Xu Hướng 3/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Văn Bản Qppl # Top 9 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Văn Bản Qppl # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Văn Bản Qppl được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội vùng miền núi, dân tộc. Trên cơ sở đó, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều VBQPPL. Từ năm 2005 đến nay, HĐND, UBND các cấp đã ban hành 9.576 văn bản QPPL. Trong đó, cấp tỉnh ban hành 757 văn bản với 191 nghị quyết, 535 quyết định, 31 chỉ thị. Hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã điều chỉnh một cách cơ bản các mối quan hệ xã hội, những vấn đề thực tế phát sinh, có tính khả thi. Đồng thời, có tính định hướng, dự báo đối với các quan hệ xã hội nảy sinh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Cán bộ phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL – Sở Tư pháp thẩm định chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản QPPL, cơ quan tư pháp đã chủ động tham mưu giúp HĐND, UBND các cấp làm tốt công tác xây dựng, thẩm định văn bản, công tác kiểm tra và xử lý văn bản tại địa phương. Bên cạnh chủ trì tham mưu cho UBND các cấp ban hành văn bản thuộc lĩnh vực quản lý, công tác thẩm định văn bản QPPL luôn được cơ quan tư pháp chú trọng nâng cao chất lượng, xác định có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng văn bản QPPL.

100% văn bản QPPL đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; thời hạn thẩm định được rút ngắn, trong đó trên 50% văn bản QPPL được thẩm định trước thời hạn. Nội dung thẩm định toàn diện, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; đối với các dự thảo văn bản QPPL không đạt yêu cầu Sở Tư pháp đã yêu cầu cơ quan soạn thảo thực hiện soạn thảo lại, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo để gửi thẩm định lại trước khi trình UBND tỉnh. Đa số các ý kiến thẩm định được các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Sở Tư pháp luôn nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao của lãnh đạo tỉnh thông qua việc chỉ ký ban hành văn bản khi đã có ý kiến thẩm định của Sở. Điều này phản ánh sự nỗ lực của cơ quan tư pháp trong việc phát huy vai trò “gác cổng” đáng tin cậy của HĐND và UBND các cấp.

Hoạt động rà soát, kiểm tra các văn bản cũng được chú trọng. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai sót, từng bước nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL. Sở Tư pháp, các phòng tư pháp đã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp, qua đó giúp cho hệ thống văn bản QPPL của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi, minh bạch. Từ năm 2005 đến nay, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã giúp UBND cùng cấp thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 5.595 văn bản, qua kiểm tra đã phát hiện, đề nghị xử lý 1.410 văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Sau rà soát, UBND các cấp đã thực hiện việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Sở Tư pháp đã thực hiện đăng tải công khai kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành trên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” thuộc “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật” theo quy định. Tất cả văn bản đều đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và các văn bản hiện hành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao. Qua đó tạo cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng, góp phần quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Chi Bộ

Nghị quyết lãnh đạo là văn kiện chính trị trọng yếu của các cấp bộ đảng từ cơ sở đến Trung ương. Nội dung chủ yếu của nghị quyết lãnh đạo bao gồm: đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ, quý hoặc tháng trước; đánh giá tình hình, xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho nhiệm kỳ, quý hoặc tháng tiếp theo; phân công nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác lãnh đạo.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết lãnh đạo, tăng cường bám sát thực tiễn công tác,̀ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cũng như nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng, chi bộ yếu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và cấp ủy cấp trên vào thực tiễn nhiệm vụ còn hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lí kịp thời những đảng viên vi phạm.

Nguyên nhân chủ yếu là, chưa chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trong đó đặc biệt là khâu xây dựng nghị quyết lãnh đạo. Công tác kiểm tra đã cho thấy rằng, ở những chi bộ yếu kém, nội dung nghị quyết lãnh đạo rất nghèo nàn, thiếu nội dung; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình yếu. Một số nghị quyết lãnh đạo của chi bộ còn dàn trải, chung chung, chưa xác định được vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, thậm chí có nghị quyết lãnh đạo của chi bộ có nội dung tương tự như nghị quyết của cấp ủy cấp trên, hoặc có chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo giống như sắp xếp lịch công tác cho cơ quan, đơn vị…

Nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cũng như làm rõ hơn sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tác giả đưa ra một số ý kiến trao đổi cụ thể như sau:

1. Về công tác chuẩn bị.

Trong quá trình xây dựng dự thảo nội dung nghị quyết, chi ủy, trực tiếp là bí thư cần tiến hành tổ chức lấy ý kiến tham gia từ đảng viên, tổ đảng và các tổ chức quần chúng đối với công tác lãnh đạo của chi bộ để việc dự thảo nghị quyết sát tình hình thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến thu thập được, chi uỷ, bí thư chi bộ phải tiến hành phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học để thấy rõ được những nguyên nhân mạnh, yếu trong công tác lãnh đạo. Đặc biệt là, phải thấy được những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, dự kiến các nhiệm vụ đột xuất và những vấn đề do thực tiễn đặt ra để có nội dung, biện pháp lãnh đạo kịp thời trong tháng tới. Các vấn đề đã được xác định phải được đưa vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo một cách cụ thể, phản ánh đúng bản chất của vấn đề làm cơ sở cho việc phát triển nội dung xây dựng và đóng góp của chi uỷ và các đảng viên trong chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phải được tiến hành trên cơ sở phát huy năng lực trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của từng chi ủy viên, cán bộ chủ chốt phụ trách các ban, ngành, bộ phận và tổ chức quần chúng. Phải thông báo nội dung hội nghị chi bộ trước cho các tổ đảng, đảng viên để chuẩn bị ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết được chính xác, đầy đủ, có tính khả thi. Nội dung nghị quyết cần chuẩn bị ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; bám sát nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị để đánh giá và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện.

2. Những nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết.

* Về đặc điểm tình hình.

* Phần đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tháng trước.

* Phần phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo trong tháng.

Trước khi triển khai các nội dung chính cần phải khái quát ngắn gọn những đặc điểm chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo nhiệm vụ trong tháng tới của chi bộ như: những biến động về biên chế tổ chức, về lãnh đạo chỉ huy; tình hình thời tiết, khí hậu và các yếu tố khác có thể gây tác động tới nhiệm vụ của đơn vị; dự kiến các nhiệm vụ đột xuất có thể phát sinh… Việc xây dựng nội dung, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo cần phải căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác chung của đơn vị đã được xác định trước đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ. Nội dung và biện pháp lãnh đạo cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc nổi cộm đang tồn tại. Sau khi xác định được nội dung cần tập trung lãnh đạo, dự thảo nghị quyết phải đề ra chỉ tiêu, yêu cầu và các biện pháp cụ thể. Về chỉ tiêu, yêu cầu: các chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra phải sát thực tế, sát đối tượng và khả năng thực hiện của các tổ chức, cá nhân. Cần nêu cụ thể và nên lượng hóa bằng các số liệu, hoặc tỉ lệ (%) tiện cho việc giao nhiệm vụ và theo dõi kiểm tra, đánh giá, tổng kết. Về biện pháp thực hiện: phải được xây dựng một cách đồng bộ về chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức, về hành chính, chính sách. Đặc biệt cần có giải pháp đột phá để giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc trong cơ quan, đơn vị.

* Phân công tổ chức thực hiện nghị quyết.

Việc phân công tổ chức thực hiện nghị quyết phải rõ ràng, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ, năng lực của từng tổ chức, cá nhân nhằm đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. Chú ý phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ chủ trì, các chi ủy viên, các trưởng ngành, trưởng bộ phận, đảng viên ở các vị trí trọng yếu. Việc phân công tổ chức thực hiện phải được đưa vào nội dung của dự thảo nghị quyết, làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng, kiểm điểm, quy trách nhiệm và đánh giá kết quả phấn đấu của tổ chức, cá nhân trong tháng và cuối năm được chính xác.

Ths. Cao Ngọc Hải (Tạp chí Xây dựng Đảng)

Đổi Mới Phương Thức Hoạt Động, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị – Ảnh: HM

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2018, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương năm 2018; lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên. Qua quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị bước đầu đã tạo tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Việc thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế được Đảng ủy Khối tập trung thực hiện; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp…

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động, bám sát tình hình thực tiễn yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, năm 2019, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt, để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo thực hiện tốt 03 nhiệm trọng tâm công tác, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong năm 2018.

Tán thành với những nội dung đã được Đảng ủy Khối nêu lên trong báo cáo, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian tới khối lượng công việc của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là rất lớn, cần nhận thức sâu sắc vai trò của mình đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15 – Ảnh: HM

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong sinh hoạt đảng cần phải coi trọng công tác sinh hoạt tư tưởng, quản lý đảng viên về mặt đạo đức, lối sống; thẳng thắn tự phê bình và phê bình góp ý để cùng tiến bộ; chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo quy định. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị.

Về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là rất cần thiết, nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, đồng thời phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị ở Trung ương. Theo đồng chí Phạm Minh Chính thời gian qua Đảng ủy Khối đã thực hiện và đạt hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn tình trạng Đảng ủy Khối và một số cấp ủy trực thuộc phối hợp thực hiện chủ trương về tinh giản bộ máy, biên chế còn chậm và chưa hiệu quả. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng qua đó phát huy những cái tốt, phát hiện những điểm chưa được để sửa chữa và làm tốt hơn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08 của Bộ Chính trị về nêu gương, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đây chính là nội dung cụ thể hóa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức mà Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra.

Năm 2019 là năm quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp, công tác đánh giá cán bộ, bố trí, luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối quan tâm đến công tác này. Trong đó, Đảng ủy Khối phải tham mưu cho ban cán sự, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác đánh giá cán bộ làm sao để tạo ra được đội ngũ cán bộ chất lượng cao bổ sung cho nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng và tin tưởng Đảng ủy Khối sẽ có thêm khí thế mới, quyết tâm mới để hoạt động của Đảng ủy Khối và cấp ủy trong Khối cơ quan Trung ương đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới./.

Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh

PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, cơ quan thẩm tra dự án Luật này.

Khi dự luật được ban hành, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sẽ được nâng cao hơn. (Ảnh: Chí Cường)

Xây dựng nền y tế hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh được ban hành sẽ đáp ứng như thế nào thực tiễn công tác khám, chữa bệnh hiện nay cũng như việc hoàn thiện hệ thống pháp luật khám chữa bệnh, thưa bà?

– Trước hết, tôi đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Y tế trong quá trình chuẩn bị dự luật, bởi đã bước đầu thể chế hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác khám chữa bệnh mà mục tiêu tổng quát là phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Bà Trương Thị Mai.

Bên cạnh đó, dự luật cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nền y tế hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện trên cơ sở kết hợp y tế công và y tế tư, trong đó y tế công giữ vai trò nòng cốt.

Như vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về khám bệnh, chữa bệnh đều khẳng định nhất quán mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và quan điểm này cần phải thể chế hóa bằng pháp luật, trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Một điều chắc chắn là khi dự luật được ban hành thì công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sẽ được nâng cao hơn. Mặt khác sẽ loại bỏ được các chế định pháp luật về khám chữa bệnh đang có bất cập hiện nay.

– Một trong những vấn đề cần giải quyết hiện nay là “quá tải” bệnh viện. Vậy khi Luật có hiệu lực có khắc phục được hạn chế này?

Khi Luật ban hành, Bộ Y tế cần tiếp tục thực hiện thêm một việc lớn khác. Đó là đề xuất xem xét, sửa đổi tổng thể Luật Chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đưa toàn bộ chính sách của Đảng, Nhà nước đã được ghi nhận bằng các văn bản vào để có một chính sách tương đối đồng bộ trong lĩnh vực này. Tuy vậy, vấn đề lớn hiện nay là các quy định của Luật phải giải quyết thấu đáo các quy định về khám chữa bệnh hiện nay.

Nhiều bệnh viện tuyến trên hiện nay vẫn đang trong tình trạng quá tải. (Ảnh: CH)

Việt Nam có nhiều thầy thuốc giỏi

– Với tư cách là cơ quan thẩm tra về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bà quan tâm nhiều đến những vấn đề gì của dự Luật?

– Điều tôi quan tâm là việc cấp chứng chỉ hành nghề y và giấy phép cho cơ sở y tế như thế nào? Hiện nay, chúng ta đang theo xu hướng là cứ 5 năm sẽ cấp lại chứng chỉ hành nghề một lần. Đây cũng là một phương án tốt bởi với ngành y, việc cập nhật kiến thức thường xuyên và tu dưỡng y đức là hết sức cần thiết, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh như hiện nay.

Bên cạnh đó, điều kiện để chăm sóc sức khỏe sẽ tốt hơn đòi hỏi các thầy thuốc cũng phải cập nhật kiến thức nhiều hơn, thường xuyên hơn. Thực tế cho thấy, đến nay nhiều tiến bộ của nền y khoa thế giới đã được các thầy thuốc Việt Nam tiếp cận và triển khai khá thành công và có rất nhiều thầy thuốc giỏi.

Tôi cho rằng, với số lượng thầy thuốc lớn như hiện nay, cần có lộ trình và thứ tự ưu tiên trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho thầy thuốc. Sau khi thực hiện tốt việc này, chất lượng khám chữa bệnh sẽ được nâng cao hơn nữa.

Dự luật Khám bệnh, chữa bệnh có 8 chương, 81 điều. Trong đó, có các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các nguyên tắc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KBCB); chính sách của Nhà nước về KBCB và các hành vi bị nghiêm cấm.

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh; điều kiện đối với người hành nghề KBCB; hình thức tổ chức và điều kiện hoạt động của các cơ sở KBCB ; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở KBCB; quyền và trách nhiệm của cơ sở KBCB; các quy định chuyên môn trong KBCB; sai sót chuyên môn và giải quyết khiếu nại của người bệnh trong KBCB…

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Văn Bản Qppl trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!