Xu Hướng 8/2022 # Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (9/1960) Đề Ra Mấy Nhiệm Vụ Chiến Lược Của Cách Mạng Việt Nam Câu Hỏi 204273 # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (9/1960) Đề Ra Mấy Nhiệm Vụ Chiến Lược Của Cách Mạng Việt Nam Câu Hỏi 204273 # Top View

Xem 891

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (9/1960) Đề Ra Mấy Nhiệm Vụ Chiến Lược Của Cách Mạng Việt Nam Câu Hỏi 204273 được cập nhật mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 891 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Công Đoàn Vnsteel Tổ Chức Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Iii Của Đảng Bộ Tct Và Tập Huấn Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Cđvn Khóa Xii Và Bộ Luật Lao Động 2022 Tại Kv Phía Nam
 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iv Của Đảng
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Iv Đảng Bộ Quận 9
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân
 • Sự Phát Triển Lý Luận Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 • Từ khi hòa bình lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc đang tiến những bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, tǎng cường lực lượng về mọi mặt, trở thành thành trì của cách mạng cả nước. Trong khi đó thì đế quốc Mỹ và bọn Ngô Đình Diệm dựng lên ở miền Nam một chính quyền độc tài và hiếu chiến, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và cǎn cứ quân sự của đế quốc Mỹ. Sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta đang bị chúng cản trở và phá hoại.

  Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ chiến lược:

  tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

  giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

  Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau.

  Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ tất yếu sau khi đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc được ngày càng vững mạnh về mọi mặt thì càng có lợi cho cách mạng giải phóng miền Nam, cho sự phát triển của cách mạng trong cả nước, cho việc gìn giữ và củng cố hòa bình ở Đông Dương, Đông – Nam á và thế giới. Vì vậy, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc tiến hành trong khi ở miền Nam phải ra sức tập hợp mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, mở rộng và củng cố khối đoàn kết dân tộc, cô lập đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh củng cố hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Vì vậy phương châm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là: xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam.

  Trong sự nghiệp hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà, đồng bào ta ở miền Nam có nhiệm vụ trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để giải phóng miền Nam. Cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào miền Nam còn có tác dụng ngǎn chặn âm mưu của Mỹ – Diệm gây lại chiến tranh, tích cực góp phần giữ gìn hòa bình ở Đông Dương, Đông – Nam á và thế giới.

  Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, mỗi nhiệm vụ nhằm giải quyết yêu cầu cụ thể của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt. Hai nhiệm vụ đó lại nhằm giải quyết mâu thuẫn chung của cả nước giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hòa bình thống nhất Tổ quốc.

  Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam hiện nay là: tǎng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tǎng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông – Nam á và thế giới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (Tháng 9
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Lần Ii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng
 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng Lao Động Việt Nam Về Nhiệm Vụ Và Đường Lối Của Đảng Trong Giai Đoạn Mới
 • Cán Bộ Chủ Chốt Tp Nghiên Cứu, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảng Và Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng Bộ Thành Phố
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (9/1960) Đề Ra Mấy Nhiệm Vụ Chiến Lược Của Cách Mạng Việt Nam Câu Hỏi 204273 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100