Xu Hướng 3/2024 # Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Nhiệm vụ đặt ra

Có 09 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch gồm: 1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH. 3. Tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH. 4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC. 5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC. 6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC. 7. Bảo đảm ngân sách Nhà nước cho hoạt động PCCC. 8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC. 9. Mở rộng hợp tác quốc tế về PCCC.

Chỉ đạo của chính phủ về Nâng cao hiệu quả chính sách trong công tác tuyên truyền PCCC

Trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền: Phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, Bộ Công an hướng dẫn. Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH. Thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác PCCC ở các bộ ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí dành thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin về công tác PCCC và CNCH ở địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. Phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động.

Chỉ đạo cơ quan báo chí, truyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra…

Xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC

Tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH. Cụ thể, Bộ Công an tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH ; Gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc tự kiểm tra an toàn PCCC cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung bảo đảm an toàn PCCC vào tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện chương trình thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC. Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC sâu rộng. Triển khai phương châm “bốn tại chỗ” nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành.

Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả chính sách

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại cơ sở. Giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH. Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH. Kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế.

Các bộ, ngành chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế. Kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Quốc An PCCC chuyên cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi luôn theo dõi, cập nhật và chia sẽ những kiến thức phòng cháy chữa cháy bổ ích đến cho các bạn. Theo dõi trang tin tức của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về PCCC. Nguồn: http://bocongan.gov.vn/

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy, Chữa Cháy

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 – 5 – 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2024/QH14 ngày 27 – 11 – 19 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2024/QH14; Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2024/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về PCCC và CNCH; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2024/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

Định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 – 9 hàng năm.

Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả thực hiện trước ngày 01 – 10 hàng năm theo quy định.

Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

TTXVN đưa tin, theo đó, Quốc hội tán thành Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2024 của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2024 với các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2024 và các đề xuất, kiến nghị của Đoàn giám sát.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu những tồn tại, hạn chế, xem xét tiếp thu, triển khai thực hiện có hiệu quả những đề xuất, kiến nghị được nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chính phủ đôn đốc các địa phương xây dựng, ban hành quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, hoàn thành trong năm 2024.

Các bộ, ngành, địa phương có giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy bắt đầu từ năm học 2024 – 2024.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại Công ty TNHH điện tử Foster, Khu công nghiệp VSIP, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngày 27/11/2024. Ảnh: Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về an toàn PCCC tại cụm dân cư, cụm doanh nghiệp; giải quyết chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC.

Chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC, chú trọng địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy. Sớm thực hiện việc bố trí, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư, nơi đông người theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý về bảo đảm an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của Luật Điện lực, đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC tại các địa bàn, khu vực trọng điểm. Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát PCCC tại địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy nhanh việc thực hiện phân cấp, giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an xã.

Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC và lực lượng Cảnh sát PCCC ở các cấp ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện quy định về hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng và đội PCCC cơ sở không chuyên trách.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật PCCC, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) – PL&DS

Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Theo đó, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Tham mưu xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Chủ trì đánh giá việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC tại các cơ sở, khu dân cư…

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương.

Đối các sở, ngành còn lại và UBND các huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; quản lý tốt công tác PCCC&CNCH; đề xuất với cơ quan thẩm quyền hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập, chồng chéo, nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới.

Công an tỉnh, chủ trì triển khai thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ngoài ra, theo Kế hoạch số 4639, UBND tỉnh đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương về các mặt công tác như: Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC&CNCH, đẩy mạnh xã hội hóa và mở rộng hợp tác PCCC.

Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình theo định kỳ. UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Luật Sư

LSVNO – Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2024 tạo ra diện mạo mới với những kết quả hết sức tích cực, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư. Đồng thời, cũng đặt ra những thách thức và cơ hội mới trong tình hình hiện nay.

Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý để phát huy chế độ tự quản của tổ chức luật sư; đề cao trách nhiệm của các tổ chức luật sư đối với thành viên của mình. Hơn nữa, đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp.

Vừa qua, tại cuộc làm việc với đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Liên đoàn cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định, được đội ngũ luật sư tin cậy giao phó. Có nhiều đóng góp trong hoạt động tư pháp, cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân và các doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, trợ giúp pháp lý, rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào việc giữ gìn an ninh, trật tự và ổn định xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thật sự có nhiều đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội… Một thành quả rõ nét trong quá trình đưa Nghị quyết số 49-NQ/TW đi vào đời sống chính là vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc tham gia góp ý, xây dựng hoàn thiện pháp luật, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, đề xuất và xây dựng được chương V mới về bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; chuyển tải và ghi nhận những nguyên tắc cơ bản mới như suy đoán vô tội, tranh tụng trong xét xử được bảo đảm; đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia tố tụng, tạo vị thế bình đẳng về chỗ ngồi với đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2024… Thực tiễn tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, nhất là các vụ đại án đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng đã khẳng định vai trò quan trọng, vị thế bình đẳng trong thực hiện chức năng bào chữa là một trong ba chức năng cơ bản, tạo thế kiềng ba chân, phản ánh trong một chừng mực nhất định bản chất dân chủ trong tố tụng hình sự Việt Nam.

Xét trên phương diện thực tiễn tham gia tố tụng của đội ngũ luật sư, có thể khẳng định tư tưởng, mục tiêu và các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 49-NQ/TW đề ra đã thật sự đi vào đời sống, vẫn giữ nguyên giá trị nền tảng cho các chủ thể tư pháp vận hành trong một thể chế thống nhất. Nghị quyết đã tạo vị thế và bước đột phá mới cho đội ngũ luật sư thực hiện được sứ mệnh và chức năng xã hội cao quý, sau đó đã được thể chế hóa bằng pháp luật.

Tuy nhiên, trước sự chuyển biến rất nhanh và phức tạp trên các mặt kinh tế, xã hội, đời sống tư pháp và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; tổ chức và hoạt động luật sư cũng đang đứng trước những thách thức và cơ hội rất lớn. Thông qua việc khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị 33-CT/TW, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận thức được việc hoàn thiện các quy chế vận hành nội bộ nhằm nâng cao năng lực tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp nhằm nâng cao tố chất nội lực, xây dựng văn hóa ứng xử nghề nghiệp, vun đắp lòng tin của các chủ thể xã hội đối với đội ngũ luật sư.

Mặt khác, vấn đề tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho luật sư hành nghề, từng bước phủ kín các phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó chú trọng xây dựng được những tổ chức hành nghề tư vấn, tham gia trợ giúp pháp lý có hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, các đối tượng chính sách, hỗ trợ Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong việc cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, cản ngại trong quá trình tham gia tố tụng các vụ án hình sự… được coi là các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian tới. Nếu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, nâng cao chất lượng, uy tín của mỗi cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ là minh chứng rõ nét Nghị quyết số 49-NQ/TW vẫn còn giữ nguyên giá trị và tạo động lực cho sự phát triển nghề luật sư ở Việt Nam.

TS. LS. Phan Trung Hoài Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sau 10 năm thành lập, đội ngũ luật sư Việt Nam đã có được ngôi nhà chung, phát triển và trưởng thành vượt bậc. Nếu thời điểm ban hành Pháp lệnh Luật sư năm 1987 cho đến năm 1989, cả nước chỉ có 186 luật sư; đến thời điểm thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam có 5.300 luật sư; thì hiện nay, cả nước có 13.770 luật sư chính thức, hơn 5.000 người tập sự hành nghề luật sư, trung bình mỗi năm tăng gần 1.000 luật sư.

Các Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Áp Dụng Pháp Luật

Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật. Bài tập học kỳ Xã hội học pháp luật 9 điểm.

Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật

Trong các hình thức thực hiện pháp luật thì áp dụng pháp luật là một hình thức quan trọng, có tính đặc thù bởi nó chứa đựng những yếu tố bảo đảm cho những quy phạm pháp luật được thực hiện trong đời sống thực tế. Vì thế áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật quan trọng và có quan hệ mật thiết với các hình thức còn lại. Nếu chỉ thông qua các hình thức như tuân thủ thi hành và sử dụng pháp luật mà không có áp dụng pháp luật thì nhiều quy phạm pháp luật không được thực hiện hoặc thực hiện không chính xác, không đầy đủ và nghiêm minh đảm bảo cho quan hệ pháp luật đi vào đời sống góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nếu như tuân thủ và chấp hành và sử dụng pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể đều có thể thực hiện, thì áp dụng pháp luật luôn có sự tham gia của nhà nước, là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong hoạt động áp dụng pháp luật bao hàm tất cả các hình thức thực hiện pháp luật. Việc các cơ quan nhà nước tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp luật của họ đòi hỏi các cơ quan phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật, tức là tự kiềm chế không phạm vào các điều cấm trong khi áp dụng pháp luật. Thi hành các nghĩa vụ pháp luật và vận dụng đúng đắn, chính xác các quy phạm pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật.

Hoạt động áp dụng pháp luật luôn chịu sự chi phối, ảnh hưởng của nhiều nhân tố, bao gồm cả chủ quan và khách quan, do đó có thể gây ra nhầm lẫn, sai sót trong quá trình thực hiện. Mọi nhầm lẫn sai sót trong việc đưa ra các phán quyết , các quyết định áp dụng pháp luật từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều có thể gây phương hại, thậm chí nghiêm trọng, đến lợi ích của nhà nước, của tập thể hoặc của công dân. Sự cẩn trọng chính xác dựa trên những căn cứ pháp luật hiện hành trong việc đưa ra các phán quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động áp dụng pháp luật. Chính vì vậy, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật nói chung ở nước ta hiện nay, và đối với hoạt động áp dụng pháp luật cũng cần có các biện pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện. Vì thế em chọn đề tài: ” phân tích các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật ? liên hệ với thực tiễn áp dụng pháp luật ở nước ta hiện nay?”.

1. Khái niệm hoạt động áp dụng pháp luật

Nhà nước xây dựng và ban hành pháp luật nhằm tác động vào và điều chỉnh các quan hệ xã hội. Sự tác động đó chỉ thực sự có hiệu quả cao khi tất cả các nguyên tắc , quy định của pháp luật được thực hiện một cách đầy đủ chính xác và triệt để. Tuy nhiên, nếu nhà nước chỉ trông chờ vào các hình thức tuân theo pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật thì sẽ có rất nhiều quy phạm pháp luật không được thực hiện. Nguyên nhân có thể là do các chủ thể không muốn thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nếu thiếu sự tham gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt, khi các hành vi vi phạm phạm pháp luật, xảy ra, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của các nhóm xã hội và của công dân, đòi hỏi có các chế tài , biện pháp sử lí thích đáng từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là lúc cần đến biện pháp thực hiện pháp luật đặc biệt hơn – áp dụng pháp luật.

Như vậy áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức, thể hiện quyền lực nhà nước, được thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền,nhằm cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể đối với các cá nhân tổ chức cụ thể.

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!