Xu Hướng 2/2023 # Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Lần Thứ 21 Khoá Iii (Tháng # Top 2 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Lần Thứ 21 Khoá Iii (Tháng # Top 2 View

Bạn đang xem bài viết Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Lần Thứ 21 Khoá Iii (Tháng được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hiệp định Pari được ký kết ngày 27-1-1973 mở ra thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “đánh cho Mỹ cút”, tạo điều kiện cơ bản để “đánh cho ngụy nhào”.

Hiệp định Pari được ký kết ngày 27-1-1973 mở ra thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “đánh cho Mỹ cút”, tạo điều kiện cơ bản để “đánh cho ngụy nhào”.

Thực hiện Hiệp định Pari, mặc dù phải rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam (29-3-1973), nhưng Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh vào miền Nam. Ngụy quyền Sài Gòn gấp rút xây dựng thêm lực lượng ngụy quân, kể cả không quân và hải quân, để có đủ sức thay quân viễn chinh Mỹ, cố giành lại quyền chủ động trên chiến trường, biến miền Nam thành một “quốc gia” thân Mỹ mà thực chất là thuộc địa kiểu mớí của Mỹ. Mục tiêu trước mắt là mở rộng vùng chiếm đóng và bình định vùng chúng đang kiểm soát, tiêu diệt một bộ phận lực lượng cách mạng, đẩy lực lượng cách mạng ra sát biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia.

Trong những tháng đầu năm 1973, do chậm phát hiện âm mưu và chính sách gây chiến của dịch, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta còn đặt hy vọng vào khả năng thi hành Hiệp định Pari, do đó không phát huy được khí thế chiến thắng của cách mạng sau khi Mỹ rút quân. Trong thời gian này, địch đã lấn chiếm hầu hết vùng mới giải phóng và một số vùng giải phóng cũ, kiểm soát hơn 1 triệu dân.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới:

Nghị quyết đã phân tích thắng lợi của 18 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta từ năm 1954 đến khi quân đội Mỹ và chư hầu rút khỏi Việt Nam sau Hiệp định Pari. Nghị quyết khẳng định: “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trở thành cuộc đọ sức điển hình, thành tiêu điểm của cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt giữa cách mạng và phản cách mạng trên thế giới; là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc mang tính chất thời đại rất sâu sắc”. Nghị quyết đã rút ra những nguyên nhân dẫn dến thăng lợi, trong đó: “Nhân tố quyết định thắng lợi của chúng ta là luôn luôn giữ vững, củng cố và tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng”. Đồng thời Nghị quyết đã bước đầu tổng kết những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đó là: Giữ vững tư tưởng chiến lược tiến công; nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực; giương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ và ngọn cờ xã hội chủ nghĩa; biết thắng từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn; có phương pháp cách mạng thích hợp.

Về tình hình miền Nam sau Hiệp định Pari, Nghị quyết chỉ rõ: mặc dù Mỹ đã rút quân nhưng ở miền Nam vẫn chưa có ngừng bắn, hoà bình chưa thật sự được lập lại: ngụy quyền Sài Gòn được Mỹ giúp đỡ tiếp tục làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Chính sách cơ bản của đế quốc Mỹ ở Việt Nam vẫn là thực kiện “học thuyết Nichxơn “, áp đặt chủ nghĩa thực dân mớì kiểu Mỹ ở miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta”.

Về phía ta, “Thế và lực của cách mạng miền Nam hiện nay mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào từ năm 1954 đến nay” . Lực lượng vũ trang nhân dân ở miền Nam là lực lượng chiến thắng đang đứng vững trên các địa bàn chiến lược. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam có uy tín cao ở trong nước và trên thế giới. Hơn nữa, cách mạng miền Nam có chỗ dựa vững chắc là khối liên minh công nông, có khả năng thực hiện công nông binh liên hiệp…

Nghị quyết chỉ ra những khuyết điểm trong việc đối phó với những âm mưu và hành động phá hoại của địch, đặc biệt là phê phán thái độ lừng chừng, khiến địch thừa cơ lấn tới, chiếm thêm đất, kìm kẹp thêm dân ở một số vùng. Đồng thời nhận định tình hình miền Nam có thể phát triển theo hai khả năng: một là, do ta tích cực đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao buộc địch từng bước thực hiện Hiệp định Pari: hai là, do địch ngoan cố gây chiến, ta lại phải tiến lành chiến tranh cách mạng gay go, quyết liệt để đánh bại địch, giành thắng lợi hoàn toàn.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 nhấn mạnh: chúng ta hết sức tranh thủ khả năng thứ nhất và chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng thứ hai. Song, dù phát triển theo khả năng nào “Con đường của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để dưa cách mạng miền Nam tiến lên”.

Hội nghị xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới là: “tiếp tục thực hiện chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân…. thực hện một miền Nam Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, trung lập, phồn vinh, tiến tới thống nhất nước nhà”.

Nghị quyết chỉ rõ “Kẻ thù chính của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới là đế quốc Mỹ và tập đoàn thống trị tư sản mại bản, quan lieu, quân phiệt, phátxít, tay sai đắc lực của đế quốc Mỹ, đại biểu quyền lợi cho giai cấp tư sản mại bản và bọn địa chủ phong kiến thân Mỹ phản động nhất. Đế quốc Mỹ là kẻ chủ mưu và là chỗ dựa của bọn tay sai đang thống trị trong vùng chưa giari phóng ở miền Nam”. Từ đó, Hội nghị vạch rõ nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là: “Đoàn kết toàn dân, đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao một cách hết sức chủ động, linh hoạt, tuỳ theo từng lúc, từng nơi mà kết hợp giữa các mặt trận đó cho thích hợp, để buộc địch phải thi hành nghiêm chỉnh Hiêp định Pari về Việt Nam, không ngừng giữ vững và phát triển lực lượng của cách mạng vể mọi mặt, thắng địch từng bước và chủ động trong mọi tình huống, đưa cách mạng miền Nam tiến lên”.

Về cách mạng miền Bắc, Hội nghị Trung ương chỉ rõ: miền Bắc một mặt phải tranh thủ những điều kiện thuận lợi hiện có,ra sức khôi phục và phát triển kinh tế quốc dân, đồng thời “phải tiếp tục làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với cách mạng miền Nam và tích cực đấu tranh để Hiệp định Pari về Việt Nam được thi hành nghiêm chỉnh”.

Để bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cơ bản và nhiệm vụ trước mắt, Hội nghị vạch ra những công tác cho cách mạng hai miền: nắm vững lực lượng vũ trang đi đôi với việc xây dựng lực lượng chính trị mạnh để bảo vệ thành quả cách mạng và đưa cách mạng tiếp tục tiến lên: giành dân và giành quyền làm chủ của nhân dân ở khắp nông thôn và thành thị miền Nam: công tác binh vận là một mũi tiến công rất quan trọng để làm tê liệt và tan rã chính quyền địch: đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở đô thị đòi hoà bình, dân chủ, dân sinh, đòi thi hành Hiệp định Pari; ra sức củng cố vùng giải phóng; tăng cường công tác mặt trận và công tác của Chính phủ Cách mạng lâm thời; công tác ngoại giao phải nắm vững pháp lý của Hiệp định Pari về Việt Nam, kiên quyết và kịp thời vạch trần âm mưu và hành động vi phạm Hiệp định của địch trước dư luận trong nước và dư luận quốc tế; về công tác Đảng, ra sức nâng cao công tác tổ chức của Đảng lên ngang tầm của nhiệm vụ chính trị trước mắt.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 về thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm uụ của cách mạng miền Nam Việt Nam từng giai đoạn mới là Nghị quyết cơ bản và quan trọng nhất kể từ sau Hiệp định Pari, trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong giai đoạn quyết định.

Trên cơ sở tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau 18 năm, bước đầu rút ra những kinh nghiệm chủ yếu cho cách mạng miền Nam, Nghị quyết đã đề ra chủ trương, biện pháp cơ bản khi cách mạng bước sang một giai đoạn mới, mở ra con đường đưa sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước tiến sang giai đoạn quyết định.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, quân và dân miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống lại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” sau Hiệp định Pari về Việt Nam của Mỹ do ngụy tiến hành, làm thay đổi hẳn cục diện chiến trường miền Nam. Khi thời cơ đến, vào nửa cuối năm 1974, tình hình trong nước và quốc tế đã diễn ra nhiều sự kiện lớn tác động đến sự chỉ đạo chiến lược của ta. Các chiến trường ở miền Nam đều tạo được thế và lực mới. Quân ngụy suy yếu rõ rệt. Tại nước Mỹ, Quốc hội Mỹ bác bỏ đề nghị của tổng thống Níchxơn viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, vì vậy buộc ngụy phải đánh theo “kiểu con nhà nghèo”. Vụ Oatơghết (Watergate) làm náo động chính trường nước Mỹ, khiến Mỹ càng khó có điều kiện trở lại miền Nam Việt Nam. Ngày 9-8-1974, Níchxơn buộc phải tuyên bố từ chức. Đây là đỉnh cao của cuộc khủng hoảng nội bộ của nước Mỹ, buộc giới cầm quyền Mỹ phải điểu chỉnh chiến lược trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trên cơ sở các phương hướng chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21, tháng 10-1974 Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trên các chiến trường xác định thời cơ đã đến. thống nhất kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong vòng hai năm 1975, 1976. Bộ Chính trị còn dự kiến khả năng nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Thực hiện kế hoạch trên, ngay từ những tháng cuối năm 1974, quân ta kiên quyết phản công địch, chủ động mở những cuộc tiến công mới nhằm hoàn thiện thế trận, tạo điều kiện thực hiện các đòn tiến công chiến lược lớn, mở ra thời kỳ phát triển nhảy vọt của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

chúng tôi

Ý Nghĩa Lịch Sử Của Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng

Được đăng: 16 Tháng 7 2019

Lượt xem: 4199

 Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, nước nhà độc lập, non sông thu về một mối. Nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại ấy, chính là sự lãnh đạo của Ðảng ta. Nghị quyết Hội nghị BCHTW Ðảng lần thứ 15 (năm 1959) là một minh chứng điển hình thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với cuộc đấu tranh cách mạng ở Miền Nam nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung. 

Sau khi ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình ở Ðông Dương (20-7-1954), quân và dân ta nghiêm chỉnh thi hành các điều khoản của Hiệp định. Trái lại, cả Mỹ và chính quyền Ngô Ðình Diệm tìm mọi cách phá bỏ Hiệp định, đàn áp đẫm máu những người cộng sản, cán bộ kháng chiến và người dân yêu nước đấu tranh chính trị, đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình. Với chính sách tố Cộng, diệt Cộng, Mỹ – Diệm đã gây cho ta những tổn thất nặng nề. Vào cuối năm 1958 đầu năm 1959, cách mạng miền Nam đứng trước những thử thách ác liệt. Tháng 4-1959, Ngô Ðình Diệm tuyên bố “đặt miền Nam trong tình trạng khẩn cấp”. Tháng 5-1959, Quốc hội của chính quyền Sài gòn thông qua luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam nhằm triệt phá các tổ chức cách mạng, lùng bắt cán bộ, đảng viên ở từng ấp, xã. Chỉ tính từ 1955 đến 1958, riêng ở Nam Bộ, địch đã giết hại khoảng 68.000 cán bộ, đảng viên, bắt 446.000 người.

Tình hình đó chỉ ra rằng, phương châm đấu tranh chính trị đơn thuần cũng như đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang tự vệ như trước đó không còn phù hợp với thực tế. Đòi hỏi Đảng ta phải có sự chuyển hướng chỉ đạo kịp thời để duy trì và phát triển phong trào cách mạng, đáp ứng yêu cầu bức xúc của cán bộ, đảng viên và đồng bào yêu nước miền Nam và cũng là yêu cầu cấp bách để vượt qua thử thách hiểm nghèo. Tháng 01-1959, BCHTW Đảng triệu tập Hội nghị lần thứ 15. Hội nghị họp 2 đợt tại Hà Nội, đợt 1 từ ngày 12 đến 22-01-1959, đợt 2 từ ngày 10 đến 15-7-1959. Dự họp có các đồng chí trong BCHTW, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Nam Bộ và Đảng bộ Trung – Nam Trung Bộ.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị 15 đã phân tích tình hình trong nước từ khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết và đề ra nhiệm vụ đấu tranh, thống nhất nước nhà cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Hội nghị chỉ rõ hai mâu thuẫn cơ bản mà cách mạng Việt Nam phải giải quyết. Đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc, giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản mại bản ở miền Nam với nhân dân Việt Nam và mâu thuẫn giữa con đường XHCN và con đường TBCN ở miền Bắc.

Ở miền Nam Việt Nam, mâu thuẫn giữa dân tộc ta, nhân dân ta với đế quốc Mỹ xâm lược và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm là mâu thuẫn chủ yếu. Vì vậy: Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản. Lực lượng cách mạng gồm: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và những nhân sĩ yêu nước. Đảng chú trọng mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, lấy liên minh công nông làm cơ sở, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, tranh thủ những người có khuynh hướng hòa bình trung lập trong các tầng lớp khác. Đối tượng của cách mạng là đế quốc Mỹ và giai cấp tư sản mại bản, địa chủ phong kiến. Trong giai cấp tư sản mại bản có bọn thân Mỹ, có bọn thân Pháp. Trong giai cấp địa chủ, có bọn phản động dựa hẳn vào Mỹ – ngụy, làm tay sai đắc lực cho chúng; có bộ phận lừng chừng không dám theo hẳn Mỹ – ngụy; có bộ phận tỏ thái độ chống Mỹ – ngụy ở mức độ nhất định. Do đó, về sách lược cần có sự phân biệt đối xử với từng bộ phận, cần lợi dụng mâu thuẫn giữa các bộ phận để cô lập cao độ đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm.

Nghị quyết xác định: Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược song song

Nếu không ra sức củng cố miền Bắc và tích cực đưa miền Bắc tiến lên CNXH thì không có chỗ dựa vững chắc để tranh thủ hòa bình thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ. Không kiên quyết đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến ở miền Nam, cụ thể là chế độ Mỹ – Diệm, thì cũng không thể tạo điều kiện thuận lợi nhất để hòa bình thống nhất Tổ quốc”

[1]

tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Hai cuộc cách mạng có quan hệ hữu cơ với nhau “

.

Phải biết vận dụng mọi điều kiện thuận lợi trên thế giới có lợi cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của toàn dân ta”

Nghị quyết nêu rõ: “ [2] , Hiệp định Giơnevơ có tác dụng hạn chế phần nào âm mưu gây chiến của địch, nhưng nhân tố có tác dụng quyết định thắng lợi của cách mạng là lực lượng đấu tranh của quần chúng nhân dân trong cả nước.

Hội nghị nhấn mạnh: “Vì chế độ thống trị của Mỹ – Diệm dựa vào vũ lực để tồn tại mà chúng ta thì phải dựa vào lực lượng quần chúng, lấy lực lượng quần chúng để đánh đổ chúng, cho nên muốn đạt được mục tiêu đó, cần phải có một quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ”. Trong quá trình đó “hình thức đấu tranh chính trị là chủ yếu. Song do quân thù quyết dìm cách mạng trong máu lửa, do nhu cầu của phong trào cách mạng ở miền Nam, cho nên trong một chừng mực nhất định và ở những địa bàn nhất định đã xuất hiện những lực lượng vũ trang tự vệ và vũ trang tuyên truyền để trợ lực cho đấu tranh chính trị. Ðó là một điều cần thiết”. Nghị quyết cũng nêu ra một số khả năng “Thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng con đường hòa bình” khả năng đó hiện nay rất ít, song Đảng ta “không gạt bỏ khả năng đó, mà cần ra sức tranh thủ khả năng đó” [3]

Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Nhưng trên con đường dài thực hiện nhiệm vụ cơ bản ấy, quá trình cách mạng miền Nam phải đi từng bước, tiến từ những hình thức thấp, từ đẩy lùi chính quyền địch từng bước đến những hình thức cao. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là “đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới”

[4]

.

Về nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam, Nghị quyết chỉ rõ: “”. Nhưng trên con đường dài thực hiện nhiệm vụ cơ bản ấy, quá trình cách mạng miền Nam phải đi từng bước, tiến từ những hình thức thấp, từ đẩy lùi chính quyền địch từng bước đến những hình thức cao. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là “

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Hội nghị khẳng định: ngoài con đường cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác để tự giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ. Chỉ có thắng lợi của cách mạng mới chấm dứt cảnh cùng khổ của nhân dân miền Nam, mới triệt để làm thất bại mọi chính sách nô dịch, chia cắt và gây chiến của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở miền Nam.

“Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu của cách mạng, thì con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”

[5]

.

“Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu của cách mạng, thì con đường đó là

Phải biết vận dụng mọi điều kiện thuận lợi trên thế giới có lợi cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của toàn dân ta”

Nghị quyết nêu rõ: “ [6] , Hiệp định Giơnevơ có tác dụng hạn chế phần nào âm mưu gây chiến của địch, nhưng nhân tố có tác dụng quyết định thắng lợi của cách mạng là lực lượng đấu tranh của quần chúng nhân dân trong cả nước.

Về khả năng phát triển của tình hình sau khi những cuộc khởi nghĩa của quần chúng nổ ra, hội nghị dự đoán: “Đế quốc Mỹ là tên đế quốc hiếu chiến nhất, cho nên trong những điều kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam cũng có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trường kỳ. Trong tình hình đó, cuộc đấu tranh sẽ chuyển sang một cục diện mới là: chiến tranh trường kỳ giữa ta và địch và thắng lợi cuối cùng nhất định về ta” [7]

Nghị quyết 15 chủ trương: cách mạng miền Nam cần có Mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của nó nhằm tập hợp rộng rãi tất cả các lực lượng chống đế quốc và tay sai. Về mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết nêu rõ: “Mặt trận miền Nam tuy là riêng cho miền Nam, không nằm trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng phải cùng thực hiện mục tiêu chung với Mặt trận Tổ quốc là nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và thực tế phải do Đảng ta lãnh đạo” [8]

Về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ miền Nam, Nghị quyết nhận định: Sự tồn tại và trưởng thành của Đảng bộ miền Nam là một nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng miền Nam. Vấn đề mấu chốt hết sức cấp bách hiện nay là phải củng cố, xây dựng Đảng bộ miền Nam thật vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp đảng bộ và nhất là của chi bộ đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ. Trong hoàn cảnh mới, Đảng bộ miền Nam phải hết sức đề cao công tác bí mật, phải biết triệt để sử dụng mọi khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp để che giấu lực lượng của Đảng, phải không ngừng nâng cao cảnh giác, tỉnh táo đề phòng mọi sự xâm nhập, phá hoại của bọn gián điệp và những phần tử đầu hàng, phản bội. Để bảo vệ các cơ quan đầu não và che giấu cán bộ, cần xây dựng ở các địa phương những cơ sở an toàn và khu an toàn…

60 năm nhìn lại

,

chúng ta

Nghị quyết Trung ương 15 rất đúng”

[9]

càng thấy rõ ý nghĩa lịch sử to lớn của Nghị quyết 15. “

bởi

đã đề ra một cách toàn diện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Nó đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Ðảng ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, thống nhất nước nhà. Những quyết sách về con đường phát triển của cách mạng miền Nam mà Hội nghị đưa ra phản ánh đúng tình thế chín muồi của cách mạng, đáp ứng được yêu cầu bức thiết của thực tế tình hình cách mạng miền Nam lúc bấy giờ, phù hợp với nguyện vọng tha thiết của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam và phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của cách mạng miền Nam. 

Làm xoay chuyển hẳn tình thế”

Nghị quyết 15 ra đời là mốc son lịch sử vô cùng quan trọng, như một luồng sinh khí mới thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh, mở đường thúc đẩy phong trào cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ mà đỉnh cao là phong trào đồng khởi cuối năm 1959 đầu năm 1960. “ [10] , đưa cách mạng miền Nam vượt qua thử thách nguy biến nhất, chuyển sang thế tiến công đập tan hình thức xâm lược, thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân mới mà đế quốc Mỹ dày công tạo dựng ở miền Nam Việt Nam.

Nghị quyết 15 đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ đấu tranh cách mạng giải phóng Miền Nam, đánh đổ sự thống trị của Mỹ-Diệm, với nhiệm vụ xây dựng, củng cố bảo vệ Miền Bắc, hậu phương lớn và trực tiếp của cách mạng Miền Nam. Ðồng thời, Nghị quyết 15 cũng góp phần xác định và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng, đấu tranh bảo vệ hòa bình, giải phóng dân tộc trên thế giới.

Nghị quyết 15

và tiếp đó là Nghị quyết Ðại hội lần thứ III của Ðảng (9-1960) đã hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam nói chung, đường lối và phương pháp cách mạng ở miền Nam nói riêng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước./.

[1] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2002, tập 20, tr.62.

[2] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.67-68.

[3] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.83-84.

[4] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.81.

[5] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.82.

[6] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.67-68.

[7] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.85.

[8] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, tập 20, tr.89.

9; [10]Đảng Cộng sản Việt Nam-Ban Chấp hành Trung ương: Kết luận của Bộ Chính trị về Dự thảo tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, số 215-BBK/BCT, ngày 6-5-1994.Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng.

Hội Nghị Lần Thứ Tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng

Hồ Chủ tịch đã ở lán này trong những ngày Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 họp (tháng 5/1941), quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

Hội nghị tổ chức trong rừng Khuổi Nậm, thuộc Pác Bó (Hà Quảng – Cao Bằng). Dự Hội nghị có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh và một số đồng chí khác.

Hội nghị phân tích nguồn gốc, đặc điểm, tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, từ đó nhận định phát xít Đức sẽ tấn công Liên Xô và chiến tranh Thái Bình Dương sẽ bùng nổ. Loài người sẽ bị tàn sát ghê gớm trong cuộc chiến tranh phát xít. Phe Đồng minh chống phát xít nhất định sẽ thắng lợi, phe phát xít nhất định sẽ thất bại, phong trào cách mạng thế giới sẽ phát triển mạnh mẽ. Hội nghị dự đoán: nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công. Hội nghị nhận định cuộc cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới, của phong trào dân chủ chống phát xít.

Hội nghị chỉ rõ: Nhân dân Đông Dương phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh thế giới, vì vậy thái độ chính trị của các giai cấp có thay đổi khá lớn. Mâu thuẫn chủ yếu phải được giải quyết cấp bách lúc này là mâu thuẫn giữa các dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc phát xít Pháp – Nhật. Hội nghị tán thành Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, bảy về chuyển hướng chiến lược và sách lược. Hội nghị đề ra nhiều chủ trương, chính sách cụ thể, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, nhấn mạnh Đảng của giai cấp công nhân, nếu muốn tập hợp lực lượng toàn dân thì phải giương cao ngọn cờ dân tộc, phải đoàn kết hết sức rộng rãi “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp, phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Các tổ chức quần chúng yêu nước chống đế quốc trong Mặt trận đều lấy tên là Hội Cứu quốc như Hội Công nhân Cứu quốc, Hội Nông dân Cứu quốc, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc, Hội Phụ lão Cứu quốc, Hội Nhi đồng Cứu vong, Hội Quân nhân Cứu quốc… Với các dân tộc Lào, Cao Miên, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận ở mỗi nước, tiến tới thành lập một Mặt trận chung Đông Dương.

Nhằm triệt để phát huy yếu tố dân tộc, phân hoá hàng ngũ giai cấp địa chủ, Hội nghị tiếp tục thực hiện chủ trương tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng công, giảm tô, giảm tức.

Hội nghị xác định: phương pháp cách mạng là “cuộc cách mạng Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang”. Hội nghị quyết định phải xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, khi thời cơ đến “với lực lượng sẵn có ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”.

Hội nghị quyết định đặt vấn đề dân tộc trong khuôn khổ của một nước Việt Nam, Lào, Khơ me, thi hành đúng quyền “dân tộc tự quyết”, với tinh thần liên hệ mật thiết, giúp đỡ nhau giành thắng lợi…

Hội nghị đề ra nhiệm vụ xây dựng Đảng, làm cho Đảng đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nghị quyết Hội nghị đề ra gấp rút đào tạo cán bộ và tăng thêm thành phần vô sản trong Đảng.

Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức gồm các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá Cang, Phùng Chí Kiên, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng. Ban Thường vụ Trung ương Đảng gồm các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá Cang.

Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn chỉnh chủ trương thay đổi chiến lược cách mạng được đề ra từ Hội nghị tháng 11-1939, có ý nghĩa quyết định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.735-739, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 21 (Khoá Xxii) Về Nhiệm Vụ Năm 2022

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (khoá XXII) về nhiệm vụ năm 2020

HUYỆN UỶ NHƯ XUÂN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Như Xuân, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do: Tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa rõ nét, có việc chưa quyết liệt, thiếu nhạy bén, sáng tạo. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Phối hợp giữa một số ngành, cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Cơ cấu các ngành kinh tế: nông – lâm – thủy sản chiếm 22,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 41%; dịch vụ chiếm 36,7%;

Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức các kỳ họp HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các hoạt động giám sát, thực hiện các kết luận sau giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp… Đề cao trách nhiệm của Thường trực, các ban và Đại biểu HĐND; thực hiện nghiêm túc quy định tiếp dân của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cơ chế, chính sách của huyện đến nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đoàn Lưu

<

Cập nhật thông tin chi tiết về Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Lần Thứ 21 Khoá Iii (Tháng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!