Xu Hướng 1/2023 # Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… # Top 4 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Nhiệm vụ đặt ra

Có 09 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch gồm: 1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH. 3. Tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH. 4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC. 5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC. 6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC. 7. Bảo đảm ngân sách Nhà nước cho hoạt động PCCC. 8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC. 9. Mở rộng hợp tác quốc tế về PCCC.

Chỉ đạo của chính phủ về Nâng cao hiệu quả chính sách trong công tác tuyên truyền PCCC

Trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền: Phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, Bộ Công an hướng dẫn. Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH. Thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác PCCC ở các bộ ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí dành thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin về công tác PCCC và CNCH ở địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. Phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động.

Chỉ đạo cơ quan báo chí, truyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra…

Xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC

Tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH. Cụ thể, Bộ Công an tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH ; Gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc tự kiểm tra an toàn PCCC cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung bảo đảm an toàn PCCC vào tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện chương trình thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC. Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC sâu rộng. Triển khai phương châm “bốn tại chỗ” nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành.

Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả chính sách

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại cơ sở. Giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH. Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH. Kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế.

Các bộ, ngành chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế. Kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Quốc An PCCC chuyên cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi luôn theo dõi, cập nhật và chia sẽ những kiến thức phòng cháy chữa cháy bổ ích đến cho các bạn. Theo dõi trang tin tức của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về PCCC. Nguồn: http://bocongan.gov.vn/

Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Theo đó, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Tham mưu xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Chủ trì đánh giá việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC tại các cơ sở, khu dân cư…

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương.

Đối các sở, ngành còn lại và UBND các huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; quản lý tốt công tác PCCC&CNCH; đề xuất với cơ quan thẩm quyền hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập, chồng chéo, nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới.

Công an tỉnh, chủ trì triển khai thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ngoài ra, theo Kế hoạch số 4639, UBND tỉnh đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương về các mặt công tác như: Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC&CNCH, đẩy mạnh xã hội hóa và mở rộng hợp tác PCCC.

Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình theo định kỳ. UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Nghị Quyết 39/2012/Qh13 Tiếp Tục Nâng Cao Hiệu Lực Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách

VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11; Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/QH13 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 ; Trên cơ sở xem xét Báo cáo kết quả giám sát số 263/BC-UBTVQH13 ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo số 304/BC-CP ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: Điều 1.

Quốc hội cơ bản tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém như: chưa bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo với các quy định của một số luật chuyên ngành trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai hiện hành còn một số nội dung chưa đủ rõ, chưa thật đồng bộ. Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư , các thủ tục hành chính về đất đai còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo l ợi ích của Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi . Tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai còn lớn. Có nhiều quyết định hành chính về đất đai chưa bảo đảm trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền, nội dung theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, có nhiều sai sót. Hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai chưa cao. Một số cơ quan có thẩm quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức ; công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai còn kém hiệu quả. Việc thanh tra, giám sát chưa thường xuyên và xử lý các hành vi sai phạm về đất đai chưa nghiêm, còn sai sót. Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp, khiếu nại đông người có xu hướng tăng lên.

Điều 2.

Để thực hiện tốt chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc ban hành, thực hiện các quyết định hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai , Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung sau :

Sửa đổi, bổ sung Luật đất đai theo hướng cụ thể hóa tối đa các quy định đã áp dụng ổn định trong thực tiễn. Quy định rõ các quyền đại diện chủ sở hữu và quyền thống nhất quản lý của Nhà nước, quyền của người sử dụng đất, các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Nhà nước quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra, bảo đảm hài hoà về lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư. Sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; Nhà nước ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quy định về điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng loại đất, các đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, cho thuê đất; có cơ chế xử lý chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về đất đai.

Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

2. Trước năm 2015 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ. Bảo đảm kinh phí đáp ứng nhu cầu hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống nhất hệ thống hồ sơ địa chính trên cả nước. Hoàn thiện hệ thống điều tra, đánh giá tài nguyên đất, số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu, dữ liệu về đất đai phục vụ cho việc hoạch định chính sách và ban hành quyết định của cơ quan nhà nước trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

3. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền chủ động xem xét từng vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trong phạm vi quản lý để giải quyết kịp thời, dứt điểm, công bố công khai kết quả giải quyết, không để khiếu kiện vượt cấp, diễn biến phức tạp, khiếu kiện đông người; chịu trách nhiệm về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. N âng cao vai trò của Tòa án nhân dân các cấp trong việc giải quyết các khiếu kiện đối với các quyết định hành chính về đất đai. Từ nay đến cuối năm 2012, tập trung rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

4. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, kiện toàn về tổ chức và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiếp dân từ trung ương đến địa phương. Bố trí cán bộ có năng lực, đạo đức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở. Chú trọng công tác hòa giải tại cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các cấp chủ động, làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối, làm mất trật tự an toàn xã hội.

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nhiệm vụ được giao chỉ đạo thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

6. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính về đất đai phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của quyết định ban hành; có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các quyết định hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai. Á p dụng c ông nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại , tố cáo của công dân , bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền về quá trình xem xét, xử lý, giải quyết, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp, một vụ việc nhưng nhiều cơ quan hành chính , Tòa án cùng đồng thời giải quyết .

7. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc phục tình trạng chuyển đơn thư lòng vòng, chậm giải quyết, né tránh trách nhiệm; không để xảy ra việc cấp có thẩm quyền đã xử lý đúng pháp luật nhưng cơ quan khác lại có ý kiến làm vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. P hát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 3.

Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện Nghị quyết và hàng năm báo cáo Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này .

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tham gia giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012.

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Luật Nghĩa Vụ Quân Sự

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở, năm 2016 – năm đầu thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự mới, chất lượng công tác tuyển quân được nâng lên rõ rệt. Các địa phương, đơn vị đã tuyển đủ 100% chỉ tiêu; số lượng thanh niên nhập ngũ có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên đạt trên 55%; trong đó, trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học đạt 12,1%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 65%; tỷ lệ đảng viên đạt 1,6%. Tiêu biểu là các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Bên cạnh kết quả tích cực đó, việc thực hiện Luật vẫn còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số địa phương chưa được coi trọng đúng mức; nhận thức của một bộ phận nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự chưa thật đầy đủ. Việc thực hiện quy trình tuyển quân ở một số địa phương còn lúng túng, nhất là áp dụng những điểm mới trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và khi địa phương phải thực hiện “tròn khâu”. Việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở một số địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ, v.v.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Trước hết, cần chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là nội dung, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện Luật. Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, năm 2017 tiếp tục được xác định là năm đột phá về chất lượng tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới. Vì vậy, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật. Trong đó, cần kết hợp tuyên truyền thường xuyên với tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm trong “mùa tuyển quân”; kết hợp giáo dục, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, với lồng ghép phổ biến luật trong hoạt động của các tổ chức, đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, v.v. Việc tuyên truyền cần tập trung làm rõ nội dung cơ bản về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, giúp công dân hiểu rõ nghĩa vụ thiêng liêng, cũng như các chế độ, chính sách mà quân nhân, gia đình quân nhân được hưởng trong thời gian tại ngũ, khi xuất ngũ. Đi liền với đó, các địa phương cần xử lý kiên quyết, nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, để nâng cao hiệu quả giáo dục và răn đe. Mặt khác, các địa phương thường xuyên coi trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nghĩa vụ quân sự, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của cơ quan quân sự địa phương trong thực hiện công tác tuyển quân. Cùng với đó, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, trước hết là Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu tích cực bám nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị giải quyết những vướng mắc nảy sinh để thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Phát huy kinh nghiệm của những năm qua, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, dự lễ giao nhận quân tại các địa phương. Các cơ quan thông tấn, báo chí của Quân đội, Trung ương và địa phương kịp thời tuyên truyền, góp phần động viên công dân hăng hái lên đường nhập ngũ.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng của các địa phương, đơn vị và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân, trong đó, cơ quan quân sự làm nòng cốt. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, cơ quan quân sự địa phương cần chú trọng tăng cường cán bộ bám nắm cơ sở, chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ các nội dung cơ bản, những nội dung mới của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và quy trình, quy định công tác tuyển quân đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Đặc biệt, phát huy vai trò của cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn trong việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương, từ đăng ký nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về nơi cư trú, cả công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội. Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để phúc tra nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại các nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp,… nơi công dân đang học tập, công tác, bảo đảm công bằng trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực tiễn công tác tuyển quân cho thấy, các trường hợp đơn vị phải loại trả chủ yếu do không bảo đảm sức khỏe và vi phạm pháp luật trước khi nhập ngũ. Vì vậy, cơ quan quân sự các tỉnh, huyện cần tham mưu, phối hợp với ngành chức năng địa phương tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, khám tuyển sức khỏe chặt chẽ, theo đúng quy định, đảm bảo “tuyển người nào chắc người đó”. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Các địa phương, đơn vị cần quan tâm huy động các nguồn lực xã hội phục vụ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chế độ, chính sách cho công dân, nhất là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện cho họ có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần động viên, khích lệ công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, các đơn vị nhận quân phải thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương trong tuyển chọn, tiếp nhận chiến sĩ mới, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, nhất là các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần bám sát thực tế ở địa phương, đơn vị, chỉ đạo chặt chẽ quá trình tuyển quân và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh theo chức trách, thẩm quyền được giao, nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng LÊ QUANG CHÍNH, Cục trưởng Cục Quân lực

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Hiệu Quả Chính Sách, Pháp Luật… trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!