Xu Hướng 6/2023 # Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 # Top 7 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

GIẤY ỦY QUYỀN (

Đăng ký người phụ thuộc)

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông: Nguyễn Văn Bình.                 Mã số thuế: 8262547436 cấp ngày 04/10/2012. Ngày sinh: 18/12/1988. Chứng minh nhân dân số: 164267437. Do Công an: Tỉnh Ninh Bình.             Cấp ngày: 05/09/2015. Chỗ ở hiện tại: Số 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B): 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng Mã số thuế: 0106208569. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đại diện pháp luật: Ông Hoàng Trung Thật.                          Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: Làm việc với Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Ông Nguyễn Văn Bình, với các thông tin của Người phụ thuộc như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Kim Anh.         + Sinh ngày 12/03/2015.            + Quan hệ với người nộp thuế: Con. + Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

+/ Số: 73.                         +/ Quyển số: 01/2015.

+ Nơi đăng ký khai sinh: Phố Thiện Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: T01/2021. ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 01 năm 2021.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. 2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên. 3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này. 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này. 3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

                                                                                       Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

BÊN UỶ QUYỀN (ký, ghi rõ họ tên)

     

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

     

Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất 2022

– Căn cứ hướng dẫn: Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực thì khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ làm theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 và Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục và nơi nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc.

Cụ thể thủ tục – Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

1) Trường hợp 1: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (công ty) trả thu nhập: 1.1. Trình tự thủ tục thực hiện đăng ký NPT:

* Bước 1: Người lao động làm hồ sơ:

* Bước 2: Công ty (cơ quan chi trả thu nhập) làm và nộp hồ sơ đăng ký NPT cho cho quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.1.2. Mẫu biểu hồ sơ đăng ký NPT:* Mẫu giấy ủy quyền cho công ty để đăng ký người phụ thuộc: người lao động làm

Ông: Trần Văn Mạnh Mã số thuế: 8262547436 cấp ngày 04/10/2012. Ngày sinh: 18/12/1988. Chứng minh nhân dân số: 164267437. Do Công an: Tỉnh Hà Nam. Cấp ngày: 05/09/2015. Chỗ ở hiện tại: Số 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty Kế Toán Thiên Ưng Mã số thuế: 0106208569. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. Đại diện pháp luật: Ông Hoàng Trung Thật. Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀNHiện nay tôi đang làm việc tại Công ty Kế Toán Thiên Ưng – Bộ Phận: Kế ToánĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: Tôi ủy quyền cho Công ty Kế Toán Thiên Ưng thực hiện các công việc sau đây: Làm việc với Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC. – Với các thông tin của Người phụ thuộc như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến ngày 31 tháng 07 năm 2020.

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. 2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên. 3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này. 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này. 3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc:

– Phần I: Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần I để điền thông tin nếu thực hiện đăng ký NPT cho đối tượng người phụ thuộc được đăng ký lần đầu hoặc người phụ thuộc chưa có Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc (Đăng ký vào mục này để cơ quan thuế cấp mã số thuế NPT)

– Phần II: Đăng ký thay đổi người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần II để điền thông tin khi:

– Mục ” Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh“: Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

(Ví dụ: Tại công ty kế toán Thiên Ưng có Nhân viên A: Sinh con từ tháng 1/2020, nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đến T7/2020 bắt đầu đi làm lại và đăng ký người phụ thuộc cho con vào tháng T7/2020.

Vậy chúng ta cần xác định như sau: + Đây là người phụ thuộc mới sinh chưa có Chứng mình thư hay MST nên đưa vào Mục I

+ Tháng 1/2020 sinh con: đây là thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (các bạn đưa vào chỉ tiêu từ tháng là 01/2020)

– Mục ” Thời điểm kết thúc giảm trừ“: ghi Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống. (Tức là nếu bạn đăng ký NPT lần đầu thì bỏ trống mục này)

+ Nộp hồ sơ chứng minh NPT: Chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu, NNT lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế

Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu. * Cách gửi tờ khai đăng ký người phụ thuộc:

(gửi bằng cách này thì các bạn cần in giấy mang nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp) Các bạn tra cứu, nhận kết quả MST người phụ thuộc trên trang thuedientu này luôn

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

2) Trường hợp 2: Cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế – Không thông qua Tổ chức (công ty) chi trả thu nhập.

Mẫu Văn Bản Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc

Mẫu Văn Bản ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Giấy ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Đơn Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Mẫu Đơn Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Hướng Dẫn Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Mẫu Giấy Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Biểu Mẫu Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Đơn Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Khấu Trừ Thuế Khi Người Phụ Thuộc Là Người Thân ở Nước Ngoài, Tóm Tắt Đoạn Trích Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Nội Dung Bài Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Giáo án Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Bài Giảng Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Tóm Tắt Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Bản Cam Kết Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Cấp Xã, Giay Uy Quyen Cho Duoc Si Vang Mat O Nha Thuoc, Xử Lý Đơn Khiếu Nại Không Thuộc Thẩm Quyền, Thủ Tục Báo Giảm Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Thay Đổi Người Phụ Thuộc, Mẫu Bản Tự Khai Người Phụ Thuộc, Quy Định Người Phụ Thuộc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Mẫu Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Mẫu Xác Nhận Người Phụ Thuộc Là Bố Mẹ, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Là Người Phụ Thuộc, Người Thầy Thuốc, Thủ Tục Chuyển Đổi Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Mẫu Khai Báo Người Phụ Thuộc, Đơn Xin Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Bản Khai Người Phụ Thuộc, Biển Nào Dưới Đây Không Thuộc Các Quyền Dân Chủ Của Công Dân, Giấy Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Xác Nhận Thu Nhập Người Phụ Thuộc, Công Văn Cấp Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Mẫu Phụ Lục Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc, Người Thầy Thuốc Quân Y, Tương Tác Thuốc Người Cao Tuổi, Đơn Khiếu Nại Không Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết, Mẫu Xác Người Phụ Thuộc Có Thu Nhập Dưới 1 Triweeuj, Mau Don Xac Nhan Nguoi Phu Thuoc Co Thu Nhap Duoi 1tr , Mẫu Đơn Xác Nhận Người Phu Thuoc Không Có Thu Nhập, Mẫu Xác Nhận Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh, Mẫu Xác Nhận Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2017, Mau Don Xac Nhan Nguoi Phu Thuoc Co Thu Nhap Duoi 1 Trieu, Mẫu Giấy Xác Nhận Nuôi Dưỡng Người Phụ Thuộc, Giáy Chứng Nhận Nguoi Phu Thuoc Giam Tru Gia Canh, Giấy Xác Nhận Người Phụ Thuộc Có Thu Nhập Dưới 1 Triệu, Mãu Giay Xac Nhan Ngươi Phu Thuoc Co Thu Nhập Dươi 1 Triệu Dồng O Xã, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Hãy Chọn Một Hàng Hóa Và Đóng Vai Người Sản Xuất Ra Nó Để Thảo Luận Về Thuộc Tính Và Chỉ Ra Phần Qua, Khi Đang Lên Dốc Người Ngồi Trên Xe Mô Tô Có Được Kéo Theo Người Điều Khiển Xe Đạp Hay Không, Điểm Tương Đồng Về Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động, Người Mẫu Độc Quyền, Quyen Con Nguoi, So Tay Dang Ky Thuoc, Đăng Ký Thuốc, Luận án Quyền Con Người, Bài Thu Hoạch Quyền Con Người, Quyền Của Người Lao Động, Giấy ủy Quyền Cho 2 Người, Nhượng Quyền Người Mẫu, Bảo Hiến Và Vấn Đề Bảo Vệ Quyền Con Người, Luận Văn Quyền Con Người, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Yêu Cầu Trợ Cấp, Luận Văn Về Quyền Con Người, Mẫu Giấy ủy Quyền Cho Người Thứ 3, Mẫu Giấy ủy Quyền Cho 2 Người, Thủ Tục Đăng Ký Thuốc Đông Y, Đơn Đăng Ký Lưu Hành Thuốc Thú Y, Sổ Tay Đăng Ký Thuốc 2013, Sổ Tay Đăng Ký Thuốc 2013, Thông Tư Đăng Ký Thuốc, Đa Dạng Tài Nguyên Cây Thuốc, Thuốc Tiêm Có Các Dạng Bào Chế Nào, Mẫu Đơn Đăng Ký Quảng Cáo Thuốc, Thủ Tục Đăng Ký Quầy Thuốc, Quy Định Số Đăng Ký Thuốc, Sổ Tay Hướng Dẫn Đăng Ký Thuốc, Bộ Luật Quốc Tế Về Quyền Con Người, Bộ Luật Quốc Tế Về Quyền Con Người Bao Gồm, ủy Quyền Người Giao Dịch, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quyền Con Người, Khái Niệm Quyền Con Người, Giấy ủy Quyền Cho Nhiều Người, 1 Quyển Sách Tốt Là Một Người Bạn Hiền, Tiểu Luận Về Quyền Con Người, Tiểu Luận Quyền Con Người, Sổ Tay Hướng Dẫn Đăng Ký Thuốc 2013, Dự Thảo 08 Thông Tư Đăng Ký Thuốc, Quyết Định Cấp Số Đăng Ký Thuốc, Dự Thảo 8 Thông Tư Đăng Ký Thuốc,

Mẫu Văn Bản ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Giấy ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Đơn Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Mẫu Đơn Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Hướng Dẫn Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Mẫu Giấy Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Biểu Mẫu Đăng Ký Người Phụ Thuộc, Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Đơn Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Khấu Trừ Thuế Khi Người Phụ Thuộc Là Người Thân ở Nước Ngoài, Tóm Tắt Đoạn Trích Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Nội Dung Bài Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Giáo án Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Bài Giảng Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Tóm Tắt Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Bản Cam Kết Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Cấp Xã, Giay Uy Quyen Cho Duoc Si Vang Mat O Nha Thuoc, Xử Lý Đơn Khiếu Nại Không Thuộc Thẩm Quyền, Thủ Tục Báo Giảm Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Thay Đổi Người Phụ Thuộc, Mẫu Bản Tự Khai Người Phụ Thuộc, Quy Định Người Phụ Thuộc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Mẫu Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Mẫu Xác Nhận Người Phụ Thuộc Là Bố Mẹ, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Là Người Phụ Thuộc, Người Thầy Thuốc, Thủ Tục Chuyển Đổi Người Phụ Thuộc, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Mẫu Khai Báo Người Phụ Thuộc, Đơn Xin Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Bản Khai Người Phụ Thuộc, Biển Nào Dưới Đây Không Thuộc Các Quyền Dân Chủ Của Công Dân, Giấy Xác Nhận Người Phụ Thuộc, Xác Nhận Thu Nhập Người Phụ Thuộc, Công Văn Cấp Mã Số Thuế Cho Người Phụ Thuộc, Mẫu Phụ Lục Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc, Người Thầy Thuốc Quân Y, Tương Tác Thuốc Người Cao Tuổi, Đơn Khiếu Nại Không Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết, Mẫu Xác Người Phụ Thuộc Có Thu Nhập Dưới 1 Triweeuj, Mau Don Xac Nhan Nguoi Phu Thuoc Co Thu Nhap Duoi 1tr , Mẫu Đơn Xác Nhận Người Phu Thuoc Không Có Thu Nhập,

Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc 2022 Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN (Đăng ký người phụ thuộc)

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông: Nguyễn Văn Bình.                 Mã số thuế: 8262547436 cấp ngày 04/10/2012. Ngày sinh: 18/12/1988. Chứng minh nhân dân số: 164267437. Do Công an: Tỉnh Ninh Bình.             Cấp ngày: 05/09/2015. Chỗ ở hiện tại: Số 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B): 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng Mã số thuế: 0106208569. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đại diện pháp luật: Ông Hoàng Trung Thật.                          Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: Làm việc với Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Ông Nguyễn Văn Bình, với các thông tin của Người phụ thuộc như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Kim Anh. + Sinh ngày 12/03/2015. + Quan hệ với người nộp thuế: Con. + Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

+/ Số: 73. +/ Quyển số: 01/2015.

+ Nơi đăng ký khai sinh: Phố Thiện Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: T01/2019.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 01 năm 2019.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. 2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên. 3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này. 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này. 3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

                                                                                     Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

BÊN UỶ QUYỀN (ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!