Công Bố Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Về Thay Đổi Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Teen 2K Chú Ý: Đã Có Báo Cáo Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Về Việc Tổ Chức Thi Thpt Quốc Gia Trên Máy Tính
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Quy Chế Mua Sắm Và Thanh Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100