Xu Hướng 3/2023 # Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 # Top 11 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Trong các hợp đồng dịch vụ, không tránh khỏi những trường hợp một hoặc nhiều bên vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho bên còn lại, để giảm thiểu thiệt hại, bên bị thiệt hại có thể làm hợp đồng chấm dứt dịch vụ để thông báo tới bên vi phạm.

1. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là gì?

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là loại văn kiện thể hiện ý chí đơn phương của bên bị vi phạm  thông báo cho bên còn lại của hợp đồng là bên vi phạm về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa 2 bên.  Bên vi phạm có thể nêu quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Mẫu bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là một loại văn kiện thông báo cho bên đối tác về việc chấm dứt hợp đồng giữa 2 bên

Đảm bảo về mặt pháp lý, bên thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng phải dựa trên cơ sở, quy định của hợp đồng đối với những trường hợp được phép thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.  Việc chấm dứt hợp đồng sẽ phải dựa trên quy định pháp luật để thực hiện nếu hai bên không có thỏa thuận trước trong hợp đồng.

2. Khi nào cần sử dụng văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ?

Sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dịch vụ khi 1 trong 2 bên có hành vi vi phạm quy định hợp đồng quá nhiều lần. Mặc dù đã đưa ra hình thức nhắc nhỡ nhưng bên kia vẫn tái phạm nên bắt buộc phải có những hình thức nặng tay hơn. Thông báo bao gồm nội dung cảnh báo hậu quả pháp lý của việc bên vi phạm không thực hiện đúng yêu cầu của thông báo

Cần sử dụng mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong nhiều trường hợp

Khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật, những quy định bắt buộc trong hợp đồng thì bên còn lại có quyền sử dụng quyền đơn phương đê chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra, không được sử dụng văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cho các bên lao động hoặc quan hệ pháp lý mà không được chú thích cụ thể trong tài liệu.

Trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chế, pháp nhân pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện nghĩa vụ không thể thực hiện tiếp được và hợp đồng bị chấm dứt. Khi bên có quyền biết sự kiện này sẽ thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cho người kế thừa của bên có nghĩa vụ biết.

Thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Trong trường hợp này, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý. Nếu các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong thời hạn đó thì một trong các bên có thể yêu cầu tòa án chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định.

Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, người bị ảnh hưởng đến lợi ích có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý.

Ngoài ra, một số loại hợp đồng cụ thể, luật cũng có quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng và thông báo chấm dứt:

– Hợp đồng chính bị vô hiệu thì hợp đồng phụ bị chấm dứt. Trường hợp nếu thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể thiếu của hợp đồng chính, thì hợp đồng phụ vô hiệu cũng dẫn đến hợp đồng chính bị chấm dứt. Khi đó một trong các bên sẽ chấm dứt hợp đồng và thông báo cho bên còn lại biết.

– Hợp đồng thuê tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc không thể xác định thời hạn thuê thì một bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Khi đó, bên chấm dứt phải báo trước một thời gian hợp lý, khoảng thời gian đủ để bên thuê có thể chuẩn bị tài sản khác thay thế.

Văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cần ghi rõ nội dung thông báo, thông tin các bên. Cách trình bày thư có thể khác nhau tùy từng tình huống giải quyết nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố rõ ràng để tăng tính pháp lý cho văn bản.

3. Những nội dung cần thiết có trong văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Để văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ được rõ ràng, đầy đủ, đúng luật và truyền đạt nội dung thông báo một cách tối ưu thì cần chú ý những nội dung sau:

– Tiêu ngữ

– Tên văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

– Người nhận

– Căn cứ theo hợp đồng dịch vụ đã ký

– Lý do chấm dứt hợp đồng, cần ghi rõ bên vi phạm và hành vi vi phạm hợp đồng

– Cơ sở pháp lý và quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Thời hạn hiệu lực của việc chấm dứt hợp đồng, thường thì theo quy định là sau khi bên kia nhận được thông báo

– Đưa ra phương án xử lý hậu quả, yêu cầu mức bồi thường thiệt hại nếu có

– Chữ ký, đóng dấu xác nhận của bên phát hành thông báo

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cần đầy đủ thông tin và các thông báo cụ thể.

Mẫu Thông Báo Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng

Nội dung mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng

Nội dung mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bao gồm những mục sau đây:

Ngày tháng, tiêu ngữ, tên mẫu thông báo;

Tên, địa chỉ, điện thoại, đại diện theo pháp luật, fax, mã số thuế… của Công ty nơi nhận thông báo;

Nêu rõ căn cứ để viết thông báo;

Lý do viết thông báo: thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng…;

Lý do làm căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng: nêu rõ những hành vi mà bên vi phạm đã cố ý thực hiện làm vi phạm hợp đồng, không có thiện chí giải quyết vấn đề triệt để…;

Đưa ra yêu cầu mong muốn: bên A yêu cầu bên B phối hợp thực hiện các công việc sau để giải quyết hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng…;

Người lập bản thông báo ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu mộc.

Các lưu ý khi viết thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng

Để thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng có giá trị pháp lý, cần lưu ý các điểm quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng (kinh tế) và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên cóthỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng được đưa ra, kéo theo đó là hậu quả pháp lý đi kèm:

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt.

Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ (trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp).

Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm về trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng qua bài viết: Thủ tục xử lý người lao động khi tự ý nghỉ việc

Như vậy, để lập được một bản thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng và chuẩn nhất, mang giá trị pháp lý thì cần tuân theo rất nhiều quy tắc.

Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Trước Thời Hạn

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn là một trong những loại văn bản sử dụng trong quá trình thuê văn phòng. Khi doanh nghiệp, công ty không còn nhu cầu sử dụng diện tích thuê vì nhiều lý do như: tăng/ giảm nhân sự, thay đổi không gian phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp đóng cửa hoặc bên cho thuê chuyển đổi mục đích kinh doanh. Trong trường hợp này bên thuê có thể chủ động gửi thông báo này đến bên cho thuê để tiến hành thanh lý hợp đồng và bên cho thuê cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với cùng quy trình.

Leader Real gửi đến bạn một số mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng sau đây:

1. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng (bên thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO (V/v Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ theo Hợp đồng thuê văn phòng tại… số… ký ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Hợp đồng thuê ngày… tháng… năm… và thời hạn là… năm, kể từ ngày… đến hết ngày… Tuy nhiên, vì lý do như sau:

Trong thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh của công ty chúng tôi không được thuận lợi. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước. Vì vậy tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…tháng…năm…

– Yêu cầu:………………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục nhận lại văn phòng đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn (bên cho thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO (V/v Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn)

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng được ký kết vào ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số… ký ngày… giữa Công ty… và Công ty… Theo nguyên tắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể:

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

Để bảo vệ quyền lợi cho Công ty… căn cứ theo hợp đồng thuê văn phòng số… đã ký ngày…, trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày.

Vậy hôm nay, ngày… tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:……………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục bàn giao lại văn phòng đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguồn LeaderReal Công ty cho thuê văn phòng chuyên nghiệp

Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Văn Phòng Chi Tiết Nhất

TẢI: MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20…. THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà ngày …./…./20…. giữa ông ……….. và ông ………… đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông …………… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó.

Theo quy định tại Điều 498 Bộ Luật dân sự thì bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì việc thuê nhà ở của ông …………… đã có hành vi “cho người khác thuê lại toàn bộ nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê”. Tôi nhận thấy rằng ông ………….. đã cho hành vi cho thuê lại ngôi nhà của tôi cho những cá nhân khác, hiện nay vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà của tôi. Ông ………. đã không có bất cứ trao đổi nào với tôi nên tôi không thể hiện được quan điểm của tôi về về vấn đề.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà mà không phải bồi thường mà không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê nhà khi thời hạn thuê vẫn còn.

Người làm thông báo

Khi nào cần thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

Thông thường, trường hợp trên hợp đồng thuê nhà sẽ có ghi và xác định thời hạn thuê. Ví dụ thời hạn thuê nhà có thể là 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm..v.v. Tùy thuộc vào thỏa thuận của 2 bên. Khi gần hết thời hạn thuê này, thông thường để xác định rõ ràng về ý định của bên cho thuê là có muốn cho thuê nhà tiếp không? Hoặc ý định của bên đi thuê là có muốn thuê nhà tiếp hay không thì 1 trong 2 bên sẽ sử dụng công văn chấm dứt hợp đồng thuê nhà để thông báo đến bên còn lại rằng sẽ không tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi hết thời hạn thuê để cho một trong 2 bên chủ động trong công việc.

Trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ điều khoản mà bên thuê phải thực hiện nghĩa vụ. Nếu bên thuê vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thuê nhà, bên cho thuê có thể thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngay. Trường hợp tranh chấp xảy ra có thể đưa đơn lên tòa án giải quyết. Tuy nhiên, theo văn hóa Việt luôn đề cao biện pháp hòa giải là tối ưu nhất. Nhằm tránh những tác động xấu và tiêu cực từ cả hai bên. Bên thuê có thể bồi thường một khoản chi phí cho bên còn lại vì vi phạm hợp đồng.

3. Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê nhà vi phạm hợp đồng

Rất nhiều trường hợp, bên cho thuê đã đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê nhà nhưng lại vi phạm hợp đồng. Trong trường hợp này bên đi thuê nhà có thể thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà và yêu cầu bên vi phạm đền bù hợp đồng. Trong trường hợp không thể thương lượng hòa giải thì một trong 2 bên có thể mang vụ việc ta tòa án giải quyết. Tuy nhiên, vì cơ chế làm ăn lâu dài mà các bên có thể thỏa thuận để giải quyết bằng biện pháp tối ưu nhất.

II/ Lưu ý về công văn chấm dứt hợp đồng thuê văn nhà

Không phải ai cũng biết trong thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng hay mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cần có những nội dung gì ? Hãy để Sea Office giúp bạn đưa ra hướng giải quyết giúp bạn.

Cơ sở thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà có thể dựa trên bản hợp đồng mà hai bên đã ký trước đó. Thông qua đây có thể nhận biết được tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hoặc trường hợp thời hạn hợp đồng đã hết. Trên cơ sở này, chúng ta có thể căn cứ để xác định bên nào sai, bên nào vi phạm hợp đồng. Đồng thời xác định được hướng giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Nếu hợp đồng thuê nhà chấm dứt trước thời hạn thì cần phải có mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn.

Trường hợp hết thời hạn hợp đồng là lý do phổ biến dẫn đến chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, chấm dứt hợp đồng cũng có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này.

Nếu gặp khó khăn trong công tác thực hiện chấm dứt hợp đồng, hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của bên thứ ba. Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho mình, cần phải lựa chọn hướng đi an toàn và tốt nhất.

Là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực cho thuê văn phòng tại chúng tôi Sea Office luôn đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng dịch vụ, vượt qua nhiều đối thủ lớn trên thị trường.

Không chỉ đa dạng trong dịch vụ kinh doanh văn phòng, chúng tôi còn đem đến trải nghiệm thú vị. Tiếp cận khách hàng từ những ngày đầu tiên, dẫn dắt khách hàng đến giây phút cuối.

Trải nghiệm dịch vụ chất lượng bao gồm nhiều ưu đãi hấp dẫn: Cho thuê văn phòng ảo, cho thuê chỗ ngồi làm việc, cho thuê văn phòng…

Trang thiết bị văn phòng đầy đủ, đội ngũ an ninh đảm bảo. Với nhiều gói dịch vụ, nhiều văn phòng ở vị trí trung tâm, Sea-Office luôn được đánh giá cao.

Mọi cam kết của chúng tôi đều được kiểm chứng qua chính những khách hàng sử dụng. Toàn bộ văn phòng cho thuê của chúng tôi luôn trong tình trạng tấp nập. Với hơn 10.000 khách hàng lớn và nhỏ phủ rộng khắp thành phố cũng đủ nói lên độ tin tưởng của chúng tôi.

Mọi giao kết đều được thỏa thuận và kiểm nghiệm trước giai đoạn cho thuê văn phòng. Phương thức phát triển dựa trên tính pháp lý đầy đủ, công nghệ điều khiển tiên tiến.

Khác biệt với các thương hiệu cho thuê văn phòng khác, chúng tôi cam kết luôn giữ mức giá ở mức độ ổn định. Với từng đối tượng khác nhau, chúng tôi đều có dịch vụ riêng và phù hợp.

Mức giá được xây dựng dựa trên nhiều phương diện. Điển hình như vị trí văn phòng có gần trung tâm hay không, diện tích thế nào? an ninh ra sao ? Chính vì vậy, khung giá hiện hành các văn phòng cho thuê của chúng tôi tương đối ổn định và ít biến động.

V/ Các dịch vụ thuê văn phòng Sea-Office đang có

Sea-Office là một trong những thương hiệu hàng đầu cho thuê văn phòng trọn gói. Với dịch vụ đa dạng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

1. Dịch vụ thuê văn phòng ảo

Xu hướng sử dụng dịch vụ văn phòng ảo đang ngày càng phổ biến. Pháp luật hoàn toàn tự do về lĩnh vực này. Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này, phát triển kinh doanh vượt bậc.

Hình thức này phù hợp với các startup khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bở lẽ nguồn vốn của họ thấp, nhân lực ít chính vì vậy thuê văn phòng là giải pháp tối ưu nhất.

Ngoài việc phải bỏ ra một chi phí cực kỳ rẻ, doanh nghiệp đã nhận lại được một văn phòng lịch sự, trang trọng. Nằm tại vị trí trung tâm thành phố, thu hút nhiều nguồn nhân lực tốt. Ngoài ra tiếp cận nhiều nhà đầu tư và góp phần thăng tiến trong công việc.

Đặc biệt, Seaoffice còn cho thuê văn phòng ảo tại các quận trung tâm TPHCM như văn phòng ảo quận 1, văn phòng ảo Tân Bình, văn phòng ảo Gò Vấp,… giúp doanh nghiệp giao dịch khách hàng dễ dàng, thuận tiện trong việc kinh doanh.

2. Dịch vụ cho thuê văn phòng

Thuê văn phòng là giải pháp tốt cho nhiều doanh nghiệp. Văn phòng được sử dụng linh hoạt, tận dụng tối đa diện tích.

Không gian trang trọng, lịch sự thích hợp với nhiều cuộc đàm phán và buổi họp văn phòng. Sức chứa của hệ thống văn phòng tai Sea-Office có thể lên đến 20 người/phòng. Đồng thời không gian văn phòng thoáng đãng cùng nhiều dịch vụ tiện ích.

3. Dịch vụ thuê chỗ ngồi làm việc

Đây giải pháp cực kỳ hữu hiệu cho những công việc có thời gian làm việc ngắn. Khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ làm việc độc lập hoặc thậm chí là tập thể.

Thời gian cho thuê chỗ ngồi làm việc có thể là vài giờ đồng hồ, 1 vài ngày hay thậm tri là vài tuần. Với khoảng thời gian ngắn như vậy doanh nghiệp, cá nhân vẫn có thể thực hiện công việc tốt và sở hữu dịch vụ tiện ích an toàn.

4. Dịch vụ đăng ký kinh doanh theo khu vực

Một vài doanh nghiệp có trụ sở nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, hoặc vị trí không thuận tiện. Họ rất quan tâm đến dịch vụ thuê văn phòng trọn gói bao gồm cả dịch vụ đăng ký kinh doanh.

Hoặc một vài trường hợp doanh nghiệp muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh, sản xuất cần đặt chi nhánh trong khu vực trung tâm. Không chỉ thuận lợi cho công tác kinh doanh, việc đặt văn phòng tại vị trí đẹp có thể mang đến tiềm năng lớn về khách hàng. Doanh nghiệp có thể tạo dựng hình ảnh công ty tốt, gây dựng lòng tin nơi khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể thuê phòng họp theo giờ tại TPHCM để họp hội nghị, họp nhân viên, ký kết hợp đồng khi bạn thuê văn phòng trọn gói tại Seaoffice.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!