Xu Hướng 1/2023 # Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Dự Thảo Thông Tư Của Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Một Số Quy Định Về Cán Bô, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố # Top 7 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Dự Thảo Thông Tư Của Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Một Số Quy Định Về Cán Bô, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Dự Thảo Thông Tư Của Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Một Số Quy Định Về Cán Bô, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

– Về trình độ chuyên môn: Dự thảo nâng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đối với công chức cấp xã, theo đó đối với phường, thị trấn, công chức phải tốt nghiệp Đại học trở lên; đối với xã, công chức phải tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp trở lên;

– Về bố trí chức danh: Dự thảo đề xuất các chức danh sau đây có thể bố trí 02 người đảm nhiệm: Văn hóa – xã hội; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tư pháp – hộ tịch; Văn phòng – thống kê (Hiện hành, chức danh Văn hóa – xã hội và chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người đảm nhiệm).Việc bố trí phải đảm bảo tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP).

– Về phụ cấp theo phân loại xã: Trước đó, Nghị định 34/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ phụ cấp cán bộ theo loại xã nên Dự thảo đề xuất cán bộ cấp xã không được hưởng phụ cấp theo phân loại xã từ ngày 01/7/2019.

– Về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Dự thảo quy định, nâng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với trường hợp cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã và trường hợp cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã; theo đó cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương chức vụ bậc 1, cộng phụ cấp lãnh đạo của chức danh đảm nhiệm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 và Điều 7, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại bảng lương công chức hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Ngoài ra, Dự thảo quy định chỉ bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã và quy định “không bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã”.

Thu Trang, XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ

Quy Định Mới Về Cán Bộ Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã Và Thôn, Tổ Dân Phố

Theo đó, người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng hoặc người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng sẽ được tuyển thẳng vào công chức cấp xã mà không phải thi tuyển hoặc xét tuyển.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ được xác định theo phân loại đơn vị hành chính và so với quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã giảm mỗi xã 2 định xuất, cụ thể loại 1 tối đa 23 người, loại 2 tối đa là 21 và loại 3 tối đa là 19 người. Trường hợp xã, thị trấn đã bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng nêu trên sẽ giảm thêm 1 người.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Nghị định quy định tối đa 14 người đối với xã loại 1, 12 người đối với xã loại 2 và 10 người đối với xã loại 3. So với số lượng quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì xã loại 1, loại 2 đã giảm 8 người/xã, xã loại 3 giảm 9 người/xã.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định; quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2019.

Các tin mới: Các tin khác:

Giảm Số Lượng Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã. Cụ thể, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: Cấp xã loại 1 tối đa 23 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 2 tối đa 21 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 3 đối đa 19 người (giảm 2 người so với quy định cũ).

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định nêu trên, bảo đảm đúng với chức danh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với xã, thị trấn bố trí trưởng công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức quy định nêu trên giảm 1 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã nêu trên bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Nghị định cũng sửa đổi, bố sung quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cụ thể, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn: Loại 1 tối đa 14 người (giảm 8 người so với quy định cũ); loại 2 tối đa 12 người (giảm 8 người so với quy định cũ); loại 3 tối đa 10 người (giảm 9 người so với quy định cũ).

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn như sau: Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16 lần mức lương cơ sở; loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương. UBND cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau: Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định; quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Nghị định bổ sung quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với chức danh: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Hà Nội: Thông Qua Nghị Quyết Về Số Lượng, Chức Danh, Phụ Cấp Cho Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã

Tại Nghị quyết này, HĐND TP khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, quy định cụ thể: Mức bồi dưỡng hàng tháng đối với Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố bằng không quá 0,7 mức lương cơ sở. Mức bồi dưỡng đối với Chi hội trưởng Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN, Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố trên cơ sở quy định của đoàn thể, từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn, quỹ khác (nếu có). Chi bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng từ nguồn ngân sách theo phân cấp ngoài mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 12 năm 2013 của HĐND TP.

Với các chức danh Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Kế hoạch giao thông thủy lợi (hoặc Dịch vụ, Du lịch, Thương mại, Đô thị), Quản lý nhà văn hóa, Nhân viên Đài truyền thanh sau khi nghỉ được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ được một tháng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết 08 năm 2013 của HĐND TP và không hỗ trợ đối với người kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không còn đủ quy định.

Theo HĐND TP quyết nghị, nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với Phó Trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND TP, các ban và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong Nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP về số lượng, chức danh, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2019.

Trước đó, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày Tờ trình của UBND TP về số lượng, chức danh với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn TP.

Trong đó, theo UBND TP, thực tiễn Hà Nội đã triển khai thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố ở 5 quận, huyện. Sơ bộ đánh giá việc thí điểm sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố ở cơ sở không có vướng mắc và phù hợp với quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Vì vậy, UBND TP đề nghị HĐND TP ban hành nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP, kịp thời thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/6/2019. Trong đó, căn cứ mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Nghị định này, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã điều chỉnh giảm so với trước đây, nên một số chức danh phải giảm mức phụ cấp để thực hiện đúng quy định.

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Dự Thảo Thông Tư Của Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Một Số Quy Định Về Cán Bô, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!