Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Du Lịch Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới # Top 10 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Du Lịch Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Du Lịch Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm; xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, thân thiện và hòa bình. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thu nhập xã hội từ du lịch, tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch trong GDP cả nước và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột chính trị, tôn giáo, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, cạnh tranh thu hút khách giữa các nước trong khu vực ngày càng gay gắt đã tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Tình hình sản xuất kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch còn thấp. Mặt khác, nhận thức về phát triển du lịch ở nhiều nơi còn hạn chế; phối hợp liên ngành chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương chưa phát huy đầy đủ; hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá chưa cao; nguồn khách quốc tế còn phụ thuộc vào một số thị trường; nhân lực du lịch và hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư cho du lịch chưa tương xứng; một số chính sách thúc đẩy phát triển du lịch còn bất cập, chưa tháo gỡ kịp thời; an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại một số điểm đến chưa được duy trì thường xuyên.

Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của đất nước, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo bước chuyển biến đột phá trong phát triển du lịch như sau:

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch

a) Các cấp, các ngành cần nâng cao nhân thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số phát triển của các điểm đến du lịch.

d) Các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm du lịch tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

2. Tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch

Ưu tiên đầu tư để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thông qua các chương trình, đề án, chính sách ưu đãi.

a) Chính phủ đồng ý về kinh phí triển khai thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch và Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia trong năm 2015 như sau: Căn cứ dự toán ngân sách được giao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phê duyệt, phân bổ chi tiết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động sử dụng nguồn chi từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật; Bộ Tài chính cấp kinh phí để tổ chức thực hiện 02 chương trình quốc gia về du lịch nói trên để đảm bảo các hoạt động thành công, hiệu quả.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch:

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập đề án xây dựng “Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch” từ nguồn xã hội hóa, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

d) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bảo đảm môi trường thuận lợi, chủ động bố trí ngân sách, quỹ đất và triển khai các giải pháp phát triển du lịch; đề xuất áp dụng các cơ chế đặc thù về đất đai, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương mở rộng thị trường du lịch quốc tế, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ du lịch; tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn; có chính sách phù hợp khuyến khích thị trường du lịch nội địa phát triển, phát động và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”.

4. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính rà soát các quy định của pháp luật như Luật Đầu tư, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư…, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng nâng mức ưu đãi đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành và địa phương rà soát các quy định về giao đất, thuế sử dụng đất để kiến nghị sửa đổi nhằm giảm thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích cho không gian cảnh quan.

5, Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch

a) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương; sớm sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương.

b) Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành địa phương xây dựng, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch, nghiên cứu giải pháp tổ chức lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

c) Bộ Giao thông vận tải:

– Tăng cường chỉ đạo việc chấn chỉnh và nâng cấp chất lượng phục vụ của ngành hàng không góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho du lịch phát triển theo hướng: Tất cả các lực lượng phục vụ, cung cấp dịch vụ ở sân bay và trên máy bay cho hành khách có tinh thần, thái độ hết lòng phục vụ vì sự phát triển của ngành du lịch.

d) Các Bộ, ngành, địa phương:

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp quản lý hoạt động du lịch tại các điểm đến, bảo đảm vệ sinh, môi trường, chất lượng phục vụ trên cơ sở đánh giá, công nhận dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; khẩn trương hình thành Trung tâm hỗ trợ du khách tại các địa bàn du lịch trọng điểm để triển khai phối hợp hiệu quả hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, thực hiện phương châm xây dựng Việt Nam là điểm đến An toàn – Thân thiện – Chất lượng.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của khách du lịch nước ngoài để bảo đảm an ninh y tế, phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, khu di tích, điểm tham quan du lịch; phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện hoạt động phạm tội hoặc xâm phạm chủ quyền quốc gia.

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh việc chấn chỉnh an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch.

6. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết; chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; tổng hợp đánh giá sơ kết thực hiện Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 hằng năm.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Xây dựng kế hoạch hành động theo lĩnh vực được giao quản lý để triển khai giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết nhằm tạo ngay sự chuyển biến về phát triển du lịch.

– Gửi kế hoạch hành động về Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch để phối hợp giám sát.

– Tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian tiếp theo, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch phân công thành viên Ban Chỉ đạo đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết và các cơ chế, chính sách của pháp luật về ưu đãi phát triển du lịch; báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Triển Khai, Thực Hiện Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch

– Sáng 28/11, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VH,TT&DL triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL và Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Vương Thị Hải Yến – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cùng đại diện một số ngành và địa phương trọng điểm du lịch.

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020, du lịch Việt Nam cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút được 17-20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ du lịch đạt 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD, tạo 4 triệu việc làm,…

Nhằm đưa Nghị quyết 08 vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP, ngày 6/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa; đồng thời, Bộ VH,TT&DL cũng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ.

Tại Thanh Hóa, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1554, ngày 11/5/2017 về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch Thanh Hóa theo hướng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính bền vững, liên vùng, có thương hiệu và tính cạnh tranh cao, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Thanh Hóa cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh;…

Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Triển Khai Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Du Lịch

Sáng ngày 28/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết 103/NQ – CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VHTTDL.

Trong những năm qua, du lịch đã có đóng góp quan trọng với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt trên 10%/ năm, du khách nội địa đạt 11,8%/ năm. Năm 2016, số lượng khách quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng 4,3 lần, khách nội địa đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001, đóng góp trực tiếp 6,8% GDP. Năm 2017, lượng khách quốc tế đạt khoảng 12, 8 triệu lượt khách, tăng 28% so với 2016.

Nghị quyết 103/NQ – CP đã xác định rõ 02 mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Nâng cao nhận thức về du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch; Hoàn thiện thể chế chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn du lịch; Tăng cường quản lý về du lịch.

Để thực hiện Nghị quyết 103/NQ – CP, trong thời gian tới, Thái Bình sẽ chủ động tổ chức, triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng của mình, định kỳ sơ kết, đánh giá, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2020 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thảo Tiên

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 36A Về Chính Phủ Điện Tử

Văn phòng Chính phủ đã có bản báo cáo tình hình thực hiện một số giải pháp của Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử tới hết quý I/2016 trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a), Văn phòng Chính phủ cho biết về kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ; tính đến ngày 24/3/2016 đã có 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chính thức liên thông (gửi/nhận) văn bản điện tử với UBND chúng tôi hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xỷ lý văn bản giữa 2 cơ quan.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ mở rộng liên thông văn bản điện tử tới các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Cụ thể, trước ngày 1/6/2016 sẽ hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và chúng tôi thử nghiệm tích hợp dịch vụ công trực tuyến ở cấp tỉnh; trên cơ sở đó lập phương án xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 6/2016 và hoạt động chính thức từ tháng 9/2016.

Ngoài ra, việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang được Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/7/2016.

Cùng với đó là tích cực thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a; thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 theo danh sách do Văn phòng Chính phủ ban hành.

(Theo Báo chính phủ điện tử)

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Du Lịch Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!