Xu Hướng 3/2023 # Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 # Top 5 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 9, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 6, 8 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung Uong 8, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7,

Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị Số 05

Ngày 15-6, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiïën haânh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) tại Đảng bộ T.P Sông Công.

Theo đánh giá, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ T.P Sông Công đã có sự chuyển biến trong nhận thức và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cöng tác xêy dựng Đảng được tăng cường; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên; công tác tuyên truyền có những cách làm mới, sáng tạo, giúp các chỉ thị, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, qua kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa…

Trong dịp này, lãnh đạo Thành ủy Sông Công đã đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ để làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ hằng năm; phổ biến các mô hình hay về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn quốc để các đơn vị học tập kinh nghiệm…

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05

Thực hiện Quyết định số 173-QĐNS/TW ngày 29/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đoàn cũng đã kiểm tra cụ thể các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Tài nguyên – Môi trường, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Khu công nghiệp tỉnh.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất với những kết quả kiểm tra được chỉ ra trong báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là giám sát, kiểm tra. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng. Việc tiến hành kiểm tra thực hiện các nội dung này là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch trong thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp bổ sung, thống nhất nội dung kết luận, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Cùng ngày, tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương tưởng nhớ các thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong của cả nước nói chung và 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 nói riêng./.

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 Tại Bộ Tn&Amp;Mt

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, Đoàn sẽ có đánh giá nghiêm túc, đúng đắn, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, sai phạm (nếu có) để báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả kiểm tra. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đánh giá về hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Phó Thủ tướng giao các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng chức trách, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị được kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Ban cán sự xác định việc triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt với sự chỉ đạo quyết liệt, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể và đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, thích hợp.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên được Ban cán sự Đảng và các đảng uỷ trực thuộc quan tâm và đạt nhiều kết quả; kỷ luật và kỷ cương hành chính được cải thiện, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, tận tuỵ với công việc được giao, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Bộ chỉ đạo triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất ở các cấp uỷ đảng, đơn vị thuộc Bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập và làm theo, ở từng cấp đều được xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Các nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện quy thoái, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Bộ đã rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việc thẩm định, xác minh tính trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được thực hiện nghiêm túc, kỹ càng, chưa phát hiện các trường hợp sai phạm trong công tác này.

Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của một cách nghiêm túc, đồng bộ đã góp phần giúp Bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã thẳng thắn đóng góp các ý kiến đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập thời gian tới./.

Theo Lê Sơn/Báo Chính phủ

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!