Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết 6A Của Tổng Liên Đoàn # Top 13 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết 6A Của Tổng Liên Đoàn # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết 6A Của Tổng Liên Đoàn được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Hướng Dẫn 350 Của Tổng Liên Đoàn, Hướng Dẫn 849 Của Tổng Liên Đoàn, Hướng Dẫn 983 Tổng Liên Đoàn, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Trong Hội Nghỉ Tổng Kết Huyện Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch Về Tiếp Xúc Cử Tri, Nghị Quyết Liên Tịch 03 2010, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2002/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Báo Cáo Tham Luận Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010/nqlt, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Ngày 13/5/2011, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Về Phòng Chống Ma Túy, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch 02/nqlt-tlĐ-nn&ptnt, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca Hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccbvn, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001 Nqlt, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca – Hccb Giữa Bộ …, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005/nqlt-hon-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2008/nqlt-blĐtbxh-bca, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/ Bca- Hccb Việt Nam, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttq,

Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Hướng Dẫn 350 Của Tổng Liên Đoàn, Hướng Dẫn 849 Của Tổng Liên Đoàn, Hướng Dẫn 983 Tổng Liên Đoàn, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Trong Hội Nghỉ Tổng Kết Huyện Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999,

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam: Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4

Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đoàn kiểm tra đánh giá: Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” nghiêm túc. Trong việc thực hiện có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Đoàn Chủ tịch ban hành một số văn bản quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động công đoàn; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp; ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu. Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được phát huy, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định, quy chế của Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; rà soát, đánh giá và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình hoặc tín nhiệm thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được tăng cường và đẩy mạnh hơn; đã ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, quy định thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế như việc ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đồng bộ; một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch thiếu giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, mang tính phong trào, chưa trở thành công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc quản lý tài sản của công đoàn (hoạt động của khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ) hiệu quả chưa cao…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dân chủ, đoàn kết, thống nhất với quyết tâm chính trị rất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 101, Quy định 55, Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, qua đó giúp các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương một cách bài bản, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thức hiện… Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt được qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Trung ương về nêu gương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu nghiêm túc, khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó cần có kế hoạch thật cụ thể để khắc phục hiệu quả những hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động; có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, góp phần tăng sức đề kháng cho đoàn viên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội…

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tập trung hoàn thành xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; rà soát, chấn chỉnh hoạt động các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, tiêu cực, tham nhũng. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát cùng cấp và kiểm tra cấp dưới, xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân sai phạm và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm chỉ đạo, phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và các đoàn thể chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An

Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999 Giữa Bộ Công An Với Hội Ccb Việt Nam, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Ngày 12/07/1999 Giữa Hội Ccbvn Vad Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 01 Ngày 12/7/1999 Giũa Bộ Công An Và Cựu Chiến Binh, Chương Trình Phối Hợp Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Chính Phủ, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca – Hccb Giữa Bộ …, Mẫu Báo Cáo Giữa Nhiệm Kỳ Đoàn Thanh Niên, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Đoàn Thanh Niên, Báo Cáo Sơ Kết Giứa Nhiệm Kỳ Của Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghi Công Tác Chi Đoàn Thanh Niên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đoàn Thanh Niên, Mau Fon Xin Nghi Cong Tac Doan Thanh Nien, Phân Tích Chủ Trương Của Đảng Và Kết Quả Thực Hiện Công Tác Thanh Niên Giai Đoạn 2011-2020, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Trong Hội Nghỉ Tổng Kết Huyện Đoàn, Tờ Trình Đề Nghị Thành Lập Chi Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Làm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đon Xin Nghỉ Làm Bí Thư Chi Đoàn Thanh Niên , Xin Nghỉ Làm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Bí Thư Đoàn Thành Nien, Don Xin Nghi Bi Thu Chi Doan Thanh Nien, Đơn Xin Nghỉ Đoàn Thanh Niên, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Việc Đoàn Thanh Niên, Tờ Trình Xin Nghỉ Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Việc Lam Bi Thu Chi Doan Thanh Nien, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đoàn Thanh Niên, Ban Mẫu Xin Nghỉ Việc Bi Thu Đoàn Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Ngày 12/7/1999 Của Trung ương Hội Ccb Việt Nam Và Bộ Cong An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Doan Thanh Nien, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn Thanh Niên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Mẫu Việt Đón Xin Ghi Công Tác Đoàn Thành Nien, Công Tác Thu Hút Tập Hợp Đoàn Viên Thanh Niên, Nêu Vai Trò Vị Thế Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Lãnh Đạo Công Tác Đoàn Thanh Niên, Nghiệp Vụ Công Tác Đoàn Thanh Niên, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Đoàn Thanh Niên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Chức Danh Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Chức Danh Bí Thư Đoàn Thanh Nien, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Công An, Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Về Công Tác Đoàn Thanh Niên, Tham Luân Của Đoan Thanh Niên Về Công Tác Dân Vận, Don Xin Nghi Ban Chap Hanh Chi Doan Thanh Nien Thon, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng Của Đoàn Thanh Niên, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên, Cảm Nhận Của Anh Chị Về Tổ Chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Năm 2016, Điều Lệ Hiện Hành Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Bao Gồm, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý , Tham Luận Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Đoàn Viên Thanh Niên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đòn Thanh Niên, Bài Tham Luận Đại Hội Doan Ve Thanh Nien Vuon Toi Dinh Cao, Tien Quan Vao Khoa Hoc Cong Nghe Chi Đoà, Bài Tham Luận Đại Hội Đoàn Về Thanh Niên Vươn Tới Đỉnh Cao, Tiến Quân Vào Khoa Học Công Nghệ, Bài Tham Luận Đại Hội Doan Ve Thanh Nien Vuon Toi Dinh Cao, Tien Quan Vao Khoa Hoc Cong Nghe Chi Đoà, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Báo Cáo Đại Hội Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008,

Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999 Giữa Bộ Công An Với Hội Ccb Việt Nam, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Ngày 12/07/1999 Giữa Hội Ccbvn Vad Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 01 Ngày 12/7/1999 Giũa Bộ Công An Và Cựu Chiến Binh, Chương Trình Phối Hợp Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Chính Phủ, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca – Hccb Giữa Bộ …, Mẫu Báo Cáo Giữa Nhiệm Kỳ Đoàn Thanh Niên, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Đoàn Thanh Niên, Báo Cáo Sơ Kết Giứa Nhiệm Kỳ Của Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghi Công Tác Chi Đoàn Thanh Niên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Công Tác Đoàn Thanh Niên, Mau Fon Xin Nghi Cong Tac Doan Thanh Nien, Phân Tích Chủ Trương Của Đảng Và Kết Quả Thực Hiện Công Tác Thanh Niên Giai Đoạn 2011-2020, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Trong Hội Nghỉ Tổng Kết Huyện Đoàn, Tờ Trình Đề Nghị Thành Lập Chi Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Làm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đon Xin Nghỉ Làm Bí Thư Chi Đoàn Thanh Niên , Xin Nghỉ Làm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Bí Thư Đoàn Thành Nien, Don Xin Nghi Bi Thu Chi Doan Thanh Nien, Đơn Xin Nghỉ Đoàn Thanh Niên, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Việc Đoàn Thanh Niên, Tờ Trình Xin Nghỉ Bí Thư Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Nghỉ Việc Lam Bi Thu Chi Doan Thanh Nien, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đoàn Thanh Niên, Ban Mẫu Xin Nghỉ Việc Bi Thu Đoàn Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Ngày 12/7/1999 Của Trung ương Hội Ccb Việt Nam Và Bộ Cong An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Doan Thanh Nien, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn Thanh Niên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Mẫu Việt Đón Xin Ghi Công Tác Đoàn Thành Nien, Công Tác Thu Hút Tập Hợp Đoàn Viên Thanh Niên, Nêu Vai Trò Vị Thế Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Lãnh Đạo Công Tác Đoàn Thanh Niên, Nghiệp Vụ Công Tác Đoàn Thanh Niên, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Đoàn Thanh Niên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Chức Danh Bí Thư Đoàn Thanh Niên,

Tổng Kết 10 Năm Nghị Quyết 6B/Nq

Sáng ngày 23/6/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đ/c Đặng Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ

Tại Hội nghị đ/c Đặng Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời đưa ra phương hướng trong thời gian tới để các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện.

Trong 10 năm qua, Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Tổng Liên đoàn tặng Cờ cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 17 lượt tập thể, 18 lượt cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ cho 03 tập thể và Bằng khen cho 275 lượt tập thể, 389 lượt cá nhân; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm đều tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào này.

Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ có 02 chị được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Cờ cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 30 cá nhân.

Đ/c Đặng Thị Thanh Hoa trao tặng Cờ cho LĐLĐ Phan Thiết và Bằng khen cho chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May Phú Long (ngoài cùng bên trái) và chị Trần Hồng Hà, Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận (ngoài cùng bên phải)

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết 6A Của Tổng Liên Đoàn trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!