Xu Hướng 11/2022 # Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022 Đúng Quy Chuẩn / 2023 # Top 13 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất 2022 Đúng Quy Chuẩn / 2023 # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022 Đúng Quy Chuẩn / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp ………………………………… – Mã số doanh nghiệp…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….. – Địa chỉ trụ sở:………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………..

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết: – Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện:(nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể). – Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp. – Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ: – Doanh nghiệp còn các khoản nợ:(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán. Lưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.) – Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Doanh nghiệp sử dụng ………. ( nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày / / .

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có) Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)Điều 7: Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp … phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bạn đang xem bài viết ” mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp/công ty mới nhất” tại chuyên mục ” dịch vụ doanh nghiệp “

Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023

08/07/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

1. Luật sư tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp không còn mục tiêu hoạt động hoặc quá trình hoạt động không hiệu quả dẫn đến việc doanh nghiệp tiến hành hoạt động giải thể. Khi giải thể, doanh nghiệp cần hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể hoàn tất thủ tục trên.

Nếu doanh nghiệp của bạn đi đến quyết định giải thể mà còn băn khoăn về thủ tục, giấy tờ trong quá trình này, hãy gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia qua Email hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp sau đây để có thêm thông tin, quy định tham khảo soạn thảo quyết định giải thể trên thực tế.

TÊN CÔNG TY/DN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………… Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

……, ngày………… tháng……… năm………..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ………………………

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………………

– Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………….

– Số Đăng ký kinh doanh……ngày cấp…… ……nơi cấp ………………………………………..

– Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……………………………..

– Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

( Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

( Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán)

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ……….( nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày / / . ( Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngđược doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm ( ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến như sau:Câu hỏi – Điều kiện và thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn?

E vừa thành lập công ty TNHH từ ngày 15/11/2017. Tuy nhiên công ty vừa mới thành lập và gặp 1 chút trục trặc với công ty bên nước ngoài nên chưa ký được hợp đồng và cũng chưa có hàng hóa để bán, có khả năng là sẽ không ký được hợp đồng, Em đã nộp thuế môn bài rồi và treo biển công ty rồi, nhưng em chưa mua chữ ký số, chưa làm đặt in hóa đơn, chưa mở tk ngân hàng cho doanh nghiệp, bây giờ em muốn làm thủ tục tạm ngừng hoạt động để tìm hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình thì em cần làm những thủ tục gì ạ ? Em cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết gì và nộp lên đâu ạ ?

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

Theo đó, trường hợp công ty không hoạt động thì sẽ phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp và nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư để giải quyết.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Quy Định Mới Về Giải Thể Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 / 2023

Đánh giá quy định mới về giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh các quy định về đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thì các quy định về giải thể doanh nghiệp cũng là một trong số những vấn đề mà các doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tổng số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2015 có hơn 9.400 doanh nghiệp giải thể, 71.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, năm 2016, cả nước có 12.478 doanh nghiệp doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3.011 doanh nghiệp so với năm trước. Điều đó cho thấy, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động luôn không ngừng tăng lên theo từng năm. Chính vì vậy, bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký gia nhập thị trường của doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp 2014 cũng đã có những điều chỉnh góp phần giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc đăng ký rút lui khỏi thị trường khi quy định về quy trình giải thể doanh nghiệp theo hướng tự động.

Bên cạnh đó, theo quy định cũ, cụ thể tại điểm đ khoản 3 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu. Như vậy, việc trả con dấu là bắt buộc và phải thực hiện trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, tại thời điểm quyết định giải thể doanh nghiệp, không phải doanh nghiệp nào cũng đã thanh toán hết nợ và các nghĩa vụ tài chính, vì thế, việc phải trả con dấu trước khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục được hạn chế này, Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã quy định về thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có), trong trường hợp doanh nghiệp đã trả con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu thì con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Quy định này góp phần giúp doanh nghiệp linh động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ giải thể.

Thêm vào đó, Luật doanh nghiệp 2014 cũng đã bổ sung thêm quy định về giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, trong quy định này, cụ thể tại khoản 2 Điều 203 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc trong trường hợp pháp luật có yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Điều này khiến các doanh nghiệp có phần hoang mang khi không biết việc giải thể của doanh nghiệp mình có thuộc trường hợp pháp luật có yêu cầu phải đăng báo không vì luật không có quy định cụ thể về các trường hợp này, trong khi nhiều doanh nghiệp còn đang phải “oằn mình” chi trả các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài chính chứ chưa nói đến chi phí để đăng tin trên một tờ báo trong ba số liên tiếp.

Phòng thủ tục hành chính – Phamlaw

Quy Định Về Giải Thể Doanh Nghiệp Theo Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 / 2023

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022 Đúng Quy Chuẩn / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!