Xu Hướng 8/2022 # Những Quy Định Cơ Bản Về Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Những Quy Định Cơ Bản Về Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh # Top View

Xem 495

Bạn đang xem bài viết Những Quy Định Cơ Bản Về Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh được cập nhật mới nhất ngày 11/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hội Đồng Thành Viên Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Hợp Danh
 • Điều Kiện Và Thể Thức Tiến Hành Họp Hội Đồng Thành Viên
 • Mẫu Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Thành Viên Công Ty 2022
 • Dịch Vụ Luật Doanh Nghiệp Usa Di Trú Nhập Cư Công Tác Tại Hoa Kỳ
 • A. Hội đồng thành viên là gì?

  Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

  B. Hội đồng thành viên trong công ty TNHH có quyền và nghĩa vụ gì?

  1. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
  2. Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;
  3. Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;
  4. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
  5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
  6. Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
  7. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;
  8. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  9. Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
  10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  11. Quyết định tổ chức lại công ty;
  12. Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
  13. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  C. Trường hợp cá nhân là thành viên chịu trách nhiệm pháp luật

  3. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

  D. Chủ tịch hội đồng thành viên – Quyền và nghĩa vụ

  Điều 57 Luật Doanh Nghiệp quy định về Chủ tịch hội đồng thành viên trong công ty TNHH (2 thành viên trở lên) như sau:

  1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

  2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
  • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
  • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
  • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

  Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Trở Thành Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Quy Định Pháp Luật Về Hội Đồng Thành Viên Của Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp Về Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh ?
 • Luật Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Hợp Tác Xã Có Phải Là Một Loại Hình Doanh Nghiệp ? Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Mới Hợp Tác Xã ?
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Những Quy Định Cơ Bản Về Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100