Xu Hướng 8/2022 # Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022 # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022 # Top View

Xem 693

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022 được cập nhật mới nhất ngày 11/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 693 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Hà Nội Lần Thứ Xvi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Liên Đội
 • Nghị Quyết Đại Hội Liên Đội Nhiệm Kì 2022
 • QUYẾT NGHỊ

  I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

  Năm năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh tập trung, nỗ lực vượt khó khăn, phát huy nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, vị trí cửa ngõ phía Tây thành phố; kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung mạnh mẽ; công tác quy hoạch có nhiều tiến bộ; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế có bước phát triển tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo chặt chẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có nhiều kết quả tốt; phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện đề ra.

  Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X vẫn còn một số nội dung chưa đạt, tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, đất đai, xây dựng, môi trường, trật tự an toàn xã hội có tập trung nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; việc triển khai, thực hiện một số chương trình, công trình trọng điểm còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thực hiện tốt. Hoạt động các loại hình ở lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông, nguy cơ cháy nổ có chiều hướng gia tăng. Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát còn tồn tại. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhiều mặt còn hạn chế. Công tác vận động nhân dân có đổi mới nhưng chưa theo kịp yêu cầu, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và đoàn thể có nơi chưa phù hợp, chưa phát huy hết sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém trên là do một số nguyên nhân

  Nguyên nhân hạn chế: (1) Nguyên nhân chính của những yếu kém là do sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện có lúc, có nơi chưa theo kịp thực tiễn. Năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu kiên quyết, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tình hình quản lý đất đai, xây dựng, đặc biệt ở một số xã chăn nuôi heo tự phát gây ô nhiễm môi trường, giải tỏa mua bán lấn chiếm lề đường…, các cơ quan chuyên môn chưa kiên trì phối hợp và hỗ trợ của các sở, ngành thành phố để giải quyết những khó khăn của huyện. (2) Kỷ luật hành chính trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thực sự gắn bó chặt chẽ, thiếu sự thống nhất cao, lúng túng trong xử lý, đặc biệt là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp còn bị động. Sự phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trong tham mưu, đề xuất, đeo bám xử lý công việc chưa hiệu quả, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. (3) Trong chỉ đạo hoạt động của một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện còn thiếu sự đầu tư, hỗ trợ cho cơ sở; nội dung thiếu tính sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của từng đoàn viên, hội viên. Chưa có nhiều giải pháp và mô hình mới trong bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt phong trào ở cơ sở còn hạn chế về kỹ năng tập hợp lực lượng và thiếu về số lượng nên công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn. (4) Ban Thường vụ Huyện ủy chưa kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, quản lý đất đai, xây dựng, còn để xảy ra bùng phát xây dựng không phép, sai phép; chưa quyết liệt trong điều hành triển khai các dự án trọng điểm. (5) Công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự sâu rộng, nội dung và hình thức tuyên tuyền chưa phong phú, đa dạng; việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào ở cộng đồng dân cư chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

  Thứ nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất tạo được sự tin tưởng và đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh, triển khai thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ.

  Thứ hai, cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, có uy tín trong vận động quần chúng, thường xuyên lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về chủ trương, giải pháp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

  Thứ ba, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành phải nhạy bén, nắm bắt thực tiễn từ cơ sở và mạnh dạn, kiên trì đề xuất những giải pháp đột phá tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh.

  Thứ tư, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chăm lo tốt cho an sinh xã hội, chăm lo cho cơ sở; từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

  Thứ năm, tổ chức sơ, tổng kết thực tiễn, nhân rộng điển hình, mô hình, kinh nghiệm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

  (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2022 – 2022 đạt 20%/năm (theo giá so sánh năm 2010), trong đó ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 21%/năm; ngành dịch vụ, thương mại tăng 20%/năm, ngành nông nghiệp tăng 5%/năm. Đến năm 2022, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ 80%, dịch vụ, thương mại 17,5% và nông nghiệp 2,5%.

  (2) Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 5.000 tỷ đồng.

  (3) Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân đạt 7%/năm, trong đó tốc độ tăng thu thuế công thương nghiệp đạt 12%/năm.

  (4) Đến năm 2022, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 2,568 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8m2/người.

  (5) Phấn đấu giải quyết việc làm tại chỗ ít nhất 30.000 lao động; đến cuối năm 2022 kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo nghề đạt 85%.

  (6) Đến năm 2022, phấn đấu ít nhất 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế và 90% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm giai đoạn 2022 – 2022 tiếp tục duy trì dưới 1,17%.

  (7) Đến năm 2022, nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so năm 2011; giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất từ 3 – 4%/năm.

  (8) Trong nhiệm kỳ phấn đấu cung cấp nước sạch cho các hộ dân đạt 100%. Xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; di dời các cơ sở sản xuất, các điểm chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư. Nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư hiện hữu có hệ thống thoát nước đạt 55%, khu dân cư đầu tư mới đạt 100%; các khu, cụm công nghiệp đạt 100%.

  (9) Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và các tiêu chuẩn giáo dục quốc phòng, an ninh cho đảng viên, hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cán bộ và các thành viên ở ấp – khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,9% so với tổng dân số; tổ chức diễn tập trị an hàng năm cấp xã – thị trấn đạt chỉ tiêu theo quy định.

  (10) Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng phạm pháp hình sự và kéo giảm tội phạm hình sự trên số dân. Phấn đấu điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; kéo giảm tai nạn giao thông 5%/năm trên cả 3 mặt; giải quyết dứt điểm và không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội; tất cả người nghiện đều được lập hồ sơ quản lý theo quy định. Phấn đấu xây dựng 100 % xã – thị trấn đạt loại khá về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có trên 80% khu dân cư, xã – thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Kiềm chế kéo giảm số vụ cháy xảy ra hàng năm, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

  (11) Trong nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém 2 năm liên tục. Kết nạp ít nhất 1.500 đảng viên, trong đó có 20% đảng viên khu vực doanh nghiệp và địa bàn dân cư. Có từ 98% đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có 500 lao động trở lên sản xuất kinh doanh ổn định; thành lập ít nhất 12 chi bộ trong các doanh nghiệp có trên 100 lao động; 16 chi bộ trong các doanh nghiệp dưới 100 lao động. Hàng năm các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, Hội quần chúng cấp huyện phải có sáng kiến về đổi mới phương thức hoạt động được Hội đồng thi đua huyện công nhận kết quả thi đua hàng năm đều đạt từ xuất sắc trở lên.

  (1) Hoàn thiện đề án: Nâng cấp huyện Bình Chánh thành quận hoặc thị xã (Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 417/TB-VP ngày 06 tháng 6 năm 2022) trình cơ quan chức năng phê duyệt và triển khai thực hiện.

  (2) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2022 – 2022.

  (3) Chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2022 – 2022.

  (4) Chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng xã Bình Hưng, thị trấn Tân Túc phù hợp với các tiêu chí nông thôn mới.

  (5) Chương trình cung cấp nước sạch cho nhân dân.

  (1) Xây dựng Khu di tích Vườn Thơm, xây dựng mới nhà bia tưởng niệm Tiểu đoàn 6 Bình Tân, xã Bình Lợi, nhà bia Bộ đội An Điền, xã Vĩnh Lộc A.

  (2) Hoàn thành các công trình giao thông: Đường Vĩnh Lộc, đường Trần Đại Nghĩa (giai đoạn 2), đường nối Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, cầu Tân Bửu, cầu Rạch Rô (xã Đa Phước).

  Tập trung việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng việc kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện phát triển những ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị cao. Đẩy mạnh việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát triển nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh theo chủ trương của thành phố. Phát huy hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững. Nâng chất kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  Đảm bảo cân đối các khoản thu, chi ngân sách, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư công; công khai minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước, đầu tư công. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; rà soát, sắp xếp bố trí vốn đảm bảo đúng mục tiêu, thời gian hoàn thành dự án theo quy định.

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị và qui hoạch. Tiếp tục kiến nghị hủy bỏ các quyết định, các dự án chậm triển khai, thu hồi các diện tích mặt đất, mặt nước đã giao cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng khai thác, sử dụng có hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo quy định.

  Rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng phải đồng bộ với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2022 tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo đúng tiến độ. Triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, có hiệu quả.

  Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, trình độ đào tạo, năng lực nghề nghiệp; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; tiếp tục triển khai chương trình xã hội hóa giáo dục. Đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận giáo dục. Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, tăng số lượng tuyển sinh đào tạo. Nâng hiệu quả đào tạo, tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, gắn đào tạo với giải quyết việc làm.

  Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với tổ chức thực hiện “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”. Tuyên tuyền tạo bước chuyển căn bản trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và văn minh nơi công cộng. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa và các công trình di tích lịch sử, nhằm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục truyền thống cho Nhân dân.

  Tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Phát triển mô hình khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh; triển khai mô hình bác sĩ gia đình; thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Triển khai đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2022; đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới bệnh viện Bình Chánh; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu an toàn thực phẩm theo đề án an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2025.

  Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng lao động, đặc biệt là người nghèo. Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện Chương trình giảm nghèo. Tăng cường vận động nguồn lực để đảm bảo thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho trẻ em đến năm 2022. Chú trọng dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người sau cai nghiện.

  Tổ chức diễn tập phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, diễn tập khu vực phòng thủ theo định kỳ. Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và tổ chức diễn tập phòng thủ hàng năm. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên bảo đảm chất lượng.

  Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy đến năm 2022, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo chương trình mục tiêu 03 giảm. Chú trọng công tác phòng ngừa và ngăn chặn các hình thức phạm tội mới, lợi dụng công nghệ cao để phạm tội. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm; phối hợp công tác giữa Công an các tỉnh giáp ranh và các quận – huyện trong việc giữ vững an ninh trật tự. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được chú trọng; triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

  Tập trung thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tập trung tuyên tuyền, giám sát thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mỗi khu phố, ấp phải có lực lượng và phương tiện chữa cháy đủ mạnh để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Thành lập 02 đội chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện.

  Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2022; phối hợp chặt chẽ cơ quan ngành dọc để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải quyết án tạm đình chỉ, công tác thi hành án dân sự, không để quá hạn theo luật định.

  Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2022, đảm bảo công khai, minh bạch khi thực thi chính sách pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, phối hợp tốt giữa các cơ quan chuyên môn và vai trò của nhân dân tập trung ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản Nhà nước. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị.

  Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất, cải tiến về nội dung, phương pháp. Tập trung đổi mới đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ.

  Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở, bám sát thực tiễn; ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý từ huyện đến xã – thị trấn; tiếp tục thực hiện khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính. Bổ sung cán bộ trẻ có trình độ, năng lực cho chính quyền cấp huyện, xã – thị trấn. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức; công khai, minh bạch công tác tuyển dụng công chức. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành, thực hiện công vụ và giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị.

  Hiện đại hóa nền hành chính, kiện toàn phương thức điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thực hiện “4 công khai”, chế tài nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây phiền hà dân. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng hiệu quả và thiết thực, tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tế; giảm hội họp, giảm các hoạt động hình thức, không thiết thực.

  Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 2 năm 2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 489-QĐ/TU ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 31-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

  Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, neo đơn, công nhân, nông dân, sinh viên và lực lượng vũ trang có thu nhập thấp. Phát huy vai trò của mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân; tập trung xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình phối hợp liên tịch hoạt động giữa mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng nòng cốt, vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tri thức tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, doanh nhân. Tiếp tục sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

  II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa X nhiệm kỳ 2010 – 2022. Các kinh nghiệm rút ra, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI gồm 43 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chuẩn y theo quy định.

  V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Bình Chánh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của huyện Bình Chánh anh hùng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Nhiệm Vụ Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Hỗ Trợ Trực Tiếp Người Dân Khó Khăn Do Dịch Covid
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100